2014/06/29

#1407

سندی که نشان می‌دهد باخت شیلی به برزیل سیاسی بود!


الآن چندتا ایمیل به‌دست ما رسید که فدراسیون فوتبال برزیل بین دو نیمه برای نیمکت ذخیره‌ها فرستاده بود اما بین راه تمامش لو رفت و به دست ما رسید:
................
از: خوزه لوئیز گوستاوو ماریو سانچیز اولیویر آراگونز ماریا دی گونزالس اگوستینو آلوارز سانتوز ملقب به چته؟
به: لوئیز فیلیپه کارلوس داسیلوا لولا داوید دانته رامیرس فرناندینیو خورخه خوآن آندرس خسوس تیاگو سزار ملقب به خودت چته؟

بسمه تعالی
از آنجا که ممکن است مردم از خوشحالی به خیابان‌ها بریزند لازم است تا به شیلی ببازید
گاد شما را بلس بکند انشالله

جواب
مرقومه‌ی شما ابتدا لو رفت و سپس به دست ما رسید
اگر باختیم و مردم از ناراختی به خیابان‌ها ریختند چطور؟
گاد خودتان را بلس بکند

بسمه تعالی
به اینش فکر نکرده بودیم
پس لااقل یک کمی طولش بدهید تا ضد شورش برسد

جواب
باشه، سعی می‌کنیم هر طوری شده بکشیم به وقت اضافه
ولی الآن یارو یکی به تیر زد

بسمه تعالی
گل شد؟

جواب
نه، میگم زد به تیر

بسمه تعالی
پنالتی‌های اول را خراب کنید. سزار هم انگار توجیه نیست
تمام پنالتی‌های شیلی را زرت و زرت می‌گیرد
ضد شورش هنوز نرسیده

جواب
خوشبختانه بازیکنان شیلی هم دارند با ما همکاری می‌کنند
این آخریشه
بدم دنی آلوز بزنه؟

بسمه تعالی
دنی آلوز پاش درد می‌کنه ممکنه خراب کنه
بده بزنه

جواب
گل کرد! الآن چه خاکی سرمان بریزیم؟

بسمه تعالی
به بازیکن شیلی بگید گل نزنه
ضد شورش تقریباً داره میرسه

جواب
زد به تیر خاک بر سر
ما بردیم
الآن دستور چیه؟

بسمه تعالی
هی مصاحبه کنید تا مردم سرگرم بشوند نریزند توی خیابان
این پیروزی را به یکی تقدیم کنید!