2009/07/31

#443

علت گرانی مهریه ننه ی مموتی معلوم شد !
.
محصول مشترک !

جا دارد تا در همین ابتدا خدا را شکر کنیم که احمدی نژاد بجای اینکه بگوید رابطه من با رهبری پدر و فرزندی است نگفته رابطه اش با فیروزآبادی پدر و فرزندی است چون فیروزآبادی با هر کسی رابطه ی پدری داشته باشد مادرش حتماً له میشود . توضیحاً اینکه کروبی هم قبلاً در پاسخ به سوال احمدی نژاد در مورد سیصد و پنجاه میلیون شهرام جزایری یک جوابی داده بود که ما فکر کردیم با مموتی رابطه ی پدری دارد حال آنکه مموتی امروز با صداقت همیشگی اش پرده از این راز برداشت و یک وصله ی گنده به ننه اش چسباند !

در اینجا با استناد به اینکه بر فرض محال در عالم ناممکن مموتی میتواند پدر هم داشته باشد چند گمانه را در مورد اینکه بابای مموتی بعد از این حرف کجا رفته بررسی میکنیم :
 1. رفته پرتقال بکارد . ایشان حساب کرد دید اگر از اولش بجای مموتی پرتقال کاشته بود الآن کلی استفاده اش بود اینقدر هم جلوی فامیل مایه آبرو ریزی نبود . ضمن اینکه پرتقال هرچی که هست قدش از مموتی بلندتر است دم انتخابات هم با توزیع نوع اسرائیلی آن که بعداً معلوم شد چینی ها قلمه زده اند و لذا حلال است میشود هزار جور پدرسوخته بازی درآورد .
 2. رفته از چند همسری دفاع بکند . از قرار معلوم مخترع طرح چند همسری بابای مموتی بوده و احمدی نژاد طبق معمول طرح یکی دیگر را زده به نام خودش . اصولاً چند همسری برای احمدی نژاد ریشه ی خانوادگی دارد وگرنه غیر از فک و فامیل خودش حداقل یک نفر دیگر هم در جهان پیدا میشد که از این طرح دفاع بکند .
 3. رفته سراغ فاطی رجبی : فاطی اولین زن جهان اسلام است که ظاهراً خیلی دلش میخواهد غلام شبها با دویست تا زن بخوابد . اینقدری که این ورپریده برای چند همسری سینه میزند چه بسا حالا که معلوم شده بابای مموتی مبتکر طرح بوده از روی ارادت به مموتی الآن با بابایش مشغول یک کارهائی باشد که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم چیکار .
 4. فرار کرده رفته یک جائی . ابو المموتی با اینکه به واسطه ی وجود مموتی هیچ صفت انسانی ولو با سیریش بهش نمی چسبد لیکن از آنجا که تمام انواع بشر سر مسائل ناموسی دارای حساسیت میباشند لذا امروز که معلوم شده تمام این پنجاه سال گذشته سر کار بوده و مموتی در مورد بابای واقعی اش به پدر خودش هم دروغ گفته یعنی اگر بجای بشر خود سنگ پای قزوین هم بود الآن فرار کرده بود رفته بود تو چاه حمام .
 5. رفته بابای مموتی را از نزدیک ببیند . این بیچاره اینهمه سال هرچی فکر کرد که این قزمیت توی فامیل به کی رفته که اینقدر بد ترکیب شده به نتیجه ای نرسید . حتی نزدیک بود فکر بکند که بابای راستکی مموتی یکجور جن بو داده باشد . البته اگر از اولش بجای اینهمه فکر و خیال ناجور یک نگاه دقیق به ریخت کسی که با مموتی رابطه ی پدری دارد انداخته بود تا الآن مشکلش صد دفعه حل شده بود .
 6. رفته ننه ی مموتی را طلاق بدهد . ظاهراً خالی بندی از طرف مادر در خانواده ی اینها موروثی است حرف راست را هم که همیشه باید از بچه شنید . خب بچه امروز یکبار هم که شده حرف راست زده . این خیر ندیده موقع حرف زدن مصالح ننه ی خودش را هم در نظر نمیگیرد ما چه انتظاراتی برای حفظ مصالح ایران ازش داشتیم ها .
 7. رفته صفا . حالا که اینطور شد با خودش گفته مگه من چلاغم یا بلا نسبت اینجوری هستم که بگیرم بشینم ور دل ننه ی مموتی ؟ نهایتش گیر که افتادم یا فیلمم که درآمد میگویم صیغه بوده اصلاً کی به کیه پس فردا یکدفعه دیدی رابطه ی منهم با جنتی پدر و فرزندی بوده خودمان خبر نداشتیم . کنتور که ندارد نهایتش یک مالیات بر ارزش افزوده دارد که آنهم چون ارزش جنتی هیچوقت افزوده نمیشود معافیت میخورد بهش .
 8. رفته بمیرد . هنوز چهار هفته از انتصاب مجدد نگذشته این مموتی رفت پدرش را عوض کرد چهار ماه که بگذرد چه بسا مادرش را هم عوض بکند سر چهار سال یه تیکه پا شد رفت گفت مادرم مریم مقدس بوده پدرم هنوز در دست بررسی است . مموتی که هم در پزشکی قانونی آشنا دارد آخرش یک تست بکارت میگیرند تمام میشود میرود پی کارش . البته اگر تا آنموقع کردان دوباره بکارت کسی را ازاله نکرده باشد .
توضیح : هیچ دلم نسوخت هرچی که درباره ننه ی مموتی حرف زدم اینها خودشان یک کاری میکنند که حرف زدن درباره ی خواهر مادرشان عین غسل جنابت واجب میشود !

#442

آقای رهبری سردخانه ی تره بار هم غیر استاندارد است
تعطیلش کن !

در راستای با توجه و نظر به اینکه انا مدینة العلم فاطی بابها در پاسخ به سوالات مکرر شما دلبندان مبنی بر علت غیر استاندارد بودن زندان کهریزک در اینجا تعدادی از علل آنرا محض خشنودی آقا و خوشگلی خانوم با همین دست چلاغمان در زیر می آوریم :

چرا زندان کهریزک غیر استاندارد بود ؟
 1. چون واجبی و پلاکارد و زیر پیراهنی نداشت ملت برای خودکشی خیلی دردسر میکشیدند آخرش مجبور میشدند با مشت و لگد خودکشی بشوند .
 2. چون اطرافش تپه برای قبر میت نداشت جنازه روی دستشان میماند مجبور میشدند بروند تره بار میت را لای خیار چمبر و شنبلیله جا بزنند .
 3. چون پسر یکی از فرماندهان سپاه آنجا از بین رفت درحالیکه فرماندهان سپاه و فک و فامیلشان همیشه فقط در جاهای استاندارد کشته میشوند .
 4. چون اگر استاندارد بود میگذاشتند وسط شهر نمیبردند یکجای پرت و پلا که وقتی بسته شد ملت تازه بفهمند کهریزک زندان هم داشته .
 5. چون در دوران احمدی نژاد استفاده میشده و در این دوران نورانی اگر شما یک چیز استاندارد پیدا کردید کهریزک را هم بگذارید روش .
 6. چون در سلولهای انفرادی اش که یکنفر جا میشود فقط دویست و شصت و هشت نفر جا میشد درحالیکه تعداد ما خیلی بیشتر است از پنجره میزدیم بیرون .
 7. چون در زندان استاندارد صدای نعره و عربده و کلنگ و اعتراف و سایر خبرها نباید بیرون بیاید درحالیکه کهریزک تا گوش یکنفر را می پیچاندند شبش صدای امریکا میگفت .
 8. چون ما زندان استاندارد زیاد داریم بعضی وقتها حسابش از دست جمهوری اسلامی در میرود دویست نفر که کشته شدند میفهمد استاندارد نبوده چون بیشتر باید کشته میداده .
 9. چون آدم را با چشم بند میبردند آنجا هیچکی آدرسش را بلد نبود کی به کیه اگر میگفتند کهریزک از آلکاتراس هم استاندارد تر است کی دیده میگفتیم لابد هست .
 10. چون یک زندان وقتی ساخته میشود میرود از کارشناسان استاندارد تائیدیه میگیرد این یکی هرچی کارشناس استاندارد بود را برده بودند همانجا زندان تائیدیه نداشت اینطوری شد .
 11. چون غلام شوشوی فاطی گفته بود "ما در ایران زندان به معنای واقعی نداریم" اتفاقاً ایندفعه راست گفته بود کهریزک یکی از همان زندانهای غیر واقعی .
 12. چون احمدی نژاد استاندارد همه چیز را خودش تعیین میکند بعد از سازمانهای استاندارد جهان میخواهد که خودشان را با استانداردهای ما وفق بدهند اگر ندهند میرود برای گوانتانامو سه سال افشاگری میکند .
 13. چون اقامتگاه کهریزک اصلاً زندان نبود چندتا سوله بود که آدمها میرفتند خودکشی میشدند بعد چون آدم فقط در زندان خودکشی میشود همینطوری سکینه خیاری شده بود زندان .
 14. چون وقتی آدم را به شکل استاندارد میبردند آنجا اگر زنده میماند به شکل غیر استاندارد می آمد بیرون خودش را که توی آینه می دید فکر میکرد یکنفر دیگر اشتباهی بجای او آزاد شده .
 15. چون رهبری میخواست دوباره استریپ تیز کند (استریپ ، پ دارد ، P ، همان که عربها نمیتوانند بگویند ، مثل تریپ ، خوب شد حالا ؟!) جلیلی هم در این استریپ تیز (پ ، P) برای ما نقش کف دست تف زده را بازی کرد !

2009/07/30

#441

امروز شما منرا با چماق زدید حالا من شما را با قلم میزنم ...
.

علیرضا آنلاین مشاهدات امروز را بطور منبسط منظم گزارش میدهد :
 1. نیروهای ضد شورش از ساعت سه ظهر همه جا مستقر شدند . ما خیلی ترسیدیم و قرار بود هزارتا هزارتا بیائیم میلیون میلیون آمدیم .
 2. امروز ساعت همه تنظیم بود . درست شش عصر که شد همه مان شروع کردیم به کتک خوردن . دقت کنید کسی ما را نمیزد ها . ما خودمان کتک میخوردیم جیغ میکشیدیم فرار میکردیم .
 3. بلافاصله خیابانهای منتهی به مصلا بسته شد و ترافیکش ده دقیقه بعد تا شوش و یکربع بعد تا تجریش و بیست دقیقه بعد به تمام تهران رفت . مردم برای اینکه حوصله شان نوی ماشین سر نرود یکسره بوق میزدند . یکجا هم از لای شیشه شنیدم میگفت : نمره ی بیست کلاسو نمیخوام ، چشای یک کمی شیطون نمیخوام ، نه نمیخوام .
 4. نیروی انتظامی دو جور بودند : اولی ها با موتور می آمدند هشدار میدادند که دومی ها با موتور دارند می آیند . دومی ها که می آمدند اولی ها خودشان هم فرار میکردند . ترک موتورشان جا نداشت ما دنبالشان می دویدیم .
 5. مردم امروز خیلی رهبر را شرمنده کردند . هی میگفتند "خامنه ای قاتله ، ولایتش باطله" . شنیدم هر وقت مردم اینطوری میگویند آقا (ارواحشان له الفداش) چند کیلو کم میکند . بعضی ها هم میگویند ایراد از جنس است . راست میگن ؟
 6. لباس شخصی ها خیلی کم بودند چون همه شان لباس نیرو انتظامی پوشیده بودند . به جان خودم خیلی کم بودند . اصلاً از طرز کتک زدن و حمله به ماشینها میشد فهمید که این نیرو انتظامی ها هیچکدامشان لباس شخصی نیستند . قسم و آیه هم ندارد .
 7. سر خیابان مستوفی یک خانم پیر با یک جعبه شکلات رفت جلوی ضد شورش تعارفشان کرد . آنها هم هر چی که توی دستشان بود تعارفش کردند . خواست بگوید خیلی ممنون چماق میل ندارم اون هفته صرف شده وقت نشد .
 8. امروز هرچی اشک آور زدند خورد دویست متری من . رفتم آزمایش دادم ببینم عیب و ایرادی کردم که ایندفعه صاف نمی آد تو بغلم گفتند امروز بجای پوشک کیف گرفتی دستت که بگی دارم از سر کار میام برای اینه . جلوی ساعی کیف را دادم به چسفیل فروشه دو متر بالاتر اشک آور خوردم مشکلم حل شد .
 9. اینها 18 تیر دیدند موبایلها را قطع نکردند من نشستم یک عالمه به خودمان بد و بیراه گفتم ، امروز هم فطع نکردند که همینکار را بکنم گفتم بـیـه ! ملت هم از فرصت استفاده کردند بطور زنده و مستقیم با موبایل به تمام جهان گفتند اینجا چه خبر است .
 10. به جان خودم امروز دست خارجی ها هم توی کار بود . خودم دیدم یک ماشین نمره سیاسی داشت از وسط جمعیت رد میشد . نگاه کردم دیدم دو نفر دیشب و پریشب از سفارت افریقا نشسته اند گفتم یا حضرت عباس الآن ضد شورش را می بینند پس فردا برمیگردند افریقا میگویند جمهوری اسلامی یک عالمه آدمخوار دارد اسم ما بد در رفته .
 11. من نمیدانم جمعیت زنهای ایران چند برابر جمعیت کره ی زمین است . همه جا هم خیلی زیادند هم خیلی جیگر دارند هم چشم خواهری خیلی جیگرند . امروز هم کولاک کردند کتک خورشان هم که اصولاً در سی سال گذشته ملس شده .
 12. این بیمه ثالثی ها سرکارند چون با موتور نمیشود آدم را زیر گرفت . از سر عباس آباد که ملت جلوی موتوری ها گرفتند نشستند آنها هم دور زدند گیر دادند به چراغ ماشینها . بعد دیدند چراغ ماشین را نمیشود متفرق کرد گفتند برو میزنیمتا .
 13. کرایه ی موتور در حالت عادی پنج هزار تومن اگر یک نخ سیگار بدی دو هزار تومن است . این سیگار خیلی بدرد الگوی مصرف میخورد حیف که ما برای خود الگوی مصرف داریم انقلاب میکنیم .
 14. من نمیدانم صدای شیشکی را چطوری میشود نوشت وگرنه بهتان میگفتم وقتی یکی از لباس شخصیها برای متفرق کردن مردم با داد و هوار یک کمی زرت و پرت کرد چه صداهائی از مردم درآمد . مردم ما اینجور مواقع با حفظ سمت قهرمان ورزشهای کبدی هم هستند .
 15. سمت راست بدن کرامات فراوان دارد . از جمله اینکه وقتی ساق پا و مچ و انگشتهای دست راست آدم با چماق نهادینه میشود آدم بجای اینکه اصلاً نتواند بنویسد هی بیشتر می نویسد . راستی آخ مچ دست راستم ، آخ انگشتهای دست راستم ، آخ ساق پای راستم . من برم یک عکسی چیزی بگیرم ببینم علی الحساب چندتا عضو برای خدا داده ام که بعداً باهاش حساب کنم !

#440

انـّا لله و انـّا در 209 الیه راجعون !
.

اکنون که با دلی شاد و قلبی مطمئن و ظاهری آراسته و جامه ای سبز از خدمت خواهران و برادران مرخص می شوم و به مراسم چهلم شهدای جنبش سبز میروم شما هم بعداً به مراسم چهلم من بیائید حتماً (صدای گریه) همانا که ما به حضرت عباس فردا همه جا میخواستیم برویم جز جایگاه ابدی (صدای گریه) از فردا هرچی که قبل از شهادت در اعترافاتم دیدید همه اش خالی بندی است محض حفظ این جان ناقابل (صدای گریه) اینجانب در هنگام خروج از منزل دارای دو ردیف دندان ، یک جفت قلم پای قلم نشده ، دو حلقه چشم ، به همین اندازه و ابعاد گوش و چند عضو دیگر بودم که بعد از شرکت در مراسم دیگر دارایشان نیستم (صدای گریه) اگر هر کسی از من طلبی چیزی دارد باشد که در آن دنیا شده بروم بیل بزنم حقش را بدهم (صدای گریه)

اینجانب (صدای گریه) بنده (صدای گریه) من (صدای گریه) میذاری حرف بزنم یا نه ؟ (صدای گریه) اصلاً هر کاری دوست داری بکن (صدای گریه) جا دارد تا این آخر عمری از شما که در دوران حیات من همه جور فیلترشکنی را برای باز کردن صفحاتم امتحان کردید مراتب تشکر را بنمایم (صدای گریه) اینجانب ساعت سه بعد از ظهر با دلی شاد و قلبی مطمئن و اینجور چیزها برای شرکت در مراسم ساعت چهار بهشت زهرا از منزل خارج شدم (صدای گریه) بعد برای ساعت شش رفتم مصلا (صدای گریه) نمیدانم کجا به شهادت رسیدم (صدای گریه) لاکن چه بسا که اول دستگیر شده باشم چند روز بعد به شهادت رسیده گردم (صدای گریه) یکماه بعد مامانم برود باقالی بخرد جنازه ام را در سردخانه ی تره بار پیدا بنماید (صدای گریه) آن امضائی که مامانم برای تحویل گرفتن جنازه ام داد هم عین اعترافات خودم خالی بندی است (صدای گریه) من عمراً هیچوقت بسیجی نبوده ام (صدای گریه) من بسیجی نیستم ولی بسیجی ها را هم دوست ندارم (صدای گریه) قرارمون یادت نره (صدای گریه) دوستت دارم یادت نره (صدای گریه) قرارمون ساعت عشق (صدای گریه) گریه نکنید اینجاهاش دیگه عشقولانه است (صدای گریه) !

2009/07/25

#439

آقای رهبری لطفاً اینقدر برای ما اسـتـریـبـتـیـز نکن !
.

در استریبتیز طرف بعد از نیم ساعت عشوه ی قاطری به ملت میگوید که من آنجائی را که تو دلت میخواهد ببینی نشانت نمیدهم فعلاً بیا با همینجاها که نشان میدهم حال کن تا علی الحساب اموراتت بگذرد . به زبان خوش هم که نشان نمیدهد یک عالمه حرص ملت را درمی آورد موی سر آدم سفید میشود تا بلکه دو دقیقه بی خیال عشوه و پیچیدن دور میله بشود . بر همین اساس رهبری طی روزهای اخیر حداقل در سه مورد استریبتیز کرد :

استریبتیز اول : یک هفته بعد از حمله ی مجدد به کوی دانشگاه درحالیکه همه حرص میخوردند رهبری در نماز جمعه گفت "به کوی حمله میکنند تازه اسم رهبر را هم میبرند" ؟ این البته خیلی سوال جاودانه ای است . ما پرسیدیم گفتند کسی که به دستور رهبر به یکجائی حمله میکند باید اسم منرا بیاورد نه رهبر . رهبری در اینجا مشخصاً جلوی چشم مشتاقانش استریبتیز کرد . بعد از نیم ساعت عشوه در خطبه اول ، یک چیزهائی اش را نشان داد ولی آن چیز اصلی را نشان نداد . نشان داد که رهبر میتواند از کتک خوردن دانشجوها ناراحت بشود اگر نمیشود بخاطر اینست که ما آن مورد اصلی را نمی بینیم . البته در استریبتیز اصولاً همه جا ملت خیلی حال میکنند اینجا ملت گریه میکنند . در هر حال فرقی هم نمیکند هر دو خیس میشوند .

استریبتیز دوم : همین ماجرای مشائی . رهبری به مموتی گفت "انتخاب مشائی باعث ناراحتی دوستان شما میشود" . دقت کنید ببینید رهبر چه استریبتیز نازی کرد . دستور عزل مشائی را داد تا دوستان احمدی نژاد ناراحت نشوند نه اینکه خودش ناراحت شده باشد . ما خیلی رهبر ماهی داریم . اصلاً دل ندارد ناراحتی کسی را ببیند . فرمان عزل و نصب که میدهد فقط محض خاطر دوستان کس دیگری است نه خودش . با این نامه رهبری بعد از یک هفته عشوه آخرش نشان داد که هوای دوستان احمدی نژاد را خیلی دارد ولی نشان نداد که هوای خود احمدی نژاد را چقدر دارد . احتمالاً رهبری اصلاً از اولش احمدی نژاد را بخاطر دوستانش رئیس جمهور کرده باشد . کسی ندید بدید رفته باشد به این استریب شو حتی فکر میکند رهبری عمراً دلش نمیخواهد سر به تن احمدی نژاد باشد ولی چون ما چهل میلیون چهل میلیون میرویم التماس میکنیم محض خاطر دوستان احمدی نژاد او را با نامه رئیس جمهور میکند بعد بی نامه یکی یکی ما را از زندگی عزل میکند . خیلی باحاله ها !

استریبتیز سوم : سه روز بعد از نماز جمعه ای که هاشمی خواند رهبری به دیوار گفت "نخبه ها مراقب باشند سقوط نکنند" که در بشنود . رهبر ما خیلی دلبر است . بعد از سه روز عشوه به هاشمی و خاتمی و موسوی میگوید نخبه دل همه را میبرد نشان میدهد که خیلی قبولشان دارد ولی نشان نمیدهد که پس این وسط چه مشکلی با این دارد که کار بیفتد دست نخبه ها . ملت کیف میکنند چون تابحال به ذهن خودشان نرسیده بود که موسوی و هاشمی و خاتمی میتوانند نخبه هم باشند . از یک طرف هم وقتی رهبری به کسی مثل هاشمی میگوید نخبه متقابلاً حال آدم از ریخت هرچی نخبه به هم میخورد . مثلاً فرض کنید علی دائی با عشوه به رضازاده بگوید نخبه . (قصد نداشتم حالتان را بهم بزنم . اگر دیدید زیاد دارید بالا می آورید یک مشت نبات بریزید توی چائی بعد همه را سر بکشید حتماً افاقه میکند . اگر نکرد دیگر نروید استریب شوی نظام !)

2009/07/24

پنجاه نکته ی مبارزه مسالمت آمیز

.

به کلیه ی نامسلمانان دانلود و مطالعه ی این مطلب توصیه میشود :

پـنـجـاه نـکـتـه
با تشکر فراونده از برادر نیک آهنگ
...

#438

داداش ما هواپیما خواسته بودیم ، مترو دادی ؟!
.

وزارت راه و ترابری ضمن ابراز نگرانی برای بانوی محجبه مصری در بیانیه ای تلاش منافقین برای کمرنگ جلوه دادن فن آوری سقوط آزاد را محکوم کرد . این وزارتخانه با تاکید بر اینکه بازگشت همه بسوی اوست افزود در همین راستا با خرید هواپیماهای روسی خواستیم راه را کوتاه کرده باشیم . بهبهانی وزیر راه که غیر از خرید هواپیمای روسی دکترا هم بلد است به مموتی بدهد در بیانیه جداگانه ای به سران سه قوه دستور پیگیری سقوط مجدد یک فروند قطار روسی در فرودگاه مشهد را داد . توضیحاً اینکه در جمهوری اسلامی دستور پیگیری دادن خصوصاً برای مرگ و میر کنتور ندارد هر کی به هر کی دستور میدهد در هر حال اجرا که قرار نیست بشود !

کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه دفعه ی قبل توپولف از ارتفاع هفده هزار پائی سقوط کرده بود حال آنکه این یکی از پنجاه متری خورده زمین لذا امید آن میرود که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم هواپیماهای روسی همینطوری سر جایش نشسته سقوط بکند . احمدی نژاد ضمن تائید این مطلب افزود جا دارد تا دستاورد بزرگ کم کردن ارتفاع سقوط هواپیما را که در طول تاریخ بی سابقه بوده به ملت قهرمان ایران تبریک گفته به همین مناسبت در روز سوم کشته شدگان این سانحه جشن بزرگ هوا به زمین بگیریم . همزمان شهردار تهران که در کش رفتن طرح بقیه جاها مهارت ویژه ای دارد از افزوده شدن ده فروند هواپیمای روسی به ناوگان متروی تهران خبر داد . وزیر اطلاعات نیز ابراز امیدواری کرد بدلیل اینکه جعبه سیاه هواپیماهای سقوط کرده همیشه گم میشود ولی هیچوقت پیدا نمیشود لذا اسرار نظام همینطوری محفوظ بماند . وزیر اطلاعات در پاسخ به خبرنگار ما که به تناسب شغل عرق خور و جاسوس هم هست و پرسیده بود ببخشید ایندفعه دیگه کی توی هواپیما بود که اینجوری شد او را گاز گرفت !

برخی معتقدند روسها در نوع جدید هواپیماهایشان که قادر است از هر ارتفاعی بخورد زمین به جهت صرفه جوئی در وزن هواپیما اصلاً جعبه سیاه قرار نمیدهند . بطورکلی جعبه سیاه یک وسیله ی مزاحم است که آخرین مکالمات خلبان با عمه اش را آخر عمری شنود میکند . بدلیل اینکه اگر جعبه سیاه پیدا بشود ممکن است علت سقوط هواپیما معلوم بشود درحالیکه علت سقوط همیشه از دو روز قبلش معلوم است لذا این جعبه عمداً سیاه است که به این راحتی ها پیدا نشود . روسیه با اشاره به شنود مکالمات کابین هرگونه ارتباط مدل جعبه سیاه هواپیما با شرکت نوکیا را تکذیب کرد . برخی معتقدند اصولاً وزن چیزی که اصلاً کاربرد ندارد اضافی است . به همین مناسبت سردار فیروزآبادی بعنوان یک وزن اضافی که اصلاً کاربرد ندارد در جای خود ابقاء شد !

2009/07/21

#437

هرگز نشه فراموش ، لامپ اضافی روشن !
.

نظر به اینکه امشب ساعت 9 هوای ایران تاریک میشود درحالیکه قبلاً همین موقعها روشن بود اینجانب بعنوان بابا برقی ملت ایران دو روش تولید تاریکی سبز را به اطلاع عموم میرسانم :

روش سبز اول : ساعت 9 شب مهمان دعوت کنید .

ما آدمهای مهمان نوازی هستیم . از طرفی خانه همدیگر یا نمیرویم یا یک ایل را جمع میکنیم میرویم مهمانی . در اینجا صاحبخانه مجبور میشود برای اینکه شما خانه اش را منور بفرمائید هرچی چراغ دارد روشن کند تا تعارفش کمونه نکند . ما ایرانیها تعارف هم که نباشد عادت داریم بخاطر مهمان چراغ خوابها را هم روشن کنیم . کسانیکه دعوت میشوند اگر میخواهند در راه جنبش سبز خرج دست صاحبخانه نگذارند ساعت نه و نیم زنگ بزنند بگویند داشتیم می آمدیم الک خورد به دولک نمیتوانیم بیائیم . صاحبخانه ی محترم لطف بکند نیم ساعت پای تلفن به طریقه ی شابدل عظیمی اصرار بکند که مهمانها هر جور که شده بیایند آخه خانم کلی تدارک دیده اگر به خورد شما ندهیم باید بریزیم دور . دقت کنید که شما اینقدر سرگرم اصرار هستید که یادتان رفته به اندازه ی امجدیه چراغ روشن کرده اید . ساعت ده نهایتاً با ذکر عبارت "بهرحال خوشحال میشدیم تشریف می آوردید" با خوبی و خوشی از هم خداحافظی کنید و بروید کل گفتگوها را برای عیال تعریف کنید . اینکار خیلی سخت است و خودش سه ساعت طول میکشد ما عیال نداریم ولی دیدیم دست مردم ! احتمالاً در همین زمان ناگهان برق میرود و شما درحالیکه توی دلتان قایم میگوئید هورا عیال را دودره نموده میروید بخوابید . ما پیروزیم !

روش سبز دوم : ساعت 9 صدای رفسنجانی پخش کنید .

به حضرت عباس بنده خودم با همین چشمهائی که الآن دارم شما را می بینم 25 تیر دیده ام تا صدای رفسنجانی پخش میشود اینها خودشان برق را قطع میکنند . تا فرصت هست یک نوار از رفسنجانی پیدا کنید مهم نیست درباره ی چی حرف زده باشد در نماز جمعه هم مهم نبود مهم جنبش سبز است . چنانچه متولد 2008 به بالا هستید و غیر از سی.دی و فلش مموری چیزی نمی شناسید یکجوری نوار را آپلود یا دانلود یا اسکن یا پرینت یا یک اصطلاح مشابه یکنید ببرید پشت بام . تا ساعت 9 شد شاسی play را فشار بدهید خودتان همانجا حصیر بیندازید دور هم بشینید تخمه بشکنید بخندید . توی تاریکی پشت بام یک حالی میدهد که نگو . دیده ایم ما دست مردم ! وقتی صدای رفسنجانی پخش بشود فوری یک نفر که ما نمیدانیم کی به اداره برق زنگ میزند میگوید پدرسگ برق را قطع کن . توجه داشته باشید که همیشه نباید از خودمان مایه بگذاریم یکی از راههای مهم پیروزی آنهم توی تاریکی اینست که طرف را زورکی مجبور به یک کاری بکنید که نمیخواهد . (خیلی بی ادبید شماها منظورمان قطع برق و اینا بود نه اونجوری و اونا !) . ما همچنان پیروزیم !

2009/07/20

#436

نماز جمعه ی ما جواب داد : رهبری به تنبان خود پلیدی کرد !
.

البته ما منتظر بودیم که تعظیم علیه همانطور که قول داده بود این هفته دوباره تشریف بیاورد نماز جمعه برای ما انگشت تکان بدهد لیکن از قرار معلوم ایشان در جهت اصلاح الگوی مصرف روز مبعث همان کاری را میکند که جمعه باید میکرده . در اینجا با استفاده از قانون کـُن اسکاچ به بررسی کلام این معصوم میپردازیم :

* امروز اصلی ترین نیاز جامعه اسلامی ملاک قرار گرفتن عقل و خرد است : ببخشید الآن شما اینها را بما داری میفرمائی یا با خودت حرف میزنی ؟

* هر فردی با هر عنوان و موقعيتی اگر بخواهد جامعه را به سمت ناامنی سوق دهد از نظر عموم ملت ايران انسان منفوری است : جنابعالی الآن رسماً داری همین کار را میکنی پس چرا اینقدر محبوبی ؟

* نگفتن مسائلی که بايد گفت عمل نکردن به وظيفه است : ما هم خواستیم به وظیفه مان عمل کنیم گفتیم در انتخابات تقلب شده بعد شما صد هزار نفر را فرستادی چون ما به وظیفه مان عمل کرده بودیم گرفتند ما را یک فص زدند .

* گفتن مسائلی که نبايد گفت عمل کردن برخلاف وظيفه است : بالاخره چی شد ؟ شما اول بفرما چی را باید گفت چی را نباید گفت بعد بیا برای ما خط و نشان بکش . این مموتی اندازه ی قاطر نمی فهمد ما حرف نزدیم ایندفعه بخاطر عمل نکردن به وظیفه مان کتک خوردیم . تازگیها دست بزن پیدا کردی ها !

* بزرگ‌ترين گناه برهم زدن امنيت است : پس به زبان خوش بگذار رفراندوم برگزار بشود این لباس شخصی ها را جمع کن شر را بکن اینقدر گناه نکن .

* نخبگان مراقب باشند : نخبگان دیگر کارشان از مراقبت گذشته . الآن همه شان دارند در اوین مراقبت میشوند فقط یک کمی دردشان می آید .

* نخبگان در امتحانِ ِعظيمی قرار گرفته‌اند و موفق نشدن در اين امتحان تنها مردود شدن نيست، بلکه موجب سقوط آنها خواهد شد : حالا شما بزرگواری کن شهریور هم یک امتحانی بگیر شاید ایندفعه قبول شدند . ضمناً رودربایستی نکن یک دفعه بگو میخواهم رفسنجانی را سقوط بدهم اینقدر نخبه به نافش نبند .

* ادعای عدم مداخله قدرتهای خارجی در امور ايران نشان‌دهنده بی‌حيایی است : قبلاً سر مسئله فلسطین میگفتی ادعای مداخله آنها نشاندهنده بی حیا ئی است الآن ادعای عدم مداخله بی حیائی است . آقاجان این بی حیاها را ول کن این وسط روشن کن بفرما ببینیم نشاندهنده ی بی حیائی کی است ؟

* برخی دولتهای غربی مراقب رفتار خصمانه خود باشند، زيرا ملت ايران عکس‌العمل نشان خواهد داد : ملت ایران قبلاً عکس العمل نشان داده . به جان آقا الآن نصف ملت در عکس العمل به دولتهای غربی رفته اند همانجاها پناهنده شده اند عمراً هم برنمی گردند ایران . شما خیالت راحت .

* دوباره برخی دولتهای غربی مراقب رفتار خصمانه خود باشند، زيرا ملت ايران عکس‌العمل نشان خواهد داد : ببخشید نکنه دوباره میخواهید برادران را بفرستید از دیوار سفارتشان بروند بالا ببندید به خیک ملت ایران ؟ پس چند ماه پیش که از دیوار سفارت انگلیس رفتند بالا خواستند عکس العمل نشان بدهند ؟ مولا جان ! تو رو به آن جسم ناقصت قسم نکن اینکارها را این برادران دوتا عکس العمل دیگر نشان بدهند میشوند عینهو تارزان ها .

* البته رسانه‌های استکباری به منظور حمايت از اغتشاش‌گران آنها را مردم می‌نامند : نخیر ! کیهان به منظور حمایت از جنابعالی مردم را اغتشاشگر می نامد . جنابعالی بفرما رسانه های استکباری بعد از حمایت از اغتشاشگران چی گیرشان می آید ؟ همینطوری مفتی که نمیشود حمایت کرد برادر من خود شما به خودت نگاه نکن مفتکی از تروریستها حمایت میکنی شما بزرگواری ، امامی ، خدائی این استکبار فقط بی حیا هستند خودت فرمودی .

* مردم، آن جمعیت میلیونی است که به محض دیدن این اغتشاشگران و مفسدان، خود را کنار می‌کشد و آنها را با دیده نفرت و انزجار نظاره می‌کند : ببخشید شما که به همان جمعیت میلیونی میفرمائی اغتشاشگر . آنهائی که ما خودمان را از جلویشان میکشیم کنار با نفرت و انزجار نگاهشان میکنیم همانهائی هستند که حضرتعالی میفرستی سراغمان . اینها را جمع بزنی کلاً هزار نفر نمیشوند حساب از دستت در رفته ها جسارتاً شما خودت را گیر آوردی ؟

* سیاسی‌بازی‌ها خلاف عقل است : پس یک لطفی کن بشین عبادتت را بکن سیاست را بگذار کنار بگذار زندگی مان را بکنیم . خدای نکرده پس فردا خلاف عقل میشوی خوبیت ندارد برای رهبر مسلمانان جهان ها . بعداً نگی نگفتی !

#435

جاکش تنبون خودشو نمیتونه بکشه بالا واسه ما ارتش آورده !
.
نظر به اینکه تمام دنیا به عراق لشکر میکشند این شیلنگ برای ما لشکرکشی میکند در اینجا ضمن تبریک تصرف حوزه نفتی ایران توسط ارتش قهرمان عراق به محضر آقا که برای وقوع چنین اتفاقاتی با همان جسم ناقص و عقل کاملی که یک ذره دارد خیلی زحمت کشیده دلائل این امر را در زیر می آوریم .
به پانزده دلیل ارتش عراق حوزه نفتی ما را تصرف کرد :
 1. دیدند جیبوتی و کومور که آنطرف دنیا هستند بیشتر از اینها که یک وجب فاصله دارند از جمهوری اسلامی گیرشان آمده .
 2. دیدند در هر حال این اُسکل بازم میپرد تو بغل جلال طالبانی با گروهبانهای امریکائی عکس میگیرد برمیگردد ایران میگوید میخواستند منرا بدزدند سوژه عوض میشود ما یادمان میرود .
 3. دیدند چند وقت است سر جمهوری اسلامی به انتخابات گرم شده کسی در عراق منفجر نمیشود خواستند تشکر بکنند اینجوری کردند .
 4. دیدند ما همیشه برای عراق دشمن فرضی هستیم . داشتند ارتش تشکیل میدادند یک حمله هم به دشمن فرضی کردند .
 5. دیدند اگر بیایند تهران را هم بگیرند این فرمانده کل ارتش ما را تا بخواهند با جرثقیل تکان بدهند اینها مشهد را هم گرفته اند .
 6. دیدند هر کسی به ایران عزیز بریند در هر صورت میگویند یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران بدست آمده گفتند اینهم روش .
 7. دیدند الآن هر کسی هر کاری بکند آخرش می افتد گردن انگلیس خواستند دق دلی شان را سر آن بدبخت خالی بکنند .
 8. دیدند اگر کسی بخواهد اعتراض بکند رهبر ما میرود نماز جمعه میخواند همه را می اندازند زندان دیگر کسی اعتراض نمیکند .
 9. دیدند اینهم بهانه میشود که مردم بزنند زودتر خشتک نظام را دربیاورند آنها اول از همه راحت میشوند خواستند بما کمک بکنند .
 10. دیدند جمهوری اسلامی هم بدتر از عراق با اینهمه زرت و پرت نمیتواند از شهرهای خودش دفاع بکند خواستند از شهرهای ما دفاع بکنند .
 11. دیدند اگر بگیرند بسیجی ها باید دفاع بکنند آنها هم که همه شان عرب هستند اینها زبان همدیگر را می فهمند یکجوری با هم کنار می آیند .
 12. دیدند نوری المالکی زمان صدام که فراری بود خوب سوراخ سمبه های ایران را یاد گرفته گفتند ببر چندتا را نشانمان بده .
 13. دیدند اگر اینها حوزه نفتی ما را نگیرند روسیه میگیرد گفتند مگه ما اینجوری هستیم ؟
 14. دیدند آخرش نهایتاً میروند بعنوان آغازگر جنگ سازمان امضا ملل میدهند جمهوری اسلامی پیروز میشود گفتند پس بگذار حال کنیم .
 15. دیدند ما یک ضرب المثل داریم میگوید به مرده که رو بدی باید باهاش مسابقه دو بدی خواستند ما بیخود ضرب المثل نساخته باشیم !

توضیح ضروری : بنده خودم میدانم که از اینجا خانواده رد میشود نباید حرفهای بی ادبی زد ولی شما خودتان بشینید سه ساعت فکر بکنید ببینید در حال حاضر به آقای عراق غیر از این دیگر چی میشود گفت من فوری تیتر را عوض میکنم !

#434

آقای ذوالنور ! داداش حتماً باید بزنیم تو برجکت ؟!
.

مجتبی ذوالنور نماینده اشرف مخلوقات در سپاه پاسداران طی حکمی با حفظ سمت بعنوان رئیس مرکز آمار ایران انتخاب شد . این انتخاب که مثل سایر انتخابهای جمهوری اسلامی با اشاره ی مستقیم هیچکسی از هیچ جائی انجام شد در پی آن اتفاق افتاد که ایشان گفت "ماموران یک گاز اشک آور پرتاب میکردند آشوبگران پنج تا" . نامبرده پیش از انتخاب بجا و شایسته به این سمت قبلاً در جائی گفته بود "صد و نود طنزنویس با دریافت پولهای کلان قصد تخریب احمدی نژاد را داشتند" . این درحالیست که طبق آخرین محاسبات ما در طول این مدت نهایتاً ده تا طنزنویس در داخل و خارج کشور وجود داشتند که قصدشان از طنرنویسی هرچی که بود همه شان علیرغم دریافت پولهای کلان بدتر از ما آس و پاند . هنوز کسی فرمول محاسباتی آمارهای ذوالنور را نمیداند لیکن گمان میرود که ایشان بطورکلی آمار را از یکجاهائیش درمی آورد که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم کجا !

کارشناسان معتقدند با این روند چنانچه به ازاء هر یک گاز اشک آور ماموران ، آشوبگران پنج تا اشک آور پرتاب کرده باشند جدا از اینکه ذوالنور این موضوع را کجا دیده یا از کی شنیده و سوای اینکه آشوبگران اینهمه گاز اشک آور از کجا می آورند الآن باید بجای ما کل ماموران بستری بوده باشند . هنوز علت اینکه چرا این موضوع سر و ته است روشن نیست لیکن گمان میرود ذوالنور در هنگام محاسبه ی آمار روی دستهایش بالانس میزند . برخی آگاهان نیز ضمن تائید آمار ذوالنور افزودند بطورکلی چون گاز اشک آور گازی است که اشک آدم را درمی آورد و اصولاً این قبیل گازها در بدن بسیج زیاد تولید میشود لذا در آن تراکم و فشار و شلوغی خصوصاً بعد از پرتاب گاز اشک آور ماموران ، چه بسا که یکجور گاز اشک آور دیگری از یکجاهای دیگری پرتاب شده باشد که کار پنج تا اشک آور راستکی را یکجا میکند . آگاهان از ذکر اینکه این گازها از کجای بسیج پرتاب میشود خودداری کردند !

توضیحاً اینکه بعد از ارائه آمار فوق ما به نمایندگی از سایر همکاران بدلیل زیاد شدن دست قصد داشتیم طنزنویسی را ول کنیم با پولهای کلان برویم دنبال یک کار دیگر لیکن بنا به اصرار شما عزیزان تا اطلاع ثانوی همچنان بکارمان ادامه میدهیم . لطفاً عنایت بفرمائید اگر بعداً دوباره آمدند گفتند ما قصد تخریب احمدی نژاد را داشتیم ما از همین الآن ضمن تکذیب جدی این مطلب از شما تقاضا می نمائیم با مراجعه به آمار فوق خودتان ببینید کی با قصد یا بدون قصد کی را تخریب کرده . ضمن اینکه ما به هیچ وجه از اینجور کارهای مردم آزاری بلد نبوده نهایتاً بلدیم بعضی وقتها بزنیم تو برجک بعضیها عینهو همین ذوالنور !

توضیح ضروری : چنانچه متوجه دهن دره های ما که بعضاً از آسمون قرمبه شدیدتر است در وسط این متن شدید آن دیگر تقصیر داور خان است که ساعت سه و نیم نصف شب سوژه میدهد دست آدم . گفته باشیم !

2009/07/19

#433

ماهواره ای که برای اولین بار صدای حیوان را در فضا پخش کرد !
.

البته در این شرایط آدم خنده اش میگیرد و شاید بعضیها بگویند علیرضا جان تو هم وقت گیر آوردی ؟ لیکن در چهلمین سالگرد پرتاب آپولو 11 به فضا از مقایسه ی آن با همین ماهواره امید خودمان طبق معمول نتایجی بدست آوردیم که هیچکسی قبلاً نیاورده بود یا اگر آورده بود صدایش را درنیاورده بود . (چقدر گفتم "ورده بود" !)
 1. بعد از پرتاب آپولو 11 بشر فهمید که دانشمندان میتوانند به جاهای مهمی مثل فضا هم برسند بعد از پرتاب ماهواره امید بشر فهمید که فضا زیاد جای مهمی نیست هر کی از راه میرسد یک ماهواره ول میدهد فضا که به اسرائیل ضربه بزند .
 2. بعد از پرتاب آپولو 11 یک جنگ فضائی در جهان شروع شد بعد از پرتاب ماهواره امید نزدیک بود یک جنگ زمینی شروع بشود لاریجانی و رفسنجانی و ولایتی رفتند گفتند این بچه است بابا حالا یه زری زده .
 3. بعد از پرتاب آپولو 11 ملت امریکا از طرف تمام جهان تقدیر شدند بعد از پرتاب ماهواره امید ملت ایران از طرف تمام جهان تحریم شد .
 4. بعد از پرتاب آپولو 11 هزاران مقاله ی علمی نوشته شد بعد از پرتاب ماهواره امید میلیونها جوک و اس.ام.اس ساخته شد .
 5. بعد از پرتاب آپولو 11 بشر فهمید با علم و فناوری چه کارهائی که نمیشود کرد بعد از پرتاب ماهواره امید بشر فهمید همینطوری سکینه خیاری خیلی کارها میشود کرد .
 6. بعد از پرتاب آپولو 11 ایرانیها به انجام کارهای خیلی سخت گفتند آپولو هوا کردن بعد از پرتاب ماهواره امید ایرانیها گفتند حالا مثل که چی ؟ آپولو هوا کردی ؟
 7. قبل از پرتاب آپولو 11 یک موشک روسی به فضا پرتاب شده بود قبل از پرتاب ماهواره امید چندتا موشک روسی به اسرائیل پرتاب شده بود .
 8. دوباره قبل از پرتاب آپولو 11 یک موشک روسی به فضا پرتاب شده بود قبل از پرتاب ماهواره امید یک موشک روسی بما فروخته شد .
 9. بشر با استفاده از سوخت نیروگاههای هسته ای آپولو 11 را پرتاب کرد ما بعد از پرتاب ماهواره امید فهمیدیم نیروگاه هسته ای مان سوخت ندارد .
 10. بعد از نصب پرچم امریکا روی کره ماه توسط آپولو 11 تمام دنیا امریکائیها را تحسین کردند بعد از پخش پیام احمدی نژاد در فضا توسط ماهواره امید تمام دنیا بما خندیدند !

2009/07/18

#432

یزدی جمعه به جمعه ، سر و گوشش می جنبه !
.


نظر به راستای اینکه آیت الله یزدی با نهایت شعف گفت "حکومت اسلامی مشروعیتش را از مردم نمیگیرد" و باعث خوشحالی ما شد با ایشان مصاحبه ای ترتیب دادیم که برای اولین بار بعد از ظهور اسلام در زیر می آید . این مصاحبه مثل سایر گفتگوها و مصاحبه های ایشان کاملاً مودبانه بوده و خواندن آن برای افراد زیر 18 سال بشدت توصیه میشود :

ما : بی زحمت در ابتدا هرچی دلتان خواست بفرمائید .
یزدی : الاغ ، الدنگ ، بی شرف ، پدرسگ ، پفیوز ، الآن میام جرت میدم ، جاسوس !

ما : خیلی ممنون . لطفاً بفرمائید نظر شما کلاً درباره ی مشروعیت چیه ؟
یزدی : نفهم ! تو اگر شعور داشتی که مشروعیت نمیخواستی . خدا انسونها را همینجوری بدون مشروعیت آفرید که پرونده اش از زمان ما در قوه قضائیه موجوده . خاک بر سر شما انسونها بکنن که هنوز بعد از سی سال دنبال مشروعیت ما میگردید . عوضی ! ما فقط یکجور مشروع داریم آنهم رابطه ی نامشروع اکبر گنجی با سوفیا لورن است که تو حالیت نمیشه . بزنم فکتو بیارم پائین ؟

ما : جسارتاً حکومت اسلامی مشروعیتش را چه جوری از خدا میگیرد ؟
یزدی : گاومیش ! میگم خدا انسونها را بدون مشروعیت آفرید باز حالیت نمیشه . خدا اول ما انسونها را آفرید تا شما کثافتها مشروعیت داشته باشید . خدا خودش یکبار بمن گفت : الدنگ ! اقراء . عرض کردم چی چی اقراء ؟ فرمود : الاغ ! بگو واق واق . عرض کردیم واق واق بعد ما را رئیس قوه قضائیه کرد که اگر شما انسونهای آشغال گیر نمیدادید من الآن بجای ترجمه ی قرآن از فارسی جمهوری اسلامی به عربی هنوز داشتم کدیور را محاکمه میکردم . بزنم دماعتو بشکنم ؟

ما : رئیس حوزه علمیه هم چند روز پیش گفته بود خدا از انتخابات دهم راضی است . لطفاً بفرمائید ...
یزدی : اینقدر وسط حرف من نپر بی شعور ! رئیس حوزه علمیه گه خورد با هفت جد و آبادش . خب راست گفته دیگه احمق ! خدا خودش با ما انسونها صحبت میکنه . میفرماد : خلق انسون من علق . میدانی یعنی چی اُزگل ؟! آنموقعها چون الف نداشتند خدا با عین جمله میساخته . میفرماد علاق ! من تو حمال را خلق کردم که حکومت اسلامی مشروعیت داشته باشد . بزنم جرت بدم ؟

ما : اگر حکومت اسلامی از مردم مشروعیت نمیگیرد پس چرا هر دفعه بعد از انتخابات میگویند مردم به مشروعیت نظام رأی دادند ؟
یزدی : مردم گه میخورند رأی میدهند . این انسونهای بی خاصیت به کی رأی دادند ؟ رأی که دادنی نیست گوساله ! گرفتنی است . رفسنجانی غلط کرده نماز جمعه میخواند شما پر رو میشوید . حتماً باید بزنم همان چهارتا دونه ریشی هم که داره بکنم ؟ خدا شما انسونها را آفرید من علق که ما مشروعیت داشته باشیم . رأی که خوبه شما عوضی ها دزدی هم اگر بکنید به ما مشروعیت داده اید . دستتو بکن تو دماغت یک مشت گینگیلی برای من دربیار ببینم الاغ !

ما : (دستمان را سه دور پیچاندیم توی دماغمان یک کمی گینگیلی داشتیم همه را درآوردیم) بفرمائید .
تو چرا ان دماغت سبزه اصلاح طلب هیچی ندار ؟ همینطور چار قاچ جلوی من نشستی سبز بستی توی دماغت فکر کردی من خرم ؟ نخیر من یزدی ام . بدم محسنی اژه ای گازت بگیره ؟ بگیرید این پدرسگ خبرنگار جاسوس الدنگ عوضی را . من خشتک تو را سرت عمامه میکنم پر رو ! نخیر ! عمامه نمیکنم که عین ما بشی . خشتکت را سرت پرچم میکنم . حالا سبز میبندی برای من ها ؟ گاومیش ، پفیوز ، جاسوس .....

(در اینجا ما را گرفتند بردند بدلیل مصاحبه با یزدی همچی زدند که آخرش به آفتابه گفتیم عمو !)

2009/07/17

#431

آقای شاپور مجتبی حالا دیگه برو با ولی ت بیا !
.

با توجه به شکوفائی شاپور مجتبی ولیعهد با مزه ی مسلمانان جهان بعد از نماز جمعه ی امروز که طفلکی ظاهراً عین باباش نقص عضو دارد چون ظاهراً نمیتواند اصلاً حرف بزند ولی همینطور حرف نزده عین شکم قاطر خیلی سر و صدا دارد نتایج حاصل از نماز جمعه ی این هفته را جهت خشنودی آقا و غمگینی خانوم در زیر می آوریم :
 1. چقدر خوب شد که ما هیچ رسانه ای نداریم . اینطوری از طریق حرف زدن با هم هماهنگ میشویم زبان را هم نمیشود فیلتر کرد .
 2. هاشمی رفسنجانی بشدت قابل پیش بینی شده . دقیقاً همان حرفهائی را زد که همه سه روز بود پیش بینی کرده بودند .
 3. بهترین راه برای فرار از دست ضد شورش اینست که بگیریم همانجا بشینیم . بلند کردن یک آدم برای فرار خیلی سختتر از فراری دادن یک آدم ایستاده است امروز خودم دیدم .
 4. وقتی ما زیاد باشیم غیر از موبایل برق را هم قطع میکنند . هر وقت مموتی سخنرانی داشت بجای اتو روشن کردن بروید زیاد بشوید بیخود هم پول برق ندهید .
 5. با این روند اگر یک کمی زیادتر بشویم اینها احتمالاً گاز را هم قطع میکنند کارمندان شریف شرکت گاز دیگر لازم نیست اعتصاب بکنند . برای کارمندان شریف شرکت آب هم بعداً یک فکری میکنیم .
 6. حمل و نقل با وانت خیلی سریعتر و راحتتر از سایر وسائل نقلیه است . امروز خودم دیدم وانتی ها چون همه جا میتوانند بروند تا قافیه آدم سوار کرده بودند .
 7. کروبی خوب شد کتک خورد . بذار دردش بیاید دفعه بعد بداند چرا میرحسین بجای قانون اساسی عوض کردن میخواست اول گشت ارشاد را جمع بکند .
 8. آدم در دمای بالای پنجاه درجه از گرما نمیپزد . هرکی میگوید "پختم از گرما" عین سگ دروغ میگوید امروز همه تا آخرش همانطور خام بودند هیچکس نپخت .
 9. ما دیگر همینطوری مفتی با موبایل فیلم نمیگیریم . هر اتفاقی می افتد پنج دقیقه ای دو میلیون ساعت فیلم روی یوتیوب آپلود میشود سهام گوگل را ده برابر میکند دو درصد که مالیات بگیرند آخرش مفتی مفتی مشکلات اقتصادی امریکا توسط احمدی نژاد حل میشود فوری به اوباما نامه میدهد میگوید دیدی گفتم ؟
 10. اسرائیل اگر بخواهد از طریق نظامی به اینها حمله بکند خیلی خر است . فعلاً ما خودمان داریم از طریق آئینهای سیاسی عبادی به اینها حمله میکنیم هر روز هم به خدا نزدیکتر میشویم حرف هم درنمی آید .
 11. عراقیها حواسشان را خوب جمع بکنند ما خیلی داریم بهشان لطف میکنیم . از وقتی که حواس جمهوری اسلامی به ما پرت شده هیچ انفجاری در عراق اتفاق نیفتاده فکر نکنند در دنیا هیچ کاری بی حکمت است .
 12. ما ثابت کردیم که اگر آخرش به زور حاضر نشویم دو رکعت نماز در خانه به این کمرمان بزنیم در عوض اگر دلمان بخواهد تا دانشگاه برای نماز جمعه و اگر ول کنی تا چین برای حج هم میرویم . آره داداش !
 13. امروز جلوی خبرگزاری ایسنا عین خر شلوغ بود . داشتند تجهیزاتشان را برمیداشتند برای فیلمبرداری دیدند یک میلیون نفر با تجهیزاتشان دارند ازشان فیلم میگیرند خجالت کشیدند رفتند تو . این موضوع هیچ نتیجه گیری ئی نداشت همینطوری گفتم .
 14. اگر بجای این چیزهائی که ما وقتی دیدیم چنان حفظ کردیم تا عیناً برای بقیه بگوئیم بما زیست شناسی داده بودند الآن پنج صفحه اش را هم حفظ نبودیم . برای همین انقلابیون خوبی هستیم ولی هی کنکور رد میشویم . جدی چرا اینطوری است ؟
 15. بنده امروز رسماً شصت و دو لیتر آب و نوشابه و دلستر خوردم . با توجه به اینکه دو سوم وزن بدن آدم آب است بی زحمت تحقیق کنید ببینید من الآن چند کیلو هستم !

من کف پای تمام کسانی که امروز آمده بودند را می بوسم ...

.

برخی از دیده های امروز من تا ساعت دو بعد از ظهر :
 1. یگان ویژه نیروی انتظامی اکیداً دستور داشت که پیش از خطبه ها با مردم درگیر نشود با اینکه خیلی دلش میخواست بشود .
 2. پلیس ضد شورش چند بار ادای حمله به جمعیت را درآورد بعد چون هیچکس فرار نکرد چند بار راستکی حمله کرد بعد باز چون هیچکس فرار نکرد جمع کرد رفت پی کارش .
 3. نیروهای لباس شخصی شامل بیست لشکر پیاده نظام که مجموعاً دوازده سال سن داشتند چند بار آمدند و رفتند دیدند کسی سوارشان نمیشود برگشتند پیش مامانشان .
 4. پیش از خطبه ها دست و سوت و تکبیر مردم ، زرت و پرت های حاج منصور ارضی را کاملاً خفه کرد . احتمال جر خوردگی نامبرده برای رسیدن صدایش به دو متر آنطرفتر صد درصد ارزیابی شده نامبرده الآن تحت دوخت و دوز قرار دارد .
 5. حاج منصور از همه دعوت کرد تا شعار مرگ بر امریکا بدهند همه لبیک گفتند نیم ساعت شعار دادند مرگ بر روسیه .
 6. در این هنگام محسن رضائی با یک ماشین زانتیا رسید و همینطور بیخود و بی جهت مورد تشویق جمع قرار گرفت . فکر کنم یک کمی هم خجالت کشید اگر اصلاً بفهمد این چیزها را .
 7. مردم با شعار "هاشمی ، هاشمی ، سکوت کنی خائنی" ایشان را خیلی شرمنده کردند . مردم همچنان دست میزدند و از همدیگر فیلم میگرفتند .
 8. بشدت احساس میشد که مردم امروز نفری چهارتا دست دارند : با دوتایش دست میزدند با یکی وی نشان می دادند با آن یکی موبایلشان را گرفته بودند بالا فیلم میگرفتند .
 9. بلافاصله بعد از خطبه اول در کل انقلاب برق را قطع کردند تا صدای هاشمی رفسنجانی از طریق بلندگو به گوش دشمن نرسد . عموماً در نمازهای جمعه همیشه قرار بود صدای امام جمعه به گوش دشمن برسد ولی چون ایندفعه دشمن خیلی نزدیک بود گفتند نرسد بهتر است .
 10. در این هنگام موتورهای ضد شورش هم از سمت غرب اضافه شدند و مردم را از سر خیابان جمالزاده مورد نوازش قرار دادند . مردم همچنان فرار نکردند و بشدت نوازش شدند .
 11. سرانجام برای متفرق کردن جمعیت نبش خیابان 16 آذر اشک آور زدند که طبق روال یک متری من بدبخت فرود آمد . اینروزها دارم احساس میکنم بدنم بشدت خاصیت جذب گاز اشک آور دارد هرجا میروم کپسول اشک آور هم با من می آید .
 12. من هیچیم نشد ولی بقیه هم طوریشان نشد چون فوری اشک آور را شوت کردند تو بغل پلیس . اینطور که من دیدم تعدادی گمنام امام زمان یک طورهائیشان شد . من میدانم مزه زهرمار میدهد این اشک آور .
 13. همچنان هیچکس نه فرار کرد نه جائی رفت مردم تازه نشستند زمین و هر کسی که بیخود می ایستاد خشتکش را درمی آوردند .
 14. یک دیوانه همینطور سبز بسته بود و راه افتاده بود و با فریاد مردم را دعوت به حمله و شهادت میکرد . تصادفاً وقتی به ابتدای کارگر جنوبی رسیدم دیدم یک کتک مفصل از مردم خورده باد آمده بود دیگر زر نمیزد .
 15. مردم فوراً با ماشینهایشان میدان انقلاب را دوره کردند . رادیوهای همه روشن و درهای ماشینها باز و صدای رفسنجانی بخوبی به گوش دشمن رسید . حیف که برق ماشین را نمیشود قطع کرد دشمن کلی سوء استفاده کرد .
 16. در اینجا من دو تومن پول و یک نخ سیگار به یک موتوری دادم از جنوب به سمت جمهوری و بعد از شمال بسمت بلوار کشاورز رفتیم دیدم خیلی زیادیم ها . سیگارمان تمام شد برگشتیم .
 17. خطبه ها که داشت تمام میشد خدا انگار دنیا را به ضد شورش داده بود . حمله شروع شد و مردم چون همچنان فرار نمیکردند یک شکم سیر کتک خوردند . کتک خوردن برای آدم سیاسی از نان شب واجبتر است خودم دیدم .
 18. آمبولانس زیاد بود و ماشینهای آتش نشانی بیشتر . از آقا پلیسه پرسیدم آتش نشانی برای چی آمده ؟ یک جوری نگاهم کرد از سوالم خجالت کشیدم تا کتکم نزده رفتم پی کارم . خودم جوابش را میدانستم ها خواستم با هم بیشتر آشنا بشیم .
 19. این ساندویچی هایدا شعبه میدان انقلاب را باید مدال داد . دویست تا ساندویچ داشت که پنج هزار نفر را برای خوردنش آنجا جمع کرد . هرچی هم گفتند مغازه را ببند گفت همین یکی را بپیچم می بندم و این وضع دو ساعت ادامه داشت .
 20. نیروهای عادی انتظامی حضرت عباسی هیچ کاری به ملت نداشتند . چندتا از خوش تیپهایشان پا که میداد با ملت لاس هم میزدند ملت هم تا دلتان بخواهد خنده خنده تخلیه اطلاعاتی شان کردند . واحد خواهران خوشگل مشگل در این تخلیه اطلاعاتی نقش بسزائی داشت .
 21. من الآن از خستگی دارم میمیرم . یک کمی که بهتر شدم دوباره میام بیست مورد دیگر را می نویسم اگر دوست نداشتید خب دعوا که نداریم دیگر نمی نویسم .

2009/07/16

#430

مـجـتـبـی ، بـمـیـری ، فـردا مـارو بـبـیـنـی !

نظر به لزوم حمایت از ولیعهد شاهپور مجتبی بعنوان امام بعدی مسلمانان جهان در اینجا طی یک اقدام نامربوط به معرفی ائمه جمعه تهران میپردازیم :


1- احمد خاتمی : بطورکلی بعد از ظهور شعبون بی مخ و نمایان شدن نقش اراذل در حفظ یک نظام ، جمهوری اسلامی با مطالعه ی دقیق این موضوع بعد از دستیابی به فناوری نانو و شبیه سازی گوساله اقدام به تولید احمد خاتمی کرد . ایشان در مواردی بکار برده میشود که رهبری دو هفته فحش خواهر مادر توی دلش جمع شده باشد و مرتب دندان قروچه بکند . ایشان قادر است ده دقیقه بعد از شروع خطبه ها دانشمندان را به قطعیت برساند که توی هیچ آزمایشگاهی عمراً نتوانند تمام مشخصات یک جانور را مادرزاد به موجود زنده دیگری منتقل بکنند که اینقدر شبیه باشد . عربده کشی ، نفس کش طلبی ، دروغ شاخ دار ، مایه خالی رهبر و امثالهم از خصوصیات دیگری است که باعث انتخاب ایشان به امامت جمعه تهران شده است . بطورکلی جمهوری اسلامی با تولید احمد خاتمی خواست به اصلاح طلبان بگوید اگر شما یک خاتمی با تمام صفات برجسته شخصیتی دارید ما هم یک خاتمی با تمام صفات برجسته بی شخصیتی داریم داداش !


2- امامی کاشانی : ایشان غیر از روحانی ، ریاضیدان هم هست . هیچکدام از ریاضیدانها تا این لحظه نتوانسته اند برای بیان منویات نظام کف دستشان را جوری گود بکنند که یک چاله کروی با ابعاد دقیق هسته ی نظام ایجاد بشود . از طرف دیگر ایشان در جمع و ضرب ریاضی نیز نقش بسزائی داشته و عین صفر و یک با هرچی که جمع بشود یا در هرچه ضرب بشود حاصل خود همان اولیه میشود لیکن به اعتقاد ریاضیدانها چون عدد یک برای امامی کاشانی زیاد است ایشان میتواند در همان محدوده های بین صفر و یک روی محور اعداد نظام برای خودش حال بکند . عموماً وقتی نظام میخواهد که ملت بعد از شنیدن خطبه ها با وحدت کلمه همه پیش خودشان بگویند "یعنی چی ؟ چه ربطی داشت؟" از ایشان استفاده میکند . از آثار برجسته و علمی ایشان جدول تناوبی گودرز و شقایق است که بعد از قرنها سبب پیوند مولکولی ابتدا و انتهای همه چیز به هم شد . مثلاً اگر یک هواپیما در قزوین سقوط بکند ایشان میتواند یکساعت درباره ی یک قطار در تونس حرف بزند !


3- احمد جنتی : جمهوری اسلامی ابتدا تلاش زیادی کرد تا همه بدانند که نماز جمعه از زمان ماموتها و انسانهای نئاندرتال وجود داشته لیکن وقتی به نتیجه نرسید جنتی را با حفظ سمت امام جمعه تهران هم کرد تا جهانیان نمونه ی زنده و عینی این موضوع را با چشم خودشان ببینند . جنتی بتنهائی از طرف نظام میتواند یک موضوع را تائید یا هزارتا موضوع را رد بکند . تناسب بین تائید یک و رد هزار از خصوصیات اخلاقی منحصر بفرد ایشان است که طبق مشاهدات تصاویر کهن و غار نوشته ها از اول با ایشان بوده و سبب تعالی معنوی او به هر سمتی که بخواهی گردیده است . انسان با شنیدن صحبتهای جنتی در وهله اول ممکن است فکر بکند که این حرفها برای آدمی با این سن و سال زشت است ولی در وهله های بعدی چون آدمی با این سن و سال قبلاً فقط یک نوح بود که الآن دیگر نیست لذا بدلیل عدم وجود نمونه ی مشابه آدم احساس میکند که وقتی سن از یک حدی بگذرد و بشر همچنان همان کاره ای باشد که همیشه بوده لذا تلاوت ابوعطا صرفاً در انحصار قورباغه در آب سر بالا نمیباشد . جنتی همچنین معتقد است که در نظام اسلامی جنس همیشه باید خوب باشد به همین جهت صلاحیت هر کسی که جنسش خوب باشد یا جنس خوب داشته باشد را تائید میکند . برخی معتقد بودند که برای برقراری تناسب کامل بین وزن و قد و حرف ، بهتر است جنتی در نماز جمعه بجای تفنگ مگس کش دستش بگیرد که اعترافات این عده بزودی پخش میشود .


4- هاشمی رفسنجانی : اصولاً رفسنجانی عین بچه ای میماند که از دست بابا ننه اش در رفته باشد . وقتی رفسنجانی حرف میزند شنونده ده دقیقه ی اول فکر میکند که این قاعدتاً نباید اینطوری میشد ده دقیقه ی دوم فکر میکند که این چرا اینطوری شد ده دقیقه ی سوم فکر میکند که این دقیقاً همانطوری شد که باید میشد ده دقیقه ی آخر هم فکر میکند که خودش یک طوریش میشود . رفسنجانی آدم قانونمندی نیست چون همیشه رئیس مجالس و مجامع و قوانینی بوده که هیچکدامشان اجرا نشده اگر شده بود الآن حداقل میرحسین موسوی رئیس جمهور بود رهبر هم احتمالاً خودش . ایشان بطور همزمان اصلاح طلبی و خط امام و ولایت فقیه و حزب الله و جامعه مدنی را با هم دارد و بنوعی خودش پدر و مادر تمام اینها و آدم گنده هایشان هم هست . رفسنجانی شباهت عجیبی هم به امام راحل دارد جوری که قادر است در کوتاهترین زمان از محبوبترین چهره به منفورترین چهره تبدیل بشود . این خصوصیت از یک نظر فقط منحصر به ایشان است و آن اینکه آن اولی وقتی منفور شد تا آخرش همانجوری ماند درحالیکه رفسنجانی دائم خودش را جابجا میکند . بطورکلی همه معتقدند که رفسنجانی خیلی وول میخورد ولی دقیقاً وقت شکار که میشود تنگش میگیرد . به همین مناسبت همراه داشتن یک آفتابه آب در نماز جمعه فردا اوجب واجبات بوده لیکن احوط آنست که یه تیکه سیفون را هم با خودتان ببرید !

#429

نماز جمعه به نام هاشمی به کام ما ؛ بگو اک بر شاه !
.

نظر به اینکه با گسترش روند تکبیر و سلام و صلوات و نماز سبز آخرش اگر ما رأی مان را پس نگیریم در عوض مسلمانهای فابریکی میشویم و نیز در پاسخ به سوالات مکرر شما عزیزان خسکی که نمیدانم چرا این چیزها را از ما میپرسید ، در اینجا طریقه ی بجا آوردن نماز جمعه سبز را ارائه مینمائیم لیکن توجه داشته باشید که این دفعه ی آخرتان باشد که از ما سوالات مذهبی میپرسید ما فقط به سوالات علمی فرهنگی سیاسی تحلیلی اجتماعی ورزشی ادبی اقتصادی اخلاقی خانوادگی تخیلی بهداشتی و غیره میتوانیم جواب بدهیم و اصلاً همه جا قرمزته .

حرکت بسوی نماز : شما به قصد قربة الی الله از منزل خارج میشوید و اتفاقاً خیلی هم زود به قصدتان میرسید . احتمالاً همان سر کوچه که رسیده باشید با یک اسلحه کالیبر 6 که هیچکسی در کل نظام ندارد به قرب الی الله هدایت میشوید یا چنانچه از سر کوچه رد شدید و خدای نکرده بجای اصابت کالیبر 6 توی گردن ، رینگی 6 دور دستتان بسته شد با کمی تاخیر به قرب الی الله میرسید و البته قبل از رسیدن به قرب الهی یک مقداری هم کتک میخورید که راه رسیدن به قرب الهی را خیلی نزدیک میکند . در این زمان حداقل هفتاد فرشته موکل دور و بر شما پرسه میزنند که همه شان هم اگر موبایل نداشته باشند گوشی موبایل دارند . تصاویر مراحل رسیدن شما به قرب الهی را ما خودمان بعداً روی تینی پیک و یوتیوب آپلود نموده با ناراحتی تماشا میکنیم . خدا بیامرزتان چقدر جوان رعنائی بودید . اینرا دو روز بعد به نامزد شما که حتماً تحت تعقیب هم قرار میگیرد میگوئیم .

حرکت در هنگام نماز : چنانچه شما یکی از چند میلیون خاشاکی بودید که باد اتفاقاً شما را به نماز جمعه رساند در هنگام نماز لطفاً هیچ حرکت اضافی نداشته باشید . خودمانیم حضرت عباسی هیچکدامتان که نماز جمعه بلد نیستید لااقل بگذارید بقیه دو کلام با آقای خداوند حرف بزنند بعد در خطبه ها برای ما تعریف بکنند ببینیم آخرش چی به چی است . در هنگام تلاوت خطبه های نماز جمعه این اصلاً مهم نیست که هاشمی چه میگوید ایشان بهرحال جائی نمیخوابد که آب زیرش برود بعداً فکر بکنند شاشیده حرف دربیاید لیکن هر وقت لازم شد لطف کنید بلند تکبیر بگوئید و در انتها بجای مرگ بر منافقین و صدام بگوئید روسیه . اگر دیدید پا داد آقا مجتبی را هم از دعای خیرتان محروم نکنید ایشان برای رسیدن به امامت الهی غیر از تانک و آر.پی.جی و خمپاره به دعای خیر شما هم خیلی احتیاج دارد .

حرکت بعد از نماز : این حرکت اصولاً در اسلام تعریف نشده لیکن معادل همان هروله ی خودمان بین صفا و مروه است منتها یک کمی تندتر . شما بعد از نماز تقریباً تو مایه های بن جانسون باید بدوید . این حرکت با اینکه خیلی هم صفا دارد ولی اصلاً مروه ندارد و مستحب است تا مومن در هنگام سعی بین صفا و منزل با موبایل فیلمبرداری هم بکند . چنانچه فیلبرداری نکردید خداوند انشالله در آن دنیا و اگر خدای نکرده در همین دنیا ماندید ، همینجا بهتان فحش هم نمیدهد چه به صواب . داشتن ماسک برای مومنان عین لباس احرام کش دار میماند . برای رسیدن به قرب الهی زیاد عجله نکنید در حال اگر هم شما به قرب الی الله نرسید قرب الی الله خودش به شما میرسد . بند کفشتان را دور ساق پا ببندید تا در هنگام سعی صفا و منزل کفشتان در نیاید چون قبل از سیمان کشیدن روی شما مدتی توی سردخانه تره بار لای باقالی ها نگهتان میدارند کف پایتان یخ میکند وقتی موسوی برای دیدار با خانواده شما آمد دل زهرا رهنورد برایتان غش میرود بالاترین موضوع داغ میزنند !

2009/07/15

#428

تائید شد : اجنـّه ی وابسته به انگلیس توپولف را زدند زمین !
.

سازمان هواپیمائی با اعلام این مطلب افزود هواپیمای توپولف دوست و برادر روسیه که بعنوان سلاح کشتار جمعی در اختیار هواپیمائی قرار گرفته در زمان پرواز از نظر فنی و گیربکس کاملاً سالم بوده فقط از قسمت گلگیر یک کمی رنگ شدگی داشت . این سازمان درحالیکه از سلامت تمام قطعات هواپیما مطمئن بود گفت به احتمال زیاد خس و خاشاک موجود در هوای بوشهر و زمین تهران جلوی دید خلبان را در قزوین گرفته و باعث خاموشی موتورهای سالم آن شده است . تحقیقات اولیه نشان میدهد که بطورکلی این هواپیما اگر از همه نظر سالم نبود روسها بیخود آنرا بما نمی فرختند . اصولاً دوست و برادر روسیه از وقتی که دید در ایران با پیکان 52 ملت هنوز مسافرکشی میکنند هیچ طوریشان هم نمیشود خیلی هم مزه میدهد تمام توپولف ملخی هایش را انداخت بما . سازمان هواپیمائی در مورد جعبه سیاه هواپیما گفت هر وقت جعبه سیاه هواپیمای ستاری و دادمان و خبرنگارها و سرداران سپاه و بقیه پیدا شد این یکی را هم میگذاریم روش .

در همین راستا احمدی نژاد که جان آدمیزاد خیلی برایش مهم است پیام تسلیتی به ملت قهرمان فلسطین صادر کرد . در این پیام که قرار است بزودی در فضا هم پخش بشود بر لزوم دوستی با تمام ملتهای جهان که پیام تبریک فرستاده باشند و توپولف هم داشته باشند تاکید شد . احمدی نژاد از کلیه ی اعضاء هیئت دولت و نمایندگان و بقیه خواست تا فوراً علت سانحه را که دیروز برای امروز تهیه شده بود به اطلاع ملت شریف ایران برسانند . هنوز معلوم نیست چه کسی و چرا توی هواپیما بوده که باید سقوط میکرده لیکن از آنجا که خبرنگاران و سرداران زیادی سپاه فقط با سی صد و سی سقوط میکنند و نخبه ها هم فقط با اتوبوس به ته دره هدایت میشوند لذا احتمال میرود هرکی بوده روز هیجده تیر حتماً بیرون بوده باشد . احمدی نژاد همچنین از کسب رتبه ی نخست بین تمامی کشورهای جهان در زمینه ی فناوری سقوط آزاد ابراز خرسندی کرد . رهبری طی یک تماس فوری تلفنی گفت الاغ ! این چیزها ابراز خرسندی ندارد باز تو شروع کردی ؟

به همین مناسبت وزارت اطلاعات از دستگیری چند مظنون به سقوط هواپیما که در کشته شدن ندا و سهراب هم حتماً دست داشته اند و اینروزها زیاد بیرون میرفتند و از انگلیس هم حقوق میگرفتند تا شب الله اکبر بگویند خبر داد . به گفته ی ماموران امام زمان احتمالاً در آسمان قزوین ابطحی با هدایت اسرائیل برای تاج زاده قلاب گرفته تا حجاریان به دینام موتور هواپیما آدامس بچسباند تا جهت بد نام کردن نظام باعث سقوط هواپیما بشود . خبرگزاری فارس با تائید این مطلب که مثل اینگونه مطالب همیشه تائید میشود از بیت رهبری تقاضای سه روز عزای عمومی برای بانوی محجبه ی مصری کرد . این خبرگزاری در مورد کشته شدن اعضاء تیم ملی جوانان جودو گفت : الو ؟ ... الو ؟ آنتن نمیده ... امان از این موبایلها ، قطع شد !

2009/07/14

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خاک بر سر ما اگر که فقط پای اینترنت بشینیم و حرف بزنیم و
عمل؟؟؟
.

اصلاً دلم نمیخواهد تلخ بنویسم و هزار دفعه پیش از نوشتن این مطلب به خودم گفتم ول کن بی خیال . ولی کی گفته که ما عیب و ایراد خودمان را نباید به خودمان بگوئیم ؟ چرا نگران باشیم که غریبه ها از گله های خودمانی ما سوء استفاده بکنند و بقول مسیح جشن راه بیندازند ؟ غریبه گه میخورد پایش را توی صفحات ما بگذارد و من شخصاً این حرف را واضحتر از تمام حرفهایم همینجا به آن غریبه می گویم کما اینکه تا الآن هم همین کرده ام ...

و ولی : به خدا قسم که این چند روزه را داشتم خفه میشدم . از روز پنجشنبه هجدهم تیر . من از اولین روز این ماجرا در متن قضیه بوده ام و حاضر . از همان شب اول . همان جمعه شبی که اعلام نتایج بودار میزد و رفته بودم جلوی وزارت کشور . همان نیمه شبی که توی ستاد موسوی پائین میدان فاطمی گاز اشک آور خوردیم تا به نتایج ضمنی انتخابات شک نکنیم . فردای آنروز میدان فاطمی و ولیعصر و تخت طاووس و هرجا که همه بودند منهم بودم . اتوبوسها را که آتش زدند دو متر هم با من فاصله نداشت . موبایل که هنوز قطع نبود توی دستم و کسی که همه ی شما میشناسیدش از آن سر دنیا پای خط بود و حتی صدای قدمهای منرا و نفس نفس زدنهایم را هم موقع دویدن مستقیم می شنید . و همینطور بگیر و بیا تا الآن . دهها عکس و فیلم دارم از متن تمامی این روزها . یکبار از شدت برخورد با اشک آور کارم به بستری کشید و ولی همان شب توی همین صفحه نشستم طنزم را هم نوشتم تا هیچ جای کارم خالی نماند ...

و روز هجده تیر هم بودم . رسماً موتور کرایه کرده بودم و همه جا سر کشیدم . در مدت حدود سه ساعت تقریباً دو سوم شهر را گشتم . به شما می گویم که آنروز همه ی ما تحقیر شدیم . همه ی ما از نیامدن و نبودن و حضور نداشتن تحقیر شدیم . هرجا که رفتم نهایتاً پانصد نفر آدم پرسه میزد با هزار تا پلیس . کسی که سه میلیون نفر را یکجا دیده باشد دیدن پانصد نفر برایش حقارت بار است . جمهوری اسلامی آنروز را حتی رغبت نکرد که موبایلهای ما را قطع کرده باشد . حتی رغبت نکرد از بسیج و سپاه کمک گرفته باشد . فقط جلوی دانشگاه شریف بود که دیدم چندتائی بسیجی آنهم بیکار ایستاده اند . پلیسها از شدت گرما هلاک شده بودند . پشت کاسکت را بالا داده بودند که هوا بخورد . گوشه و کنار نشسته بودند طلق هایشان را گذاشته بودند کف پیاده رو و لابد با خودشان میگفتند این بود حضور میلیونی هجده تیری که میگفتند ؟ و گاهی با بلندگو دستی از مردم میخواستند که یکجا نایستند و حرکت بکنند . همانها بعدش جمع کردند رفتند پی کارشان ...

و بعد برگشتم و آمدم توی نت دیدم چه حماسه ها که سروده شده و گفته شده و نوشته شده و روایت شده از این حماسه ای که ما آفریدیم . دیدم که یک عده رفته اند از هفته ها و روزهای قبل کلیپ گذاشته اند که آی مردم ! بیائید ببینید صحنه ها را . توی بالاترین چند جائی دیدم که خود شما غر غر کرده بودید که بابا جان این فیلم که تکراریه . بعد دیدم چه خبرها گذاشته اند از درگیریهای شدید بلوار کشاورز . آره برادر . در بلوار کشاورز یکبار و یکجا پنجاه تفر جمع بودند و پلیس بی هیچ واکنشی . تا اینکه آنها افتادند به سنگ پرت کردن و پلیس بهشان حمله کرد . همه هم فرار کردند و ماجرا به خوبی و خوشی تمام شد ! به شما می گویم که اگر من آنجا جای پلیس بودم سنگ پرانها را جر میدادم . کی قرار ما این بود که برویم سنگ پرت بکنیم ؟ کی قرار ما تحریک پلیس بود ؟ تو گه خوردی که بهانه بدست این نامردها میدهی پفیوز ...

جالبتر اینکه دیدم آنروز همه یقه ی BBC را گرفته اند که چرا خبری منعکس نمیکند . من به سایر مواقع BBC کار ندارم ولی مشخصاً BBC از آنروز آخر چه خبری را منعکس میکرد ؟ خبر از اتفاقی که نیفتاده و ولی ما دوست داریم که افتاده باشد ؟ صدای امریکا را دیدم که محبت و آقائی کرد با عبارت "چند صد نفر" خبر از تهران داد . رفقا ! "چند صد نفر" تحقیر آمیز است خودتان را فریب ندهید . چه اشکالی دارد که ما گه زده باشیم به هجده تیر و ولی خودمان را گول نزنیم تا دفعه ی بعد جبرانش کنیم ؟ چه اشکالی دارد که مثل بقیه به خودمان دروغ نگوئیم و با واقعیت جلوتر برویم ؟ چه اشکالی دارد که ما یکبار هم که شده مردانه بگوئیم که شکست خورده ایم تا بعد پشتوانه پیروزی مان کنیم ؟ اگر با توهم برنده شدن و خبرسازی در اینمورد جلو برویم به کجا میرسیم ؟ اگر اینطور بشود بمن بگوئید که آنوقت ما متوهم هستیم یا الدنگی مثل احمدی نژاد که روی همین توهم ما حساب باز کرده ؟ من تحقیر شدم که آنقدر به هیچ گرفته شده ام که حتی موبایلم قطع نشد . من تحقیر شدم که دیدم سرعت اینترنتم اینروزها سه برابر گذشته شده تا بشینم پای اینترنت همینطور تصورات خودم را بلغور کنم و خوش باشم تا آقا و آقایان کار خودشان را بکنند . شما را نمیدانم که چقدر مست پیروزی هجده تیر بودید و یا نه ولی من تحقیر شدم ...

من برای بودن و کار کردن هیچ کسی نیستم که منتی بسر کسی داشته باشم در عوض منت حضور همه ی شماها را هم دارم و اینرا دهها بار گفته ام . من اینجا روی تیز ترین لبه ها نشسته ام و خودم خوبتر از همه میدانم که از همه تندتر و تیزتر حرف میزنم . انگار که جانم را کف دستم گرفته باشم . خودم خوب این و اینها را میدانم . همینی که الآن دارم می نویسم میدانم که میتواند برایم دهها اتهام داشته باشد از تحریک اذهان عمومی و تبلیغ اغتشاش . ولی من آمده ام که باشم نه اینکه نباشم . بودن پر اشکال من پر است از حضور نه توهم حضور . بودن پر اشکال من پر است از واقعیتهائی که می بینم و برای شما منعکس میکنم نه آنی که نمی بینم ولی دلم میخواهد که دیده باشم و به دروغ منعکس کرده باشم . و به این مدت رعایت همه و حتی یک نفر از شما را هم کرده ام . از روزی که برای انتخابات شروع به نوشتن کردم به احترام آنهائی که مخالف و تحریم کننده بودند یا آنهائی که روی کسی نظری غیر از نظر من داشتند هرگز و حتی یک مطلبم را اینجا و توی این صفحه ننوشتم . با نبوی رفتم و در سایت "ایران ما" حرفهای انتخاباتی ام را راحت و مستقیم زدم بدون اینکه این صفحه را دخالت داده باشم . و در کنارش اینجا و توی این صفحه هم حرفهای روزانه ام را مثل همیشه زدم بدون کوچکترین تبلیغی برای رأی دادن یا ندادن در انتخابات و یا تبلیغ برای کسی . حالا به خودم می گویم اینها را که دید ؟ آنها که تحریم کننده بودند حتی چشمهایشان اینقدر ندید که این صفحه دارد مثل همیشه مستقل کار میکند . حتی چشمشان ندید که من بیشتر از خود کیهان در این صفحه به موسوی و کروبی گیر داده ام . کاری که هیچکس نکرد . و بعد رفتند دسته جمعی نامه نوشتند که ببخشید ، ما لینک شما را از صفحاتمان برمی داریم . فدای سر سایر خوانندگان که برمیدارید . شکر خدا که این صفحه برای خوانده شدن هرگز و از همان روز اول منتی نکشید ...

رفقا ! من از روز هجده تیر داشتم خفه میشدم . با خودم گفتم خب این آقایان جمهوری اسلامی هم روی همینها حساب میکنند دیگر . با خودشان میگویند هرچه که بکنیم این ملت نهایتاً دو هفته جیغ میکشند ده تایشان را که بکشی صدتا را زندادن کنی هزارتا را که بزنی خفه میشوند . و بعد دیدم که ما نویسنده های طنز هم انگار که قرار است خفه شدنهایمان را بریزیم در اعماق وجود خودمان تا در روی شما اگر هم نخندیدیم لبخند داشته باشیم . کدام از شما میداند روزی که همه تان داشتید کلیپ اعتراف ابطحی را که نبوی ساخته بود تماشا میکردید خود نبوی داشت پرپر میزد تا کسی از دورترین جا به او به دادش رسیده باشد ؟ کدام از شما میدانید بیکار شدن منرا بخاطر یک مطلب همان سایت ایران ما که آقا میرحسین را به حمایت از ناموس دولت روبروی خود ما قرار داد و به رویمان هم نیاوردیم . کدامیک از شما میداند که من در همین خراب شده برای پرداخت یک قبض تلفن یا تعمیر این اصغر لگن هر روز چه کشیدم تا بتوانم توی صفحه باشم و مزه بپرانم تا اوقات خوانندگانش خوش باشد ؟

اینها گفتنی نیست و من و ما هم نمی گوئیم . رفقا اتفاقی که روز هجده تیر برای من افتاد صادقانه بگویم این بود که نمیدانم چرا حس کردم خوانندگانم به طنز من نمی خندند به ریش من می خندند . رفقا ، من روز هجده تیر بخاطر نبودن شماها خیلی تحقیر شدم نگذارید که غریبه ها از تکرار این تحقیر لذت ببرند ...

و همین ...

کارم را هم ادامه میدهم و انگار که نه انگار !

2009/07/09

#427

امروز مموتی را روی آسفالت اتو میکنیم !
.


دفتر نمایندگی مقام معظم به بالا و کمر به پائین رهبری اعلام کرد بسیج مدرسه ی عشق و حال است . این دفتر افزود گروه سنی الف این سنگرسازان بی ترمز هم اکنون در آمادگی کامل برای پذیرائی از فرزندان ملت بسر میبرد . به همین مناسبت جهت آمادگی این عزیزان برای ایجاد رعب و وحشت راستکی در دل دشمن زبون ، دیشب پس از نماز پر غیظ مغرب و اعشاء چند حلقه فیلم هیجان انگیز از بوروس لی و آرنولد و سایر همکاران شامل اژدها وارد میشود ، خشم اژدها ، ترمیناتور ، دراکولا در ساعت 24 و دراکولا در ساعتهای دیگر با صدای بلند و بدون زیر نویس برای این عزیزان پخش شد . این دلبندان گمنام امام زمان در حال استراحت و صرف سرلاک توی بغل مامانشان آمادگی کامل خود را برای بیعت با آرمان اعلام نموده لیکن هنوز هویت شخص گمنامی بنام آرمان که باید بیعت بشود فاش نشده . سازمان آمار و نمودارهای دراز کشور احتمال بچه باز بودن آرمان را زیاد اعلام کرد !

در همین راستا رهبر خنده دار مسلمانان جهان در پیامی اعلام کرد مرگ حق است . وی ضمن گریه بخاطر نقص عضو افزود بدلیل اینکه در کل نظام هیچکسی اسلحه کالیبر 6 ندارد لذا در کوچه های بن بست سعی کنید یک جوری بمیرید که کالیبرش بیشتر باشد . به همین مناسبت پزشکی کاملاً قانونی که غیر از تست بکارت کارهای زیاد دیگری هم دارد اعلام کرد از پذیرفتن خواهران بد حجاب خیلی معذور است . این سازمان هر گونه کبودی و بادمجان پای چشم و چال جنازه را غیر قابل تشخیص برشمرد و اعلام کرد مطابق بخشنامه ی صادره در نماز جمعه هرکی هر طوریش بشود تقصیر خودش است . قرار شد از این به بعد ملت در راهپیمائیهای سکوت همینطور که دارند راه میروند بزنند توی گوش خودشان تا برای نظام حرف درنیاید !

رئیس سازمان صدا سیما و خرمگس نیز در بیانیه ای گفت چنانچه کسی با موبایلهای نوکیا که غیر از بچه داری همه کار میکنند از قضایای امروز فیلمی چیزی بگیرد الهی جز جیگر بزند . وی با اشاره به اخراج آن سازمان الهی از اتحادیه تلویزیونهای خالی بند جهان افزود تمام چیزهائی را که قرار باشد جهانیان ببینند ما خودمان نشانشان میدهیم . وی نگفت چی را چطوری نشانشان میدهد ولی در پاسخ به خبرنگار ما که هیچی ندار جاسوس هم هست و پرسیده بود راستی آخرش جریان آن خرمگسه چی بود گفت میگیرم میزنمتا !

2009/07/08

#426

برادر ارزشی ؛ تا کی میخوای خر بشی ؟!
.

چند توصیه به برادران ارزشی که بعداً نگه نگفتی :
 1. الدنگ ! فردا که اینا بذارن برن فکر کردی تو رو هم با خودشون میبرن ؟
 2. الاغ ! اگر نمیگیریم بزنیمت بخاطر آقائیمونه . یه مشت ما پنج تای شما رو میخوابونه . بزنم ؟ بزنم ؟
 3. نفله ! تو که تا کتک بخوری میگن آی از پهلوی شکسته ی بی بی خون اومد میشینن هیئت گریه میکنن . جمع کن .
 4. فینگیلی ! جمع سن پنج تای شما یک پنجم سن یکی از ما نمیشه . خجالت بکش .
 5. ریغونه ! برو جای اینکارا سوراخ ریشتو بگیر اینقدر خرمگس درنیاد بره بشینه رو ا.ن .
 6. سیرابی ! با بچه ی تهرون هر آنکس که درافتاد از پدر افتاد . اسم بابات یادم رفته چی بود ؟ (اون دومیه)
 7. شوتی ! میرم جریان صیغه ی صغرا مشنگ رو به بابات میگما . (به اون سومیه) بگم ؟ بگم ؟
 8. باقالی ! همون چماقی که دستت دادن اسرائیلیه . وقتی جائی میخوابی زیر خوابتو بشناس .
 9. ناله ! بیفتی بمیری هم آخرش آقات میره بخاطر عضو ناقص خودش گریه میکنه . دوست داری عضو ناقص ؟
 10. سیریش ! واسه فردا که میخوای بچسبی بهمون لااقل یه حموم برو . خیلی بو میدی .
نتیجه : ما برای شما هیچ نقشه ای نداریم ولی اگر نزدیک ما بشوید تمام نقشه هایمان را سرتان پیاده میکنیم !

خدایا مموتی نابود بفرما ، خدایا بسیج را بفرما ، خدایا بفرما !

.


نظر به اینکه بسیج لشکر مخ less خداست و نظر به اینکه مموتی مخ less خداست و نظر به اینکه رهبری خود خداست و نیز با توجه به اینکه فردا 18 تیر است و این روز معمولی هیچ ربطی به موضوع ندارد رعایت موارد زیر برکلیه ی آحاد ملت اندک اندک جمع گردد جز ناخن انگشت من :
 1. همین الآن بروید از خودتان یک عکس مامان بالانس مطلوب بگیرید . لطفاً جوری بگیرید که قابلیت نصب روبان مشکی برای فردا شب در سایتهای ما را داشته باشد . سعی کنید در عکس لبخند بزنید این خیلی بد است که یک شهید بد اخلاق باشد . بالا بودن دو انگشت به نشانه ی پیروزی یا یک انگشت به نشانه ی بی ادبی اهم امور است . چنانچه زلف شما بلند است آنرا گل افشان کنید بعد عکس بگیرید . خارجی ها حال میکنند با این چیزها .
 2. به تمام فک و فامیلتان برای آخرین زنگ بزنید و بگوئید دوستشان دارید . چنانچه نامزد غیر شرعی دارید تا صبح لاو بترکانید . یک نامه هم بنویسید از قبل ادعای تمام کسانی را که بعداً بعنوان نامزد شهید تحت تعقیب قرار میگیرند تکذیب کنید . هر کسی را دیدید اینقدر ماچ کنید تا باد بیاید . جوری باشید که انگار خودتان میدانستید فردا قرار است شهید بشوید . یک کمی کرم پودر بمالید تا نورانی هم بشوید . این کار قبلاً در قم امتحان شده کاملاً جواب میدهد .
 3. بروید محل شهادت خودتان را شناسائی کنید . محل شهادت عین حوزه ی کنکور میماند باید از 24 ساعت قبل کاملاً شناسائی بشود . اگر دلتان میخواهد با کالیبر 6 که هیچکس در جمهوری اسلامی ندارد شهید بشوید یک کوچه بن بست انتخاب کنید که هیچکس نباشد تا بابای شما بعداً همینرا در تلویزیون توضیح بدهد . اگر میخواهید دردناک شهید بشوید بروید وسط بلوار و اگر میخواهید قبل از شهادت دردناک بزنند جرتان بدهند وسط بلوار با موبایلتان فیلم هم بگیرید . چنانچه اینکار را کردید ولی شهید نشدید الهی خدا ازتان نگذرد اگر یک نسخه از فیلم را بما ندهید .
 4. وصیتنامه ی مومن باید شب زیر سرش باشد . دقت کنید که هشتاد درصد احکام شرعی فقط مربوط به شب است و این در کنکور می آید . یک وصیتنامه ی دو خطی بنویسید و برای هزارمین بار تکرار کنید که انگیزه تان از شهادت این بود که دزد جیبتان را زده بود و شما ناراحت بودید . تکرار کنید که دلتان میخواست قبلاً مرده بودید ولی این روزها را نمی دیدید . از آنجا که با تائید پزشکی قانونی شما را دو ساعته در محل نامعلومی دفن میکنند و بجای سنگ قبر رویتان سیمان میکشند وصیت کنید که دلتان میخواسته همینجوری دفن بشوید . اینجوری دل آدم کمتر کباب میشود .
 5. شما ممکن است متاسفانه شهید نشوید . دقت کنید که در اینصورت عضو ناقص رهبر بیکار میماند . بروید جلوی آینه تمرین کنید بگوئید اینجانب فلانی با هدایت اسرائیل و حمایت انگلیس ..... (بقیه اش مهم نیست چی میگوئید) اگر باردار هستید بیخود سیسمونی نخرید در هر حال بچه ی شما در زندان متولد میشود . امشب روی میخ بخوابید تا برای فردا رفته باشید پیشواز خیلی ثواب دارد . نشاسته بخورید تا برای نعره کشیدن در انفرادی گلویتان باز بشود . سعی کنید حالی تان بشود که از فردا آدم مهمی میشوید !

2009/07/07

خرمگس بر هاله ای از ا.ن نشست !

.


در پاسخ به سوالات مکرر شما عزیزان در مورد اینکه آن خرمگس روی ا.ن چیکار میکرده گزینه های زیر ارائه میگردد . لطفاً با توجه به اینکه اینجا مملکت آزادی است هر کدام از گزینه ها را که خوشتان آمد با خرمگس بگذارید روی سر ا.ن آقا .

سوال : چرا خرمگس نشسته روی ا.ن ؟

گزینه ها :
 1. خب بدبخت کجا می نشسته ؟ تا بوده اینطوری بوده که خرمگس می نشسته روی ا.ن .
 2. خب میخواستید ا.ن را یکجای دیگر بگذارید تا خرمگس بشیند آنجا .
 3. خرمگس عاشق ا.ن زنده است . برنامه هم زنده بود رفت نشست روش .
 4. خرمگس که شعورش نمیرسد نباید در برنامه زنده جلوی چشم همه بشیند روی ا.ن .
 5. خرمگس اگر شعور داشت که خره مگسها نمیشد بهش میگفتند بزمگس یا نهایتاً لاریجانی .
 6. در صدا سیما خرمگس زیاد پیدا میشود سر و کله ا.ن هم در صدا سیما زیاد پیدا میشود در و تخته هم که به هم جور است .
 7. خلقت خدا همینجوری است . کرم میوه روی میوه است خرمگس هم روی ا.ن .
 8. قدرت خدا را بنازم . در دنیا همه چیز سر جای خودش نشسته .
 9. دنیا مزرعه ی آخرت است هرچی بکاری خرمگس روی همان می نشیند .
 10. اصلاً شما چیکار دارید خرمگس و ا.ن خودشان یکجوری با هم کنار می آیند .

امشب ساعت 9 مموتی را اتو میکنیم !

.


در راستای اینکه اتو کردن لباس رأس ساعت 9 امشب بر هر نامسلمانی واجب است و در پهنای آنکه اگر لباس آدم ساعت 9 امشب اتو نداشته باشد اصلاً برای جنبش سبز خوبیت ندارد و چه بسا آدم نامرتب میشود و یک وقتی ممکن است مردم فکر بکنند طرفدار احمدی نژاد است لذا نحوه ی استفاده ی بهینه از اتوی سه هزار وات رأس ساعت 9 امشب به نحو مطلوبی در زیر می آید :

ابتدا اتو را روشن نموده همینطوری میگذارید بماند . میتوانید پیش خودتان فکر کنید که تلفن زنگ خورده و اقدس خانوم طبق روال یکساعت حرف میزند حواس شما را پرت میکند نمیگذارد به زندگی تان برسید . توجه داشته باشید که اتوی مناسب برای جنبش سبز یا باید اصلاً برچسب انرژی نداشته باشد یا اگر دارد فلش آن حداقل روی Z یا یکی از آخرین حروف الفبای جاسوسی انگلیسی باشد . با توجه به اینکه اگر اتو همینطور بیخود و بی جهت روشن بماند ده دقیقه بعد بوی سوختگی بلند میشود و شما یادتان می آید که اتو روشن است درحالیکه نباید بیاید لطفاً برای کمک به کندی حافظه به دماغتان گیره بزنید . دماغ شما با گیره خیلی خنده دار میشود و میتوانید به اتفاق اعضاء خانواده یکساعت به خودتان بخندید . خنده بر هر درد بی درمانی غیر از احمدی نژاد دواست . یکی از موارد درمانی خنده اینکه شما دوباره یادتان میرود اتو روشن است . دقت کنید که نباید زیاد بخندید چون بعد از هر کرکر خنده ای زر زر گریه می آید و حال آدم را میگیرد . چه بسا ممکن است وقتی دارید با اتوی روشن به گیره ی دماغتان میخندید بیایند درب خانه تان را رنگ بمالند بعداً ببرند به انو اعتراف کنید .

بعد که خنده تان تمام شد در کمال شخصیت گیره را از دماغتان بردارید بگو آخ آخ ! دیدی چی شد ؟ (اگر کسی نبود اینرا توی دلتان بگوئید) چنانچه کسی با تعجب از شما پرسید آخ آخ چی شد ؟ بشینید کل جریان را از اول برایش تعریف کنید . در این زمان اتوی شما همچنان روشن است . اگر هم کسی از شما نپرسید آخ آخ چی شد ؟ فوری گریه کنید بگوئید ای بی احساس ! بعد قهر کنید بروید خانه ی پدرتان . لطفاً جوری قهر نکنید که کار به طلاق و طلاق کشی بیفتد اینروزها همه دنبال بهانه اند . در حالت اول وقتی تعریف کل جریان تمام شد احتمالاً همان موقعها برق هم میرود و شما میتوانید با حیال راحت اتویتان را از برق بکشید و توی تاریکی یک شکم سیر به قدسی خانم فحش بدهید . در حالت دوم هم شما تا به منزل پدرتان برسید برق هم رفته خیالتان هم راحت باشد چون انو بدون برق کار نمیکند که نیروگاه را جر بدهد . در هر دو حالت این یارو انگار که برای در و دیوار حرف زده یا در زیر زمین کایت هوا کرده یا یک کاسه آرد را با چنگال خورده یا چه بسا خلاف ادب توی پیت گوزیده !

2009/07/06

الهی درد و بلای اس.ام.اس بخوره تو سر ننت !

.

در راستای اینکه بدلیل آلودگی هوا اس.ام.اس دوباره قطع شد وزیر مخابرات به رهبری نامه ای نوشت که اینجا منتشر میشود :

از : وزارت فیلتر و شنود و امثالهم
به : رهبر فیلتر و شنود و امثالهم

بفرموده در مدت یکهفته وصلی مجدد سرویس پیام کوتوله ارزیابی های کلی انجام شد که شرح آن در زیر می آید :

1- در ساعات اولیه وصل مجدد سرویس تعداد صد و سی و دو میلیون و نود هزار پیام به صدا سیما ارسال شد که مربوط به هیچکدام از شبکه ها نبود بلکه همه با مادر ضرغامی کار داشتند . سی درصد این تعداد البته با خواهر ضرغامی هم یک کارهائی داشتند که ما الآن رویمان نمی شود بگوئیم چه کار . دو ساعت پس از وصل سرویس ، ارسال پیامها بکلی قطع شد جوری که فکر کردیم سرویس دوباره قطع شده لیکن چون مسئول قطع کردن همه چیز همواره خود ما هستیم معلوم گردید تعداد هفتاد میلیون جاسوس دشمن که بدلیل پوشیدن آستین کوتاه و رکابی دست انگلیس بخوبی از آستینشان بیرون زده و پیدا بود جهت بیچاره کردن مخابرات اس.ام.اس را تحریم نموده فقط در یاهو برای هم آفلاین میگذارند . مشخصات نامبردگان جهت برخورد مقتضی به قوه گازگیری و قضائیه دلالت داده شد .

2- با وجود تمام تحریمهای بیگانه پس از اعلام تائید سلامت انتخابات توسط شورای فسیل بان تعداد یک پیام کوتوله از جائی حوالی روستای چنقار آباد از توابع جاده فرعی اسکو ارسال شد که متن آن به شرح زیر بود : بالاخره گاومون زائید ! کارشناسان ما معتقدند بدلیل اینکه این وقت سال هیچ دلیلی برای زائیدن گاو وجود ندارد لذا احتمالاً منظور فرد مربوطه از زائیدن گاو زیر سوال بردن سلامت انتخابات بوده باشد که مراتب به پلیس بین الملل جهت پیگیری دلالت داده شد . همچنین فردای همانروز پیامی با این متن که برای فردی با نام سازمانی آزیتا ارسال شده بود ردیابی گردید : شب بیا باغ ! (این اقدام با هوشیاری امام زمان گمنام در نطفه خفه شد و اصلاً کار به نطفه گذاری در باغ هم نکشید) و در آخر تعداد یک پیام دیگر از فرستنده ای حوالی میدان پاستور به موبایل خواهر فولاد زره فاطی با این مضمون ارسال شد : جون ! (احمدی نژاد با تکذیب این مطلب خواستار پیگیری فوری موضوع شد)

3- با توجه به موارد فوق و غبارآلود بودن هوا که بدلیل وفور خس و خاشاک حادث گردیده است و نیز با توجه به اینکه 18 تیر یک روز معمولی میباشد عصر امروز پس از پخش سخنرانی حضرت متعالی از صدا سیمان مجدداً به تعداد مندرج در بند یک برای مادر ضرغامی پیام ارسال شد که بدلیل نامعلومی متجر به قطع مجدد اس.ام.اس در تهران گردید . مستدعیست با توجه به اینکه در این انقلاب کوردلانه و مخملی تکنولوژی آخر کار دست ما میدهد دستور فرمایند تا سرویس مزبور حداقل تا شنبه بدلایل نامعلومی همینطور قطع بماند . امید است تا مصدع اوقات سیخ و سنگی آن حضرت همام نگشته باشیم . فصل الخطاب شما در این زمینه راه گشاد میگردد . آمین !

ریغ رهبری دوباره غلیظ شد !

.

پیرو فرمایشات عظیم الشأن و اینا در روز پدر نتیجه گیری های زیر بر هر مسلمانی به مسجد رواست :
 1. جمهوری اسلامی جای باحالی است : نماز جمعه هم که نباشد ولادت حضرت علی هست که رهبر با قدرتهای زورگو حرف بزند .
 2. اصولاً ما انقلاب کردیم که با مردم خودمان برای قدرتهای زورگو حرف بزنیم . ببخشید این قدرتهای زورگو زورشان تمام نمیشود اینقدر شما حرف میزنید ؟
 3. کاش یکدفعه هم رهبری در جمع قدرتهای زورگو برای مردم خودمان حرف میزد ببینیم چی به چی است آخر .
 4. رهبری اینبار 24657657 دفعه کمتر گفت دشمن بجاش 321674687 دفعه گفت ملت ایران . احمدی نژاد دارد روی حرف زدن رهبری خوب کار میکند .
 5. میگیرند کتکمان میزنند بعد رهبرمان میرود دشمن را از اتحاد همین ما میترساند . جدی یعنی ما اینقدر اُسکلیم ؟
 6. دشمن باید از اتحاد ما بترسد ولی جمهوری اسلامی باید اتحاد ما را به چیزش بگیرد . این نکته در کنکور ضریب 8 دارد .
 7. رهبری به "برخی کشورها" که دموکراسی در ایران را رد میکنند هشدار داد . اداره آمار اعلام کرد از این به بعد 5/99 درصد میشود برخی .
 8. "برخی کشورها" باید از هشدار شفاهی ما بترسند ولی ما نباید از هشدارهای کتبی آنها بترسیم . قطعنامه که ترس ندارد .
 9. رهبری توصیه کرد که ما گول نخوریم . شاغلام را فرستادیم بگوید ما اگر قرار بود گول نخوریم الآن تو برای چی میخواستی حرف بزنی ؟
 10. رهبری گفت فریب خوردگان را سر جایشان می نشانیم . به حجاریان میگویند فریب خورده ولی ببخشید اینکه سر جایش نشسته بود شما بلندش کردید بردید یکجای دیگر .
 11. اصولاً ما را میفرستند زندان چون از قدیم گفته اند هر چیزی را باید گذاشت سر جاش . ضمناً فهمیدیم که ما الآن در زندان میتوانیم بشینیم قبلاً همش سر پا بود .
 12. میفرماید دشمن در پی ایجاد اغتشاش در کشور ماست . دشمن هم میفرماید این در پی اغتشاش در کشور ماست . خیلی باحاله ها . ماست !
 13. برخی کشورها (همان 5/99 درصد) در امور داخلی ما دخالت نکنند . سوء تفاهم شده اینها دخالت نمیکنند ما آویزانشان شده ایم صدای ما را به همه برسانند .
 14. این الدنگ میرود جمع عشایر ممسنی برای جهان بودجه تعیین میکند ولی دخالت نیست چون خیر و صلاحشان را میخواهد حیوون خدا .
 15. قرار شد رفتاری را که باید با دشمن بکنیم با دوست نکنیم . چشب ! نمیکنیم . شما هم دوستانه اینقدر با ما عین دشمن رفتار نکنید . درد دارد .
 16. رهبری یک کمی هم قربان حضرت علی رفت . خدا را شکر بالاخره در یک مناسبت پنج دقیقه هم درباره ی همان مناسبت سخنرانی شد یادمان رفته بود به پدرمان تبریک بگوئیم .

آقای سازگارا ! ما دوستت داریما یه وقت عین این یارو هخا نشی !

.
با بررسی راهکارهای کاملاً علمی و عملی محسن سازگارا که همگی هم قبلاً در یک کشور تجربه شده و کاملاً کار ملت را راه انداخته است و نیز پس از جمع و تفریق و محاسبات مربوطه روی روشهای انتحاری ایشان از قبیل تجمعات پنج دقیقه ای در آرژانتین و امثالهم تا اینجای کار معلوم شد با استفاده از این روشها کل نظام در هشت ساعت و بیست و سه دقیقه سرنگون میشود لذا دو راه علمی دیگر برای صرفه جوئی در زمان سرنگونی با محاسبات زمانی مربوطه در زیر می آوریم :

راه علمی اول : همینطوری که داریم راه میرویم یکدفعه همه فرار کنیم

* اتفاقاتی که می افتد : همه یکدفعه دنبالمان میکنند فکر میکنند خبری شده . وقتی یک عده فرار کنند یک عده هم دنبالشان بدوند ده دقیقه بعد راست راستکی یک خبری میشود چون آدم دیوانه که نیست بیخود فرار و دنبال کند . اگر خبری نشد نیم ساعت بعد تمام خبرگزاریها خبر تعقیب و گریز شدید در تهران را به تمام جهان مخابره میکنند . وقتی اینطور شد سه دقیقه بعد رئیس جمهور خیلی از کشورها تعقیب و گریز در تهران را محکوم نموده خواستار ابطال انتخابات میشوند . از اینجا به بعد واقعاً یک خبرهائی میشود . هفت دقیقه بعد جمهوری اسلامی بیانیه میدهد و محکومیت کشورها را محکوم میکند . دوازده دقیقه بعد سفرای تمام کشورها از ایران احضار میشوند و یک زیر دریائی اسرائیلی از کانال سوئز عبور میکند . دقت کنید که شما در این زمان دارید می دوید یک عده ای هم دنبال شما می دوند . این حرکت اصولی جمعاً شصت و دو دقیقه طول میکشد و بکلی باعث خستگی دوندگان نظام شده دستاوردهای زیاد دیگری هم دارد که اینجا جا نمیشود .
* تجربه قبلی کشورها : البته ما خودمان ندیده ایم ولی ظاهراً در کنیا همه همینکار را میکنند . صبح که از خانه خارج میشوند همینطور بیخود و بی جهت می دوند . تا این لحظه خبری از سرنگونی دولت کنیا مخابره نشده احتمالاً علتش اینست که دولت آنها تا حالا در انتخابات تقلب نکرده که سرنگون بشود . در عوض مردم کنیا دونده های خوبی شده اند و هرجا که المپیک میروند بقیه میزنند بغل .

راه علمی دوم : از خودتان صداهای ناجور دربیاورید

* توضیح : صدای ناجور حتماً نباید از یک جای ناجور دربیاید بلکه باید صدای جاهای ناجور نظام را دربیاورد . یک روش کاملاً موثر برای اینکار اینست که شما هرچی فحش که دلتان میخواهد بدهید را روی کاغذ بنویسید . لازم است تا حتماً هر فحش فقط روی یک برگ کاغذ نوشته بشود . چنانچه بد خط هستید مهم نیست در هر حال قرار نیست کسی فحشهاتی شما را بخواند . هرچه بیشتر فحش بلد باشید صدای بیشتری تولید میشود . فحش نویسی عموماً از دیوار نویسی و اسکناس نویسی خیلی کمتر وقت میگیرد و نظام زودتر سرنگون میشود . اینکار حدوداً هیجده دقیقه وقت میبرد . کار که تمام شد بمدت شش دقیقه هرچی زور دارید جمع کنید . بعد کاغذها را روی هم گذاشته از دو طرف بگیرید و با تمام قوا از وسط قایم بکشید . صدای زرررت پاره شدن کاغذها اینقدر شدید است که بمدت دو دقیقه برق از سر خودتان هم میپرد . با توجه به نقش عمده برق پریدگی در سرنگونی نظام و نیز اینکه برق کله از برق اتو زودتر میپرد ممکن است چهار دقیقه بعد وزارت نیرو هم اطلاعیه بدهد که فعلاً در بحث ما نیست . چنانچه هر ایرانی اینکار را بکند جمعاً ظرف مدت بیست و چهار دقیقه از کل کشور صدای زررررت بلند میشود و اعصاب خاورمیانه را خرد میکند و کسی هم نمیتواند از آن جلوگیری کند درحالیکه تکبیر گوئی هم بیشتر وقت میگیرد هم درب خانه آدم را رنگ میمالند بعداً باید بروید به ایجاد سر و صدا اعتراف کنید .
* تجربه قبلی کشورها : بدلیل اینکه زررررت یک پدیده ی کاملاً ایرانی است و زرت و پرت هم کاملاً مختص خود جمهوری اسلامی است لذا تاکنون نمونه ی مشابهی در هیچ کشور دیگری از زررررت دیده نشده . حالا چه اشکالی دارد اینهمه راه علمی ما از آرژانتین و بقیه ی جاها یاد گرفتیم یک زررررت هم آنها از ما یاد بگیرند خدا را چه دیدی زد و در انتخاباتشان تقلب شد آنوقت پدر مادر ما را رحمت میفرستند که از این کارها یادشان دادیم !

2009/07/05

بهر مرز پر گهر گوئی همه کف کرده اند !

در وطن حالیست گوئی مردمان کف کرده اند .......... حالشان خوش نیست زیرا ، لاجرم کف کرده اند
مرد و زن پیر و جوان و عینکی یا تیزبین .......... چاق و چله بغبغو بنگی همه کف کرده اند
انتخاباتی شد و مردم همه پر جنب و جوش .......... لیک فردا از نتیجه جملگی کف کرده اند
رأی ، این دادند و آن یک رفت بر بالا نشست .......... از چنین بالا نشینی ملتی کف کرده اند
موسوی سبزه گره زد آن یکی بر کار شد .......... موسوی و آن یکی از کار خود کف کرده اند
رهبری تبریک گفت یکروز قبل انتخاب .......... مردم از این پیش بینی اندکی کف کرده اند
فارس و ایرنا و رجا کیهان رسالت پشت هم .......... آنچنان گویند خبر زاخبار خود کف کرده اند
در صدا سیما چنان غوغا شده از انتخاب .......... مجری و گوینده ی متن از دهن کف کرده اند
عین بلبل مژده میداد آمده از ره بهار .......... آمدن فصل بهاری را چنین خود بلبلان کف کرده اند
در وزارتخانه ی کشور عددها جمع شد .......... از چنین جمعی ارثماطیقیان کف کرده اند
رفت منبر چونکه مردم را خس و خاشاک خواند .......... گشت احوالی چنان خاشاک و خس کف کرده اند
در خیابان ، کوچه ها در کوی و برزن آنچنان .......... در فتاد حالی که از آن رهبران کف کرده اند
یک دو روزی که گذشت باتوم برقی داغ شد .......... پس زدند زیر کمر آنان که خود کف کرده اند
این یکی بیدار گشت و وانگهی بر دار شد .......... دار و اعدام و طناب از کار خود کف کرده اند
آن یکی کشتند و قتلش گردن جن ها فتاد .......... تا به الآن کلهم جن ها همه کف کرده اند
این یکی را نیمه شب بردند چون جاسوس بود .......... هر چه جاسوس از چنین جاسوسی ئی کف کرده اند
آن نویسنده ، بلاگر آن طبیب آن نغمه خوان .......... جرمشان گفتم چه بود گفتا چرا کف کرده اند
هر که در این مملکت روزی سوار کار بود .......... اعترافی رفت نوشت خوانندگان کف کرده اند
خطبه ها از نقص عضوش خواند رهبر ناگهان .......... عضو ناقص بس دراز است مسلمین کف کرده اند
آن جوعلق خاتمی (احمد) به اسم جنتی .......... خطبه خوانهای دگر از کارشان کف کرده اند
دست چرچیل توی کار بوده نگو از انگلیس .......... مردمان کک مکی بور و سفید کف کرده اند
توی افریقا نشستی شد ، گفتندش نیا .......... از اتیوپی کومور تا آنگولا کف کرده اند
روسیه خوشحال و چین خندان شد از فرجام کار .......... گرچه از این انتخاباتی که شد کف کرده اند
الغرض کف کردگی مد گشت در کل جهان .......... عین شامپو مردمان در هر کجا کف کرده اند
کف بکن کف کردگی لابد طریق اولیاست .......... اولیا این سال سی از کار خود کف کرده اند
حالیا شعر من آخر تا که در اینجا فتاد .......... جمله ی خوانندگان از شعر من کف کرده اند !

تذکر انضباطی : آخرین دفعه ای که من شعرم گرفت دو ماه ناپدید شدم که البته تقصیر نیک آهنگ بود ! وقتی برگشتم به لطف خبرسازی برخی رفقا نزدیک بود بجای وبلاگ یه تیکه بروم سر قبر خودم . بدینوسیله طی دو ماه آینده هرگونه شایعه ی دستگیری و اعدام اینجانب تکذیب شده لیکن چنانچه این وسط خبرسازی نکردید و من راستکی دستگیر و اعدام شدم الهی خدا ازتان نگذرد !

2009/07/04

#418


آقای خزعلی ! اعتراف شتریه که دم هر وبلاگی میخوابه !
.

با توجه به اینکه مهدی خزعلی ناپدید شده و این موضوع اصلاً عجیب نیست این برنامه به مهدی خزعلی معروف به ولد ابوالقاسم اختصاص دارد که در زیر می آید . این اعترافات عین همیشه تحت فشار هیچکسی از هیچ جائی کاملاً داوطلبانه انجام شده و چنانچه در حین اعتراف صدای جیغ و هوار شنیدید به همسایه تان بگوئید تا گوش بچه اش را قایم بکشد تا اینقدر سر و صدا نکند جز جیگر زده .

سین : لطفاً در نهایت شفقت اسلامی تا نزدم کار دستت ندادم شروع کن .
جین : اینجانب جهت بد نام کردن نام امام زمان یک کمی مهدی بوده که پس از ارشاد لازم در بند واجبی خورهای اوین بهمراه مقادیری کاشت بادمجان روی گونه و سایر اندامها معلوم گردید در تمامی حوادث مربوط به بعد از انتخابات خصوصاً قتل ندا دست داشته ام . در حقیقت من یکی از کارمندان سفارت انگلیس بودم که مستقیماً توسط عمه جان الیزابت دوم (ارواحنا له الفدا) به استخدام درآمدم . بنده پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت ابتدا خنده ام گرفت چون فکر میکردم روحانی نیستم لیکن پس از ارشاد لازم و سه شب بیخوابی در قطعه پزشکان بهشت زهرا فهمیدم نخیر ! مگر میشود بابای کسی آخوند باشد خودش برود دکتر بشود . از همینجا برای بابام علو درجات مسئلت مینماید که منرا فرستاد پزشکی تا آخوند به این خوبی بشوم . (آخ)

سین : لطفاً با توجه به اینکه ما خیلی مهربانیم و کتک هم درد دارد جریان یهودی بودنت را بگو .
جین : قبل از سوال شما بنده میخواستم بدانم این نخی که دور یکجای بد من بسته اید مال اینست که وقتی میکشید من باید حرف بزنم یا دیگر نباید حرف بزنم ؟ (آخ) بنده البته در زمان جنگ خیلی دلم میخواست که فرار کنم بروم اسرائیل به همین دلیل دائم به جبهه های نور علیه تاریکی میرفتم که وسط تاریکی از لشکر فرار کنم بروم عراق تا به اسرائیل برسم . همین سرلشکر فیروزآبادی که آنموقعها همیشه در لشکر سرش را به او میدادند شاهد است . لیکن چون هنوز ارشاد نشده بودم و به همین دلیل دندانهایم سر جایش بود فکر میکردم بخاطر بابام فضول را به این راحتی ها نمیبرند جهنم فلذا از یک دوست دختر ژاپنی که در اسرائیل داشتم پرسیدم گفت فامیلی احمدی نژاد قبلاً سبورجیان بوده و سبورجیانهای آرادان هم همه شان یهودی هستند و احمدی نژاد با این حرفها که میزند میخواهد روی گذشته خودش ماله بکشد لیکن بعد از اینکه ارشاد شدم در CCU با خودم فکر کردم دیدم مگر میشود آدم از جد و آباد یهودی باشد بعد برود دور کله اش نورانی بشود ؟ این یهودی ها البته خیلی آدمهای مادر بخطائی هستند هر کاری بگی ازشان برمی آید (آخ) . بنده جواب سوالم را گرفتم و دیگر حرف نمیزنم !

سین : لطفاً تا با عطوفت اسلامی جرت نداده ایم جریان عدم صلاحیت خودت را بگو .
جین : بنده جاهل بودم هی میرفتم کاندید میشدم تا شورای نگهبان که بنده از همان اول به جنتی علاقه خاصی داشته ام و فحشهای مربوطه در سایتم موجود است به زحمت بیفتد . دیدم اینطوری نمیشود رفتم با پالیزدار رفیق شدم که همانموقع فهمیدم بذرپاش اصلاً او را نمی شناسد و پدرم از من خواست تا حرفهایم را در مورد احمدی نژاد پس بگیرم . بدلیل اینکه پدرم از بچگی منرا ارشاد نکرده بود حرفم را پس نگرفتم ولی بعد از اینکه با عطوفت اسلامی سه روز در همان کاسه ای که اجابت مزاج میکردم بمن غذا هم دادند الآن تمام حرفهایم را تا ته پس میگیرم و از این عباسعلی که منرا اینهمه گول زد شکایت دارم . بنده یکبار که کاندید نظارت بر مطبوعات شده بودم صلاحیتم اشتباهاً تائید شد که از خدا میخواهم همه را ببخشد . بعضیها هم میگویند آنروز جنس و ذغال خوب گیر نمی آمده جنتی اشتباه کرده ... (غلط کردم دیگه نمیگم نکش آخ !)

این داستان همچنان ادامه دارد ...

2009/07/03

#417

وسط محاکمه بپا یه وقت به جاسوسها عین ملوانها
.
صنایع دستی ندی بگی گه خوردم !
.

نظر به اجرای احکام الهی در نماز جمعه ولو شده به زور تعداد 9 نفر جاسوس انگلیسی اسپانیائی تبار بلغاری که در اغتشاشات تهران در لوای کارمند سفارت انگلیس دست به اقدامات شنیع منافی هرگونه عفت و عصمت و طهارت زده اند این دادگاه پس از استماع اعترافات آنها که قبل از بیهوشی در CCU اتفاق افتاد مراتب را رسماً به اطلاع ملت خس و خاشاک زده ی ایران میرساند :

متهم ردیف اول : سر الکسی کریستف کلمب با اسم سازمانی کریم پوست کلفت داداش ناهید

بنا به اعترافات موجود که با چکش بدست آمد نامبرده در روز حادثه در ویلائی حوالی تپه های قوچ حصار با موبایل صحبت میکرده است . مطابق شنودهای انجام شده معین گردید وی با شخصی بنام جونیور بطحائیان قلیچ با نام سازمانی سید ممل ابطحی که در حال حاضر مددجوی بند مزین 209 میباشد بشدت در ارتباط بوده نوع روابط در دست بررسی قرار دارد . وی همچنین با شخصی بنام ن.آ.س موسوم به شهید ندا آقا سلطان با نام سازمانی سکینه قرار مدارهائی را حوالی خیابان شهید امیرآباد سابق میگذاشته که طی آن ندا جهت لق نمودن ارکان نظام مورد اصابت یک گلوله کالیبر 6 قرار بگیرد درحالیکه مطابق نظر پزشکی قانونی که کاملاً مستقل از این دادگاه صالحه عمل مینماید هیچکدام از نیروهای گمنام امام زمان به فرماندهی محمد دوخی الدوساری دارای کالیبر 6 نبوده و شایسته است تا فیلم آن که همینطور اتفاقی دو روز قبل از حادثه ضبط گردیده است جهت تنویر افکار عمومی روزی سه دفعه هر دفعه 8 ساعت در معرض دید عموم قرار بگیرد . دادگاه با استناد به موارد فوق و خطبه های نماز جمعه ایشان را به حبس با زنجیر در بند لواط کارهای قزل حصار محکوم نموده مراتب جهت ابتلا به هرگونه اُبنه به قم ارجاع میشود .

متهم ردیف دوم : دن دوک کنت چارلز اسپنسر چاپلین معروف به چارلز داروین با نام سازمانی غلام بشکه

مطابق تمامی اعترافات نامبرده که موجب کجی نوک کلنگ و شکستگی دسته ی بیل و خم شدن تیر چراغ برق شد و نیز طبق مشاهدات شاهدان عینی که بطور اتفاقی روز حادثه از قرار نفری سه هزار تومان مشغول مشاهده وقایع بودند ، متهم پس از یک قرار ملاقات با فردی بنام جیم هارلی آژانسیان با نام سازمانی سعید حجاریان که خودش قبلاً ده سال پیش از ناحیه ی گردن مورد اصابت کالیبر 6 قرار گرفته لیکن پرونده هنوز در دست بررسی قرار دارد و همچنان مورد مشکوکی ملاحظه نگردیده است و نیز مطابق اعترافات خود حجاریان که پس از کشیدگی هسته و داغی با پیک نیک با مهرورزی تمام تا دسته بدست آمده و همگی ضمیمه پرونده میباشد معلوم شد متهم ردیف دوم بکلی کارمند سفارت قبیحه ی انگلیس بوده ختنه هم نشده است . همچنین معین گردید نامبرده بدلیل آشنائی سعید حجاریان با نحوه ی اصابت کالیبر 6 از ناحیه ی گردن سعی در صحنه سازی داشته جوری که ندا حتماً از همان ناحیه مورد اصابت قرار بگیرد جوری که کشته نشود نمیدانم چرا شد و پرونده با دستور مستقیم رئیس جمهور جهت بررسی در ده سال آینده تقدیم کشوی میز میگردد . مستدعیست با عنایت به ضخامت پرونده و خطبه های نماز جمعه متهم را جهت طی دوره ی اجباری به سنگسار محکوم نموده و در صورت فشار دولت انگلیس نامبرده را بصورت شومپول و مومپول با کت شلوار ملی و فرش و قالیچه و صنایع دستی بطور دربست به کشورش حواله فرمائید !

(این اعترافات باز هم ادامه دارد ...)