2012/01/20

#1078

شفاف سازی موضع معاویه و بخشهای مهم بدن معظم رهبری ! 

.

2012/01/16

#1077

جهت بازگشت اصغر فرهادی به وکیل و وثیقه نیازمندیم !

به مناسبت بسته شدن خانه سینما یکی از ساکنین آن خانه موفق به دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب گردید و فوراً کشورهای امریکا، آلمان، فرانسه، هلند و چند جای دیگر آمادگی خود را برای پذیرش پناهندگی وی اعلام نمودند. به همین مناسبت همچنین در ایران شعبه‌ی ۱۵ برررسی تخلفات هالیوود وزارت ارشاد طبق روال به ریاست یک آخوندی، با صدور احضاریه‌ای به نشانی خواهر مدونا از وی خواست تا بعنوان ضامن، اصغر فرهادی را ظرف مدت حداکثر نیم ساعت جهت تشویق و دریافت لوح تقدیر و ضمناً چند سوال کوچک به آن شعبه تحویل نماید. شعبه‌ی مذکور در پاسخ به خواهر مدونا که «من کی ضامن اصغر فرهادی شدم خودم خبر ندارم؟» گفت بما چه؛ می‌خواستی جایزه را بدی یکی دیگه بهش بده. گفته می‌شود فرهادی در واکنش به این اقدام خطاب به شعبه‌ی مورد اشاره گفته است تشویق و تقدیر نخواستیم خیلی ممنون؛ آن چند سوال کوچک را هم ایمیلی بفرمائید ما از همینجا جواب می‌دهیم..........

2012/01/07

#1074

شفاف سازی موضع حاجی بخشی و نیرو دریائی امام زمان ! 

.

2012/01/03

#1073

فقط یک‌بار تذکر می‌دهیم؛ دفعه دوم کت شلوار می‌دهیم‌ !

به میمنت و مبارکی عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش و یکی از عوامل سرقت هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین امریکای جهانخوار، ضمن ارائه پیشنهاداتی به ناو هواپیمابر امریکائی اعلام کرد که «ما فقط یک‌بار تذکر می‌دهیم». وی دقیقاً نگفت که منظورش از «ما» همان یکجور مائی است که وجود دارد ولی اسم ندارد و شورای هماهنگی هم می‌گوید یا کلاً «ما» طبق روال یعنی همان «من» یک‌بار بیشتر تذکر نمی‌دهم. وی همچنین درست مشخص نکرد که بعد از تذکر «ما» چنانچه ناو هواپیمابر امریکا حالا آمد و زد و خر شد و تذکر را جدی نگرفت دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد ؟ اصولاً اینها از روی عادت درباره‌‌ی نیروی دریائی امریکا همانجوری حرف می‌زنند که درباره‌ی تعداد قلیلی اغتشاشگر فتنه‌ی پس از انتخابات. به همین مناسبت «ما» در مورد مشکلاتی که بعد از گوش ندادن به تذکر «ما» پیش می‌آید دو حدس عمده زدیم که برای روشن کردن افکار عمومی که الآن خاموش است اینجا می‌آوریم:..........