2009/11/30

#569

اينقدر غنی كن كه سانتريفيوژ دونت پاره بشه !
.

هيئت دولت قانوني جمهوري اسلامي كه از دولت قانوني حماس يك كمي بيشتر قانوني تر است ولي كلاً همه شان تحت تعقيب هستند در يك اقدام عجيب هماهنگ (هماهنگي بين اينها همچنان عجيب است) بهره برداري از ده مركز غني سازي را كه هنوز احداث نشده تصويب كرد . روسيه قول داد اين مراكز را تا آخر هفته ، نشد اول سال ، حرف درنيايد اوخر سال ، بي حرف پيش سالها بعد تحويل جمهوري اسلامي بدهد . در اين تصويب غيور مردانه كه آقاي مرضيه وحيد دستجردي هم حضور داشت مقرر شد چنانچه مجلس با مصوبه دولت موافقت نكرد رهبري نماز جمعه بخواند . سخنگوي شوراي نگهبان نيز كه بخدا با سخنگوي دولت خيلي فرق ميكند آمادگي شرع و عرف را براي تطبيق با اين مصوبه اعلام كرد . هنوز نقش آقاي اعظم سادات فراحي در اين مصوبه غيور مردانه مشخص نيست .

احمدي نژاد با نشان دادن عكس مروه الشربيني كه اخيراً قسمتي از متعلقات خشتكش محسوب ميشود اظهار داشت غربيها قصد وابسته كردن تمام نيروگاههاي اتمي ما را كه هنوز نداريم داشتند كه با اين اقدام جلوي وابستگي به بيگانه گرفته شد . مطابق سياستهاي موفق دولت نه و نيمم در تمام امور اول قالپاق ميسازند بعد دور دنيا راه مي افتند كه يكي يك ماشين براي آن قالپاقي كه اينها ساخته اند بهشان بدهد . در همين راستا در چهار سال اخير توليد سيم پره براي دوچرخه چيني ، پيت براي بنزين ونزوئلا ، قوري براي سماور روسي ، طناب بقالي براي آويزان كردن موز برزيلي به مرحله انبوه رسيد . گفته ميشود ساير كشورهاي دوست و برادر هيچي ندارند كه به قالپاق ما بخورد ليكن پول بدهي بعضيهايشان عين افغانستان ميتوانند در شوراي حكام و امنيت و ساير شوراهائي كه براي جمهوري اسلامي زياد تشكيل ميشود رأي ممتنع بدهند .
.
در پايان همچنين دولت شديداً با تعطيلي چهاردهم آذر موافقت كرد . اعضاء دولت كه تقريباً همه شان اگر كفش نخورده باشند فحش خورده اند ضمن حمايت جدي از هرگونه تعطيلي از الآن تا دو هفته بعد از 22 بهمن با هماهنگي كامل (هماهنگي اينها در اينجور چيزها عجيب نيست) از ملت شهيد پرور كه متاسفانه اخيراً در تمام صحنه ها هستند خواست تا بروند مسافرت كنند . گفته ميشود جلسه ديروز هيئت دولت براي تصويب راه اندازي ده مركز غني سازي جديد زر مفت بود مهم همين تصويب تعطيلي چهارده آذر بوده است !

2009/11/29

#568

تبريك به سران كودتا ؛ اعتراف گيری هايتان كاملاً جواب داد !
.

تابحال فكر ميكرديم اين اعتراف گيري هاي زوركي فقط براي خر كردن عوام و سيب زميني خورهاست . امروز ببين كه بخاطر همان اعترافاتي كه همين ماها در زمان خودش قاه قاه به آن مي خنديديم چه افتاده ايم به جان هم . همين ماهائي كه ولمان كني ادعايمان ته آسمان را جر ميدهد . همين ماهائي كه اگر بهمان بگوئي خر چنان بهمان برميخورد كه هفت شبانه روز عربده ميزنيم . ببين يكنفر جيغ مادرزاد كه براي مطرح شدن اگر ببري سيرك هم همين كاري را ميكند كه تا حالا كرده چه خوب برايتان نقش بازي كرد . ميخواهم به شما آقايان كودتاچي بگويم كه كارتان حرف نداشت . زديد وسط هدف . يكنفر ارواح عمه اپوزوسيون را انداختيد وسط ما كه اگر حرف بزنيم هم خودي ها نعره بكشند كه اي هواررر ! مگر اعلمي حق سوال ندارد ؟ اين حقي كه اعلمي براي اين سوال داشت عين همان حقي است كه احمدي نژاد وقتي مورد سوال قرار ميگيرد به خودش ميدهد براي سوال كردن از سوال كننده ...

و ابطحي . در زمان انتخابات شكر خدا خود من اولين كسي بودم كه همينجا بهش ايراد گرفتم . نوشتم داداش ! چيكار داري ميكني ؟ آنموقع ابطحي توي شيپور بود و همان هزار نفري كه امروز ميگويند چرا به اعلمي ايراد گرفتي آنروز ميگفتند به ابطحي چيكار داري كه عزيز دل ماست . آن مطلب توي همين صفحه موجود است و عمداً لينكش را نميگذارم كه ادائي ها كمي بگردند ! پدرجان ! ابطحي هنوز يك پرونده مفتوح دارد . فقط كسي كه قبلاً نمره شده است ميداند پرونده مفتوح يعني چه و براي چه وقتي نگهش داشته اند . تو كه اينقدر انساني و شريف كه حق سوال را براي اعلمي محفوظ ميداني چرا دور از شرافت خودت را براي يك لحظه جاي ابطحي نميگذاري ؟ تو كه اينقدر شجاعي كه امروز بهزاد نبوي را بخاطر اعتراف نكردن گذاشته اي توي شيپورت همينجا يك كامنت كه ميخواهي بگذاري خودت را لاي صدها اسم مستعار ميپيچاني كه ! برادر جان وقت اين قهرمان بازيها سي سال است كه گذشته . من خودم همه جا به آرامش ميرحسين ايراد ميگيرم ولي به خداي محمد كه امروز و ايران فقط همين آرامش را احتياج دارد نه بلواي كروبي را . و چون امروز بلوا كردن كروبي كه خودم هم دوستش دارم بيشتر كار تو را راه مي اندازد پس علي الحساب زنده باد جيغ !

و در آخر :

اعلمي تكليف خودش را روشن بكند . كاملاً و موثق ميدانم فيلمي كه منتشر كرده صرفاً از يك منبع خاص بدستش رسيده نه آنطوري كه به دروغ ميگويد از "سي.دي فروشهاي كوچه بازار" . ضمناً به مني كه تا همين ديروز ميگفتيد آي چرا "توي اين موقعيت" به ميرحسين ايراد گرفته اي وحدت سبزها نابود شد نگوئيد كه ميخواهي اعلمي خفه بشود . قرار به گير دادن و ايراد گرفتن باشد "توي همين موقعيت" شخصاً اولين نفرم . فقط فكر ميكنم كه تا الآن هدفم از حرفهائي كه زده ام هرچي كه بوده بوق و شيپور نبوده ...

همين ...

2009/11/28

#567

كارت بسيج حوزه مقاومت اسماعيل رسيد !
.
پس از سخنان طوفاني احمد خاتمي در نماز عيد قربان مبني بر بسيجي بودن ابراهيم و اسماعيل تحقيق نموديم كارت زير در يكي از اسناد طبقه بندي شده تاريخ پيدا شد :
.

#566

و در ابتدا ببعی فقط بلد بود بگويد بع بع !
.
تا كه مقرر شد گوسفند را بجاي اسمال قرباني كنند

پس او را از ده سوار كرده آوردند

با زور بشستند (حمام نميرفت)

ورا آب همي دادند

و به دانشگاه فرستادند

چونانكه به اوستادي رسيد

و چون قومشان نيك پشتكار ميداشت

به اينجا رسيد !

قربان عيد شما ...

2009/11/27

#565

آملی هم رفت :
.
شغال بيشه مازندران را ، نگيرد جز سگ مازندرانی !
.

با توجه به اينكه نبوي دوباره چند وقت است سوال هفته نمي نويسد مجدداً با استفاده از اصل غافلگيري سوالات اين هفته را ما مي نويسيم . لطفاً به تمام سوالات پاسخ درست داده و بعنوان جايزه 16 آذر در خيابان كتك بخوريد تا ما فيلم شما را به تمام دنيا نشان بدهيم :

1) جوادي آملي هم از امامت جمعه قم كناره گيري كرد . فكر ميكنيد چرا ؟
 1. چون نماز جمعه اعتراف دادگاه نيست كه كاغذ ميدهند ميگويند اينها را بخوان .
 2. چون نماز جمعه صحن مجلس نيست كه هي از لوايح دولت دفاع بكنند .
 3. چون اگر ميخواست همينطوري عين ريگ دروغ بگويد خب چه كاريه ميرفت رئيس جمهور ميشد .
 4. چون اگر كناره گيري نميكرد كناره گيري اش ميكردند .

2) بهزاد نبوي با وثيقه هشتصد ميليوني ده روز مرخصي گرفت و به بيمارستان رفت . كجاي اينكار خنده دار است ؟

 1. اينجاش كه از اول مهر بدون وثيقه و مرخصي همينجوريش بيمارستان بود .
 2. اينجاش كه بيمارستان هم عين زندان وقت ملاقات دارد .
 3. اينجاش كه هزينه بيمارستان روزي هشتاد ميليون است .
 4. اينجاش كه اعتراف نكني مريضت ميكنند هشتصد ميليون هم ميگيرند كه بروي خودت را براي راند بعد معالجه كني .

3) بعد از قطعنامه شوراي حكام آژانس جمهوري اسلامي اعلام كرد همكاري اش را به حداقل خواهد رساند . بفرمائيد وقتي همكاري به حداكثر رسيده بود چه غلطي ميكردند ؟

 1. يك غلطي كه روزي ده تا قطعنامه صادر ميشد .
 2. همين غلطي كه الآن دارند ميكنند فقط علني نميگفتند .
 3. بمب ميساختند ميگفتند غلط كردي قطعنامه دان پاره ميشد .
 4. هر غلطي كردند كه آخرش افتادند به گه خوري .

4) سردار نقدي اعلام كرد انگليسي ها ندا را كشته اند . چرا ما تا حالا فكر ميكرديم آرش حجازي قاتل است ؟

 1. چون همين نقدي قبلاً گفته بود آرش حجازي قاتل است .
 2. چون دروغگو حافظه خوبي دارد .
 3. چون ونزوئلا هم قبلاً همينجوري شده بود .
 4. چون اگر راست ميگي پس چرا احمدي نژاد همه جا فوري عكس مروه الشربيني را از خشتكش درمي آورد ؟

5) جمهوري اسلامي تمام جوايز شيرين عبادي را توقيف كرد . خيلي باحاله نه ؟

 1. آره چند وقت ديگه مدالهاي هادي ساعي را هم مصادره ميكند ميگويد ماليات چو دان سوكي را نداد .
 2. آره نروژ هم سفير ايران را احضار كرد گفت بابا خيلي باحاليد شماها .
 3. آره جمهوري اسلامي هم تكذيب كرد گفت ما فقط آدم و روزنامه توقيف ميكنيم .
 4. نخير هيچ هم باحال نيست . دوباره پس فردا دويست نفر حمله ميكنند به خانه اش احمدي نژاد براي همانها نامه مي نويسد كه از جان شيرين عبادي محافظت بشود . حوصله داري ها .

6) اعظم سادات فراحي فقط يكبار عكس گرفت دو دفعه رفت مسافرت . از اين به بعد فاطي رجبي بايد چيكار بكند ؟

 1. بايد برود بوق بزند . تا اعظم سادات هست ديگه بهش نمي خنديم .
 2. بايد اينقدر مزه نريزد مثل اعظم سادات سنگين تا كند بلكه خنده دارتر شد .
 3. بايد بگويد بخت ما اگر بخت بود قد مموتي اندازه درخت بود .
 4. حرفهاي ناموسي نزن ميرحسين بيانيه ميدهد ها باز .

7) هيجده نفر از متهمان پس از انتخابات جمعاً به 113 سال زندان محكوم شدند . اين محاسبه چطوري انجام شد ؟

 1. پالام پولوم پيليش .
 2. هر ، كي ، تك ، بي ، آ ، ره ، اون ، خــــ ، ره .
 3. پسرا شيرن مثل شمشيرن دخترا موشن مثل خرگوشن .
 4. اچس مچس بوگندو كي چسيده افندووووو !

#564

تولد وبلاگ ابطحی ، همه دعوت ، به حساب من !
.
ميخواهم از رفقايم خواهش كنم براي شش سالگي وبلاگ آسد ممل آقا تولد بگيرند . كمي از خستگي اش را بگيريم . نه كه فقط او خسته باشد . همه شان خسته اند . ما هم همه مان خسته ايم . چقدر صبح تا به شب گشتيم تا مو را از ماست بكشيم بيرون ، چقدر خبرهائي از اسرايمان منتشر كرديم كه كسي تاب خواندنش را هم نداشت ، چقدر بخاطر خبرهاي همديگر گريه كرديم ؟ خب حالا كه بعد بوقي مناسبتي شده و ميشود شادي كرد چرا نكنيم ؟ بگذار بعد بوقي تولدي هم گرفته باشيم بلكه اين قر پيچيده مان را هم بالاخره ريخته باشيم يكجائي !

بطحي يكي است از دههائي كه همه شان را دوست داريم . تاجزاده كه از بس مثل كوه مي ماند دوست دارم بهش بگويم دماوند . زيدآبادي كه همان شما بهترين اسم را رويش گذاشتيد : شرف ! نبوي كه وقتي لبخند ميزند به غش و ضعف مي افتد آدم . عطريانفر البته دفعه اول نيست كه كانال عوض ميكند ولي علي الحساب جمالشو عشق است ! همه شان . ابطحي ولي غير از تمام اينها از اهال وبلاگستان هم هست . ابطحي همشهري ما است . حالا اگر ادعا ميكند بچه مشهد است آن ديگر گردن خودش !

از تمام رفقايم دعوت ميكنم در اين تولد شركت بكنند . تمام آنهائيكه بخاطر كم شدن يك مو از سر همين ابطحي دهها مطلب نوشتند و عكس و پوستر ساختند و منتشر كردند شوخي و جدي . شكر خدا رفقاي اينكاره آنقدر زيادند كه بردن اسمشان سه تا وب نوشته ها ميخواهد . همينجا به همه شان اعلام ميكنم كه به حساب من همه دعوت ! اصلاً چرا ما فقط شريك غمها باشيم ؟ حالا كه شادي است تنها تنها ؟

از آقاي بالاترين ممنونم كه ميزباني اين تولد را تقبل كرد . خيلي خيلي ممنونم ...

2009/11/26

#563

سعی كن محترم بمانی آقای اعلمی ...
.

زياد سخت نيست بخدا . براي ما هم سخت نيست كه همين الآن با تو كاري بكنيم كه با تمام سوابقت عين خزعلي بروي هر وقت آقا جان اجازه داد بيائي مطلب بنويسي . جداً منظورت از انتشار فيلم ابطحي چه بود ؟ البته خودت فيلم را منتشر كرده اي بعد خودت پرسيده اي كه منظور از انتشار اين فيلم چه بوده . خيلي باحالي بخدا ! شما اول بفرما كه اين فيلم جز در محافل خصوصي اول كجا منتشر شد كه برداشتي بيلبوردش كردي تا بگويمت . بعد اينكه جداً ندانستي منظور از انتشار اين فيلم چه بوده ؟ با هوشي كه انتظار ميرفت تو داشته باشي بعيد است كه نداني . ولي بگذار جوابت را بدهم : فيلم را بيرون دادند تا يكي مثل تو بردارد جار بزند بلكه همين دو روزي كه ابطحي بيرون است زهرمارش بشود . خيلي سخت بود فهميدن اين ؟

در هر حال ... آقاي اعلمي ! بارها جسارت تو را تحسين كرده ايم . بارها تيتر اول نوشته هاي ما شده اي . از همه بهتر ميداني كه چه نگاههاي نامحرمي روي صفحات ماست كه ايندست كارها را بكنند توي بوق بگويند شكاف در جبهه سبزها (اگر تو هم از ما باشي) از اينطرف ما با تمام وجود ايستاده ايم كه بگوئيم اگر هم اشكال و ايرادي از خودي ها مي بينيم فضولي اش به كسي نيامده از آنطرف تو برميداري معادله شرودينگر طرح ميكني ؟ بجاي اينكه اگر كسي اينكار را كرد تو اول از همه يقه اش را بگيري حالا يقه خودت را داده اي دست ما ؟ خوشت مي آيد ها !

آقاي عزيز ! خاطرت در خاطره ذهن ما عزيز است بخاطر آنچه كه واهمه نشان نداده اي و كرده اي تا حالا . به احترام خاطره اي كه از تو در ذهن داريم اينبار شايد زياد به پر و پايت نپيچيم . بگذار اگر فردائي مثل ديروز خواستي حرفي بزني پشتت باشيم . گذاشتن فيلم ابطحي هرگز كار خوبي نبود . ما را در مقابل خودت قرار نده . اينكار البته كه در شرايط فعلي خيلي سخت است ولي تو آدم توانائي هستي ميترسم كه كاري بكني كه توانسته باشي ما مقابل تو قرار بگيريم . هر جور راحتي !

#562

مزه نريز ممد داعی بگو ايندفعه چقدر ميخوای ؟!
.

با توجه به اينكه محمد البرادعي وجداناً دوباره خيلي نگران برنامه تخمه اي ايران شد و قطعنامه دان آژانس امروز باز هم پاره شد و نيز با توجه به اينكه البرادعي همين پس فردا عين پارسال براي شركت در مراسم سينه زني محرم بطور گرم و صميمانه وارد تهران ميشود (حاضرم شرط ببندم) و بعد از اتفاقاتي كه در امور مالي بيت مي افتد طبق روال مصاحبه هم ميكند در اينجا قسمتي از مصاحبه وي در تهران كه قرار است بعداً انجام بشود در زير مي آيد . شما متن اين مصاحبه را قبلاً صد دفعه شنيده ايد من جايتان بودم دوباره نميخواندم :

ما : لطفاً بفرمائيد در مورد تاسيسات قم چقدر خيلي نگرانيد ؟
البرادعي : ما اصلاً نگران نيستيم . من نميدانم اين غربيها چه ميگويند . ما از تاسيسات قم بازديد كرديم اتفاقاً همه جا را هم ديديم خيلي تميز بود . فقط يكجا شتر گلوي مستراح نشتي داشت گفتيم درست كنند آوريل سه سال بعد مي آئيم براي بازديد . اصلاً من بعضي وقتها نمي فهمم غربيها اين ابراز نگراني هاي منرا از كجايم درمي آورند . نچ نچ نچ !

ما : پس اين قطعنامه اي كه آژانس تصويب كرد جريانش چي بود ؟
البرادعي : آژانس ؟ كدوم آژانس ؟ آهان ! والا ما دو روز نبوديم برگشتيم ديديم امريكا با تحريك آلمان و فرانسه به روسيه و چين فشار آورده اينها قرص فشار نياورده بودند نشستند يك امضائي كردند . من واقعاً متاسفم كه اين 1+5 فكر كرده اند هر كاري در آژانس بخواهند ميتوانند بكنند . اينها براي عمه شان صادر كرده اند قطعنامه هاي ما عين مهريه مي ماند كي گرفته كي داده .

ما : ولي جنابعالي خودت قطعنامه را صادر كردي امضايت هم اول از همه آنجا بود ؟
البرادعي : جان من ؟ دقيقاً امضاي من بود ؟ واقعاً تقلب به اين گستردگي در سطح آژانس انرژي اتمي جاي تاسف دارد . من اصلاً امضاء بلد نيستم . خدا رحمت كند اين عوضعلي همكلاسي ما در آكسفورد را . آن قطعنامه را هم ما ديديم از طرف دشمن خيلي تحت فشاريم گفتيم يك كاغذ پاره اي صادر كنيم برود پي كارش خودشان هم فهميدند بعداً از ما عذرخواهي كردند .

ما : يعني شما هيچ مشكلي با برنامه هسته اي جمهوري اسلامي نداري ديگه ؟
البرادعي : نخير خيلي هم خوش ميگذرد . اصلاً جمهوري اسلامي از كي تابحال با برنامه شده كه سر موضوع هسته اي ميگويند برنامه دارد ؟ اينها جداً خجالت نميكشند اين حرفها را ميزنند ؟ ما فقط يكدفعه گفتيم اگر هشت جاي ديگر هم داريد اورانيوم غني ميكنيد حضرت عباسي يكوقت كم نياوريد ها راحت باشيد . اين شد ابراز نگراني ؟ اتفاقاً گزارش ما از قم تمام نگرانيها را بر طرف كرد . البته بعدش كه احمدي نژاد رفت مشهد دوباره همه نگران شدند كه اين اتفاق هر دفعه كه اين الدنگ ميرود مسافرت مي افتد .

ما : حالا الآن براي چي پا شدي آمدي ايران ؟
البرادعي : براي اينكه همين حرفها را بزنم . ما هم آدميم . بچه هايمان خرج دارند . يعني ما ديديم دوازده سال رئيس آژانس بوديم الآن تمام شده اين يوكيو آمانو آمده جاي ما كه چشمهايش هم اينجوري است . البته من نميدانم كه بچه هاي اين ايكيو هم خرج دارند يا نه . خرج بچه هاي ما كه زياد است دوتا دانشگاه آزادي هم همين تهران داريم . من واقعاً براي اين دولتهاي غربي متاسفم كه برنامه به اين صلح آميزي كه نصف جهان را انداخته به جنگ كورند نمي بينند . خاك بر سرشان !

2009/11/25

#561

آسد ممل آقا ! هفت سالگی وبلاگت هم تو آزاد شدی هم ما !
.

وب نوشته هاي آسد ممل ابطحي شش ساله شد . سال ديگر بايد برود مدرسه . اين سال آخري صد و شصت روزش را رفته بود ددر . دويست و پنج روز باقيمانده را هم بچه به اين كوچكي يك حرفهائي زد ميخواهند شش سال بفرستند كانون اصلاح و تربيت . البته فكر آدم باز ميشود آنجا از تلويزيون خودم ديده ام يكي ميگفت . يكي كه نه چندتا بودند فكر همه شان باز شده بود . اينها موقعي كه فكرشان بسته بود جمعاً ميشدند سه تا كابينه از دولتهاي قبلي كه نمودارشان سر مناظره ها ريز ديده ميشد . دوتايشان بعداً قول دادند بيرون كه آمدند زير حرفشان نزنند . همين كه ابطحي تا آمد بيرون فوري دوتا پست گذاشت توي وبلاگ بخاطر همان قول بود !

آسد ممل آقا ! صفحه ات هفت ساله كه شد ببرمان دربند صدتا تخت اجاره كن هزار ملغوز تومن سور بده . البته آنموقع وضع با الآن خيلي فرق كرده زير حرفت زدي هم زدي . فقط آنموقع ما به خاتمي نميگوئيم مقام معظم ها ! گفته باشم . همين خاتمي خالي كفايت ميكند . تا آنموقع تو بشين هي توي وبلاگ قربان بازجو برو ما خودمان مي فهميم چي به چي است . بنويس كه با بازجو از جكوزي آمدي بيرون شير موز خوردي توي محوطه نشستي زير آفتاب برنزه كردي عينهو جنيفر لوپز !

در هفت سالگي وبلاگت بشين از فضاي آزاد جمهوري ايراني كه هفت هشت ماهه ايجاد شده خوب استفاده كن خاطراتت با عطريانفر را بنويس . از آنموقعها كه فردايش دادگاه داشتيد گاوبندي ميكرديد كه چي بگوئيد سياه بازي دربياوريد ! تو ميگفتي اون تائيد ميكرد اون ميگفت تو تكميل ميكردي . ما هم حالش را ميبرديم . باور كن اسكار نقش اول را بايد بدهند به تو . وجداناً از مارلون براندو هيچي كم نداري ! ببخشيد كه من اين حرفها را يك كمي زود ميزنم . الهي كه بپاي وبلاگت پير بشي آسد ممل آقا ولي بخاطر وبلاگت پيرت نكنند !

#560

بادی كه در ته ماست ، هديه به رهبر ماست !
.

از : دانشجوي خط BRT انقلاب - آزادي

به : مقام مفرح رهبري (ننوشتن نوع مقام شش سال حبس تبعيدي دارد)

شعر : مجتبي ، نميري ، 16 آذر منو ببيني

اينجانب دانشجوي سال آخر آبياري گياهان دريائي بوده در حال حاضر بهمراه مم باقر كه ريش زياد دارد در دانشگاه درس ميخوانيم . البته دانشگاه ما دانشجويان ديگري هم سه تا دختر دارد كه از آنطرف نرده ها كه جدا كرده اند رد ميشوند نمي بينيم ما . گياهان دريائي گفته اند دختر پسر جدا باشد بهتر آبياري ميشود دخترها كتاني هم نپوشند رشد جلبك بيشتر ميشود . بقيه شان الآن تشريف ندارند ولي قبل از اينكه صفار هرندي بيايد آنها هم در دانشگاه ما دانشجو داشت زياد . مم باقر كه ريش زياد دارد بما گفت قرار است شما فردا با بسيج دانشجوئي را گرم و صميمانه بكني در اين ديدار مسائل مهمي مطرح ميشود . ما از شما خوشحاليم و اگر شبها باز هم شعر بگذاري مي آئيم با همين مم باقر .

غرض از مزاحمت اينكه البته ما ترسيديم از شما سوال بپرسيم فردا بزنند بالاترين دو هزار امتياز بما بدهند باعث بد نامي بسيج است . ولي بي زحمت بعد از اينكه صفار هرندي و رسائي به دانشگاهها آمدند چرا اينقدر دانشجوي ما كم شد ؟ صفار وقتي مي آمد همه با خوشحالي دست ميزدند ميگفتند دنگ ما فنگ ما وزير الدنگ ما . وقتي دارد ميرود تقريباً كفش پاي هيچكسي نيست ميدهند براي صفار . جسارتاً اين صفار هرندي مگر دوربين مخفي است كه مي آيد عده قليلي اختخاشگرها شناسائي ميشوند وقتي ميرود آنها هم ميروند ؟ اينها را كامبيز ميگفت قبل از اينكه الآن ديگر نباشد . كامبيز در المپيك رياضي نفر دوم دارد ولي مم باقر فقط چماق بلد دارد بزند ديده ايم ما .

كامبيز اينها البته همش عده قليلي بودند الآن كه برده اند كيهان اطلاعات پس بدهند با مم باقر جمعاً شصت و سه درصد مانده ايم ما جاي نگراني نيست . فقط نگراني ما اينست كه همه را براي اطلاعات ببرند كيهان ايندفعه رسائي بيايد دانشگاه فلفل دلمه كسي نمانده باشد بدهد دوربين مخفي منرا بگيرد ببرد . اينطوري شصت و سه درصد ما هم قليل ميشود سفارت كه ميبرند تخم مرغ بزنيم قشنگ تابلو معلوم ميشود كه دانشجو نيستند قبلاً اصلاً معلوم نبود . ببين اينها كه هر روز براي اطلاعات ميبري كيهان كار خوبي كردي اگر باشند 16 آذر یكجا جمع بشوند نفري يك فوت بكنند باد بيت را ميبرد وسط همان شعب ابي طالب . حالا اينها نيستند ولي اگر 16 آذر مردم جاي اينها بيايند عين اين ميماند كه تو دهن را گرفته باشي كه كسي فوتت نكند يكدفعه از يكجاي ديگري كه نميشود گرفت ملت بتو فوت بزند !

2009/11/24

#559

عيد قربون نزديكه : عكس بده سرشو بگير !
.

با توجه به كذب محض بريده شدن سر مجتبي هاشمي و بانو اجازه دهيد اطفال در فرصت مناسبتري پذيرائي بشوند . لذا در اين لحظه پر خير و بركت مراتب اعتراض خود را با تحصن جلوي دوربين فارس اعلام نموده مشدانه خواهان استرداد قاتل ميباشيم . (مشدانه همان يكجور مجدانه با مشت است - جلد 7 - طبقه 2) در اينجا دلايل كارشناسي ما در رد اين شايعه كذب محض مبني بر سر زني برادران تمس اللهي در منزل مجتبي هاشمي جهت روشن نمودن افكار عمومي كه الآن خاموش است در زير مي آيد :

خبر دروغ است زيرا :

 1. منزل مجتبي هاشمي در يك كوچه است . در ماجراي ندا اعلام شده كه برادران هيچوقت در كوچه كسي را نميكشند . احتمال ميرود قتلهاي برادران فقط وسط اتوبان انجام بشود .
 2. اين اتفاق قبلاً در ونزوئلا هم افتاده . كله پسر رئيس كميته ونزوئلا را هم از بيخ بريده بودند انداخته بودند گردن چاوز بي ناموسها . هنوز معلوم نيست كي و چرا ولي مهم اينست كه هر اتفاقي قبلاً در ونزوئلا هم افتاده باشد .
 3. تصاوير بريده شدن سر مجتبي هاشمي مال الآن نيست . دقت كنيد كه در جمهوري اسلامي خود اتفاق مهم نيست مهم اينست كه مثل سيزده آبان تصاوير مربوط به الآن نباشد .
 4. پزشكي قانوني تائيد كرد كه مجتبي دو روز قبل از كشته شدن با زنش دعواش شده بود زنش گفته بود ميرم خونه مامانم اينا نشون به اون نشون كه زنگ زد آژانس بچه گريه كرد كانال دو فوتبال نشون ميداد و اين سي نفر هم كه اتفاقاً همه شان با هم از آنجا رد ميشدند شاهدند .
 5. چاقوئي كه سر مجتبي را بريد با چاقوي برادران فرق دارد . اصولاً هيچكسي در امام زمان گمنام از اينجور چاقوها ندارد اينها عين تفنگي كه ندا را كشت يكجور اسلحه هائي دارند كه فقط در فضا استفاده ميشود .
 6. ميگوئيد نه پس فردا 20:30 مجتبي را كنار مامانش نشان ميدهد ميگويد پاي من شكسته بود ولي چون از مامانم خجالت ميكشيدم بجاي ارتوپدي سه ماه رفتم منزل يك فرد نيكوكار اينم عكسش .
 7. بنا به اعلام رئيس ثبت احوال كه در اوقات فراغتش رئيس نيرو انتظامي هم هست ما فقط سه تا مجتبي هاشمي در جهان داريم : يكي هنوز دنيا نيامده يكي فضانورد است الآن بيست ساله رفته مريخ يكي ديگر هم اصلاً اسمش مجتبي نيست بهش ميگويند ذوالفقار تشابه اسمي بوده .
 8. كسي كه سر ميبرد دروغگو است و دروغگو هم ترسو است و ترسو هم پررو است و پررو هم ول كني جهان را اداره ميكند . قاتل جد و آبادته برو ميزنم سرت را از بيخ ميبرم ها !
 9. اگر راست ميگويند و سر مجتبي هاشمي بريده شده پس چرا بانوي محجبه مصري مروه الشربيني را در آلمان كشتند ؟ ايناهاش اينم عكسش كه احمدي نژاد فوري از خشتكش درمي آورد .
 10. من بعنوان يك استاد دانشگاه از شما سوال ميكنم . آيا در امريكا سر هيچكس بريده نميشود ؟ اينجا پاي گربه ميرود زير چرخ وانت حقوق بشر دويست تا بيانيه ميدهد اينهم نمودار چرخ وانت در دولتهاي قبلي اصلاً بفرمائيد پسران آقاي رفسنجاني در شب حادثه كجا داشتند چيكار ميكردند ؟ بگم ؟ ... بگم ؟!

2009/11/23

#558

برزيل به ا.ن كشيده شد !
.

ميفرمايند بابا اين خودش راه مي افته مياد ، آخه من چيكاره بيدم ؟!

به نقل از شاهدان عيني استقبال از احمدي نژاد بقدري شديد بود كه بدليل ترافيك ، ماهواره اميد مجبور شد چند بار در فضا توقف كند . استقبال كنندگان ميليوني كه ريختشان خيلي شبيه همان ميليونها نفر در تبربز بود با سر دادن شعار صل علي محمد ، ا.ن به برزيل آمد به ابراز احساست پرداختند . اين شعار به زيان برزيلي داده شد كه اتفاقاً خيلي شبيه همين عربي خودمان مي ماند . در طول مسير تعدادي زن باردار طبق معمول از شدت هيجان همانجا زائيدند كه همگي به ميمنت و مباركي اسم بچه را فينگيلينيو گذاشتند . همچنين سه هزار نفر با دادن پاكت جلوي دوربين به احمدي نژاد خواستار حل مشكلات فوتبال برزيل شدند كه در دست بررسي ميباشد . در جريان اين سفر همچنين قرار شد پيراهن شماره 10 پله به احمدي نژاد تقديم بشود ليكن چون پله اصولاً شماره 9 مي پوشيد احتمالاً گير آورده باشد ما را .

به همين مناسبت تعدادي گرد و خاك برزيلي كه بين 5 نفر تا ششصد هزار خانوار تقريب زده ميشوند با تجمع غير قانوني در خيابانهاي ريو دو ژانيرو اقدام به عمل خشونت بار رقص اعتراضي كردند كه با مساعدت امام زمان كه ظاهراً به اتفاق رحيم مشائي در تمام سفرها با احمدي نژاد هست در نطفه يا جاهاي مشابه خفه شد . در اين سفر متاسفانه ا.ن بانو اعظم سادات فراحي حضور نداشت . وي كه بتازگي براي توليد خوشحالي در كورس رقابت تنگاتنگي با فاطي رجبي قرار گرفته است پس از حل مشكلات غذائي تمام جهان در ايتاليا كه بدون مصاحبه و سخنراني همينجوري سيخكي انجام شد علي الحساب در محل نامعلومي بسر ميبرد . گفته ميشود فقط با دماغ ا.ن بانو ميشود به يك پادگان آبگوشت داد و لااقل مشكلات غذائي پادگانهاي جهان را حل نمود .

پرزيدنت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا ملقب به چخه كه همين پريروز شيمون پرز را در همين ريو دو ژانيرو همچين بغل كرده بود كه انگار هفت جد و آباد نديده اش را ديده هدف از سفر احمدي نژاد را گرم و صميمانه عنوان كرد . گفته ميشود وي كه تحت تاثير مكتب جون جونيو چاوز اخيراً ياد گرفته است كه هم از توبره بخورد هم آخور سوراخ را بخوبي پيدا كرده است . هنوز اطلاع دقيقي از محل سوراخ مزبور كه تمام امريكاي جنوبي جايش را بلدند ولي هيچكس در ايران خودمان جايش را پيدا نكرده در دست نيست . كارشناسان معتقدند سوراخ مورد نظر هر جا كه هست خيلي هم جا براي رفت و آمد دارد . لازم به ذكر است كه احمدي نژاد پيش از عزيمت به اين سفر معنوي با ارسالي پيامي نسبت به رحلت جانگداز عوضعلي كردان ابراز "تعلم" كرده بود !

#557

از ديشب همه جا مزه ابطحی ميدهد !
.

خوش آمدي آسد ممل آقا . از ديشب است كه دوباره هرجا را كه نگاه ميكنم هستي . از ديشب بالاترين باز هم مزه تو را ميداد . و آن لينكهاي با نام تو كه هميشه در صدر لينكهاي اول چشمك ميزده . انگار به همان موقعها كه بودي و با تسليحاتي كه به داشتنشان اعتراف كردي وب نوشت مي نوشتي و هنوز ننوشته لينكش با هزارتا رأي و كليك و كامنت و بگير و ببند ميرفت آن بالاها . اينكه ميگويم مزه تو مزه بودن تو را مي گويم . مزه نبودنت خيلي بد مزه بود . حال همه مان ميگرفت وقتي از تو خبر ميخوانديم . دادگاه اول ابطحي ، اعترافات زوركي ابطحي ، افطاري يكساعته ابطحي و ... خوش بحالت كه نبودي و اين مزه بد را نچشيدي . مزه زهر مار ميدهد لاكردار !

ديشب دوباره فيس بوك هم بوي بودن تو را داشت . مي ديدم كه عكس و خبر ميگذاشتند و تو را تگ ميكردند . و همان عكس گرد و قلمبه اي كه از خودت گذاشته اي آنجا مي آمد رو . انگار آدم منتظر بود كه دوباره برايت پيغام بفرستد كه "مخلصيم" و تو جواب بدهي كه "ما بيشتر" . نه آسد ممل آقا ، همان ما بيشتر ! انگار كه مثل قبل خودت هستي و داري از آن تيكه هاي دو خطي كه مي نوشتي به اين و آن مي اندازي . حالا تو علي الحساب عذر شرعي داري ما بجايت تيكه مي اندازيم من و تو نداريم كه ! همان تيكه ها كه محض خاطر امريكا و اسرائيل و شيطان بزرگ و ابليس كوچك و منافق و غيره مي نوشتي . خودت اعتراف كردي به اينها بمن چه !

راستي ديدم كه هفتصد ميليون وثيقه ات شده . خوب حساب كرده اند ها ! به جان خودم من حساب كردم ديدم اينها مو لاي درز حساب كتابشان نميرود . هميشه همينجوري اند . ديدند هفتاد ميليون نفريم ، نفري ده تومن برايمان قبض نوشته اند ! سر جمع ميشود همان هفتصد ميليون . چيزي نيست كه سهام عدالتمان را گرفتيم مي دهيم ! حالا شماره حساب بده بفرما ده تومنمان را كجا بريزيم . يا آدرس بده حضوراً خدمت برسيم هم به ماچمالي مان برسيم هم ده تومن وثيقه ات را بدهيم . حالا پول كه چرك كف دست است هيچي آزاد شدي ماچو بيا بالا !

2009/11/22

#556

خدا بيامرز اينقدر دروغ گفت سر مردنش همه قسم ميخورن !
.

حالا كه كردان مرد گذشت و رفت . ولي شما يك سرچ كوچولو خبرهاي مربوطه را بكنيد . اصلاً نميخواهد زحمت بكشيد من زحمتش را كشيده ام . خبرگزاريهاي رسمي بسكه مطمئن بودند هيچكس هيچ خبري درباره كردان را باور نميكند با قسم و آيه و توسل به انواع بيماريهاي لاعلاج خبر را منتشر كرده اند . رفقاي ما هم مقداري مزه ريخته اند كه مختصري از هر دو اينجا مي آيد :

1 ) خبرهاي جدي

ايسنا : علي كردان بدليل عارضه مغزي درگذشت . پزشكان علت حادثه را كار كشيدن زياد از مغز در دوران تحصيل ذكر كرده اند . صحت خبر كاملاً تائيد ميگردد . به قرآن مجيد !

فارس : دكتر برادر سردار علي كردان به ملكوت سفلا پيوست . وي كه سالها بر اثر عارضه قلبي سرما خوردگي داشت پس از حمله ددمنشانه ميكروبهاي شكست خورده دشمن و تحمل سالها اسارت و جراحات شيميائي از دار فاني رفت بالا . بعضي افراد مغرض با زير سوال بردن شهادت دكتر كردان گفته اند اينكه دكتر بود پس چرا نتوانست خودش را درمان بكند ؟ خبرگزاري فارس جواب اينگونه افراد را هيچوقت نميدهد . به حضرت عباس !

تابناك : عوضعلي كردان مرد . علت مرگ وي احتمالاً سرطان خون اعلام شده كه ليكن چون كسي چيزي را اعلام نكرده ما خودمان همينجوري يك چيزي پرانديم . سايت تابناك اميدوار است با تائيد اين خبر جمعي از نگراني دربيايند . الآن همه خيلي نگران هستند . جان مادرم راست ميگويم .

ايرنا : دكتر كردان وزير ظفرمند سابق كشور كه تمام پيشرفتها چند قرن اخير مرهون زحمات و خصوصاً مدرك اوست به زيارت خود خدا رفت . وي پس از آنفولانزاي نوع كشنده A بدليل سر درد به خانه عمه اش منتقل شد و در بيمارستان مسيح دانشور بر اثر عود كردن بواسير و خونريزي ختنه گاه دچار سكته شد و خلاصه درگذشت . به امام حسين !

سايت الف : خبري در خصوص مرگ عوضعلي كردان منتشر گرديده كه پس از استعلام و تائيد به استحضار ميرسد . كردان اصولاً خالي زياد مي بست .

2 ) خبرهاي رفقا !

آكسفورد عزاي عمومي اعلام كرد .

كردان در پاسخ به نكير و منكر گفت قصد ما از مردن خدمتگزاري به خداوند است و نيازي به اين سوالهاي كاغذ پاره نداريم .

جهت جلوگيري از فشار قبر در شب اول قبر قرار شد كردان را شب دوم بگذارند توي قبر .

خداوند براي اطمينان بيشتر و اينكه فردا حرف درنيايد خودش شخصاً براي گرفتن جان كردان اقدام كرد .

خامنه اي حيا كن مملكتو رها كن ! (مهم نيست مناسبت چي باشد اصولاً يك عده به هر دليلي اينرا ميگويند . ضمناً 16 آذر هم يادت نره !)

2009/11/21

#555

دروغ چرا آقا اول آذر ميشود دو سال از نوشتنم !
.

بقول يكي از رفقا : الآن گريه دارم ! اصلاً يعني چه ؟ آدم تولد بگيرد بعد گريه داشته باشد ؟ ميدانيد ؟ اينها وقتهائي هستند كه آدم ناخودآگاه به خودش ميرسد . خودش را ورق ميزند و صفحات ضميرش را براي يكبار هم كه شده يكي يكي با حوصله نگاه ميكند و از خودم ميدانم كه براي دو چيز گريه اش ميگيرد : يكي آنكه چه بود و چه شد و يكي هم اينكه لابد چه و چه ها ميتوانست بشود و همانموقع يادش مي افتد آنچه را كه نگذاشت كه چه ها بشود . آدمي زياده خواه است ديگر هيچوقت به حالايش راضي نيست . و البت كه اگر مي بود الآن هنوز عهد دسته چپق بود !

دو سال پيش درست چنين شبي بود . شبهائي كه آنقدر در خودم فرو رفته بودم و آنقدر تكيده بودم و آنقدر همه چيز برايم تمام شده بود و آنقدر دور و مهجور مانده بودم كه باور كنيد خيلي وقتها را با تمام وجود دلم براي خودم كباب ميشد . و هرچه گذشته را نگاه ميكردم انگار كه واقعاً هيچ راه ديگري نبود و نداشتم جز همانها كه بر سرم رفته بود . انگار هيچ راه ديگري ام نبود جز انزوا گرفتن ، انگار هيچ راه ديگري نبود جز فرار از خودم ، انگار كه هيچ راهي نبود جز آن شبهاي سرد خيابان گردي و حتي خيابان خوابي هايم كه هيچوقت و حتي تا هنوز خودم هم باورم نمي آيد از آن شبها . و بعد كه مي ديدم كه اين زرشك عظيم تا زپلشك كامل انگار فقط يك سوء پيشينه تميز كم و كسر داشت كه آنرا هم مزين كرده بودند به سر در اين باغ وحش !

مدتها شده بود كه ديگر از آن كاغذهاي يادداشت روزانه ام هم خبري نبود . آنهائي كه زجركش شدنهايم را با وسواس و هر روز رويشان مي نوشتم . مدتها بود كه ته خودكار بيك من تاريخ نخورده بود . مدتها بود كه شبها توي هيچ ايستگاه اتوبوسي ننشسته بودم به تعريف كردن براي خودم . آن شبها كه كلاه بافتني ام را تا بيخ ميكشيدم روي سرم تا اگر خودم را ديدم نشناسم . اگر بگويم كه مدتها هم بود كه روي صحنه نرفته بودم و نمايشنامه ننوشته بودم كه ديگر خنده دار ميشود با احوال آن روزگار . مرتبه دومم بود كه به ناحق تا بوسه بر پيشاني مرگ رفته بودم و باز برميگشتم . ميگويم ناحق چون خدا از همه مقصرتر است و مقصرتر بوده هميشه به آنچه بر من گذشت . اينطوري نگاهم نكن خدا خيال كردي سرم را انداخته ام پائين حرف نميزنم خرم نميفهمم ؟!

درست دو سال پيش بود شبي كه اولين وبلاگ را ساختم و نوشتم باز . به خداي محمد كه اصلاً نفهميدم چطور شد كه ناگهان طنز نوشتنم گرفت ! خواسته بودم داد بزنم بگويم آي هوار فرياد نعره عربده جيغ كه شد طنز ! هيچ هم خنده دار نبود ! ولي نوشتم . يك هفته كه گذشت اگر صفحه ام خالي بود شب خوابم نميبرد . دو هفته كه گذشت خوانندگاني داشتم كه اگر نمي نوشتم شب خوابشان نميبرد . يكروز ديدم كه روزي شصت و چهارتا خواننده دارم . گفتم خيلي كارت درسته ها پسر ! يكماه بعد كه شده بود روزي سيصدتا داشتم از پشت صندلي گردون مي افتادم ! چهار هزارتا كه شد از جلوي همان صندلي افتادم ! دو ماه نشد كه بلاگفا زرتي اولين وبلاگم را بست و دو روز بعد دومين صفحه را گذاشتم روي اجاق . باز هم دو ماه نشد كه فيلتر شدم و صفحه سومم آمد بالا . هماني كه بعداً شد من گو له . كه فيلتر هم نيست ! و بعد هم اينجا را زدم كه فيلتر هم هست !

يك چيز اين صفحه شايد در تمام صفحاتي كه ديده ام خيلي باحال شد . ديدم كه انگار تقريباً همه اينجا كامنت گذاشته اند . از خيلي بزرگترها تا خيلي پيشكسوتها تا خيلي باحالها و خيلي از خيليهاي ديگر . نگاه كنيد ؛ همه با هر سليقه اي و نگاهي و موقعيتي و بعضاً خودشان دارنده صفحاتي كه من قرنها بايد كه دويده باشم تا به انگشت پايشان برسم ولي همه اينجا آمده اند و به يادداشتي صفحه را نوازيده اند . بعضي وقتها هم كه كامنتهاي اين صفحه جايشان نميشد به ايميل همين صفحه نامه دادند . دست بزرگترهائي كه اينهمه هواي منرا داشته اند مي بوسم و دوست دارم كه اينجا درسشان را درست جواب بدهم . بهر حال دو سال همه دور هم بوديم !

و شما . آنهائي كه اشتياقم به شوق بودنتان امروز دو سال ميشود كه هر روز هر جائي كه بوده ام و هر جوري كه بوده ام منرا دوانده و آورده به صفحه . شما كه انگار امروز حقتان از اين صفحه اينقدر بيشتر از خود من است كه اگر يكروز اينجا نباشم بخدا خجالت ميكشم پيشتان . از همه تان ممنونم كه اين خوبيها و زيبائيها و قشنگيها را با خودتان به اينجا مي آوريد . خيلي وقتها را اينجا با هم خنديديم ، خيلي وقتها را اينجا عصباني بوديم ، خيلي وقتها را آمديم اينجا از همديگر عصباني شديم ، خيلي وقتها را نشستيم با هم گريه كرديم و خيلي وقتهاي ديگر را با هم گذرانديم . دلم ميخواست بدانيد كه چقدر براي من بزرگيد و بودنتان چه نعمتي است . نگران فرداهاي با هم نبودنمان هم نباشيد نهايت اينكه دو سال با هم مي افتيم توي يك سلول !

تا بي نهايت مخلصيم ...

2009/11/20

#554

از صديقی امام جمهور جديد تهران حمايت ميكنيم !(جمعی از طنزنويسان)
.

از : ستاد اقامه جنگ و نماز و ميدان پاستور

به : حجت الاسلام والمعلومات كاظم صديقي

موضوع : گاو پيش حضرتعالي پرفسور مي نمايد انشالله تعالي !

سلامٌ عليكم

احتراماً در خطبه هاي ايندفعه فرموده اي كه "عربستان براي حجاج پاسپورت صادر ميكند" . به استحضار ميرساند كه خره ! پاسپورت را اداره گذرنامه خودمان صادر ميكند هيچ ربطي به عربستان ندارد . آنها ويزا صادر ميكنند . همين كارها را ميكني بعد ذوالنور ميگويد صد و نود نفر طنزنويس با دريافت پولهاي كلان قصد تضعيف دارند . حالا كه كسي نيست خودمانيم . اين بدبختها همينطور سرجايشان نشسته كافي است يكي از كانالهاي همين رسانه ملائي را باز بكنند يكي از ماها را كه خوشبختانه هميشه هم در صحنه هستيم ببينند . خدائي خودت باشي از خنده نميتركي ؟ جنابعالي در خطبه ها همان از لوايح دولت حمايت بكني كافي است . لااقل روزي سيصد دفعه همه جا تكرار ميشود احتمال شوتيدن عبارات كم است . تا يك كمي وضع معمولي است نياز به قمه كشي نيست بجاي احمد خاتمي تو را ميفرستيم يك شوت سنگين ميزني .

با اينحال سه هفته پيش هم كه از طرح هدفمند نمودن "رايانه ها" بخوبي دفاع كرده بودي ميخواستيم اين سرمان را قايم بكوبيم به ديوار . پدرجان ! پاساژ علاالدين كه نيست نماز جمعه است . رايانه همان يكجور آتاري است . بازار رضا بروي ميفروشند . فقط آنجا كه رفتي بپا دسته اش را بتو نيندازند . دسته بايد حتماً فابريك باشد وگرنه زياد كار نميكند . ميگويند دسته ي خلبانها بهتر است . ايني كه بايد هدفمند بشود پايانه است . نه ببخشيد . آنرا هم كه قاليباف مزدور هدفمند كرده و ما فعلاً باهاش بديم . اصلاً همه اش تقصير رهبري است كه ما را مجبور كرده صبح تا شب بجاي رسيدن به شرعيات و جمع آوري خمس و زكات و تقوا فقط بشينيم ببينيم اين الدنگ فينگيلي چي گفت جمعه زوركي از همان دفاع بكنيم . اين مرتيكه هم كه خودش و دور و بري هاش سواد درست درست حسابي ندارند كشيده به نماز جمعه .

اينقدر سوژه دست اين صد و نود نفر طنزنويس نده . اصلاً هر وقت نوبت تو كه شد برو همان نيم ساعت مصيبت بخوان تمام كن برود . در هر حال فرقي هم نميكند درباره دولت هم دفاع بكني تهش ميشود همان مصيبت . رهبري خودش بلد است چطوري خطبه هاي ما را جمع و جور بفرمايد . حداكثر اينكه ميرود درباره جسم ناقص خطبه ميخواند طنزنويسها حرف بزنند خشتكشان را چپه ميكنند ميكشند سرشان . بين ما يكنفر بلد بود عين آدم حرف بزند كه آنهم فعلاً ممنوع النماز است . حتماً بايد بگم ؟ نه بگم ... بگم ؟!

2009/11/19

#553

تبريز يك كلام گفت : اوتور بابا ، گت كن بذار باد بياد !

.

نظر به اينكه امروز در تبريز دويست نفر بصورت ميليوني چنان استقبال ولرمي از مموتي كردند كه هواپيماي حامل ايشان مجبور شد مسير نيم ساعته هميشگي را دو ساعت در هوا توقف كند تعدادي از دلايل كمبود نيروي استقبال كننده كه هميشه با يك ريخت و قيافه اصولاً از تبريز و بندرعباس بگير تا امريكا و شاخ افريقا همه جا هستند در زير مي آيد :

 1. تبريز ورامين و اسلامشهر و ساوجبلاغ و رباط كريم و قرچك ندارد نميشود با اتوبوس جمعيت ميليوني آورد .
 2. تهران هم كه اينجاها را دارد همه شان ترك هستند تركها هم كه غيرتي اگر همه جا بروند توي شهر خودشان عمراً براي استقبال نميروند كه جلوي فك و فاميل ضايع بشوند .
 3. در حال حاضر تعداد تركهاي تهران سه برابر تركهاي تبريز است . پرسيديم گفتند اگر همين تهران مانده بود حضور ميليوني تركها احتمالاً خيلي بيشتر ميشد تا تبريز .
 4. الآن مردم تبريز از طريق تلويزيون به اندازه كافي با سفر زن احمدي نژاد سرگرم هستند . آدم كه سينما و باغ وحش را با هم نميرود يكي يكي .
 5. احمدي نژاد در تبريز از ميرحسين بيشتر رأي آورد و لازم بود كه اين موضوع حتماً يكجوري معلوم بشود . مردم تبريز كمك كردند الآن قشنگ معلوم شد .
 6. تمام پادگانهاي شهرستانها را عين 13 آبان براي 16 آذر آورده اند تهران در سفرهاي استاني كسي نيست كه براي استقبال ميليوني بياورند .
 7. مدارسي هم كه در سفر خرداد آورده بودند دفعه قبل همه شان يه تيكه مردود شدند افتادند به ترك تحصيل چندتا سفر طول ميكشد تا دوباره مدارس پر بشود .
 8. باران مي آمد مردم تبريز ديدند چكمه درآوردن خيلي سختتر از كفش درآوردن است گفتند ول كن دفعه بعد كه آمد ميرويم براي پرتاب .
 9. بيشتر حركتهاي دويست سال گذشته از تبريز شروع شده . دمشان گرم براي شروع به گه كشيدن استقبالهاي ميليوني خوب كاري يادمان دادند .
 10. بابا اصلاً چه كاريه ؟ همين لشكري كه مموتي هر دفعه با خودش ميبرد مسافرت جمع بشوند خودش ميليونها نفر ميشود . چه اشكالي دارد آدم خودش از خودش استقبال ميليوني بكند ؟

نتيجه زيست محيطي : بابا جان احمدي نژاد رفته تبريز تراكتور سازي كه نرفته تمرين . ملت كه اُسكل نيستند بيخود و بي جهت ميليوني بروند استاديوم !

#552

اعظم سادات هم به ضيافت شام زيبارويان دعوت نشد !
.زيبارويان داخلي 16 سوپاپه مدل آخر 2009 چهار زمانه جك هيدروليك !

سريال شام ندادن در ايتاليا باز هم تكرار شد . در ضيافت شام قذافي با حضور زيباروياني كه اعظم سادات فراحي (س) تمام شرايط آنها را داشت و بعنوان يك بانوي زيبا ، جادار ، مطمئن ميتوانست مايه مباهات مجلس بشود قذافي در پايان با يك جلد قرآن و پنجاه يورو پول مهمانان را دعوت به اسلام كرد . ناظران گفته اند (و ظاهراً خيلي هم مطمئن هستند) كه چنانچه اعظم سادات (س) در ضيافت ديشب حضور داشت اتفاقات زير به احتمال دو هزار و نهصد و بيست درصد (برگرفته از آمار موجود در وزات خارجه) مي افتاد :

 1. زيبارويان فرار ميكردند ميگفتند اگر قرار است بعد از اسلام بشويم اين ، نخواستيم داداش خوب شد مرد نبوديم ختنه نكرديم .
 2. زيبارويان فرار ميكردند به قذافي ميگفتند قرار بود مهماني زنانه باشد اين يارو كيه آوردي ؟
 3. زيبارويان نفري پنجاه يورو ميدادند كه ديگر كسي به اينجور ضيافتها دعوتشان نكند با اين خاك بر گوري .
 4. اعظم سادات نفري پنجاه يورو و يك گوني سيب زميني به زيبارويان ميداد كه به شوهرش رأي بدهند .
 5. زيبارويان ميگفتند برو بابا ما اينهمه خرج ريختمان كرده ايم مسلمان بشويم كه عين اين ملت فقط نوك دماغمان را ببينند ؟
 6. زيبارويان ميگفتند جداً اگر خدا پيغمبر آخرش اينست الآن همه مان ميرويم بت پرست ميشويم .
 7. زيبارويان مسلمان ميشدند و بلافاصله نماز وحشت ميخواندند آن پنجاه يورو را هم ميدادند صدقه به نيت شر دور بلا دور اعظم سادات دور .
 8. زيبارويان ميگفتند ما مسلمان بشويم كه بعدش عين اين حوري بشويم مگه اُسكليم ؟ خب همين الآن هم كه داريم تمام كارهاي همان حوري ها را ميكنيم خيلي هم آبرومندانه تر .
 9. زيبارويان حضوراً از همه چيز اعظم سادات بعنوان زن مسلمان الگو برداري ميكردند جز مشك حضرت عباس و دور كمر 240 و ساير چيزهائي كه در حالت عادي بايد برجسته و فرو رفته باشد الآن به بركت اسلام شده تپه .
 10. زيبارويان ميگفتند مگه اينها دوباره انتخابات دارند كه افتاده اند به جمع كردن زيبارو ؟ اگر هم انتخابات دارند بروند از همان دوبي زيبارو بياورند كه پول كه بدهي همه كار ميكنند حتي عكس شوشوي اين هيولا را ميبرند بالا !

2009/11/18

#551

تمام بسيجيها 18+ هستند ! من نميگم فارس ميگه !
.
پس از شهادت !

با نهايت خوشحالي خبرگزاري جنگي فارس آماري ارائه نموده كه طبق آن كليه افراد بالاي 18 سال كشور بسيجي هستند . لذا ما كه هميشه عادت داريم به قضايا سر و ته با چشم غير خواهري نگاه كنيم در اين لحظه نوراني از اين آمار نتايجي گرفتيم كه محض خنده مي آيد :

* صورت قضيه (اصل خبر) : از بين 7 ميليون و 500 هزار بسيجي خواهر و برادر در تهران بزرگ، يك ميليون و 500هزار نفر از آنها سازماندهي شده اند - فارس
* محل سوال (فرع خبر) : 1- جمعیت کل تهران 12 میلیون نفر است يعني 62 درصد مردم تهران بسیجی اند. 2- 38 درصد بقیه هم کودکانی هستند که امکان عضویت در بسیج را ندارند 3- اگر همین 62 درصد را به کل کشور تعمیم بدهیم در کل کشور 43 میلیون بسیجی داریم که نزدیک کل جمعیت واجد شرایط رای دادن است و با این اوصاف می توان گفت که تقریبا همه ایرانیان بالای 18 سال بسیجی هستند.

نتايج ما :
 1. همان اصل خبر درست است . در كل منظور رسانده ميشود : احمدي نژاد 63 درصد رأي آورده بقيه تفاسير بيخودي است .
 2. اين 7 ميليون و 500 هزار خواهر و برادر هركي هستند "بين" هم دارند . مقداري از "بين" آنها فعلاً سازماندهي شده است براي "بين" بقيه شان هم بعداً تصميم گيري ميشود .
 3. اين "بين" البته هيچ ربطي به آمار 18+ فارس ندارد . جداً چرا عبارت "18+" سكسي است ولي "بالاي 18" هيچي نيست فقط بين دارد ؟
 4. اغتشاشگران از قليل هم كمترند . تقريباً هيچكس در تهران غير بسيجي باقي نمي ماند لذا اينها رويشان نميشود بگويند هيچ نفر در اغتشاشات شركت داشتند ميگويند عده قليل .
 5. قليل تعريف رياضي دارد . عددي است چسبيده به صفر كه تمام محور اعداد را پر كرده . حالا چرا اينطوري است گمانم توطئه اي چيزي باشد .
 6. بسيجيها خودشان را كتك ميزنند . وقتي هيچكس در تهران غير بسيجي نباشد پس بفرمائيد اين وسط كي كتك ميخورد ؟
 7. بسيجيها خودكشي هم ميكنند . خودشان ميزنند خودشان را ميكشند فرار ميكنند فقط اسم خودكشي را بد در كرده اند دست زياد نشود .
 8. بسيجيها به خودشان هم رحم نميكنند ميخواي بما بكنند ؟ اينطوري كه اينها همديگر را ميزنند و ميكشند اگر ديديد ميخواهند از "بين" به شما خوبي بكنند هم فوري شلوارتان را بكشيد بالا فرار كنيد در برويد بگوئيد بي پدر ! تو به بين خودت رحم نميكني نوبت من كه شد ميخواي به بين من رحم كني ؟
 9. ما اول مهر بايد ميرفتيم مدرسه نرفتيم . وقتي بسيجي نيستيم و بين هم نداريم پس حتماً 18- هستيم . خدا را شكر ؛ من هميشه فكر ميكردم خيلي 18+ هستم .
 10. اين شصت و سه درصد كه ميگن ايناهاش . البته هنوز يك درصدش معلوم نيست كه كوش آمار فعلي مربوط به 62 درصد ميشود آن يك درصد هم همان اغتشاشگران هستند كه در رياضي ميشوند قليل .

نتيجه فله اي : فارس شلوار مي پوشد ! اگر نمي پوشيد خشتك هم نداشت اين آمارها عمراً از هيچ جاي ديگري در نمي آيد جز همان خشتك !

2009/11/17

#550

برای كردان آرزوی بهبودی دارم ...
.
با خبر شدم كه وضعيت بسيار حادي را ميگذراند . كاملاً جدي اميدوارم كه هرچه زودتر رفع خطر بشود . من به كردان زياد خنديده ام و زيادتر خندانده ام . اگر باشد و بماند و به همان روال ادامه بدهد بيشتر هم خواهم خنديد و بيشترش خواهم خنداند . جزو معدود كساني بود كه من حتي از هجو كردنش هيچ ابائي نداشتم . خيلي از ما اينطور بوديم و اينطور هستيم . ولي قرار سبزمان را فراموش نكنيم . تا حالا از مرگ كدام مخالفمان خوشحال شده ايم كه اين دومي اش باشد ؟ مگر فرق ما با مخالفانمان همين چيزها نيست ؟ رفقا بيائيد اين فرق را همينجا و دوباره به رخشان بكشيم . نياز به ريا كردن هم نيست . من واقعاً ميدانم و مطمئنم كه همگي مان وقتي بدانيم كردان رنج ميكشد ناراحت ميشويم . ما انسانيم و با شبه انسانهائي كه مقابل مان ايستاده اند فرقها داريم ...

قلباً اميدوارم كه هرچه زودتر خبر بهبودي كردان را در همين فارس هم كه شده بخوانم . حتي حاضرم اگر خبر بهبودي اش را درج كرد خودم همه جا لينك كنم فحشش را هم با كمال ميل بخورم كه چرا از فارس لينك گذاشتي . رفقا ! حالا و اينجا نوبت شماست . هرچه تلخي به كامتان ريختند در شيريني وجودتان ذوب شد . بيائيد حالا آن شيريني را بي دريغ حتي در اختيار مخالفتان بگذاريد تا بدانند معناي سبز شما تومني چقدر با ادعاهاي مشابه فرق دارد و فرقش در چي و كجاست . براي سلامت كردان دعا كنيم حتي اگر خبرش مثل بقيه اخبار كردان جعلي باشد !

#549

خاتمی ماهی يه دفعه حرف ميزنه ؛ آمـــــّـــا !
.

از : شوراي محترم نگهبان واحد آبدارخانه
به : سد ممد خاتمي

موضوع : تغيير قانون انتخابات

بدينوسيله ضمن تائيد تقاضاي جنابعالي مبني بر تغيير قانون انتخابات مشروح تغييرات اين قانون جهت انتخابات آينده (اگر كسي تا آنموقع زنده ماند) در زير مي آيد . اين قانون در دو ماده تغيير كرده است كه چون ماده اشكال شرعي دارد از نر استفاده شده است :

نر اول : مقرر شد سه ماه مانده به انتخابات وزير كشور حتماً عوض بشود . جنابعالي با تجربه و پشتوانه هشت سال رياست جمهوري بخوبي آگاهي كه هر وزارتخانه روزي شصت دفعه نياز به تغيير دارد كه طبيعي است . مطابق تغييرات جديد وزير كشور بعدي بايد حتماً كسي باشد كه سرطان داشته قرار است حداكثر تا چهار ماه پس از انتخابات بميرد . چنانچه سرطان داشت ولي نمرد لابد قبل از انتخابات اصلاً وزير نشده كه الآن مردنش ضرورتي داشته باشد همان بستري بشود كفايت ميكند . دارا بودن تحصيلات آكسفورد جهت سرگرمي مردم سه ماه قبل از انتخابات بسيار مهم بوده در غير اينصورت معلوم است كه دولت براي كلفتي مردم به اين كاغذ پارها هيچ احتياج ديگري ندارد . بنا به اصل شايسته سالاري چنانچه كسي فرق سنده و گوشت كوبيده را هم نداند ولي خودش و لشكرش مخلص خدا باشد بسيجي محسوب شده براي وزارت از 65% سهميه ميتواند استفاده بكند ولو اينكه خيلي مايه دار هم باشد . مايه باعث رفاه بوده در كابينه جديد استفاده دارد .

نر دوم : با رأي قاطع كليه اعضاء تصويب شد كه پيش از انتخابات حتماً دوجا به دوجاي ديگر حمله بنمايد : يكي اسرائيل به غزه يكي هم روسيه به يك جاي پرت و پلا مثل گرجستان . جنگ در اين دو جا همواره حاوي پيامهاي مهمي از سوي جمهوري اسلامي به مردم خودش بوده در مورد اول بسيج براي توليد زد و خورد پس از تحصن در فرودگاه از در و ديوار بالا ميرود رهبري تشكر ميكند و نشان ميدهد كه براي توليد هرگونه زد و خورد از بسيج متشكر است . در مورد دوم پس از سخنراني مموتي در بوتسوانا براي محكوم كردن گسترش ناتو در منطقه و ارائه راهكارهاي جدي مانند انتقال ناتو به آلاسكا براي همه معلوم ميشود كه كي پشت چي است . دقت بفرمائيد كه در چهار سال اخير جمهوري اسلامي با حفظ سمت سخنگوي روسيه هم محسوب شده در عوض نماينده روسيه در جلسه رأي گيري شوراي امنيت اگر خجالت كشيد وتو بكند ميرود لاي يخهاي مونترال گير ميكند به جلسه نميرسد . همچنين حمله به مردم پس از انتخابات با موشك اس - 300 اهم امور است .

همچنين برنامه هاي جانبي قانون انتخابات نيز مانند نزديك بودن نظر رهبري به نظر كسي كه انتخاب ميشود بدليل نزديكي زياد و برنامه هاي متنوع و سرگرم كننده تلويزيوني شامل اعتراف به باز شدن فكر با نوشابه و امثالهم كه جا براي تغيير زياد دارد در هر دوره حسب فضاي كاربري شامل تغييرات ميشود كه جداگانه به اطلاع خواهد رسيد . حالا بيام يا مياي ؟!

#548

حراج عكسهای سوفيا لورن از بركات سفر محمود مونث !
.

او به چه مي انديشد ؟ ... مموتي ؟ ... ای تو اون انديشه ات !

نظر به حضور انور مزيد ظفر نمون ننه ي اول ايران در اجلاس غذاي ايتاليا كه بخاطر آثار مثبت كفش سبزها بدون اطلاع قبلي بطور محرمانه و در محل اقامت سفارت ايران انجام شد و به اين شكل پيام ملت ايران باري ديگر به گوش تمام جهان و بلكه جاهاي دورتر رسيد بازتاب حضور تعدادي از چهره هاي زن جهان در اين اجلاس كه مستقيماً در نشريه معتبر لوپرتينو تولونتينو پنالتينو و چندتا ئينوي ديگر منتشر شده در زير مي آيد :

همسر رئيس جمهور مصر : اينبار اجلاس غذاي ايتاليا با حضور بانوي اول مصر رنگ و بوي ديگري داشت . وي در مدت اين اجلاس بخوبي ارتقاء فرهنگ و منزلت زنان مسلمان را در عرصه هاي بين المللي نشان داد و با كمال ميل و خوشروئي در تمامي مصاحبه هاي دعوت شده شركت كرد . با اين حال بيش از دو ميليون روزنامه نگار و خبرنگار و عكاس و فيلمبردار و مديران شبكه هاي تلويزيوني كه تمايل شديدي به گفتگو با سوزان مبارك داشتند بدليل كوتاهي زمان سفر موفق به مصاحبه با وي نشدند . راهكارهاي علمي و اساسي ارائه شده توسط ايشان براي حل بحران غذا توجه سران كليه كشورها را جلب كرد و ده تيم ويژه براي اجرائي نمودن هرچه سريعتر راهكارهاي وي تشكيل شد .

همسر رئيس جمهور يكجائي در افريقا : زنان افريقائي با حضور در اين اجلاس بر ضرورت اهميت دادن به تغذيه كشورهايشان تاكيد كردند . عصمت ساموئل بوا بوا يكي از اين زنان در سخنراني پنج دقيقه اي خود كه چهل و پنج دقيقه باعث تشويق حاضران شد تصريح كرد فرهنگسازي تغذيه توسط مادران در افريقا با موفقيت كامل ادامه دارد و ديگر كسي در افريقا بچه خودش را آب پز نميخورد . وي تاكيد كرد با بهبود وضع كشاورزي و همكاري كشورهاي غربي هم اكنون در افريقا توليد سيب زميني نود و هشت درصد نسبت به پرورش بوزينه افزايش داشته كه اميدواريم با حفظ اين روند بزودي شير مادر جايگزين تخم جانور بشود . وي در پايان نقش سازمان فائو را در همكاريهاي متقابل ستود و و به نشانه تشكر مقابل جايگاه هيئت رئيسه رقص تانگولومبوي سپاسگزاري بجا آورد .

زن اين : اينا ول كن ما نيستند . مطبوعات ايتاليا امروز نوشتند چه گيري كرديما . در ايران به كسانيكه اگر بهشان شام ندهي زنشان را ميفرستند ميگويند زن ذليل . گفته ميشود چنانچه سفر وي از پيش اعلام شده بود الآن تمام ارتش ايتاليا بايد براي جلوگيري از راهپيمائيهاي اعتراضي به حالت آماده باش درمي آمد . نخست وزير ايتاليا با احضار وزير امور خارجه وي را توبيخ و از او خواست براي هر ننه قمري ويزا صادر نكند . در اين سفر هيچكس رغبت نكرد با او مصاحبه بكند و خود او نيز از سخنراني مقابل جايگاه خودداري كرد كه اين بطرز فجيعي عجيب است . اصولاً خانواده احمدي نژاد هرجاي دنيا كه ميكروفون و دوربين داشته باشد دعوت شده و نشده فوراً زودتر از بقيه حاضر ميشوند . محافل رسمي دنيا با ادامه انتفاضه كفش سبزها در تمام جهان بشدت اميدوارند اينها از اين به بعد همينطوري زرت و زرت راه نيفتند بروند اينجا اونجا . در اين سفر وي يك چيزهائي هم درباره غزه گفت كه حاضران در پاسخ گفتند : بخواب بينيم بابا لحاف يخ كرد !

2009/11/16

#547

آقای شجريان ! حالا تفنگی برات بذارن زمين حال كنی !
.

نام ؟ - محمد رضا
آيا شما با محمد رضا شاه پهلوي نسبتي داريد ؟ - بله . اسممان يكي است .
پس شما سلطنت طلب هستي ؟ - نخير ولي بعضي سلطنت طلبها هم آهنگهاي منرا گوش ميكنند .
خب اينجا را امضاء كن . - نميكنم .
برادر آن تفنگت را از زمين بردار اين امضا نميكنه . - بفرمائيد اينم امضاء .

از كي متوجه شدي كه من بايد تفنگم را زمين بگذارم ؟ - از هيچوقت . هميشه همينطوري فكر ميكرده ام .
يعني امريكا اينها را بتو ياد داده ؟ - نخير ولي در امريكا هم بعضيها صداي منرا گوش ميكنند .
پس چرا امريكائيها هم بما ميگويند تفنگت را زمين بگذار ؟ - من چه ميدانم . حالا تو چه اصراري داري تفنگت را زمين نگذاري ؟
اينجا من از شما سوال ميكنم . - ببخشيد اينجا اصلاً كجاست ؟
ميگم فقط من از تو سوال ميكنم . - خب بفرما بكن !
اينجا را امضاء ميكني يا تفنگش را از زمين بردارد ؟ - بفرما اينم امضاء .

چقدر پول دادند با صداي امريكا مصاحبه كني ؟ - پول ندادند . دعوت كردند منهم رفتم مصاحبه كردم .
پس چرا وقتي ما دعوت ميكنيم با ما مصاحبه نميكني ؟ - چون شما پول ميدهيد كه من يك چيزهائي را در مصاحبه بگويم .
خب چرا نميگوئي ؟ - چون پول نمي گيريم منهم عادت دارم هيچ كاري را مفتي نكنم .
مفتي ؟ خب به اسلام خدمت ميكني . - همان شما ميكني كافي است ! ما يك جاهاي ديگر خدمت ميكنيم .
بيا تا تفنگش را از زمين برنداشته اينجا را امضاء كن . - بفرما اينم امضاء .

چطوري به خارج از كشور رفتي ؟ - بليط گرفتم سوار هواپيما شدم رفتم خارج .
بغل دست كي نشستي ؟ - بغل دست بغل دستي ام كه شماره بليطش يك عدد با من فرق داشت .
يعني فكر ميكني تو يك عدد با بقيه فرق داري ؟ - نخير شماره بليطم فرق دارد آنرا هم من صادر نميكنم .
پس كي صادر ميكند ؟ - آژانس صادر ميكند .
خوب شد گفتي آژانس يادم افتاد . بيا اينجا را امضاء كن . - بفرما اينم امضاء .

چرا در ميدان هفت تير راهپيمائي كردي ؟ - راهپيمائي نكردم ماشين سواري كردم .
چه چيزي تو را وسط مردم به جلو هدايت كرد ؟ - موتور ماشينم . البته خيلي شلوغ بود دنده يك ميرفتم .
آيا به كسي هم زدي ؟ - نخير ولي چند نفر ديگر با موتور آمدند كساني را زدند .
كسي هم مرد ؟ - من چه ميدانم . ديدم دارند حمله ميكنند در رفتم .
پس بيا اينجا را امضاء كن . - بفرما اينم امضاء .

منظورت از اينكه "اينها ديگر نميتوانند اداره كنند فقط ميتوانند كنترل كنند" چي بود ؟ - منظورم هميني بود كه الآن تو گفتي .
بيا امضاء كن . - بفرما اينم امضاء .
كي به تو گفت كه اجازه ندهي صدايت از تلويزيون پخش بشود ؟ - مامانم !
مسخره ميكني ؟ - آره !
از جان ما چي ميخواهي ؟ - هيچي فقط آن تفنگت را زمين بگذار .
اينجا را امضاء كن . - نميكنم .
برادر آن تفنگت را از زمين بردار . - بفرما اينم امضاء .

................................

دو هفته بعد

مدعي العموم به تمام يا حداكثر دلايل ذيل از آقاي محمدرضا شجريان منسوب به محمدرضا پهلوي اعلام شكايت و تقاضاي اشد سكته قلبي در خواب مي نمايد :
 1. اعتراف به ارتباط كاملاً مشهود با سلطنت طلبها و شخص شاهنشاه آريامهر (دست نزن بينم) با امضاء ذيل برگه بازجوئي
 2. اقدام براي خلع سلاح نيروهاي جان بر كف بسيج به تحريك امريكاي جهانخوار (امضاء پاي برگه بازجوئي موجود است)
 3. دريافت پول و دلار و پوند و يورو از رسانه هاي بيگانه جهت تبليغ برعليه نظام (امضاء كرده است)
 4. ارتباط با آژانسهاي جاسوسي با ذكر اينكه شماره نامبرده در آژانس يك عدد با بقيه فرق دارد (اينم امضاش)
 5. قتل ندا و سهراب و بقيه با انگيزه قبلي وسط اغتشاشات اخير و فرار از محل قتل با ماشين (برگه امضاء دارد)
 6. زير سوال بردن اداره جهان به منظور تشويش اذهان عمومي . نامبرده با امضاء پاي اين برگه اعتراف كرده است كه ما ميتوانيم جهان را فقط كنترل كنيم . مدعي العموم تقاضاي يك درجه تخفيف از محضر مستقل دادگاه مي نمايد .
 7. استهزاء اسلام و نسبت دادن امور مسلمين به مامان (امضاء مندرج ميباشد)

با توجه به مصاديق فوق آقاي محمدرضا شجريان بدليل عرق خوري محكوم به خودكشي با سكته قلبي ميشود . حكم صادره بعد از اجراء بمدت دو ساعت قابل اعتراض بوده وكيل تسخيري حق دارد بعد از مراسم چهلم تمام يا قسمتي از پرونده را مطالعه نموده ليكن امكان نبش قبر بدليل مسائل شرعي موجود نميباشد . در پايان از برادران عمله اي كه در جايگاه شهود حضور دارند تقاضا ميشود براي دريافت سهام عدالت خود بيايند پشت !

2009/11/15

#546

خواهران بسيجی خواستار استرداد قاتل دكتر رامين شدند !
.
جمعي از بانوان خودجوش ايراني كه تصادفاً تهراني و اتفاقاً چادري و جداً خيلي هم بلا بودند با تجمع جلوي دوربين خبرگزاري فارس خواهان استرداد قاتل دكتر رامين پوراندرجاني پزشك كهريزك از هر جائي كه هست شدند . دكتر رامين كه دو روز پيش بدليل ايست قلبي وسط خواب ناگهان خودكشي شده بود پيش از قتل شاهد يك چيزهائي بود كه نبايد مي بود . هنوز شخص يا منبع خاصي دقيقاً نگفته است كه موردي مثل خودكشي دكتر رامين هم قبلاً در ونزوئلا اتفاق افتاده است يا نه ليكن احتمال ميرود كه حتماً اتفاق افتاده باشد . برخي منابع آگاه كه هنوز چيزي به جائيشان فرو نشده دليل اصلي ايست قلبي رامين را ويزيت محسن روح الاميني دو روز قبل از اينكه ونزوئلا هم همينجوري شده باشد دانسته اند . به گفته اين افراد محسن دو روز قبل از شهادت سر درد گرفته بود رامين آسپرين داد خوب نشد بردند با كلنگ زدند مننژيت گرفت ونزوئلا هم همينجوري شد !

قرار است طي هفته آينده معلوم بشود كه دكتر رامين از طريق اسرائيل وارد كهريزك شده سپس با پولهاي امريكا به قصد ايجاد ترافيك دست به خودكشي با ايست قلبي زده است . همچنين قرار شد دو هفته بعد بنياد شهيد بشرطي كه حضرت عباسي ثابت بشود كه خودكشي بوده وي و خانواده اش را بخوبي تحت پوشش قرار بدهد . احمدي نژاد با اشاره به عكس مروه الشربيني كه از توي جورابش درآورده بود اظهار داشت ايست قلبي در بيست و شش سالگي از نشانه هاي جوامع متمدن بشري بوده و سپس بعنوان يك استاد دانشگاه پرسيد آيا در امريكا كسي در بيست و شش سالگي خودكشي نميكند ؟

هنوز معلوم نيست كه تجمع خواهران بسيجي كه مقابل مقر دائمي دوربين خبرگزاري فارس انجام شد داراي مجوز بوده يا نه ليكن گفته ميشود مجوز اينجور تجمعات را بايد شوهرهاي همينهائي بدهند كه الآن تجمع كرده اند . تحقيقات بر سر تعداد شوهران تجمع كنندگان اعم از موقت و دائم و شب جمعه اي هنوز ادامه دارد . بر اين اساس چنانچه سبزها به همان مناسبت تجمع كرده بودند الآن چند نفر ديگر در كهريزك وسط خواب خودكشي ميشدند كه البته اينهم قبلاً در ونزوئلا اتفاق افتاده است . فرهنگستان زبان نيز با ارسال هيئت ويژه اي تلاش گسترده اي را براي ترجمه متن پلاكاردهاي تجمع كنندگان كه به زبان انگليسي دري نوشته شده آغاز كرده است !

#545

فراخوان جمع آوری امضاء برای تصدی فاطی رجبی در وزارت رفاه !
.
بدينوسيله اينجانبان امضا كنندگان اين پتيشن جهت رفاه حال خود و ديگران و بقيه همه جوره خواهان تصدي خواهر فاطي رجبي در وزارت رفاه ميباشيم . سوابق رنگي ايشان در طول دوران مبارك انقلاب همواره باعث رفاه و خنده خوشحالي ما بوده بعضاً در هنگام سخنراني يا مقاله نويسي ايشان دچار تركيدگي از تمام نواحي غدد كليوي ، فوق كليوي ، مافوق كليوي و جاهاي ديگرمان شده ايم كه اسباب رفاه است . بديهيست با انتخاب (اگر خواستي انتصاب فرقي نميكند) بجا و شايسته ايشان در وزارت رفاه جلوي دهان ياوه گوياني از قبيل كوچك زاده در مجلس در مخالفت با تصدي محصولي در وزارت رفاه گرفته شده محصولي عمراً به اندازه فاطي نميتواند اسباب رفاه ما باشد . باشد تا پايان امارت شما جلوي دهان بقيه هم گرفته بشود .

البته خواهر قديسه فاطي در بيانات قبلي خود كه سه ماه اسباب رفاه ما شد متذكر شده بود كه با وزارت نسوان (با خواهران فرق دارد) مخالف است ليكن ما تحقيق نموديم ديديم ميمون هرچي زشتتره بازيش بيشتره و ايشان آنطورها هم كه ميگويند مخالف هيچ چيزي نيست اينها همه اش اداست . مستدعيست مانند قبل به زرت و پرت ايشان توجه ننموده جهت رفاه ما بطور قاطع و يكجانبه ايشان را وزير رفاه كنيد . البته واضح و مبرهن است كه خود جنابعالي نيز همواره با سخنراني و سفر و نامه نگاري و خصوصاً دعوت به مناظره و هاله نور و مديريت جهان و امثالهم سهم عمده اي در رفاه و خوشحالي ما طي چهار سال گذشته ايفاء نموده ايد ليكن ما راضي به زحمت زياد شما نيستيم ، جنابعالي غير از اداره تمام وزارتخانه ها كارهاي ديگر هم در جهان داريد كه آنها نيز بطور جداگانه اي اسباب رفاه است .

باقي بقايت ... رهبر فدايت !

2009/11/14

#544

مژده ای بز كه مسيحا نفسی می آيد !
.

از : ما

به : مسيح علي نژاد

بفرموده پيرو مصادره بز متفكر آنجانبه توسط وزارت اطلاعات از روي ديفال (ديواري كه در قمي كلا باشد) و ابراز نگراني عميق سركار حسب وظيفه تحقيقاتي بعمل آمده كه اتفاقاً به نتيجه هم رسيد . نتيجه تحقيقات جهت ارسال گزارشات يوميه معمول سركار به موساد در 8 بند به پيوست ارائه ميگردد :
 1. بز مورد اشاره در زمان دستگيري كاملاً بز نبوده حسب مستندات موجود بيشتر بزغاله ميزده است . مقرر شد هوشياري برادران در شناسائي عامل ضد انقلاب روي ديفال شايان تقدير بشود .
 2. از آنجا كه اين زبان بسته در زمان ارتكاب اجرام (جمع كثير جرم - جلد 3 - طبقه 7) توسط سركار بالاي ديفال بوده و ناخواسته تمام مراحل جرم را عيناً از همان بالا ديده مقرر شد تا زبان باز كردن و تشريح چگونگي عمليات در آغل اطلاعات با وي خوشرفتاري بشود . (مستندي دال بر بدرفتاري در آغل پيدا نشده بقيه جاها چرا)
 3. حسب شرايط و استفاده بهينه از رسانه ملي با هماهنگي كامل قوه مستقل قضائيه (دستورالعمل شماره 26/خ/صلوات) بلافاصله پس از زبان باز كردن آن زبان بسته مشروح مشاهدات ايشان از طريق برنامه وزين رازبقاء به روئيت امت هميشه صحنه دار خواهد رسيد .
 4. از قرار معلوم مشاراليه پس از دستگيري هرگونه نسبت اعم از سببي و نسبي با عبارت "فكر ميكنم پس هستم" را مردود دانسته به نشانه اعتراض يك هفته اعتصاب مع مع نموده پس از انتقال به بيمارستان در مصاحبه با فارس متذكر شده كه جمله مزبور عليرغم ميل باطني زوركي توسط عامل بيگانه زير تمثال ايشان درج گرديده است . راست و دروغ موضوع گردن گوينده .
 5. با توجه به معلوم نبودن جنسيت بز مورد اشاره در عكس و اينكه تصوير بالاي ديفال تنها متعلق به قسمتي از بالا تنه نامبرده ميباشد لذا پس از انجام بررسي هاي دقيق در محل امور پائين تنه وزارت اطلاعات (غير از كهريزك چند جاي ديگر هم هست خبر نداري) و چهره نگاري كمر به پائين ايشان به كمك رايانه (رايانه طرحي است كه در مجلس هدفمند ميشود - احمد جنتي - معاصر) احتمال حضور نامحرم بالاي ديفال اتاق آنجانبه در قمي كلا محتمل بوده پرونده همچنان مفتوح است .
 6. همچنين وزارت اطلاعات با صرف 148 ساعت - نفر پس از بازبيني سريال گاليور به اين نتيجه رسيد كه نقشه گنج كاپيتان ليچ در محل قلاده سگ گاليور مورد جاسازي قرار گرفته احتمال اختفاء نقشه گنج قمي كلا زير قاب عكس بز مورد اشاره توسط سركار وسيع مي نمايد . (نقل به مضمون - قسمت 24 - اونجائي كه به فلرتيشيا ميگفت كارمون تمومه من ميدونم)
 7. نظر به بر هم خوردن نظم عمومي پس از دستگيري بز مورد اشاره و بالا بردن عكس مشاراليه در تجمعات غير قانوني توسط عده قليلي اغتشاشگر با شعار "اطلاعات حيا كن ، بزغاله رو رها كن" پليس ضد شورش در محل ديفال مستقر شده با رضايت آقا جان ديفال محل نصب تخريب الآن مسجد ساخته اند . (باور نداري پاسپورت كه داري خودت برو نگاه كن)
 8. از زمان دستگيري عامل مورد اشاره تا لحظه مخابره اين گزارش بطور وسيعي شاهد گسترش همه گونه بز نامه هاي شنيع منافي عفت از قبيل : بزك نمير بهار مياد كومبزه با خيار مياد (اشاره به طولاني شدن عمر برخي اركان نظام با خيار - معاني خيلي بد بالاي 18 ديگر هم دارد) ، علف بايد به دهن بزي خوش بياد (كنايه اي مرموز به فرمايش رهبري كه گفت نظرم به نظر مموتي نزديكتر است) و امثالهم در سطح جامعه ميباشيم . مستدعيست تنوعي ايجاد نموده با توجه به جو حساس كنوني براي جلوگيري از سوء استفاده ضد انقلاب كه اول از همه يخه خودتان را خواهد گرفت سراغ يك جانور ديگر برويد . زياده عرضي نيست . مزاحم نميشوم ! (مزاحم نميشوم يكجور كامنت است كه در فيس بوك مي رويد !)

#543

گواهی فوت كردان از آكسفورد رسيد !
.

2009/11/12

#542

22 آبان پنجاه و يكمين ميلاد داور
0
دادا تو اين شلوغی فردا تولد ابراهيم نبوی يادت نره !
.

در سال 1337 در خانواده اي كه الآن نصفش تحت تعقيب است بدنيا آمد . ستاره شناسان گفته اند در شب تولد وي نزديك بود كره زمين با قمر اورانوس برخورد بكند كه به خير گذشت . وي فنون رزمي را نزد بروس لي فرا گرفت و در انتقال يهوديها به فلسطين نقش داشت . سپس براي قتل عام ويت كنگ ها به ويتنام رفت و تا سه سالگي همانجا ماند . وقتي دندان درآورد همه را گاز ميگرفت و قندان پرت ميكرد . اينكار بعداً از او به قوه قضائيه هم منتقل شد . او تا شش سالگي در مكتب آرنولد خفت گير شد و به ادبيات رو آورد . اولين اثر او با نام "يه توپ دارم قلقليه" در چهار بيت توسط دربار منحوس پهلوي منتشر شد كه سهم عمده اي در كشتار فجيع حوزه علميه قم داشت . وي در دفترچه خاطرات آن دوران مي نويسد : من فلدا بستني خولدم !

در جواني با تسخير لانه جاسوسي نقش عمده اي در رسيدن ريگان به رياست جمهوري امريكا ايفا كرد . سپس به وزارت كشور رفت و چون همه جا دست داشت در تمام ادوار انتخابات تقلبات گسترده اي انجام داد . برخي ميگويند اگر او تقلب نميكرد علي گيرينوف رهبر نميشد . وي چند سالي را در نقش رفيق فابريك لاجوردي ظاهر شد و با اعدامهاي گسترده اي كه در سال 67 انجام داد جمعيت ايران را نصف كرد . بيست سال بعد ، از همان زمان عكسي از او منتشر شد كه اتفاقاً سبيل هم دارد و اين خيلي مهم است . وي تا سالها بعد سبيلش را محض محكم كاري حفظ كرد . در سال 1359 با تحريك صدام به ايران حمله كرد و هشت سال بعد جام زهر را به زور به حلق امام ريخت . شاهدان ميگويند نامبرده زير گلوي امام را قايم گرفته بود و درحاليكه سرش را به بالا فشار ميداد ميگفت بخور .

در دوران هاشمي رفسنجاني نصف بيت المال را غارت كرد و همان زمان در اكثر رسانه هاي كشور اعم از راديو ، تلويزيون ، روزنامه و خصوصاً مجله گل آقا براي امريكا تبليغ مي نمود . وي از اين طريق دائم به ريش نظام كه عين الآن هنوز ته ريش نشده بود ميخنديد . در سال هفتاد و هشت با تاسيس القاعده محمد خاتمي را به رياست جمهوري رساند تا مهاجراني كه الآن خودش جزو مهاجران است وزير ارشاد بشود . وي با پولهائي كه از غارت بيت المال جمع كرده بود تعدادي روزنامه زد و شمس الواعضين را كه از دو سال بعد از انقلاب به اينطرف داشت مسافركشي ميكرد مجدداً به سر دبيري رساند . سپس در حال نويسندگي دستگير و بدليل عرق خوري محاكمه شد و به خانوم بازي اعتراف كرد .

در سالهاي اخير پس از چند بار فرار از اوين به اروپا رفت و نقل است كه آنجا هم چند بار از خانه فرار كرده است . در اين سالها رابطه نزديكي با فاطمه رجبي برقرار نمود تاجائيكه اين اونو فاطي ، اون اينو ابي صدا ميكند . هم اكنون وي در كاخ مجللي واقع طبقه بيستم مقر اتحاديه اروپا زندگي ميكند و از همانجا تمام گروهكهاي تروريستي را عليه امنيت ملي سازماندهي ميكند . وي در آن خانه امكانات رفاهي عجيبي مانند سشوار نيز دارد كه از شدت خوشحالي در سالهاي فرار از كشور كه باعث يكي شدن سر و صورت او شده است از آن استفاده نميكند !

2009/11/11

#541

چهار هزار سال بعد : بقايای لشكر گمشده سپاه در غزه پيدا شد !
.

با توجه به پيدا شدن بقاياي لشكر كمبوجيه پسر كوروش كبير در مصر اخبار باستانشناسي چهار هزار سال بعد در زير مي آيد :

حسب تحقيقات و حفاري هاي باستانشناسي لشكر گمشده سپاه پاسداران كه چهار هزار سال پيش از دست يك قوم كاملاً ايراني كه بر خلاف رسم آنزمان اصلاً عربي حرف نميزدند موسوم به سبزها فرار كرده رفته بود خودش را يكجائي گم و گور كرده بود ، امروز در غزه پيدا شد . فرمانده اين سپاه آقا مجتبي فرزند ديميترعلي صغير يكي از امپراطوران سفاك تاريخ بود . وي كه چهار هزار سال پيش كمر به قتل تمام ملت ايران زمين بسته بود با جمع آوردن سپاه عظيمي ابتدا يك جانور باستاني بنام مموتي را به قدرت رساند كه بقاياي اين جانور همچنان باعث خجالت بشريت است . اين جانور ماقبل تاريخ كه ظاهراً در زمان خودش هم يكجور ماقبل تاريخ محسوب ميشد بطور خاصي با حمام مشكل داشت ولي به جانوري با نام علمي فاطي علاقه وافر نشان ميداد چونانكه طبق نسخ خطي موجود بخاطر وي كه همسر يكي از معاونانش شده بود كوه دماوند را با تيشه آسفالت كرد .

به اعتقاد دانشمندان لشكر گمشده سپاه در اين چهار هزار سال هيچ هم گم نشده بوده بلكه اگر از همان اول ميپرسيدي همه ميدانستند كه اينها از دست قوم سبزها كجا فرار كرده اند . منطقه باستاني غزه كه امروز مهمترين مرز تجاري ايران و امريكاست از همان اول هم مهمترين مرز تجاري ايران با بقيه جاهاي دنيا بود ولي يواشكي . ظاهراً كليه معاملات تجاري ريشگولاساكسونهاي ايران با كله گنده ها در اين منطقه انجام ميشده و لذا جمجمه هاي گنده اي از كله گنده ها كشف گرديده است . در حفاري ها همچنين اسكلت يك كينگ كنگ كه بر عكس بقيه اسكلتها كله كوچكي دارد كشف گرديده كه گمان ميرود متعلق به يكي از سرداران سپاه گمشده موسوم به فيروزآبادي باشد . دانشمندان با صرف چهار هزار ساعت - نفر ، تحقيقات گسترده اي را بر روي اينكه كينگ كنگ به اين گندگي اصلاً چطوري حركت ميكرده تا اينكه بخواهد سردار سپاه گمشده هم باشد آغاز كرده اند .

مطابق اسناد موجود در آن زمان دنيا شامل تعدادي كشور مختلف بود ليكن پس از فرار سپاه گمشده ي آقا مجتبي و در دست گرفتن قدرت توسط سبزها كشور ايران كه در آنزمان تبديل به يك قصبه شده بود دوباره عين چهار هزار سال قبلش با شروع موج پيشرفت و تمدن مرزهاي ايران تا حوالي مرزهاي فعلي امريكا واقع در كره ماه پيش رفت و مطابق توافقي كه ده سال بعد از فرار سپاه گمشده انجام شد دو سوم كره زمين شد ايران بقيه اش امريكا . گفته ميشود در پنج هزار و چهارصد سال پيش اسلام به ايران زمين وارد و همزمان بقيه چيزها از ايران خارج شد . هزار و چهارصد سال بعد مجتباي صغير درصدد كشتن پدرش ديمترعلي برآمد كه اين توطئه با هوشياري فسيلي كه همچنان توي چاه نگهداري ميشود ناكام ماند . در كنار بقاياي اين سپاه گمشده اشياء گران قيمت تاريخي از قبيل چماق ، گاز اشك آور ، بطري نوشابه و امثالهم كشف گرديده است . گفته ميشود افراد سپاه گمشده پس از فرار به غزه با بطري نوشابه خود ارضائي ميكرده اند !

2009/11/10

#540

جايزه ام را با كمال افتخار روی چشم تقديم ميكنم به مادر ندا ...
.

از من خواسته شد كه اين موضوع را رسماً اعلام كنم . من ، الآن ، اينجا و رسماً اعلام ميكنم كه در برابر اين اقيانوس بيكران سبز كمتر از حتي ذره اي و قطره اي هستم ولي با كمال قلدري ميخواهم الآن به خودم نمايندگي بدهم و به نمايندگي از دوستانم ، كساني كه من غرقشان هستم اعلام كنم كه هر جايزه مان متعلق به شماست . كار را شما كرده ايد جايزه را ما بگيريم ؟ شما سمبل هستيد و مايه فخر و مباهات ، ما تشويق بشويم ؟ ديدم كه من خودم كمترين حق را دارم براي دريافت اين جايزه . بي اندازه برايم ارزشمند است ولي حقم براي دريافت آنرا در برابر حقي كه اين مادر و اين مادران به گردن ما دارند اينقدر ناچيز ديدم كه خجالت كشيدم حتي از گفتن آن و حتي براي خودم . تا ندا هست و سهراب و امير و ترانه و خيليهاي ديگر هستند و تا مادران و پدرانشان هستند اينچنين با ابهت ايستاده ما چه كاره ايم ؟

مادر جان ! اينروزا را ميداني كه ما فقط تنبيه مي شويم . عادت كرده ايم كه هر كاري ميكنيم بكوبند توي كله مان . باد آمده ايم بسكه كتك خورده ايم . اشكمان درنمي آيد ديگر بسكه اشك آور خورده ايم . قهرمان دوي استقامت شده ايم بسكه مستقيم دويده ايم . به ناگهان نبودن همديگر عادت كرده ايم بسكه رفقايمان را به هر دليلي حتي دعاي كميل برداشته اند برده اند . به ديدن عكس بدنهاي كبود و دريده شده ي همديگر عادت كرده ايم بسكه هر روز جلوي چشممان مي آورند . كم كم داريم به از دست دادن همديگر هم عادت ميكنيم بسكه رفقايمان رفته اند و برنگشته اند . همه جوره عادت كرده ايم به تنبيه مادر جان براي همين وقتي تشويق ميشويم آنقدر برايمان ارزشمند است كه سر از پا نمي شناسيم . دلمان ميخواهد عزيزترين هايمان حتماً كنارمان باشند در داشتن اين ارزش . و خودت بگو كه حالا عزيزتر از شما ديگر كه را داريم ؟ اينهم يك عادت جديد شده روي ديگر عادتهاي جديدمان . با تمام اين حال به يك چيز نه كه عادت نكرده ايم ، نميخواهيم كه عادت كنيم : سكوت . و هم اينكه ميدانيم كه اگر شبانه روز غصه خودمان و همديگر را بخوريم بپاي حتي يك لحظه رنجي كه تو براي از دست دادن نداي ما ميكشي نخواهد رسيد . به نمايندگي از تمام رفقايم ميخواهم كه ما را در اين رنج سهيم بداني ...

هديه ام را به نمايندگي از مادران عزيز ديگرمان بتو تقديم ميكنم تا همانطوريكه همه ميگويند منهم گفته باشم كه ما هستيم ...

از آقاي حقوق بشر باز هم سپاسگزارم و جناب اكبرزاده اي كه زحمت اينكار را براي من ميكشد ...

2009/11/09

آنچه شما خواستيده بوديد !

...
رفقا اين صفحه داراي خبرنامه اي بود با حدود دو هزار عضو كه با قرار دادن آدرس ايميلشان نوشته هاي روزانه را از طريق ايميل دريافت ميكردند . براي آن خبرنامه من از سرويس وبگذر استفاده ميكردم . ظاهراً سرويس با مشكلي مواجه شد و يا اگر هم نشد ميليونها نامه از آن حدود دو هزار نفر دريافت كرده ام كه چرا ديگر خبرنامه ارسال نميشود (من چون بصورت سرزده سفرهاي ايميلي ميروم اينست كه استقبال هميشه ميليوني است !)

در هر حال با توجه به اين موضوع خيلي مهم و هم با توجه به اينكه ايراد و اشكال ارسال خبرنامه وبگذر صد درصد عمراً هيچ هم نميتواند كه عمدي هم باشد و مديران وبگذر وجداناً هيچدامشان كه به هيچ جائي وصل نيستند هيچ كرمي نخواسته اند كه بريزند و هم با توجه به اينكه وبگذر محل امني براي نگهداري ايميلهاي شما عزيزان كه دلتان نميخواهد بخاطر خواندن اين صفحه زندان برويد نيست و هم با توجه به خيلي چيزهاي ديگر كه من بهشان توجه كرده ام سرويس جايگزيني از فيد برنر در صفحه قرار داده ام كه همين روبرو در ستون سمت چپ صفحه بخوبي مشاهده ميشود . (چنانچه مشاهده نشد لابد چيزي وجود ندارد در هر حال فيلترشكن شما هيچ اشكالي ندارد و خودتان هم درست ديده ايد !)

رفقائي كه عموماً نوشته ها را از طريق ايميل دنبال ميكنند و هم ديگران اگر دوست داشتيد ميتوانيد آدرس ايميلتان را در كادر روبرو قرار داده با دو تا سه كليك و اندكي كش و قوس خيلي راحت عضو ليست جديد ايميل اين صفحه بشويد . نوشته ها حداكثر يكساعت الي سه ماه بعد از انتشار فوراً به آدرستان ارسال ميشود . رفقاي داخل از كشور بدانند كه يكي از محاسن آن كه جز اينجا مشابهش هيچ جاي ديگر جهان پيدا نميشود اينست كه نوشته ها بدون فيلتر بدستشان ميرسد . از همينجا شديداً هشدار ميدهم كه چنانچه ايميلتان را در ليست اين صفحه قرار ندهيد من هم هيچ ايميلي برايتان نميفرستم !

از فريد عزيز رفيق فيس بوكي ام كه بمن هزارتا كمك كرد بشدت ممنونم ...

#539

شما بما پارازيت ببنديد ما هم شما را می بنديم به شيشكی !
.

نظر به اينكه سپاه ملت را به قصد كشت بسته به پارازيت ، در حال حاضر تعدادي نتيجه گرفتيم كه در حال سابق نگرفته بوديم . تعدادي از نتايج در حال مستقبل مي آيد :
 1. جمهوري اسلامي حاضر است براي پخش نشدن صدا و تصوير دو هزارتا معترض كه هيچوقت هيچ اهميتي ندارند به اندازه نصف بودجه جهان خرج بكند .
 2. جمهوري اسلامي قادر است سي سال تمام همه جا پارازيت ول بدهد ولي قانع نيست دوباره هر سال يك پارازيت ديگر را ميفرستد سازمان ملل .
 3. جمهوري اسلامي با پارازيت جلوي تهاجم فرهنگي را ميگيرد . همين كه قبول دارند مهاجمان فرهنگ دارند خودش خيلي است .
 4. جمهوري اسلامي از تمام امكاناتش يك استفاده هاي خنده داري ميكند كه نگو : چهارصد متر برج هوا كرده از آن بالا فشفشه در ميكند پارازيت ول ميدهد بليط ميفروشد ملت بروند تماشا .
 5. جمهوري اسلامي دشمن را همه رقمه شكست ميدهد : اگر نتوانست مردم خودش را شكست ميدهد تا كسي براي دشمني دشمن باقي نماند . با چماق و كلنگ نشد با پارازيت .
 6. جمهوري اسلامي از علم سر و ته استفاده هاي ميكند : همه از موج براي رساندن صوت و تصوير استفاده ميكنند اين موج ميفرستد كه صدا و تصوير به جائي نرسد .
 7. جمهوري اسلامي علم را سر و ته پيشرفت داد : همه بجاي استفاده از تكنولوژي مدرن فكر اين هستند كه چطوري با قابلمه و سيم توري جلوي پارازيت را بگيرند .
 8. جمهوري اسلامي پزشكي را متحول كرد : پزشكان تا حالا همه جور درد و مرضي را درمان كرده بودند جز تاول و اسهال و دندان درد و زيگيل پارازيتي .
 9. جمهوري اسلامي بهتر است بمب اتم داشته باشد : وگرنه با چيزهاي ديگر همان بلاي بيولوژيكي را سر آدم مي آورد كه ده تا بمب اتم يكجا نميتواند بياورد .
 10. جمهوري اسلامي ... ول كن بابا ... الدنگ ! آدم اول بايد زنده باشد كه بعداً نتواند برنامه هاي ماهواره را تماشا بكند !

2009/11/08

#538

حالا فردا دست نويسنده ها رو قطع ميكنن ميگن دزد بود نامرد !
.
يكي از ماموران جان بركف در حال بالا رفتن شرعي از درخت !

در راستاي اعلام آمادگي رئيس پليس آگاهي براي قطع شرعي دست سارقين ما ضمن حمايت جدي از اين اقدام مدرن و قطع شرعي همه گونه آلت قتاله مجرمين از بيخ و نيز در پهناي اينكه به فضل الهي طي چهار سال گذشته هرچي دكتر مهندس داشتيم در طرح شرعي جمع آوري اراذل اوباش نهادينه شدند لذا در اينجا تعدادي طرح شرعي ديگر براي جمع آوري و برخورد با سايرين ارائه مينمائيم باشد تا با اجراء درست اين طرحها بزودي تهران يه تيكه بشود شعب ابي طالب :

طرح شرعي قطع نخاع

ويژه چاقوكشها ، معتادين ، عربده كش ها . قابل نصب و اجرا بر روي هنرمندان ، خوانندگان ، هنرپيشه ها و ساير كساني كه اگر ممنوع الخروج نميشدند تا حالا صد دفعه فرار كرده بودند . با اجراء شرعي اين طرح هنرمندان ديگر نميتوانند هيچ حركتي بكنند . تجربه ثابت كرده كه هنرمندان اگر قابل حركت باشند بقيه را هم به حركت درمي آورند . مثلاً يك آواز ميخوانند دو ميليون نفر ميروند ميدان هفت تير كه همانرا بخوانند . در اين مرحله بايد ابتدا قيافه آنها را بطور شرعي از ريخت انداخت بعد در يك برنامه تلويزيوني پليس ظفرمند آگاهي اعلام بكند كه به كمك و هوشياري امام زمان اينها در استوديو دستگير و سپس با شمشير يا ساير اسباب رايج در شعب ابي طالب بزنند نخاعشان را قطع بكنند . چنانچه قطع كردند ولي باز تكان خورد بزنند جرش بدهند .

طرح شرعي قطع گردن به بالا

ويژه خفت گيرها ، كيف قاپها ، لنگي ها . قابل نصب و اجرا بر روي دانشجويان ، دانش آموزان و ساير امور ديگري كه دانش داشته باشد . گردن به بالا خطرناك بوده و با آن ميشود فكر كرد . با توجه به اينكه سريال بامزه اعترافات بخوبي نشان داد كه فقط در زندان ميشود فكر كرد لذا ابتدا بايد داوطلبان عزيز را سر جلسه كنكور با تلاش شبانه روزي امام زمان كه تلويزيون با ماسك نشانشان ميدهد دستگير نموده راه را كوتاه بكنند از همان سر جلسه براي بازجوئي به دفتر كيهان ببرند . درصورتيكه انگيزه داوطلبان كنكور از شركت در آزمون سراسري هر چيزي بود جز پرتاب تخم مرغ به ديوار سازمان ملل و تحصن در فرودگاه براي اعزام به غزه بزنند گردن به بالايشان را شرعاً با اره برقي قطع بكنند . از آنجا كه صدر اسلام در شعب ابي طالب اره برقي نداشتند آن ديگر نشاندهنده پويائي دين
مبين اسلام حسب تفاسير موجود بوده الآن رشد كرده اينجوري شده .

طرح شرعي قطع بقيه ي جاها

ويژه ساير خلافكاران ، نشئه بازها و رفقا . قابل نصب و اجراي بر روي همه . يكي از مواهب جنبش سبز اينبود كه نشان داد ملت با همه جايشان ميتوانند همه كاري بكنند . مثلاً با بالا آوردن دوتا از انگشتهاي دستشان فحش خواهر مادر بدهند يا با بستن دهانشان به ديگران آموزش مبارزه بدهند و خيلي كارهاي ديگر . براي اجراء موفق اين طرح شرعي ابتدا بايد شبها ديوار منازل افرادي كه داراي تمام يا قسمتهائي از اعضاء بدن هستند را علامتگذاري كرد . چنانچه دارندگان اعضاء بدن فرداش رفتند علامتها را تبديل به صور قبيحه نموده و هديه به رهبرشان كردند بلافاصله نيروهاي عمليات ويژه با موتور وارد منزل شده بقيه اعضاء بدن صاحب خانه را كه قبلاً قطع نشده شرعاً از بيخ ببرند . نيروهاي جان بر كف ميتوانند براي اينكار از تمام ادوات شرعي و زرهي شان كه سيزده آبان ما خيليهايش را ديديم استفاده شرعي بكنند ليكن چون در زمان شعب ابي طالب خمپاره هنوز اختراع نشده بود قطع شرعي ساير اعضاء با خمپاره توصيه نميگردد . ادوات غير موجود در شعب ابي طالب مستلزم نماز جمعه بوده عضو ناقص رهبري گريه درمي آورد !

2009/11/07

#537

ميرحسين را حمايت كنيم ...
.
بازی : قربان آميرحسين رفتن برای درآوردن چشم اونوريا !
.

رفقا مدد كنن . اينا بد جوري دوره افتادن براي ضايع كردن ميرحسين . من نمي فهمم اگر يكوقتي ما بين خودمان نقد و بحثي ميشود ، اگر يكوقتي به همديگر ايرادي ميگيريم ، اگر يكوقتي حتي به همين آميرحسين گير ميدهيم ، فهميدن و درك اينكه گه خوري اش به كسي نيامده واقعاً اينقدر سخت است ؟ بابا شما كه طي چهار سال گذشته هسته اتم را شكافته ايد آقا فتوا بدهد از فردا الكترون دور پروتون چاچا ميرقصد ، شما كه فضا را كلاً با دكترهائي كه داريد تسخير كرده ايد روي آپولو 12 روسها نوشته ايد "اميد" رفته دور دنيا را هشتاد روزه زده گور باباي ژول ورن ، شما كه خودروي ملي ساخته ايد با اتاق پژو 405 فقط بدست متخصصان داخلي بوق بزني شيهه ميكشد ، شما كه در اين چهار سال به كمك صدا سيما در توليد گاو و گوساله به خودكفائي كامل رسيده ايد با علم ژنتيك نشد با علوم حوزوي ، واقعاً نمي فهميد گه خوري اين چيزها به شما نيامده ؟ گرفته ايد ما را با اينهمه دكتر و متخصص آكسفورد و كمبريج و كشورهاي دوست و برادر و صد البته متخصص داخلي ؟!

رفتي توي فارس و ايرنا زرت و زرت مصاحبه از عمه و خاله ي اين و آن عليه آميرحسين گذاشته اي كه چه ؟ كه در راستاي رسالتي كه داري براي ما سوال پيش بيايد كه جداً چرا ميرحسين 13 آبان نيامد ما را قال گذاشت ؟ خب من همين الآن جواب تو را ميدهم : آميرحسين روز 13 آبان اصلاً هيچ هم وسط هيچ محاصره اي نبود عشقش كشيد نيايد بتو چه ؟ اصلاً اگر مي آمد من همين الآن بجاي نوشتن اين چيزها داشتم بد و بيراهش ميگفتم باز هم بتو چه ؟ الدنگ ! بتو چه ؟ اصلاً من از تو سوال ميكنم ! بنده بعنوان يك استاد دانشگاه از تو سوال ميكنم ! مموتي شما 13 آبان كدام گوري بود ؟ اگر ميرحسين حصر نبود و گيرم كه ترسيد و نيامد غير از اينكه باز هم بتو چه از توپ و تانك و خمپاره ي تو ترسيد كه آورده بودي مموتي از چي ترسيد ؟ از لنگه كفش ما ؟ برو در تمام دنيا بگو ببين چقدر بهت ميخندند بدبخت . اصلاً حالا كه اينطوري شد ها ها ها ها !

رفقا ! اينها ديدند ما دو دفعه به اين آميرحسين قر زده ايم حالا ميخواهند ازمان سواري بگيرند آنهم مفتي . از همه تان استدعا دارم و خواهش ميكنم با تمام آنهمه استعداد و هوش و ظرافت و طبعي كه داريد علي الحساب و تا اطلاع ثانوي قربان آميرحسين برويد . موضوع داغ بزنيد بازي وبلاگي راه بيندازيد خلاصه از همان كارهائي كه تاثيرش هم از چشم هيچكس پوشيده نيست . ما حتي براي خودمان هم يكبار اينكار را كرده ايم . خزعلي كه يادتان است ؟ چرا حالا با اينها بازي نكنيم ؟ حالي كنيم با ايرنا و فارس و فاطي نيوز و امثالهم . بالاترين ، دنباله ، فيس بوك همه جا ...
.
جمال تك تك تان را عشق است !

#536

راهپيمائی نيا حسن ! خطرناكه حسن !
.

با توجه به اينكه سيد حسن خميني شايعه حمله و ضرب و شتم همسرش در روز 13 آبان را تكذيب كرده و افزوده كه ايشان و خانواده اش روز 13 آبان اصلاً در راهپيمائي نبوده اند كه مورد حمله هم قرار بگيرند ما البته يك كمي خنده مان گرفت ! چرا ؟ چون اينها تا همين پريروز اگر ميگفتند در يك مناسبتي شركت نكرده اند هزارتا تكذيبه صادر ميكردند كه نخير خيلي هم شركت كرديم الآن براي همان مناسبت تكذيبه ميدهند كه كي گفته ما در اينجور مناسبتها شركت ميكنيم ؟! بر اين اساس سبزها همينجوري پيش بروند تعداد ديگري از اين قبيل تكذيبيه ها طي مناسبتهاي جاري در زير مي آيد :

16 آذر : احمد خاتمي امام جمهور موقت تهران حضور فك و فاميلش در راهپيمائي 16 آذر را تكذيب كرد . وي ضمن دفاع از تمام لوايح دولت در مجلس افزود روز ننگين 16 آذر بايد هرچه زودتر از تقويم پاك بشود . وي با اعلام زمان دور چهارم سفرهاي استاني گفت دشمن از حضور ده بيست نفر مخالف در راهپيمائي 16 آذر خوشحال نشود . خاتمي به سران جهان غير از افريقا هشدار داد چنانچه مداركي دال بر حضور او و كس و كارش در راهپيمائي دارند ارائه بدهند تا بزند خشتكشان را سرشان پرچم كند . در پايان اين بيانيه شير احمد خاتمي دوباره خشك شد .

5 و 6 دي : آيت الله مصباح يزدي كتك خوردن پسرش در مراسم تاسوعا عاشورا را تكذيب كرد . وي گفت حالا هزار و چهار صد سال پيش يك اتفاقي افتاده دليل ندارد هر سال مردم بيايند توي خيابان . وي با اشاره به روايات مربوط به اينكه در روز عاشورا يزيد امام حسين را شهيد كرد تا امريكا مردم را به خيابان بياورد از ملت مسلمان ايران خواست تا براي خنثي نمودن اين توطئه اتفاقاً امسال در دهه اول محرم بشينند خانه خيلي هم خوشحال باشند . وي گفت چه معني ميدهد توي اين سرما كه گاز هم حتماً قطع ميشود كسي بيايد توي خيابان و قيمه هم بدهند ؟ به همين مناسبت قرار شد از اين به بعد در روز عاشورا بيايند دم منازل هركي خانه بود بهش آجيل بدهند !

22 بهمن : مقام معظم رهبري شركت در راهپيمائي پيروزي انقلاب را تكذيب كرد . وي گفت آقا مجتبي الآن چند سال است رفته خارج كي گفته در راهپيمائي 22 بهمن كتك خورد . رهبري با اشاره به توطئه دشمنان در پيروز كردن انقلاب افزود امريكا و ايادي دست نشانده اش با روي كار آوردن ما از همان اول سعي در تحريك افكار عمومي براي شركت در راهپيمائي 22 بهمن داشت . معظم له كه در جمع فيلسوفان و دانشمندان صحبت ميكرد گفت چنانچه كسي بخاطر پيروزي انقلاب خوشحال باشد هر اتفاقي بيفتد گردن عاملانش . در پايان اين مراسم نوراني حاضرين نيم ساعت بخاطر سالگرد پيروزي انقلاب با مداحي حاج منصور ارضي گريه كردند و قرار شد مرقد امام بزودي خراب بشود كارواش بسازند !

2009/11/05

#535

ديروز به خر تی تاپ ميدادن اينقدر حال نميكرد كه ملت به رهبری حال داد !
.

به مناسبت حضور ميليوني آحاد ملت در يوم الله سيزده بدر آبان و اينكه سبزها از الآن براي 16 آذر تيز كرده اند مقام مفرح رهبري طبق روال پيام تشكري داد كه متن آن با تفاسير مربوطه عيناً در زير مي آيد :

ملت نفهم و آزاده ايران ! سلامٌ عليكم (عصباني بود از دستش در رفت)

بي شك در تاريخ پر فتوح جمهوري اسلامي برگ زريني بود كه نصب شد ... (عموماً در ابتداي تمام جمله هاي ايشان خلاصه يكجوري اين برگ زرين بايد حتماً به يكجائي نصب بشود) اين روز بزرگ ... (فرقي نميكند اگر درباره چهارشنبه سوري هم ميخواست پيام بدهد همينرا ميگفت) كه بقول آن عظيم فرزانه ... (امامو ميگه) از ابتدا روز مبارزه با استكبار جهاني نام گرفت ... (عموماً فراموش ميشود كه سيزده آبان از ابتدا مربوط به چهل و پنج سال قبل است آنموقع استكبار جهاني هنوز كوچيك بود ، حالا مهم نيست) و تسخير لانه جاسوسي بدست امت سرافراز اسلام ... (اين امت سرافراز الآن تمام لانه هاي جاسوسي خودشان بدست يك امت سرافراز ديگر تسخير شده فرار كرده اند رفته اند خارج) و شكست دشمن ... (شروع شد ، حالا تا آخر پيام دويست دفعه ديگر ميگويد دشمن) بود ... (يكجور فعل ربطي است كه در انتهاي جمله مي آيد استثنائاً ربطي به پيام ايشان ندارد)

ما ... (منظورش همان من است ، تي تاپ بدهي اينجوري ميشود) با پشتوانه اين ملت فهيم و بزرگ ... (كم مي آورد قربان صدقه ميرود تا ديروز براي همين ملت هارت و پورت ميكرد) و خداوند متعال ... (الآن بعدش ميگه روح امام راحل حالا ببين) و روح امام راحل ... (ديدي گفتم !) دشمن ... (قسمتي از جمله است حالا صد و نود و نه تاي ديگر مانده) و مظلومان جهان ... (بالاخره اين دشمن بايد يك استفاده اي داشته باشد ديگه) كه حضور پرشور آحاد ملت ايران ... (ايشان هيچوقت دروغ نميگويد ، گفته حضور پرشور ملت ايران نگفته كه در حمايت از كي) مشت محكمي ... (از استفاده هاي ديگر دشمن در جمله) ملت ايران در برابر ديدگان جهان ... (طي اين چهار ماهه كاملاً دستش آمده كه چشم جهان بماست نه اونا) و قدرتهاي متجاوز ... (خالي نبودن عريضه) است ... (خلاصه جمله را بايد يكجوري تمام كرد)

عزيزان من ! ... (آها ! از اينجا به بعدش تازه شروع ميشه ، با ما هم نيست با همونائيه كه سوار موتور ميشوند) بنده شما را توصيه ميكنم ... (بجاي اينكه مموتي از اين ياد بگيره اين از اون قرقره ميكنه ، اخيراً عين مموتي به همه توصيه ميكند) با اختلاف آفريني ها مقابله كنيد ... (بزنيد مخالفها را جر بدهيد) نگذاريد كشور دچار بحران بشود ... (يعني تمام بحرانها را عزيزان ايشان درست ميكنند ، اين نكته در كنكور حتماً مي آيد) نگذاريد دشمن ... (بقيه اش مهم نيست ، دو دقيقه بود نگفته بود دشمن) مسئوليت تمام اتفاقهاي بعدي ... (يعني قرار است اتفاقات بعدي هم بيفتد) به عهده عاملانش ... (جنتي فردا در نماز جمعه ميگويد به كي ميگويند عامل) بنده يك جسم ناقص دارم ... (وقتي تي تاپ زياد بدهي حتماً بايد بعدش يك عده اي گريه بكنند) كه ... (بقيه اش گريه زاري است اگر حال داريد بگويم !)

2009/11/04

#534

تقديم به تمام سبزها
همه كارتان بی نظير :
.
اطلاع رسانی ، حضور ، اتحاد ، دمها همه گرم ، بوس !
.

با اتكا به نيروي لايزال فضولي از دفتر خاطرات يك جنبنده سبز علفي سر درآورديم كه يادداشت مربوط به 13 آبان آن عيناً در زير مي آيد :

بحمدلله صبح بعد از اذان در پادگان بيدار شديم . وضو گرفتيم سوار اتوبوس شديم و فاصله هشتاد كيلومتري تا تهران را دو ساعته آمديم . خواستيم راننده را بگيريم بزنيم گفتند الآن نه وقتي رسيديم . تقصير خودشان است كه يكهفته ما را داخل بشكه نگه داشتند الآن كه آورده اند بيرون اينطوري شديم . من بودم و احمد خرفت و اسمال شياف كه مامانمان يكي است ولي بابايمان سه تاست . فرقي نميكند در هر حال ما به همه ميگوئيم برادر . توي اتوبوس براي اينكه حوصله مان سر نرود گرفتيم يك فص همديگر را زديم . تهران كه رسيديم گفتيم بزنيم ؟ گفتند اول بايد سوار موتور بشويد . موتور سواري در تهران خيلي مزه ميدهد و ما هر وقت كه از بشكه مي آورند شهر كه بزنيم دوست داريم موتور .

بردند دم لانه جاسوسي آنجا چهارصد و هشتاد تا اتوبوس جوري كه تمام خيابانها بسته بشود پارك كرده بودند كه باهاش سي و دو نفر را از بشكه هاي ديگر آورده بودند براي امريكا سواري و نهصد هزار تا پليس هم دور اتوبوسها و بالاي سقفشان ايستاده بود خيلي امنيت برقرار بود . وسط اتوبوسها جمعاً به اندازه يك زمين گل كوچيك جا بود كه آن سي و دوتا بطور ميليوني شعار ميدادند . يك تعداد قليلي هم بودند كه مسافت بين بلوار كشاورز تا ميدان وليعصر و از آنجا تا هفت تير را از پائين و بالا پر كرده بودند و خيلي قليل بودند . ميگفتند سفارت روسيه لانه جاسوسيه رفتيم زديم ديگر نگفتند ده دقيقه بعد باز گفتند زديم رفتند يكجاي ديگر گفتند . يك دفعه كروبي آمد جمع قليل قليلتر شد و اتوبان مدرس بند آمد . رفتيم زديم بقيه جاها هم بند آمد . آن سي و دوتا لاي اتوبوسها و نهصد هزارتا پليس همچنان شعار ميدادند .

راستي براي يك تعداد قليل چرا اينهمه پليس مي آورند ؟ امروز كه ديدم فكر كردم كل خاورميانه اندازه ما مامور ندارد . آن سي و دوتا ميگفتند نيروي انتظامي تشكر تشكر و چندتا لباس شخصي از وسط مردم دست تكان دادند گفتند خواهش ميكنيم . گمانم نيرو انتظامي لباس كم آورده بود تن اينها بكند شخصي ميگشتند . از هر ساختماني هم كه كله اي چيزي بيرون بود فوري عكس و فيلم ميگرفتند تا بعداً ما را نصف شب ببرند بزنيم . دم خوابگاه امير كبير رفتيم بالا جمع قليلي را زديم و دست چندتا قليلشان را هم با تسمه بستيم كه ببرند جاهاي ناجور . يكدفعه جمع قليل ديگري از حوزه علميه دانشگاه تهران ريختند بيرون و ما رفتيم آنها را هم زديم . ماشين آب پاش آورده بودند با حضور ميليوني پليس براي عده قليل . عقب نشيني كردند رفتند پشت نرده ها عكس گرفتيم شب برويم بزنيم .

دوباره بيسيم زدند گفتند عده قليلي جلوي پارك لاله جمع شده اند با موتور رفتيم آنها را هم زديم . اين عده قليل امروز همه جا بودند . عجيبه ها ! اينها كه صدا سيما ندارند تا عده قليلشان ميليوني بشود چطوري اينقدر قليلند ؟ راستي اين چماق روسي ها از آن چيني ها كه روز قدس داشتيم خيلي خوش دست تر است . همچي كه بزني سه نفر را دراز ميكند . امشب قرار است برويم آنهائي كه عكس گرفته ايم را بزنيم . فكر ميكنم اگر سه تا مناسبت ديگر بروم بزنم آن تويوتائي كه ديده ام را بتوانم بخرم . ننه ام را هم ديگر نميگذارم كار بكند . آخر صيغه شدن هم شد شغل ؟ ميروم براي خودم يك بشكه مستقل ميخرم شبها سر جاي خودم ميخوابم ديگر منت بشكه پادگان را هم نميكشم !