2009/03/31

و حالا بعد از چهارده سال به وطن برگشتم . حالی دارم نگفتنی ...

...
به این مدت هر بار که چیزی می نوشتم آنرا با "سلام ایران" به صفحه میفرستادم . به این مدت هر بار با خودم جستجوی وقتی را میکردم که اینجا باشم و برای اینجا بنویسم نه آنجا و برای اینجا . فرق اینجا و آنجا را هنوز نرسیده بسختی فهمیدم . فقط باید از ایران دور باشید تا بوی ایران نرسیده مستتان بکند . از تجربه های غربت نشینی این بزرگترین تجربه اش بود و عجیب که بعد از ترک غربت بدست آمد . امروز دلم میخواهد اینجا و بلند بگویم : سلام ایران ...

و به این مدت نگوئید که با شما صادق نبوده ام . اینکه شاید فکر میکرده اید که من همینجا و نزدیکم . شما بهتر از من میدانید که وقتی آدم وارد بازی بشود باید قواعد بازی را هم رعایت بکند . من با تمام وجود میخواستم که برگردم و این تنها ناگفته ی این زمان من بود . گرچه که خیلی وقتها و خیلیها را میدیدم و می شنیدم و میخواندم که میگفتند علیرضا و اینطور که حرف میزند عمراً در ایران باشد . امروز خودم به شما میگویم که تمام آنروزها علیرضا همیشه دلش میخواست که عمراً در ایران باشد ...

و اینطور حرف زدنها و آنطور نوشتنهای این روزگار گذشته را حالا خودم هم نمی پسندم و به عقل نمیدانم . اینرا خودم از قبل میگویم که کسی بعد نیاید بگوید حالا که برگشته ایران پرهیز میکند . خودم به شما میگویم که پرهیز میکنم چون میخواهم اینجا بمانم . اینجا ایران است وطن من . به همین جهت تمام پستهای قبل تمام صفحاتم را برداشتم . بگذارید اصلاً حرف آخر را اول بزنم : از نوشتن تمامشان پشیمانم . دوباره خواهم نوشت و با همان شدت . ولی جور دیگر . جوری که با بودنم در ایران جور باشد ...
.
و امروز از اینجا و از همین نزدیکی به شما و ایران میگویم سلام . سلام ایران ، سلام ایرانی ، دلم تنگتان شده بود ...
.
حرفهای زیاد دیگری هم هست که بعد خواهم گفت ...

2009/03/20

گاو ساله تان بـُود مبارک !

...

به شما میگویم که به هزاران دلیل در دنیا هیچ کاری مهمتر و ارزشمندتر و خصوصاً هدفمندتر از فرستادن یک کـپـّه دود غلیظ به هوا وجود ندارد هر جا و هر جور که باشی حتی کف جوب ...
.
و دیگرش اینکه : خداف ...
.
گر که یکبار دگر مزه پرانی بکنی

می بـُرم گوشت را !
...

2009/03/19

#346

در راستای بسته شدن سایتهای سکسی و انهدام شبکه های براندازی اینترنتی توسط سپاه (خبرها)

بدست توانمند سپاه صفا سیتی منهدم شد ! (۱۸+ نیستا !)
.
یکی از تصاویر مستهجن سایتهای مزبور !

روابط عمومی سپاه اعلام کرد در این سایتها تصاویر یکجاهای ناجور ملت قهرمان پرور نشان داده میشد که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم کجا . البته ما که ندیدیم لیکن گفته میشود در این سایتها امت اسلام بعضاً یک کارهای بدی با هم میکردند که فقط محللها در تویسرکان میکنند . در این کارهای بد بد دشمن از طریق اصوات قبیحه ای مانند آه ، اوه ، وای ، اوخ و امثالهم اقدام به تخریب ارکان نظام مینمود . روابط عمومی افزود سپاه ظفرمند اسلام همه جوره جلوی قد علم کردن کفر را میگیرد حالا علم کفر مربوط به هر جای ناجور آدم که باشد فرقی نمیکند . توضیحاً اینکه در روشهای جدید براندازی نرم مبداء و مقصد و مسیر حرکت جاهای ناجور آدم مهم نیست مهم دارنده ی جاهای ناجور است که بدبختانه همه بطور مادرزاد حداقل یک جای ناجور داریم !

در همین رابطه تعدادی از دستگیر شدگان ضمن ابراز پشیمانی از براندازی خواستار اعدام خود از طریق خودکشی شدند . این افراد در اعترافهای اولیه شان که مثل هیچ وقت تحت فشار هیچکس از هیچ جا انجام شد به دریافت پول از آنجلینا جولی اقرار کردند . مدیر سایت آویزون با اعلام اینکه بر پدر هرچی آویزونه لعنت افزود ما با پولهای موصاد ابتدا از طریق لپ تاپ وارد رشت شدیم سپس بوسیله گیره قصد براندازی داشتیم لیکن بعد از باز شدن گیره بدلیل گل افشان شدن زلف خواهران یکدفعه کفر قد علم کرد که البته در عملیات پیش بینی شده نبود . وی افزود چنانچه امریکا بما پول نداده بود ما الآن بجای جاهای ناجور جاهای جور ملت شهید پرور را نشان میدادیم . جاهای ناجور یکجاهائی است که اگر در اینترنت دیده بشود نظام سرنگون میشود !

به همین مناسبت دیده بان حقوق بشر که الآن بخاطر امیدرضا میرصیافی خیلی ناراحت است نگران هم شد . این سازمان دلیل نگرانی خود را گسترش ایدز به قصد براندازی اعلام کرد . در این شیوه دشمن ابتدا ایدز میگیرد تا احتیاج به دکتر داشته باشد بعد دکترها به قصد مبارزه با ایدز اقدام به براندازی نموده بعد تحت فشار هیچکسی از هیچ جائی به دریافت پول از امریکا اعتراف میکنند . هنوز معلوم نیست امریکای جهانخوار اینهمه پول از کجا می آورد لیکن گمان میرود از همانجائی که در غزه و لبنان و عراق و بقیه جاها براندازی میشود نیاورد . متاسفانه هیچکس در غزه کامپیوتر ندارد اگر داشت الآن جمهوری اسلامی بدلیل جلوگیری از عشق و حال ملت مظلوم فلسطین ۴۶ تا بیانیه صادر کرده بود !

امیدرضا جانم دادا عیدت مبارک ...

...
شب عید و تلخ نویسی ؟ مگه نمیدانی که ما داریم از اینهمه خوشحالیها جر میخوریم ؟ چرا حالمان را گرفتی پس نارفیق ؟ البت که الآن اگر توله سگ عماد مغنیه سقط شده بود سر سال تحویل هم برایمان مارش عزا پخش میکردند . دو ساعت پیش یکجا دیدم که یک عده از قوم بنی هندل را برای تحویل سال میبردند شلمچه و اینجورها که امریکا ضربه بخورد . خیلی ناراحت میشود آخه . یکیشان که اصلاً آبجی هم نبود و مچاله هم نبود و فاطی کماندو بازی هم بهش نمی آمد میگفت تو خودت را از شرمندگی کارهائی که کردی کشته ای . پرسیدم چیکار ؟ یک نگاهی بهم کرد که نزدیک بود از شرمندگی کارهائی که کرده ام بزنم خودم را بکشم . اصلاً اینطوری خیلی بهتر است : خودمان را نکشیم خودمان را میکشند !

آنوقتی که گرفتند و پروندات را ساختند ناخواسته در جریان خیلی چیزها قرار گرفتم . نمیدانم چرا ولی با یک عده بر خوردی که همانها کارت را تمام کردند . خیلی بهتر از خوب میدانم که تو معامله شدی . خیلی بیشتر از یک عالمه میدانم که یکی از بزرگترین ستونهای اعتمادت در یک بازی مرسوم تو را به نفع خودش فروخت . یک صفحه وبلاگ داشتی که هر از گاهی می نوشتی و چند نفر معدود خواننده و همین و نه بیشتر . چه خوب این صفحات ما معامله میشود . چه خوب خوانندگان ما معامله میشوند . چه خوب ما خودمان به این معامله پا میدهیم . اطرافیان مورد اعتماد ما چه خوب این چیزها را میدانند . رفیق جان ما خودمان کاره ای نیستیم تا وقتی که دور و بریهایمان کار دستمان ندهند ...

بعد یک پرونده کلفت سب پیامبر هم در کاخ دادگستری برایت باز کردند که اگر به این دو سال و نیم زندانی که گرفتی اعتراض داشتی یه تیکه بفرستند بروی به اعدامت اعتراض کنی . آخه ما نمیدانیم که اگر در وبلاگ با مترو شوخی کنیم انگار که به ریش خطوط راه آهن شهری شعب ابی طالب خندیده ایم . ماها که همه مان را توی زنبیل وسط باغچه پیدا کرده اند چیزی از سلاله پاک نمیدانیم که بفهمیم یک قزمیتی عین جنتی روزی چندبار و چه جوری به معراج میرود . شعورمان نمیرسد که بدانیم حجت الاسلام کسی است که از کون فیل افتاده نه از هیچ جای ننه اش . خریم دیگر نمی فهمیم . بعد در وبلاگ شوخی میکنیم میگوئیم چرا گفته اند سب پیامبر . هر چند که این اولیاء ما اگر اینی باشند که میگویند خدائیش خیلی خنده دارند !

عیدت مبارک دادا عیدی سنگینی بهمان دادی ...

2009/03/17

#345

و چهارشنبه است و سور !

آقای جمهوری اسلامی !
.
اگه میخوای حضور میلیونی ببینی امشب بیا بیرون !

خبرها از تهران حاکی از روئیت یک هاله دود اطراف یک هاله نور است . طبق اخبار واصله ملت در حالی به استقبال این جشن باستانی میروند که تلاشهای گمنام امام زمان برای خانه نشین کردن مردم اصلاً نتیجه نداد . به همین مناسبت در حال حاضر جمهوری اسلامی بشدت مبتلا به ریغ سرگردان شده است : موقعی که شام نهار میدهد که مردم بیرون بیایند هیچکس نمی آید موقعیکه شام نهار میدهد که خانه بمانند همه میروند پیاده روی خانوادگی . این درحالیست که دفتر هماهنگی قمبل عظیم طی سی سال گذشته آخر هیچ جوری نتوانست مراسم چهارشنبه سوری را بچپاند تو پاچه اسلام تا در این شب عزیز ملائکه در هنگام قاشق زنی برای ملت غش و ضعف بروند !

به همین مناسبت ستاد سنگرسازان بی ترمز با انتشار بیانیه ای به بیت الحرام اعلام کرد این جنگ نیست چهارشنبه سوری است ولی ظاهراً قرار است نظام همین امشب سرنگون بشود . این ستاد تصریح کرد طبق مشاهدات بعمل آمده فقط تا این لحظه صدها قبضه سلاح باستانی اعم از سیگارت ، هفت ترقه ، فشفشه ، کوزه جنی و امثالهم که همگی در دوران هخامنشی ها به قصد براندازی اختراع شده است ، دست ملت شناسائی گردیده . این درحالیست که صدای انفجار تعدادی از این مهمات باستانی به توپ ۱۶۰ میلیمتری میماند لیکن تاکنون گزارشی از اصابت ترکش خمپاره به هیچ جائی از هیچ جائی واصل نشده !

در همین راستا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ضرغامی را هر روز بیشتر شبیه دماغ پینوکیو میکند با پخش صحنه های کاملاً واقعی از مفقود الاثر شدن تعدادی نوجوان ۴۲ ساله بر اثر انفجار ترقه خبر داد . در صحنه دیگری یک کودک ۸۶ ساله درحالیکه از کمر به پائین قطع شده است کامبیز را باعث انحراف خود دانست . وی تصریح کرد قرار بود ما امشب مثل هر سال فقط یک کمی عرق بخوریم تخته بازی کنیم ولی ترقه بازی خصوصاً به قصد براندازی خیلی بیشتر از تخته بازی به هر قصدی حال میدهد . وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم حاضری بری ترقه بازی کنی گفت آره !

2009/03/16

چند روزیه در رکاب داور خان نبوی در سایت "ایران ما" می نویسم ...

...
رفقا من این مطلب را هر چند که با تاخیر ولی حالا اعلام میکنم . خوشحالم که میتوانم شاگردی ام را از جائی نزدیکتر به داور خان ادامه بدهم و خوشحالتر خواهم شد که شما را هم آنجا ببینم ...

تعارف تکه پاره نمیکنم و هر کس هم که هنوز نمیداند که رفقای خواننده ام چقدر برای من عزیزند و چقدر بزرگ تقصیر خودش است !

کامنتهای آن صفحه را هم خودم خواهم خواند ...

لینک ایران ما را میگذارم و هم لینک آخرین مطلبی که آنجا نوشته ام را . این مطلب را صمیمانه تقدیم میکنم به خود داور نبوی که کاش میتوانستم به خوبی بگویم که چقدر حق به گردنم دارد . ممنونم داور خان و ممنونم رفقا که اینقدر خوبید که برای دوست داشتنتان همیشه کم آورده ام ...
.
مخلصیم ...
.

#344

آقا ما به میرحسین هیچی نگفتیم دور برداشته !


میرحسین ! بزن بغل منو بی ادب نکن ۱۸+ میشما باز !
.
والاّ ! حالا ما هی هیچی بهش نمیگیم کله کلمنی ولش کنی میخواد به آکسفورد بگه دانشگاه . بابا اون صدتا هورا کش که دورت جمع شدن رو ما خودمون فرستادیم تو جمع خیط نشی تو چرا جدی گرفتی ؟ نکنه راستکی خیال کردی قراره ما بیایم بهت رأی بدیم ؟ ببینم تا حالا کسی بهت نگفته زرشک ؟ یا گفته ولی خیال کردی رئیس جمهور با رأی یکی دیگه انتخاب میشه ؟ ای زرشک ! بزن بغل بینم نذار این قلم من بی ادب بشه از حائری بپرس ببین چندبار دارم بهت میگما ! گذشت اون دوره سوسول بازی اصلاحی الآن اونائی رو که ما زدیم تو رو میزشون میرقصیدی داداش !

شاید هم خیال کردی حالا که یه ایل آدم جمع شدن به خاتمی گیر دادن دیگه کسی تو رو نمیبینه بهترین وقت واسه لائی کشیدنه که غیغاژ میری ؟ قبضتو خودمون واست می نویسیم قبل از آژانا گفته باشم . حالا تکلیف خاتمی روشنه اگر نباشه هم به خودمون مربوطه تو که خودمون نیستی آخه . ببینم آخرین دفعه کی بتو گفت اصلاح طلب که خودت به خودت میگی ؟ ایندفعه خواستی بگی النگوهاتو درآر بعد . یعنی میخوام بدونم اگر ده تای ما جمع بشیم جمعاً سه تا سوال ازت بپرسیم یه عمر بهت وقت بدیم تو اصلاً به عمرت پاسخگوئی کردی که بدونی چی باید جواب بدی ؟ همینه که ازت هیچی نمیپرسیم دیگه کوپـُن !

حالا خاتمی فتوت خرج کرده گفته اگر تو بیای میزنه بغل تو چرا خوشت اومد این وسط ؟ بابا خاتمی بچه شابدل عظیم یزده نمیدونی مگه ؟ پاشدی رفتی پائین شهر بعد از بیست سال رو حرفهای ده سال پیش خاتمی اسکی کردی بابا یهو برو به فیروزآبادی بگو یه مدال لیاقت بده بهت اینجوری که نمیشه که . داره ها ! جای اینکارا بشین یه کمی برامون از دوره دایناسورها و عصر یخبندان و دفترچه بسیج اقتصادی حضرت آدم بگو میگن مال اونموقعهائی آخه ژوراسیک ! ما اگه دو دفعه نشستیم پا شدیم خنده خنده گفتیم اگر خاتمی نباشه اونوقت تو خیال نکن ماجرا همینطور خنده داره ما داریم به یه چیزائی میخندیم که تو الآن سنت کمه نمیدونی . اصلاً داریم باهات لاس میزنیم آخه همه چیزو باید جلو جمع بهت گفت ؟!

.

ضمناً اینجا را هم اگر خواستید ببینید !

2009/03/15

#343

علی الظاهر خاتمی به نفع میرحسین پر ! (خبرها)


چهار روز نتونستی کاندید بمونی خواستی چهار سال رئیس جمهور
.
باشی ؟!
نظر به اینکه در طول تاریخ هر وقت ما وارد انتخابات شدیم کاندیدای مورد نظرمان بجای باختن پودر شد و نظر به اینکه هر وقت ما پیشگوئی انتخاباتی کردیم دقیقاً همه چیز اتفاق افتاد جز چیزی که ما گفته بودیم و نظر به اینکه کم کم داریم به این نتیجه میرسیم که این حرفها بما نیامده ولی هر کاری بلد باشیم میکنیم تا این گه دوباره رئیس جمهور نشود لذا سه راه جدید برای حضور انتخاباتی خودمان در نظر گرفتیم باشد تا کسی فکر نکند کم آورده ایم !

راه اول : روزی سه دفعه به خودمان بگوئیم میرحسین دیگه کیمدی ؟! اینکار کمک بزرگی بما میکند تا ندانیم بعد از خاتمی قرار است به کی رأی بدهیم . ما تحقیق نمودیم دیدیم تفاوت خاتمی با میرحسین اینست که اولی را نمیشناسیم ولی دومی را نمیخواهیم که بشناسیم . این اتفاقاً خیلی هم باحال است چون همیشه کسانی که ما نمیشناسیمشان رأی خوبی می آورند . عمراً مگه همین خاتمی را دفعه اول کسی میشناخت که رئیس جمهور شد ؟ ما میخواستیم پوز بزنیم که زدیم اصلاً اینهمه اینها از ما استفاده های ابزاری کردند یکدفعه هم ما چه اشکالی دارد ؟ اینهم که بگویند اینهمه دنگ و فنگ فقط برای اینکه پوز بزنی ؟ حرف مفت است این خاک بر سر رئیس جمهور بشود همین یک کار را هم نمیتوانیم بکنیم . لااقل دلمان که خنک میشود !

راه دوم : روزی سه دفعه بشینیم یک شکم سیر به خاتمی فحش بدهیم . دوستان عنایت داشته باشند که برای ما اصلاً هیچ فرقی نمیکند که چه جور فحشی به خاتمی بدهیم ضمن اینکه چون فحشهای سیاسی عموماً کار آدم را راه نمی اندازد خودمان به شما پیشنهاد میکنیم بروید فحشهای اخلاقی بدهید . باور کنید از تورم فحشهای نداده داشتیم غمباد میکردیم هزار دفعه به همه گفته بودیم که مشارکت ما در انتخابات نه بخاطر احساس مسئولیت و اینجور چیزهای هشل هفت بلکه فقط بخاطر اینهمه پولهائی است که بما میدهند هیچکی باور نمیکرد . خب حالا که قرار است از این به بعد با پولهای میرحسین احساس مسئولیت بکنیم و پولهای قبلی را هم تمامش را خرج کرده ایم رفته پس چه خیالیه ؟! حسن بزرگ اینکار اینست که ما بهرحال میخواهیم در انتخابات شرکت کنیم پس با استفاده از فحش سر حریفمان را گرم میکنیم بعد کسی که نمیشناسیمش را رئیس جمهور میکنیم . ما که غزه مزه نداریم مجبوریم اینطوری سر حریف را گرم کنیم !

راه سوم : همین دو راه بالا را روزی سه دفعه تکرار کنید انشالله تا اعلام کناره گیری کروبی به نفع میرحسین کارمان را راه می اندازد . اگر راه نینداخت هم مهم نیست چون ما اصلاً کاری نداریم که راه بیفتد یا نیفتد . اگر کار داشتیم و بیکار نبودیم که نمیرفتیم از خاتمی و میرحسین پول بگیریم احساس مسئولیت کنیم بلکه آخر هفته ها تفننی میرفتیم دزدی یکماه اموراتمان میگذشت خیلی هم از وضع موجود راضی بودیم مجموعاً خوش میگذشت . تازه احمدی نژاد خیلی هم خاطر دزدها را میخواهد ماهی یکبار میرود سفر استانی هی میگوید دفعه بعد اسم ما را افشا میکند ولی دفعه بعد هم همینرا میگوید بسکه دهنش قرص است !

نتیجه اقتصادی : دیدید ما در همه حال چه خوب بلدیم مخ ملت را تیلیت کنیم ؟ اگر دیدید شماره حساب ما در ایمیلمان موجود است فقط قیمتها دو تومن کشیده بالا که فکر کنم بخاطر همه چیز باشد جز بحران جهانی ! هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم ! با تشکر از احساس مسئولیت شما !

2009/03/14

#342

در راستای تقابل با چهارشنبه سوری (خبرها)


بچه ها آمادن؟ ترقه ها آمادن؟ امشو شوئه شه لیپک لی لی لونه !
.
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور فشفشه و کوزه جنی هرگونه مراسم چهارشنبه سوری را از مصادیق یکجور براندازی برشمرد . این دفتر که بسختی در حال استخراج حدیث و روایت درباره قاشق زنی میباشد افزود چنانچه در شب چهار شنبه سوری از کسی ترقه در برود هزار فرشته موکل شب اول قبر توی کفنش سیگارت می اندازند . گفته میشود چنانچه در این شب مسلمانان جهان بجای ترقه در کردن ساعت ۹ شب میرفتند پشت بام تکبیر میگفتند جمهوری اسلامی هم با ماهواره میبردشان فضا سواری . طبق سنت حسنه سالهای اخیر ، برگزار کنندگان این مراسم عموماً از طریق بته جقه و هفت ترقه ساعت ۷ غروب وارد صحنه شده ساعت ۹ شب دینامیت فیتیله ای روشن نموده و تا آخر شب اگر نارنجکهایشان خواب نظام را بر هم نزند خودشان هم خوابشان نمیبرد . گفته میشود ملت ایران اصولاً خوششان می آید کارهائی را که نظام خوشش نمی آید با ایجاد سر و صدا شدیداً انجام بدهند !

به همین مناسبت ستاد هماهنگی گمنام امام زمان از حضور یکپارچه بی ترمز خبر داد . این ستاد همه ساله برای حفظ سلامت روانی جامعه از طریق ایجاد حکومت نظامی اقدام به حفظ ارکان نظام مینماید . حکومت نظامی مربوطه که صرفاً به قصد حفظ سلامت دلبندان مردم برگزار میشود عموماً جان دلبندان مردم را هم میگیرد . گفته میشود چنانچه برای حفظ سلامتی کسی پنجاه نفر با چماق بگیرند بزنندش نامبرده تا پایان عمر کوتاهش دیگر سرما نمیخورد . به کسانی که تا پایان عمر کوتاهشان سرما نمیخورند اختصاراً خدا بیامرز هم گفته میشود . توضیحاً اینکه حکومت نظامی یک چیزی است که در دوران شاه خائن برای ایجاد رعب و وحشت اجرا میشد لیکن الآن با رعب و وحشت از شاه خائن برگزار میشود . همچنین ارکان نظام هم یک چیزی است که در مقابل شرق و غرب و اصولاً همه گونه دشمن و جن و پری بخوبی ایستادگی میکند ولی اگر یک ترقه زیر پایش در برود یه تیکه میریزد زمین . عموماً جمهوری اسلامی فقط از پس مشکلات بزرگ برمی آید لیکن چنانچه مشکل کوچک باشد حتماً تا آخر هفته جوری میشود که رهبری برای دشمن شکن نماز جمعه را خودش بخواند !

مورخان میگویند مراسم تاریخی چهارشنبه سوری بدلیل حرکت وضعی کره زمین کم کم دارد تبدیل به یک مراسم سیاسی میشود . گفته میشود در دوران باستان مردم با پریدن از روی آتش "سرخی تو از من زردی من از تو" میخوانند لیکن الآن با پراندن آتش "سید علی پینوشه ایران شیلی نمیشه" میخوانند . به گفته حضرت زرتشت اتفاقاً کردار نیک گفتار نیک که میگویند یعنی همین !

2009/03/13

#341

احتمال ارسال نامه آمریکا به رهبر انقلاب (تابناک)

از اوباما به ولی محمود : فرزندت مدرسه را به گه کشید بیا !
.
متن نامه اوباما به رهبری :

از انجمن اولیا و مربیان کاخ سفید به ولی مطلقه محمود تعالی علیه !

احتراماً شما اول بفرما یک خانواده مگه چندتا ولی دارد ؟ با هر کدامتان حرف میزنیم خودش یک چیزی میگوید ولی اش یک چیز دیگر بعد که تر میزند می اندازد گردن یک ولی دیگر عجل علی ظهورک . تا بوده اینطوری بوده که اولیا خرابکاریهایشان را می انداختند گردن بچه ها شما چرا می اندازید گردن ولی ؟ خیلی باحالید ها ! باحالترش اینست که فرزندان شما اسم هم ندارند بعضی وقتها خودتان برای اینکه قاطی نکنید بهشان میگوئید سرباز گمنام ، ملت هم که صبح تا شب دارند درباره مادرشان حرف میزنند فیلمش هم که موجود است . خیلی بی غیرتید ها ! ببینم شما چطوری محلل زن خودتان میشوید ؟ ظاهراً بیخود اینهمه درباره رشتی ها جوک درآورده اند شماها که یه تیکه نه ولی تان معلوم است نه اسم بچه تان نه مادر بچه هایتان اصلاً انگار هرکی هرجا دستش میرسه فوری میخواد فرو کنه توش !

از اینها که بگذریم این فرزند شما دفعه قبل که برای زنگ تفریح آورده بودیمش اینجا مدیر مدرسه را خیلی ارشاد کرد . بهش بگوئید تو مکتب نیامده ملا میشی چائی نخورده پسر خاله ؟ انگار شما عادت کرده اید همینطور سر جایتان که بشینید همه چی بشوید همه جا بروید . یارو با دستمال در قیطریه نشسته یهو از یک جاهائی دکتر میشود که من خوف میکنم حتی اسمش را بیاورم ، حضرتعالی خودت در بیت مردم نشسته به یک جاهائی معراج میکنی که پیغمبر ما نکرد ، آن امامتان که خدا بیامرز قبل از یوری گاگارین رفت ماه این فرزندش هم که رفت تو ماهواره . یک ضرب المثلی در حاشیه خلیج همیشه عربی هست میگوید پسر کو ندارد نشان از پدر ، تو بزغاله خوانش مخوانش پسر !

ایندفعه خواستیم برای زنگ تفریح خودت را بیاوریم مدرسه دیدیم بدبختی به همه جا ممنوع الورودی بگیرندت رفتی ور دل دوست و برادر عمر البشیر لاریجانی باز باید کلاس ورزش را ول بکند برود افریقا مردم جوک دربیاورند . تو چه جوری هیچ جا راهت نمیدهند ولی همه جا برایت میمیرند ؟ این مسلمانان جهان هم ناتالی شان تاب دارد ها . راستی از منطقه چه خبر ؟ جنابعالی که از حیاط مدرسه خبر نداری فرزندت شده مدیر مدرسه . این همکلاسی محمود بشار اسد هم که رفت از جزایر کاملاً اماراتی در خلیج همیشه عربی دفاع کرد رسماً تر زد به کاسه کوزه تان . حیف آنهمه پولی که آره و اینا نه ؟ یک فرزند گمنام دیگر هم بنام سید حسن در مدرسه ما داری تمام کلاسها را غیر حضوری می آید . از محبوبیت زیاد فقط از طریق ویدئو کنفرانس در کلاسها شرکت میکند . ما هر سال نصف بودجه مدرسه مان فقط خرج دنبال کردن فرزندان شما میشود بعد مدرسه می افتد توی بحران اقتصادی میگویند چرا ؟ تو یعنی عین آدم چهارتا بچه را هم نمی توانی بفرستی مدرسه ولی ؟ اصلاً خلایق هرچه لایق همان بهتر که ارواحشان لک الفدا !

2009/03/12

دیگه نمیخوام پیر بشم ننه سی و چهار سالم شد !

...
حالا سی و چهارمین دفتر عمرم را باز میکنم . دست خودم که نیست ، عین بقیه چیزها زور است : خودت باز نکنی برایت باز میکنند ! و نه اینکه اتفاق خاصی ها . فقط مناسبتی میشود که آدم تا سال بعد همین موقع که دوباره مناسبت بشود چند دقیقه بشیند که دفتر و دفاتر قبلی اش را نگاهی انداخته باشد . اینرا هم اگر خودت نگاه نیندازی برایت نگاه میکنند . خیلی نامردیه !

از دفاتر قبلی عمرم هرچه بیاد دارم همه اش انگار که برای من صورتحساب بوده : آن غلط را کردی پس بیا صورتحسابش را بپرداز ، این غلط را نکردی پس بیا اینهم صورتحسابت ، چرا چند وقته هیچ غلطی نمیکنی ؟ بگیر این صورتحساب را ، تو که همه اش در حال غلط کردنی صورتحسابی بدهم دستت حال کنی . مختصر و هسته ای گفته باشم صورتحساب دانم پاره شد بسکه صورتحساب گرفتم !

و از این سال آخری که به دفترچه عمر گذراندم که دیگه آخرش بود : تمامش را آینه دقی بودم برای خودم که می نوشتم تا بقیه دق نکنند از اینهمه نقشی که در آینه هاست . و هر بار هم که سرم شکسته دقیقاً فکر کرده ام که همین یکجای سرم نشکسته بوده که حالا شکست . ولی خودمانیم انگار سر من خیلی جا برای شکستن دارد ها !

حالا سی و چهار سالم شد . نمیدانم چرا ولی شد . انگار آدم اینجور مواقع همه اش میگردد ببیند چه اتفاق خارق العاده ای به مناسبت این واقعه فرخنده در جهان افتاده بعد که می بیند هیچی آی کنفت شدن مزه ای میدهد که نگو ! دلم نمیخواهد که بزرگتر از این بشوم اینطوری لااقل سالی یک کنفتی جلو می افتم !

و همین ...

2009/03/10

(#340) رای من عمه من

اکبر اعلمی و میرحسین موسوی اعلام کاندیداتوری کرد .
خاتمی و مهدی کروبی قبلاً اعلام کاندیداتوری کرده بودند . (خبرها در بالاترین)

آقایون اصلاح طلبها هول نشید به همه تون میرسه !
.
بنا به اخبار واصله با روند رو به رشد اعلام کاندیداتوری ها ، در انتخابات آتی ریاست جمهوری چنانچه کسی دوتا رأی بیاورد مستقیماً بدون نیاز به محصولی رئیس جمهور میشود . با این وصف مطابق ائتلاف محکم اصلاح طلبها احتمال میرود طی سه روز آینده هفتاد و پنج میلیون کاندیدای اصلاح طلب داشته باشیم . این درحالیست که در حال معمول چنانچه دوتا اصلاح طلب با هم کاندید بشوند حتماً یک غیر اصلاح طلب چهار سال دیگر دنیا را مدیریت میکند . گفته میشود این غیر اصلاح طلب که هنوز هیچ منبعی رغبت نکرده است نام او را منتشر بکند بطور پیش فرض حتی خودش هم رغبت نمیکند به خودش رأی بدهد لیکن بدلیل اینکه در جمهوری اسلامی تمام آحاد ملت حق دارند آزادانه حداقل یک رأی به کسی که آقا خوشش می آید بدهند لذا احتمال مدیریت دنیا طی چهار سال آینده با حد نصاب دو رأی صد درصد است !

در حال حاضر در جبهه مستحکم اصلاح طلبها برخی که تازه از غارت بیت المال فارغ شده اند الآن حاضرند کفش کروبی را واکس بزنند . برخی منابع ابراز نگرانی کرده اند که نکند نامبرده در کوران انتخابات بجای کفش اشتباهاً جاهای دیگر کروبی را واکس بزند لیکن بدلیل اینکه فاطی امّ ابیها قبلاً جاهای دیگر کروبی را کاملاً برق انداخته است و عموماً چیزهای براق زیاد به چشم اصلاح طلبها نمی آید لذا خوشبختانه احتمال این اشتباه سکسی خیلی کم است . گفته میشود واکسی مزبور که عمراً به هیچ کسی از هیچ جائی هیچ وابستگی ندارد قبلاً یکبار هم کفشهای خاتمی را واکس زده بود لیکن بدلیل اینکه در زمان واکس زدن قرار نبود کسی به هاشمی رفسنجانی فحش بدهد درحالیکه بعد از واکس دیگر کسی نمانده بود که فحش نداده باشد لذا اینبار کفشهای یک کسی را واکس میزند که اگر هیچ حرفی بلد نباشد بزند لاکردار عین نقل و نبات فحش بلد است بدهد . توضیحاً اینکه در جمهوری اسلامی خیلی کم پیش آمده که آدم به کسی فحش بدهد که فحش دادن را از خودش یاد گرفته است !

برخی منابع آگاه که عموماً از همه چیز بجز وضع موجود خبر دارند معتقدند که کروبی و خاتمی و میرحسین و اعلمی و بقیه ای که هنوز رویشان نشده رأی بقیه را بشکنند همه شان دقیقاً یک حرف را بدون هیچ تنوعی یکجور میزنند . این درحالیست که مردم قبلاً فکر میکردند که تنوع چیز خوبی است . از سوی دیگر از شعب ابی طالب خبرهای نگران کننده ای به گوش میرسد . بنا به این اخبار اول قرار بود برای حفظ نظام که روز به روز ارکانش در دادگستری محکمتر میشود ایندفعه و چه بسا دفعه بعد یک اصلاح طلب رئیس جمهور بشود که خنده خنده چهل سالگی نظام را بشود جشن گرفت لیکن با وضع موجود بدلیل اینکه از هول حلیم همه افتاده اند توی دیگ لذا به نظر میرسد که جمهوری اسلامی بیخودی خودش را بخاطر کردان و محصولی اینهمه ضایع کرد . روابط عمومی شعب ابی طالب با اعلام این خبر افزود دوتا دونه رأی که دیگه مدرک از آکسفورد نمیخواست از همین رودهن خودمان هم میشد جورش کرد . روابط عمومی البته نگفت که قرار است تمام این کاندیداها غیر از عقل ، صلاحیت هم نداشته باشند !

2009/03/08

(#339) دود از سنده بلند میشه

بلافاصله بعد از ورود احمدی نژاد به سالن کشتی تیم ایران با شکست مقابل حریف قهرمانی را با مقام دوم عوض کرد (خبر)


مموتی ! یه خم حریف اونطرفه این یکی مال خودمونه !
.
به گفته کارشناسان احمدی نژاد غیر از بدبخت ، بد شانس هم هست . وی در میان استقبال میلیونی ملت قهرمان ایران ظرف ۱۲ ثانیه حضور در سالن کشتی توانست کشتی گیر خودمان را ابتدا ضربه فنی و سپس طبق عادت مرسوم جمهوری اسلامی با جر زنی کار را به وقت اضافی بکشاند . در این اتفاق خجسته احمدی نژاد درحالیکه لنگ حریف را محکم چسبیده بود کشتی گیر ما را به زمین زد . به گفته مفسران همیشه هر وقت احمدی نژاد لنگ حریف را محکم میچسبد بجای حریف ملت ایران باید فوراً به بیرون تشک فرار بکنند وگرنه به زمین گرم میخورند . برخی نیز میگویند چنانچه محمود بجای کنده از جفت پا که زیاد بلد است استفاده کرده بود ممکن بود الآن وضعیت فرق بکند . توضیحاً اینکه جفت پا همان یکجور فن داخلی است که در سه سال گذشته برای زمین خوردن دشمن داخلی روی تشک جمهوری اسلامی استفاده شده و باعث اعتراف به انفجار شیراز میشود !

وی که برای سخنرانی بعد از قهرمانی خیلی حرفها را برای ملتهای جهان آماده کرده بود بعد از این افتخار سالن را ترک کرد . به گفته شاهدان عینی اگر به احمدی نژاد پول میدادند هم عمراً به این خوبی نمیتوانست یکبار دیگر ایران را از سکوی اول جهان بکشد پائین . جانور شناسان معتقدند ساختار بیولوژیکی موجوداتی مثل محمود همینجوری است : اصلاً به دنیا آمده اند که ملت ایران را از همه جا بکشند پائین . این در حالی است که به اعتقاد وی چنانچه ملت ایران کشیده بشوند پائین آنوقت میتوانند از دیوار بروند بالا . گفته میشود نامبرده بدلیل مهارت در بالا رفتن از دیوار ظاهراً خودش را قبلاً کشیده بودند پائین . یک منبع ناشناس بدون اشاره به اینکه چی را از کجای محمود کشیده اند پائین افزود محمود چون خودش پائین است اصولاً با پائین حال میکند . در حال حاضر مهمترین اتفاقات سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دو دسته است : در خارج محمود میخواهد شلوار همه را بکشد پائین ، در داخل همه باید شلوار محمود را بکشند بالا !

به همین مناسبت برخی که قبلاً معتقد بودند شکست مقدمه پیروزی است الآن معتقد شده اند که محمود مقدمه شکست است . این عده که سه سال و نیم دیر به این نتیجه رسیدند خاطر نشان کردند احمدی نژاد در سفر میلیونی بعدی حتماً درباره پیروزیهای اخیر کشتی به ملتهای جهان پیام میدهد . بنا به دکترین احمدی نژاد بدلیل اینکه پارالمپیک خیلی مهمتر از المپیک است لذا ملت اول باید معلول بشوند بعد ورزش کنند . هم اکنون بدلیل اینکه ملت هنوز خیلیهایشان معلول نیستند لذا معلوم میشود که در سه سال گذشته از دور هیچ میدانی رد نشده اند . در همین راستا یونسکو شعار سال ۲۰۰۹ خود را به این شکل تغییر داد : معلول نیازمند طرح میادین است نه ترحم !

2009/03/07

(#338) مراکش ، مرانکش

مراکش روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد (BBC)

در حمایت از زیگیل خاورمیانه مراکش وامونده تو گل منتظر چـُش !
.
در راستای قطع رابطه حیاتی مراکش با ما شورای هماهنگی امور مایه خالی نظام از سفر قریب الوقوع کل وزرا به مراکش خبر داد . به همین مناسبت یک تانکر بشر دوستانه وازلین به مراکش اعزام شد . قرار است در این سفر طرفین ضمن تاکید بر نقاط مشترک فراوانی که دارند به نتایج مشترکی هم برسند که قبلاً نرسیده بودند . همچنین قرار شد تا قبل از عید ۱۸ وزیر کابینه استیضاح و بقیه هم تا بعد از انتخابات معلق بمانند . این برخورد شایسته در حالی صورت میگیرد که علی الحساب قرار نبود به این زودی ها گند محبوبیت وحشتناک احمدی نژاد نزد اعراب دربیاید . پیش از این گفته میشد اعراب بعد از ننه شان محمود را بیشتر از همه دوست دارند بعد هم یک کمی خدا را !

به همین مناسبت فیلم کازابلانکا توقیف شد . وزارت جنگی ارشاد علت توقیف فیلم را ماچ کردن غیر شرعی برگمن در دو صحنه توسط همفری بوگارد ذکر کرد . این وزارت افزود برای عادی سازی روابط با مراکش حاضر است فیلم را با دستور رئیس جمهور از توقیف خارج نموده و در جشنواره به هنرپیشه نقش اول مرد آن سیمرغ هم بدهد . این وزارتخانه افزود چنانچه همفری بوگارد زنده نباشد ولی روابط با مراکش عادی بشود نامبرده پس از طی مراحل اداری شهید محسوب میشود !

در پی این قطع رابطه دولت امریکا خوشحال شد . کارشناسان معتقدند آن دولت وابسته که بتازگی در پیشبرد سیاست چماق و هویچ ضربه مهلکی از لاریجانی خورده است بحرین و مراکش را چماق کرده تا ۱+۵ بشوند هویچ . به گفته آگاهان چنانچه جمهوری اسلامی دو دفعه دیگر در اجتماع میلیونی گروه سنی الف در یزد اقدام به صدور زرت و پرت نماید جوری که شکسته شدن دندان لازم بشود درآنصورت سیاست شکست خورده چماق و هویچ امریکا به چماق و آب هویچ تغییر میکند !

در همین راستا و در همان پهنا صادق محصولی دوباره عازم بحرین شد . وی که از طبقه نود و هشتم یک آسمانخراش بسیجی حرف میزد اعلام کرد طبق اسناد موجود ظاهراً ایران استان دوم بحرین است . در حال حاضر مطابق سیاستهای دولت نهم ، ایران یک جزیره کوچک روسی در کنار کشور پهناور بحرین است . محصولی افزود چنانچه سلطان بحرین مایل باشد حاضریم اسنادی پیدا کنیم که نشان بدهد به خلیج فارس باید بگویند خلیج بحرینی . وی با اشاره به فاکتور سیمان و قیمت تیرآهن از امیر بحرین دعوت کرد تا برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران کاندید بشود . گفته میشود با انتخاب بجا و شایسته امیر بحرین به ریاست جمهوری ایران روابط ایران و مراکش که در معادلات بین المللی خیلی هم مهم است احتمالاً دوباره عادی میشود !

2009/03/06

(#337) حتماً ناتالی

سفر خاتمی به شیراز (خبرها را بخوانید)


کار محمود با یک سفر شیراز تمام شد ؛ حتماً رأی میاره ناتالی !
.
در ادامه سفر زیارتی سید سلطان حسین خاتمی به شیراز احمدی نژاد با انتشار نامه ای انتخاب بجا و شایسته او را به ریاست جمهوری تبریک گفت . وی که قبل از سفر خاتمی قرار بود پنج سال دیگر باعث تفریح جهان بشود علت اینکار را خستگی ناشی از استقبالهای میلیونی ذکر کرد . احمدی نژاد که سه سال از چهار سال ریاست جمهوری اش را بین استقبالهای میلیونی در یزد و زینگولد و جیبوتی گیر کرده بود برای مداوا به آسایشگاه استثنائی منتقل شد . کارشناسان یک علت دیگر خستگی نامبرده را چنین اعلام کردند که هر کاری را مجبور بود دو بار انجام بدهد : یکبار خراب کند یکبار سعی کند که همان کار را درست کند !

گفته میشود چنانچه خاتمی دوتا سفر دیگر اینجوری برود به امید خدا یک نفر باید وصیتنامه دو واحدی سیاسی الهی بنویسد . این درحالیست که چنانچه خاتمی دیگر سفر نرود بقیه باید وصیتنامه بنویسند . این سفر بخوبی نشان داد که مردم ایران بطور یکپارچه گوش به فرمان رهبر هرگز اجازه ورود سلطان حسین ها را نمیدهند . تعدادی از این مردم که البته ایرانی بودند ولی فقط دبیر عربی ما زبانشان را میفهمید در اعتراض به حضور خاتمی در شاهچراغ تجمع کردند . در این تجمع مسالمت آمیز که مثل بقیه کارهای مسالمت آمیز نظام هیچ کسی به دستور هیچ کس دیگری به هیچ جائی حمله نمیکند مردم ایرانی جنوب لبنان با تانک مانع ورود بدون هماهنگی خاتمی به شاهچراغ شدند . توضیحاً اینکه زیارت بدون هماهنگی ممکن است میت را از خواب بپراند !

این درحالیست که تعدادی از دشمنان قسم خورده که غیر از صد نفر شامل بقیه ملت ایران میشود از روی فضولی دنبال خاتمی تا شاهچراغ پیاده روی خانوادگی کردند . گفته میشود چنانچه خاتمی دفعه بعد بجای شیراز بدون هماهنگی برود بیت مردم خنده خنده آنجا را تصرف میکنند . برخی نیز معتقدند که خاتمی دقیقاً به همین جهت هیچوقت بدون هماهنگی نمیرود بیت چون اگر آنجا تصرف بشود همین مردم فریب خورده بجای رئیس جمهور یه تیکه میروند شاه می آورند !

در این سفر هیجان انگیز همچنین معلوم شد که فرماندار شیراز غیر از فرماندار بودن مسئول جان ملت هم هست . وی که از محل جلوی ماشین خاتمی به مسلمانان جهان پیام میداد گفت که مسئول جان خاتمی نیست . این درحالیست که جان خاتمی عین بینظیر بوتو اصولاً برای فرماندارهای منتخب کیهان اهمیت دارد . در پایان این سفر مفسران در مورد وضعیت سایر کاندیداهای انتخاباتی گفتند برو بذار باد بیاد . این عده معتقدند که در انتخابات جاری حتی با وجود محصولی احمدی نژاد حتماً رأی می آورد ناتالی ! ناتالی یک عنصر "مسئله دار" است که چون بطور خداداد هسته ندارد برای پرهیز از بی ادبی ، موضوع را حواله میدهند به خودش !

(#336) انتفاضه خورد تو سرش

در راستای پرتاب کفش به احمدی نژاد در ارومیه (خبر)


دانشگاه کلمبیا به کفش پران ارومیه پذیرش تحصیلی داد !
.
مراسم باشکوه کفش پرانی بعد از نماز جمعه این هفته واشنگتن !

هنوز مشحص نیست که در جریان پرتاب کفش به هاله احمدی نژاد آسیبی رسیده یا نه لیکن برخی منابع مطلع که همینطوری بیخود و بی جهت نخواستند نامشان فاش بشود سفر احمدی نژاد به ارومیه را کاملاً پربار و موفقیت آمیز ارزیابی کردند . در این سفر بدون نیاز به شام نهار و مدرسه و پادگان استقبال از احمدی نژاد بقدری زیاد بود که هواپیمای حامل ایشان ناچار شد چند بار در هوا توقف کند . خودروی احمدی نژاد نیز که برای طی یک مسیر ۳۵ متری ۴۸ ساعت در راه بود در طول مسیر از قسمت آینه بغل به چند نفر مالید که در جریان این مالش خوشبختانه یکی از هموطنانمان بشدت مجروح شد . توضیحاً اینکه مالش یکی از دستاوردهای سفرهای استانی است که به همین دلیل در پایان هر سفر به احمدی نژاد بهش میگویند مالیدی !

به همین مناسبت دانشگاه آزاد امریکا به آن مردک بیشعور بی شخصیت جاسوس وابسته کفش پران گه در رشته انتفاضه با اجسام خنده دار پذیرش تحصیلی داد . این اقدام در حالی صورت گرفت که پیش از این دانشگاه آزاد ایران به آن نورالسماوات والارض آن علم الیقین آن اسطوره مقاومت آن سر منشاء ایثار حضرت منتظر الزیدی (دام پرتابه) پذیرش تحصیلی داده بود . دولت امریکا نیز که از عواقب پرتاب کفش بسمت آدمهای پاچه پاره بخوبی آگاه است برای وی و فک و فامیلش گرین کارت صادر کرد . اوباما در خطبه های نماز جمعه این هفته واشنگتن از عموم آحاد ملت خواست تا از این به بعد در اعتراض به بحران جهانی هم با کفش راهپیمائی کنند . این درحالیست که قبلاً ملت تحت ستم امریکا پا برهنه راهپیمائی میکردند لیکن بدلیل اینکه امریکا مرقد ندارد لذا راهپیمائی پابرهنگان امریکا هیچوقت هیچ پیامی برای هیچ جائی ندارد !

سازمان تولید آمار کشور نیز افزایش محبوبیت احمدی نژاد در ایران را که بعد از اعراب و افریقائیها و خصوصاً زینگولد و جیبوتی یک کمی اهمیت دارد دویست و سی درصد اعلام کرد . توضیحاً اینکه درصد یک چیزی است که در سه سال گذشته بر مبنای هزار سنجیده میشود ولی چون ما الآن سنمان کم است و عقلمان به این چیزها نمیرسد برای راحتی فهم ما بجای در هزار به آن همان درصد میگویند . این درحالیست که در جریان سفر خاتمی به شیراز همان سه نفری هم که پول گرفته بودند تا از او طرفداری بکنند رفتند طرف قالیباف . در این سفر که در میان انبوه امام زمان گمنام که برای حفاظت از جان او جمع شده بودند برگزار شد فرماندار شیراز برای جلوگیری از تخریب خاتمی با پرتاب خودش جلوی خودروی حامل خاتمی از ادامه حرکت او خودداری کرد . وی که مثل سایر مسئولان جمهوری اسلامی مسئول جان هیچکسی نیست ولی مستول روج خیلیها هست به خاتمی گفت حائری دیگه اینجا نیست سر جدت از ما هم بکش بیرون !

2009/03/05

(#335) لاهه با ملاهه

به جرم جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در سومالی دادگاه لاهه حكم بازداشت عمر البشير را صادر كرد (ایلنا)

جرم جمهوری اسلامی اینقدر سنگینه لاهه نمیدونه بگه جنایتکار
.
چی چی !
هنوز هیچکس در جهان دقیقاً نمیداند به زدن و بردن و کشتن و خوردن بطور همزمان باید چی بگویند . برخی معتقدند که جنایت امری است که از آدمیزاد سر میزند لیکن بدلیل اینکه اتفاقات جمهوری اسلامی از توان خدادادی انسان حارج است لذا احتمال میرود که به همین دلیل کلیه ارکان نظام همگی جن باشند . به همین مناسبت جن بو داده بعنوان سمبل حقوق بشر جمهوری اسلامی انتخاب شد . این در حالیست که تقریباً تمام کسانیکه به هر دلیلی تابحال در جمهوری اسلامی برای رسیدن به لقای الله عجله داشتند هنوز اسم قاتلشان را نمیدانند . مطابق روایات موجود چنانچه کسی بمیرد ولی اسم قاتل خود را بداند واجبی را بجای مالیدن باید خورد !

به همین مناسبت دیوان لاهه از طرف قاضی مرتضوی تحت تعقیب قرار گرفت . نامبرده که پس از کشف لپ تاپ و دوربین دیجتال کمتر میگوید ( ر ) در ده سال گذشته بتنهائی دارد نصف جمعیت جهان را تعقیب میکند . در همین راستا تعدادی از چهره های هالیوود که بجای گلشیفته به تهران آمده اند از ساخت قسمت دوم فیلم "در تعقیب جو" حبر میدهند . در این فیلم قرار است شارون استون یکی از خواهران هنرپیشه حاضر در تهران که مردم با چهره اش زیاد آشنا نیستند ولی با آنجایش خیلی آشنا هستند برای گرفتن محلل به تویسرکان برود . از سرنوشت ادامه ی فیلم خبری در دست نیست لیکن گفته میشود فیلم فقط تا همینجایش قشنگ است !

مرتضوی اتهام دیوان لاهه را توهین به مقدسات بیان کرد . این اتهام که بجز سه نفر در جهان به بقیه مردم وارد است در حالی به لاهه وارد میشود که هرگونه مکالمه در تجمعات بیش از یک نفر توهین به مقدسات محسوب میشود . توضیحاً اینکه مقدسات یک چیزی است که اگر کسی با ایدز مبارزه بکند به آن توهین میشود . به گفته آگاهان توهین به مقدسات ابتدا باعث اقدام علیه امنیت ملی شده سپس توهین کننده را از قسمت نرم ، گرم میکند . به همین مناسبت در حال حاضر کلیه دانشجویان امیر کبیر فرق زیادی با سلمان رشدی ندارند . تفاوت این دو عده در آنست که برای دومی علناً فتوای قتل صادر شده ولی برای اولی این فتوا را یواشکی داده اند !

علمای مذهبی میگویند بدلیل قرار گرفتن عبارت جن در کنار انس در قرآن احتمالاً قصد خداوند نیز از این کار توهین به مقدسات بوده است . هنوز بر سر این موضوع محل اختلاف است لیکن بدلیل اینکه آنموقعها شعب ابی طالب دانشگاه امیر کبیر نداشت که در آنجا شهید دفن بکنند تا به مقدسات توهین نشود لذا احتمال دارد که خدا از این کار منظور بدی نداشته باشد بلکه جبرئیل همینطوری خواسته باشد یک چیزی بپراند به احمدی نژاد و اوباما گفته باشد جن و انس !

2009/03/04

(#334) تخم کفتر به میر حسین اثر کرد

میر حسین پس از ۱۱ سال در دانشگاه تهران : راه کاهش بحران صدقه دادن نیست
میر حسین : بی توجه به عزت مردم ایران ، نمی توان به فکر عزت مردم لبنان و غزه بود
میر حسین موسوی : روحانیت باید مستقل باشد (لینکهای مرتبط)

شـایـعـه لال بـودن مـیـر حـسـیـن مـوسـوی تـکـذیـب شـد !
.
بدنبال سخنان محیر العقول میر حسین موسوی در دانشگاه تهران تعدادی آدم نگران که تا همین دیروز برای به حرف آوردن ایشان نبش مولوی دنبال تخم کفتر میگشتند با انتشار نامه ای هرگونه دیر زبان باز کردن و دور از جان لالی نامبرده را بشدت تکذیب کردند . متن نامه اینیه که میخونی :

الهی ما جمعاً جیگر تو را برویم که اینطور بهتر از بلبل حرف میزنی و خبر نداشتیم . ما که برای زبان باز کردن تو هزار کار کردیم ده هزار راه رفتیم . شک ندارم که آخر دعای این سلطان ننه بتو اثر کرد که لاکردار ورد و طلسم و جوشانده هایش معجزه میکند . پول که بهش بدهی بچه یبس را به اشارتی اسهال میکند بسکه کارش درست است لاکردار . یکبار هم رفتیم پا بوس امام رضا خودمان را به نیابت از تو بستیم به پنجره فولادی آقا چشمت روز بد نبیند وقتی افتادیم به حرف دوتا از همین حرفهای دیروز تو را زدیم زبانمان را از بیخ درآوردند جوری که ایندفعه پنجره فولادی هم برای شفای ما ارور داد . چقدر نذر و نیاز کردیم سفره ابوالفضل انداختیم که لااقل حالائی که کاندید شده ای دو کلمه اسم و فامیلی ات را بتوانی بگوئی محض اینکه بدانند میر حسین که میگویند توئی . الهی لال بشود کسی که چو انداخته بود تو لالی !

آخ که الهی جمعاً دور تو بگردیم بلا تو از کجا فهمیدی روحانیت مستقل نیست ؟ دیشب تابحال اینقدر فکر کردیم که نگو . آخرش خدیج خانوم گفت به گمانم توطئه ای چیزی باید باشد که چیزهائی که آمیر حسین دیروز گفت تقریباً همه اش در همان زمانی اتفاق افتاد که خودش نخست وزیر بود . خدیج خانوم گفته این روحانیت آنموقعها رفت وابسته شد که بیست سال بعد میر حسین به زبان بیفتد افشایشان بکند . خیر نبینند الهی به حق علی ! خدیج میگوید آنموقعی که زرت و زرت آدم میکشتند هنوز طلسم سلطان ننه اثر نکرده بود که نخست وزیر حرف بزند آره ؟!

تو از کی فهمیدی ما بحران هم داریم که گفتی راه حلش صدقه دادن نیست ؟ ور بپرد دختر این سمندرتاج الهی که اینقدر زبانش عین فلفل تند است . میگوید آنموقعی که تو دفترچه بسیج اقتصادی خیرات میکردی ملت را همه پشت فروشگاه شهر و روستا صف کرده بودی همه میگفتند دولت بما صدقه میدهد . همینجوری حرف میزند که تابحال چهل تا خواستگار دیپورت کرده دیگه . فکر نکنی سر تحقیق ما براش زده باشیم ها نه به جون این هشت تا ووروجکم ! تازه میگفت حالا که خوب است که بنزین غیر هوشمند هم داریم آنموقعها که آمیر حسین هنوز به حرف نیفتاده بود اگر کوپن بنزین یک نفر گم میشد لیتری هزار هم که میداد بنزینش نمیدانند پدرسگها . ور بپرد الهی دختر این سمندرتاج همان بهتر که خودم زیرآبش را پیش چهل تا خواستگار زدم !

راستی شوکت ملوک هم میگوید این عزت مردم لبنان هم باید از همان توطئه هائی باشد که آنموقعها که هنوز زبان باز نکرده بودی روحانیت وابسته باب کرد . ببینم مگه امام هم روحانیت وابسته بود ؟ آخه هی میگفت اندوه لبنان کشت ما را ! راست است که میگویند آدم وقتی نخست وزیر بشود تا بیست سال بعدش لال هم میشود ؟ پس این سلطان ننه مرده بود ؟ ما کفن شده بودیم ؟ اصلاً گیرم که اینطور بود پنجره فولادی که قربانش بروم از آنموقع تا حالا نصف ایران را زبان آورده قربان حکمت صاحبش . لب تر میکردی برایت زبان باز میکردیم ملس ! حیف تو جیگر نبود با آنهمه درسی که با حبیبی در فرنگ خواندی اینهمه مدت بهت بگویند لال ؟!

2009/03/03

(333) شاهچراغ رد صلاحیت شد

پس از گرگان در شاهچراغ شيراز اتفاق افتاد : موانع ایذائی در برابر سخنرانی های کروبی و خاتمی (اعتماد)

از اینکه با جلوگیری از تبلیغات ما برای ما تبلیغ میکنید متشکریم !
.
به گزارش سازمان تولید گمنام امام زمان متاسفانه خاتمی در جریان سفر شیراز هنوز کتک نخورده است . روزنامه کیهان نیز تا این لحظه خبری درباره سرنوشت بینظیر بوتو در شیراز منتشر ننموده . گفته میشود کتک زنهای شیراز عین استقبال کنندگان یزد هر دو از یک نفر شام نهار میگیرند با اینحال هنوز خبری درباره توبیخ استاندار فارس منتشر نشده است . در این سفر قرار بود خاتمی با حضور در صحن شاهچراغ یک چیزهائی بگوید که یک عده مجبور بشوند بدلیل توهین به حضرت شاهچراغ بگیرند بزنندش لیکن با لغو مجوز سخنرانی در آن محل قرار است خاتمی همان حرفها را در یکجای دیگری بزند که چون هنوز معلوم نیست به چه کسی توهین میشود تا این لحظه کتک نخورده است . توضیحاً اینکه مجوز سخنرانی یک چیزی است که اول داده نمیشود بعد لغو میشود بعد که میپرسند ببخشید چی چی لغو شد صادر میشود که بگویند این !

به همین مناسبت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تعجب کرد . این ستاد که همواره در نشان دادن واکنشهای اعجاب انگیز در تمام امور ید طولائی دارد بدلیل حفظ مصالح نظام نگفت که از چی تعجب کرده است . کارشناسان معتقدند مصالح نظام یک چیزی است که قبلاً فقط طلبه ها آنرا حفظ میکردند لیکن با گسترش فیلمهای پورنوی طلبه ها که خیلی هم طلبه دارد اخیراً اصلاح طلبها هم که چندتایشان طلبه هستند آنرا حفظ میکنند . گفته میشود حفظ نظام یک چیزی است که اگر با روضه و گریه حفظ نشود با کنسرت و خنده حتماً حفظ میشود . ائتلاف اصلاح طلبان هم اکنون دارای ده عضو فعال است که همه شان در کمال حسن نیت و دوستی برای دور بعد کاندید شده اند . قرار است این عده جوری به آرای همدیگر تر بزنند که ما بدون نیاز به محصولی چهار سال دیگر به احمدی نژاد بخندیم !

در نقطه مقابل برخی بر این باورند که با ادامه روند مبارک لغو مجور سخنرانی ، اصلاح طلبها در انتخابات آینده حتماً پیروز میشود . بر این اساس ناطق نوری که بدلیل ماجرای بحرین ما یک کمی دارد ازش خوشمان می آید با ارسال نامه ای به یک شیء نورانی گفت خره منم همین کارا رو کردم که انتخاب نشدم . این شیء نورانی که بتازگی روابط خانوادگی محکمی با جیبوتی برقرار کرده است بعد از ناپدید شدن یک میلیارد دلاری که صفائی فرهانی اشتباهاً به آن پنجاه میلیارد میگوید مدت دو روز است که در کمال نا باوری حرف خنده داری نزده است . طبق آخرین بررسی نمودارهای نظر سنجی در خصوص شانس قالیباف و پور محمدی و سایر کاندیداها در انتخابات گفته میشود که نامبردگان همگی در نقطه ی پشم با هم مساوی هستند !

2009/03/02

( #332) تخم مرغی مرغ تخمی

بادامچیان : برخی خودسوزي ها سياسي است / چرا مردم تهران در خانه مرغ نگه نمی دارند تا تخم مرغ شان تأمین شود؟! (عصر ایران)

رابطه غیر سیاسی مرغ با نظام : تخم هیچکدامشان را نمیشود خورد !
.
در راستای راه حل غیر سیاسی اسدولای اول سازمان گوشت از احداث تعدادی گاوداری در اتاق خواب خانه ها خبر داد . سخنگوی این سازمان گفت چنانچه کسی قصد خودکشی سیاسی داشته باشد ولی به مرغ دسترسی نداشته باشد میتواند برود خودش بیست و یک روز روی تخم بخوابد بعد جوجه را مرغ بکند بعد تخمش را بخورد . این سازمان همچنین اعلام کرد آماده واگذاری انبوه شتر مرغ برای نگهداری در آشپزخانه میباشد . نظر به اینکه تخم شتر مرغ اصولاً یک هیئت را سیر میکند گفته میشود با انجام اینکار جلوی خودکشی های سیاسی که عموماً ابتدا از گرسنگی و غش و ضعف شروع شده سپس کار را به اسرائیل میکشاند بخوبی گرفته میشود . توضیحاً اینکه گرسنگی یک پدیده سیاسی است که ابتدا باعث ترشح شیره های جاسوس معده توسط موصاد شده سپس با تحریک روده ها توسط امریکای جنایتکار فرد گرسنه را جلوی مجلس معتاد مینماید !

به همین مناسبت سازمان میوه و تره بار نیز آمادگی خود را برای کاشت گوجه فرنگی و بادمجان در محوطه هال و پذیرائی آپارتمانها اعلام کرد . این سازمان افزود برای ریشه کن کردن خودکشی های سیاسی امسال در یک حرکت سمبولیک مردم بعنوان سبزه عید شنبلیله خیس بکنند . آگاهان معتقدند با اینکار در روز سیزده بدر همه باید برای همکاری با محیط زیست سبزه هایشان را بجای اینکه بریزند دور بخورند . مدیر کل این سازمان با اعلام اینکه ببعی میگه بع بع ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آینده هر ایرانی برای جلوگیری از خودکشی سیاسی حداقل یک درخت ازگیل و سه تا نارنگی در پاسیو بکارد . وی گفت چنانچه کسی پاسیو نداشته باشد زیر هواکش مستراح هم میتواند درخت بکارد . کارشناسان میگویند اصولاً در جمهوری اسلامی همواره کرم از خود درخت است . این در حالیست که بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد خداوند کرم میوه را درست گذاشت وسط رزق و روزیش !

بر این اساس دانشمندان بر این باورند که جنگل خیلی خوب جائی است : آدم هیچوقت گرسنه نمیماند . مطابق نظریه داروین دقیقاً به همین دلیل میمونها بجای اینکه سیاسی بشوند رفتند آدم شدند . این در حالیست که در بعضی جنگلها آدم بجای اینکه چیزی بخورد باید مواظب باشد که چیزی نیاید خودش را بخورد . دانشمندان علوم طبیعی امیدوارند تا پایان چشم انداز بیست ساله سایر قسمتهای باقیمانده جمهوری اسلامی نیز یه تیکه جنگل شده و همه گونه خودکشی سیاسی توسط افراد معتاد گرسنه ریشه کن بشود . این دانشمندان بدلیل پرهیز از مسائل سیاسی درباره میمونهای جنگل حرفی نزدند !

2009/03/01

(#331) خودتو بکشی میکشمت

مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار از دانش‌جویان بازداشتی دانش‌گاه امیرکبیر هم‌چنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. (خبر)

غذا نمیخوری که خودکشی کنی ؟ غلط کردی، خودکشیت میکنم !
.
به گزارش خبرنگار ما که پدرسگ هیچی ندار جاسوس هم هست در حال حاضر دیده بانهای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی مبتلا قمپز سرگردان شده اند : دانشجویان میروند فرودگاه تجمع میکنند رهبری ازشان تشکر میکند بعد دانشجویان میخواهند بروند یکجای دیگر تجمع بکنند رهبری میدهد گمنام امام زمان ازشان تشکر بکند ! این درحالیست که شیرین عبادی همچنان دارد دنبال کارت دانشجوئی مامورین مالیات میگردد . به گفته آگاهان چنانچه کسی الآن مدعی بشود که بازرگان را یک مزدور دست نشانده نخست وزیر کرده بود باید برود همانجائی که کسی که مدعی است بازرگان را مزدور دست نشانده نخست وزیر نکرده اعتصاب غذا بکند . اصولاً جمهوری اسلامی جای باحالی است : وقتی کسی یک کاره ای است اگر فحشش بدهی خشتکت را درمی آورند بعد که دیگر کاره ای نیست اگر فحشش ندهی خشتکت را درمی آورند ! خبرنگار ما می افزاید البته خاتمی چه کاره ای باشد چه نباشد در هر حال اگر فحشش ندهی خشتکت درمی آید !

در همین راستا یک مقام وزارت اطلاعات ضمن اظهار بی اطلاعی از وضعیت سایر بازداشت شدگان امیر کبیر طی روزهای اخیر گفت خوشبختانه غیر از اعتصاب غذائی ها حال بقیه خوب است . وی که مثل سایر همکارانش همواره همه جا حضور دارد ولی هیچ جا اسم ندارد نگفت از کجا میداند که حال بقیه خوب است لیکن در پاسخ به خانواده بازداشت شدگان تاکید کرد که از وضع بقیه خبر ندارد . هم اکنون تیم پزشکی اوین که بجای بقراط اشتباهاً به حضرت عباس قسم خورده اند در حال مراقبت کامل از چهار دانشجوی اعتصاب غذا کرده میباشند تا مبادا در پایان اعتصاب خدای نکرده بلائی سرشان نیاید ! پزشکی قانونی نیز ضمن تکذیب صدور هرگونه مجوز دفن دانشجو بالای تپه ها در حال بررسی سایر مشتقات واجبی که احیاناً ممکن است بجای مصرف موضعی ، مصرف خوراکی هم بشود میباشد !

به همین مناسبت معاونت آمیزشی وزارت علوم که وقتی پیرهنش در فیلم در می آید برای واحد خواهران یا محلل است یا ازشان صیغه نامه دارد یا اگر هیچکدام اینها نباشد آدم باید غیر از لاس شلاق هم بخورد از دفن مجدد تعدادی شهید گمنام سر کلاسهای دانشگاه خبر داد . این معاونت که غیر از برگزاری کمیته ارتباطی دانشجویان کارهای دیگری هم در دانشگاهها دارد ابراز امیدواری کرد با اینکار چند نفر دیگر هم بروند اوین اعتصاب غذا بکنند . قرار است سر در معاونت مزبور این جمله از امام راه حل که مثل سایر جملات اولیه اش اگر ازت بگیرند باید بروی اعتصاب غذا بکنی حک بشود : "ما هرچی میکشیم از دانشگاه میکشیم" . البته بدلیل لزوم کاربرد وسیع یکی از عبارات بی ادبی مصطلح بعد از شنیدن این فرمایش ، احتمال میرود منظور از دانشگاه همان "جا" باشد که کشیده میشود !