2017/06/18

#1526

حسن، کمتر بکش!


سلام حسن.

کتکاری‌ات با رهبر را دیدم و تمام ویدئوهائی که در جواب رهبر هی زرت و زرت گذاشتی را هم زورکی تماشا کردم. به‌عنوان کسی که ورزشکار نیستم ولی هرکی به تو رأی داده را دوست دارم صادقانه بهت بگم اصلاً حال نکردم. جدی اگر خیال کردی مردم بهت رأی دادن که هر روز بری تخم رهبر رو بکشی خری. خب مردم اگر می‌خواستن با رهبر و حکومت یقه به یقه بشن که اصلاً نمی‌رفتن تو انتخاباتش شرکت کنن خنگ!

رهبر بهت میگه یه کاری نکن مثل بنی صدر بفرستمت جائی که نادر ارسال شده، تو زرت و زرت بهش جواب میدی؟ بخدا اگر احمدی نژاد هم بود با تمام خریتش یک‌جوری حرفای رهبر رو دایورت می‌کرد به سامانه چپش که همین نادر نرفت.بعد هم کار خودشو می‌کرد. حسن! هیچکی نمی‌خواد تو صبح تا شب جواب رهبر رو بدی تخمشو بکشی، بفهم! کارتو بکن. کارای ما رو بکن. بابا هزارتا بدبختی داریم. تو همین کار خودتو بکنی جواب رهبر و ما رو با هم دادی.

حسن! ببین بخدا ایندفعه اگه تو هم باز یه کاری کنی لج رهبر دربیاد بفرستت تو کشو به همین سوی چراغ همه ولت می‌کنیم می‌ریم اصلاً با رضا پهلوی بقیه‌ی ایرانو آزاد می‌کنیم ها. ببین اونوقت مخالفای انتخابات می‌تونن بیان صبح تا شب هرچی دهنشون درمیاد بهمون بگن ما هم همینطوری لال باید نگاهشون کنیم ها. حسن! ما دهن‌مون سرویس شده بسکه هی گفتن همه‌ش کار خودشونه گفتیم برو بابا بعدش راستکی معلوم شده همه‌ش کار خودشون بوده. کار خودشون نباش حسن!

ببین کاملاً متوجهی که الآن منافع شخصی تو اصلاً برام نیست دارم به خودم فکر می‌کنم یا بیشتر توضیح بدم؟ برای من اصلاً مهم نیست رهبر زده تو پک و پوزت تو الآن اگه جوابشو ندی شاش‌بند میشی. هیییییچ برام مهم نیست. تو اصلاً خودت شخصاً یه قرون برام اهمیت نداری. رئیس جمهور ایران ولی برام اهمیت داره. بجای حسن بودن رئیس جمهور ایران باش. بابا ریاست جمهوری کن!

برو همون با دنیا مذاکره کن، هرچی پژو و رنو و بوئینگ و ایرباس دارن بخر بنداز زیر پامون، یکیو بذار بالا سر دلار تا خواست بره بالا بزنه تو سرش، برو سفر استانی کن مردم رو دنبال ماشینت بدوئون، دستور بده ریزگردها از خوزستان برن اونام جمع کنن برن، چه می‌دونم، یه رئیس جمهور چیکار می‌کنه؟ همون کارا رو بکن. جواب رهبر دادن رو هم بسپار به ما. تو برای ریاست جمهوری حقوق می‌گیری ما برای جواب رهبری دادن! بابا بذار کارمونو بکنیم اینقدر مزاحممون نشو! تخم رهبر رو کمتر بکش حسن! ما رو بی‌کار نکن! الآنم دیگه برو!