2009/09/30

#502

اعـتـراف ، آزادی ، جـمـهـوری اسـلامـی !
.

بنا به اعلام روابط عمومي سعيد حجاريان متاسفانه زنده آزاد شد . وي كه پس از افشاي نقش مخملي كانت و دكارت و حسن بصري و بقيه در انواع و اقسام براندازي همچنان توانست زنده بماند هم اكنون نسبت به قبل از بازداشت با مشكل صد و پنجاه كيلو اضافه وزن مواجه است كه باعث نگراني شده . نامبرده در جلسات دادگاه توانست بخوبي متني را كه خودش نوشته بود بدهد يكنفر ديگر بخواند . وي درحاليكه از همه چيز راضي بود با شنيدن خبر آزادي اش نزديك بود از ناراحتي خودش را با تير بزند ليكن چون جاي تير خوردنش هنوز درد ميكند لذا ايندفعه تصميم گرفت خودش را با تبر بزند كه اين توطئه هم ناكام ماند . در همين راستا يكي از خبرنگاران درحاليكه خودش از سوال خودش خنده اش گرفته بود پرسيد جداً شما حجاريان را اصلاً براي چي گرفتيد ؟ اين الدنگ فضول كه جاسوس سلطنت طلبها هم بود يك عالمه كتك خورد .

روابط عمومي افزود آزادي حجاريان احتمالاً هيچ ربطي به اوضاع جسمي ورزشكاري او ندارد و وي در زندان كاملاً آزادانه ميتوانست روزي بيست و پنج تا واليوم دوازده بخورد . حجاريان اين مطلب را كلاً روي باقي مطالب تائيد كرد . برخي آگاهان كه هنوز بطري وارد هيچ جائيشان نشده معتقدند كه اصلاً قرار نيست تا پس فرداي آزادي حجاريان يك چيزهائي فاش بشود كه آدم شاخ دربياورد . به همين مناسبت قرار شد تا اطلاع ثانوي هيچ كسي از هيچ جائي هيچوقت چهار چشمي مواظب حجاريان و اطرافيانش نباشد و تلفن حجاريان نيز بدليل بدهي قطع شد . حجاريان در آخرين دفاعيه اش گفت نبودم كه قبض بدم .

بر اين اساس شعار اعتراف ، آزادي ، جمهوري اسلامي بالاي درب مستراح سازمان ملل با طلا حك شد . بان گي مون هدف از اينكار را رفع گرفتگي چاه عنوان كرد . توضيحاً اينكه چاه سازمان ملل پس از سخن ريني مموتي بدليل ازدحام ميليوني جمعيت استقبال كننده بكلي گرفت . بان گي مون افزود ببخشيد بقيه ي در و ديوارهاي سازمان ملل قبلاً با جملات قصار قبلي هاي خود شما حك شده بود . بطوركلي در طول دولت نهم همه براي حك اثر در مستراح بشدت انگيزه پيدا كردند !

#501

چرا هيچوقت غزه اشتباهي از هيچ جا حذف نميشود ؟!
.

با توجه به اين مهم كه وزير آميزش و پروش گفته "خليج فارس اشتباهي از كتاب حذف شده" ما ضمن تائيد اين مطلب دلايل اين اشتباه بي اهميت را كه وقتي مموتي از هسته اين عربها آويزان ميشود لازم است تا بعضي وقتها پيش بيايد در زير مي آوريم :

اشتباه شد چون :
 1. قرار بود درياي خزر حذف بشود اشتباهي خليج فارس حذف شد . در چاپهاي بعدي حتماً جبران ميشود .
 2. مولوي و سعدي و حافظ و فردوسي و زاگرس و تا چند وقت ديگر دوغ آبعلي هم اشتباهي مال ما بوده . خوب شد نينداختيم جلد كتاب .
 3. اينجا اشتباهي ميزنند آدم ميكشند تو گير دادي به يك اشتباه چاپي ؟ برو كيهان را نگاه كن روزي 28 صفحه از اينجور اشتباهات دارد خيلي هم طبيعي است .
 4. نسل جديد به اينجور اطلاعات تاريخي احتياج ندارد . فعلاً اتفاقات مهمتري دارد مي افتد كه قرار است بعداً تاريخي بشود .
 5. اصلاً مگر تغييرات نقشه ايران كار يكروز دو روز است ؟ اوووووه ! برو نگاه كن از هخامنشي ها به اينور هر سال هي يك چيزي از جلد كتاب حذف شده .
 6. بجاي اينكه بروي تشكر كني كه عكس شهيد سيدة النساء في العالمين مروه الشربيني را كه اينهمه مهم است نينداخته اند تنگ جلد كتاب اول دبستان نشستي ايراد هم ميگيري ؟
 7. بيخود و بي جهت عكس يكجائي كه هيچ چيزش مال ما نيست را بيندازند كه چه ؟ ما آنجا جمعاً چهارتا قايق تندرو داريم كه آنهم عكسش محرمانه است روي جلد نمي اندازند كه .
 8. خوشت مي آيد بنويسي خليج فارس بعد كه رفتي دوبي بگيرند لخت همه جايت را در فرودگاه بگردند بخندند بعد مموتي براي گرم و صميمانه برود زير خليج عربي عكس بگيرد ؟
 9. الدنگ ! اينجا كه غزه نيست اسم يك كوچه بن بست حذف بشود دانشجوهاي خط شوش-امام بروند به مقر اتحاديه اروپا تخم مرغ بزنند .
 10. حالا بجاي اينكه بروي توي كتاب را بخواني ببيني چه گهي زده اند نشستي زل زدي به جلد كتاب ؟ تاج را از سر خسرو پرويز كشيده اند پائين ول كني عمامه ميگذارند عكس جمجمه ننه ي كوروش كبير را كه بد حجاب بود پاك كرده اند دست خشايار شاه را چون آستين كوتاه بود رنگ ماليده اند خود مموتي هم كه در بذل و بخشش ايران با كل سلسله قاجار مسابقه گذاشته فقط عكس ممرضا شاه را گذاشته اند يكي آنهم چپه كه تازه آنجاهاي كتاب تدريس هم نميشود بعد تو ميگي خليجمان كو ؟ سر قبر باباي مموتي كه فعلاً سه دفعه مرده !

2009/09/29

#500

آقاي نبوي !
.
نگاه تو اشكال دارد چشم خواهري نگاه كن درست ميشه !
.

در راستاي لزوم شفاف سازي كه متاسفانه عين خصوصي سازي سهامش هنوز قابل واگذاري به سپاه نيست و نيز در راستاي اهميت پاسخگوئي به خودمان و همچنين در راستاي اينكه داور خان امروز گفته است از اين طرف نگاه ميكنم جور درنمي آيد از آن طرف از بالا از پائين نگاه ميكنم باز هم جور درنمي آيد در اينجا علل عيب و ايراد نگاه داور خان را در زير مي آوريم :

عیب و ایراد اول : از بالا نگاه میکند !

ببخشید جنابعالی از بالا به کجا نگاه میکنی ؟ در حال حاضر تمام دیدنیها در ریاست جمهوری و شورای نگهبان و بیت و غیره همین پائین مائینها نهایتاً در ارتفاع یک متری قابل مشاهده است آنهم تازه اگر کسی نباشد نه حالا که یک متری ها هرجا میروند زیر دست و پای دو میلیون تا سبز گم و گور میشوند آنوقت تو از بالا نگاه میکنی تازه دلت میخواهد چیزی هم ببینی جور هم باشد ؟ خب معلوم است یک متر آدم وسط دو میلیون تا قد بلند جور درنمی آید همه چیز ناجور دیده میشود . توقعاتی داری ها !

عیب و ایراد دوم : از پائین نگاه میکند !

(بنده از همینجا به هرچی بی ادب شدیداً تذکر میدهم که این متن خیلی هم جدی است !)
داور خان ! اصلاً فکر نکن رد نگاه کردن از بالا تائید نگاه کردن از پائین است و چه بسا که اگر هم باشد ما همین الآن یک چیزی می سازیم که نباشد . هیچ هم دلخور نشو از خودت یاد گرفته ایم . اولاً نگاه کردن از پائین مستلزم رعایت دو سوم اصول دین است که عموماً به همین پائینها مربوط میشود ثانیاً جنابعالی خم میشوی که از پائین نگاه بکنی جسارتاً همچی که داری دید میزنی یکدفعه جیغ فاطی درمی آید که ای هوار این همه جای منرا دید ! بعد چون اصولاً کل نظام در همان همه جای فاطی بخوبی دیده میشود و همه جای فاطی هم خیلی ناجور است اصلاً چه توقعاتی داری ها ! دلت میخواهد در جای ناجور چیزهای جور ببینی ؟!

عیب و ایراد سوم : از این طرف نگاه میکند !

البته روشن نکرده ای که از کدام طرف . ولی ببخشید جسارتاً از "این طرف" به کدام طرف نگاه میکنی ؟ غلط نکنم از "این طرف" میخواهی به "آن طرف" نگاه کنی خب عزیز بزرگوار معلوم است که چیزی نمی بینی . مثلاً بفرما اگر فیروزآبادی تمام قد جلوی مموتی ایستاده باشد و تو نگاه بکنی ، از این طرف فیروزآبادی اصلاً کدام طرف دیگر کلاً معلوم میشود که حالا جور باشد یا ناجور ؟ البته فیروزآبادی تا بوده اینطوری بوده که پشت مموتی ایستاده . خب دیگه بدتر ! نور لیزر هم رد نمیشود از آنهمه چربي چه به نور دیده ، ای نور دیده !

عیب و ایراد چهارم : از آن طرف نگاه میکند !

تو اصلاً چرا اینهمه نگاه میکنی ؟ آخر این چیزها اصلاً نگاه کردن دارد که از بالا و پائین و پشت و جلو هم داشته باشد ؟ روز قدس اینهمه دیدنی خب میرفتی آنها را نگاه میکردی . میرفتی جلوی سازمان ملل را نگاه میکردی . همه چیز هم جور از هر طرف که نگاه بکنی . نه کسی ریز دیده میشود نه جای کسی ناجور است نه کسی سعی میکند جلوی دیدت را بگیرد ، همه چیز جور حتی اگر خواسته باشی ناجور نگاه بکنی . تو اصلاً چرا به اینهمه جنس جور ناجور نگاه میکنی ؟ بد اخلاق شدی ها تازگیها ! تازه آن دفعه هم منرا توی چت کاشتی ! هی هیچی نمیگما !

2009/09/28

#499

تـولـدت سـبـز ؛ آمـیـرحـسـیـن آقـا !
.
تولدت مبارک آمیر حسین . راستی چند ساله میشوی ؟ بگذار ببینم ... برای بعضیها سه سال بعد از انقلاب به دنیا آمدی سه ماه بعد از انتخابات برایشان بزرگ شدی . همانها تولد تو را زیاد بخاطر ندارند و یا نمیخواهند که داشته باشند . در خانواده ای بوده که زیاد یاد شدنی نیست یا اگر هم باشد الفاظ آن یاد را امروز شایسته تو نمیدانند . برای خیلیهای دیگر دو ماه پیش از انتخابات به دنیا آمدی سه ماه بعد از آن پیرشان شدی . هم تو برای آنها پیر شدی هم آنها برای تو . تو پیر طریق آنها شدی آنها پیر طریق خودشان . نمی بینی ؟ ذره ذره پیر شدنهای جوانی ما را ؟ منتی بسر تو نیست منتت را هم داریم . جوانی مان داشت پیر میشد در طریقی که تهش هرجا که بود اینجا نبود . امروز اینقدر پیر شده ایم که حتی بتوانیم بمیریم . آنهم چه جور ... خواب اینگونه زیبا مردن را هم نمی دیدیم ...

نمیخواهم تو را بزرگ کنم بزرگتر از آنی که هستی . نمیخواهم قهرمانت کنم قهرمانتر از آنی که باید باشی . بالاخره بعد از اینهمه سه و هفت و چهل است که یک تولد هم داریم . تولد که زیاد داریم . دستگیر که میشویم یکجور متولد میشویم ، اعتراف که میکنیم یکجور ، تجاوزمان که میکنند یکجور دیگر ، جمع که میشویم یکجور ، همه اش تولد است ولی غریبه نیستی گریه مان میگیرد آمیرحسین . شاید اولین گریه بعد از تولدمان باشد ولی وقتی کسی متولد میشود خودش گریه میکند الآن او میخندد ما گریه میکنیم ...

بعضی وقتها اینقدر از تو لجم میگیرد که نگو ! میدانی ؟ تو یک کم زیادی خوبی ! زیادی راستی ، زیادی شریفی ، زیادی زیادی ! عادت نداریم ما آمیرحسین به خوب ديدن . عادتمان داده اند به بد دیدن و هم دیدن بد . دیدی با اینهمه حرف که این اواخر حتی خودمان هم برای خودمان درمی آوردیم تا حرف راست شنیدیم چطوری جمع و یکپارچه شدیم ؟ خودت هم فکرش را میکردی؟ دیدی چقدر از دروغ بدمان می آمد و خودمان هم نمیدانستیم ؟ دیدی چطوری پای حرفهائی که تو زدی ما ایستادیم و همانموقع ایستادن را هم یاد گرفتیم ؟ دیدی آمیرحسین ؟ باز هم بگم ؟ بگم بگم ؟!!!

میخواهم از تو تشکر کنم که متولد شدی . این شاید خنده دار ترین تشکر دنیا باشد ولی از تو ممنونم برای این تولد . تو هم از ما ممنون باش برای تولدهایمان همانجوری که همیشه هستی ...

تولد سبزت مبارک آمیرحسین آقا هر چند که یکبار قبل از انتخابات داشتی دستی دستی کار دستمان میدادی با بیانیه ات ، پیش قدممان میکردی برای اعتراف ! هنوز با تو قهرم از همانموقع ! گفته باشم !

#498

نزن آقا جان ، نكن ، نگو ، آي ي ي : دانشگاه باز شد باز !
.
به فضل الهي دانشگاه باز و مموتي متواري شد . اين اقدام بجا و شايسته در حالي صورت گرفت كه هيچكسي هيچ پيامي براي هيچ جائي نفرستاد . گفته ميشود چنانچه قرار بود بجاي ليسانس عمامه بدهند همين الآن كه داريد اينرا ميخوانيد رهبري در حال پيام رساني بود . در اين بازگشائي گرم تعدادي از دانشجويان گمنام امام زمان كه هميشه براي بالا رفتن از ديوار و پرتاب تخم مرغ و كفش حضور دارند ولي سر كلاس درس هيچوقت حضور ندارند متاسفانه غيبت داشتند . يك منبع آگاه ضمن ابراز نگراني از وضعيت تحصيلي اين عزيزان از احتمال رابطه اين افراد با شزن و مرد نامرئي خبر داد . گفته ميشود در تمام دنيا دانشگاه كه باز ميشود همه از راهپيمائي مي آيند مي نشينند سر كلاس اينجا همه از سر كلاس بلند ميشوند ميروند راهپيمائي ميكنند . هنوز هيچ منبعي تائيد نكرده كه آيا اينهم از دستاوردهاي سفر نيويورك است يا دستاورد سفر به يكجاهاي ديگر ؟

به همين مناسبت كامي دانشجو كه از حيث فاميلي هنوز دانشجو است ولي كلاً دكترا هم دارد گفت من غلط كنم برم دانشگاه . بطوركلي در جمهوري اسلامي وزرا همه جا راحت ميروند جز همانجاهائي كه وزيرش هستند . كامي كه يك انتخابات تحويل داد يك وزارت جايزه گرفت و بيست و پنج تا وزير علوم در انگليس و بقيه جاها اگر بگيرند خشتكش را درمي آورند افزود اگر كاري داشتيد شما تشريف بياوريد . همچنين مموتي تمام دانشجويان جهان را براي گفتگوي گرم و صميمانه به يك جائي بيرون دانشگاه دعوت كرد . وزارت گفتگوي صميمانه افزود شرمنده ، مموتي فقط براي نماز جمعه ميتواند برود دانشگاه . قرار شد تعداد بيشماري از دانشجويان كه همه شان هميشه در كفش و تخم مرغ پراني ديده ميشوند بخوبي با مموتي ديدار گرم و صميمانه كنند . احمدي نژاد آمادگي خود را براي پاسخگوئي به سوالات دانشجويان امريكائي در اين جلسه اعلام كرد .

در همين راستا تعداد خيلي كمي دانشجوي راستكي كه متاسفانه هر كاري كرديم آخرش وارد دانشگاه شدند امروز بطور شاياني سال تحصيلي جديد را راهپيمائي كردند . حركت اين افراد كه بين دو تا يك نفر بودند ولي تمام محوطه مجموعه پرديس را تصرف كرده بودند از پيارسال توسط سرويسهاي جاسوسي واقع در اينتليجنت سلف سرويس برنامه ريزي شده بودند . يكي از اين دو نفر كه هنوز دستگير نشده ولي كاملاً فيلمبرداري شده درحاليكه بجاي تسبيح كلاسور دستش بود به مناسبت سال تحصيلي جديد يك چيزهائي هم در مورد ندا و اينا گفت كه ما چون داشتيم فرار ميكرديم دقيقاً نفهميديم كه چي . اينجانب هرگونه حضور فيزيكي و شيميائي خودم را امروز آنجا تكذيب نموده درست در همان ساعت با فرهاد داشتيم تلفنی درباره آینده مان حرفهای خوب خوب میزدیم ! (خيلي نامرديد اگر جريان فرهاد را به مامانم بگوئيد خيلي بمن اعتماد داره !)

2009/09/27

#497

با واگذاری مخابرات به سپاه كد تهران از 021 به يا زهرا تغيير كرد !
.


با توجه به خريد مخابرات توسط سپاه تغييرات جديد اين شركت گمنام امام زمان در زير مي آيد :
 1. کد تهران بدون صفر یا زهرا و کد ساير شهرستانها با نصب يك هد بند به ابتداي يا زهرا شماره گيري ميشود .
 2. قلك تلفنهاي عمومي همان كار صندوق صدقات را انجام داده مستقيماً به حساب محرومان در سوئيس واريز خواهد شد .
 3. كليه سيستمهاي شنود حذف و بجاي آن در زمان مکالمه سه تا از برادران بغل دست آدم مي ايستند . در صورت مشاهده تخلف همانجا به آدم تجاوز ميشود .
 4. از اين به بعد شبكه تلفن همراه بجاي اينكه بعضي وقتها قطع بشود بعضي وقتها وصل ميشود . علت اختلالات متعاقباً از طريق دادگستري اعلام خواهد شد .
 5. ثبت نام تلفن همراه همه روزه از طريق ناحيه مقاومت بسيج لشكر زرهي جماران انجام و واجدين شرايط پس از انگشت نگاري در واحد بيسيمچي امام زمان عضو ميشوند .
 6. از اين به بعد گوشي تلفنها بجاي منشي بايد انجمن اسلامي داشته باشد . با منشي هاي بد حجاب تلفن بشدت برخورد شده و پس از بهبود شكستگي پا در 20:30 نشان داده ميشوند .
 7. استفاده از گوشیهای دوربین دار پس از اخذ مجوز مربوطه از واحد روایت فتح بلامانع بوده به واجدين شرايط كارت خبرنگاري فارس اهدا ميگردد .
 8. صورتحساب مكالمه بجاي پالس بر مبناي ركعت سنجيده شده در مورد خانمها نماز جعفر طيار محاسبه ميشود .
 9. از امواج تلفن همزمان جهت ايجاد پارازيت روي ماهواره نيز استفاده ميگردد . لازم است تا دكل مخابرات روي پشت بام نصب گرديده كسي رخت پهن نكند .
 10. در مورد اينترنت ، خدمات تا كسب تكليف از گردان پدافند غير عامل به حالت تعليق درآمده علاقمندان براي استفاده از كافي نت ميتوانند به امامزاده مراجعه نموده يا تا آن زمان از كبوتر نامه بر استفاده كنند .
روابط عمومي افزود تا زمان خريد سهام شركت واحد و نان خشكي ها و ساير سهام قابل فروش به سپاه ملت ميتوانند حالش را ببرند . اين بيانيه مي افزايد اينكه ميگويند بعد از جريانات جنبش سبز خرج سپاه زياد شده حرف مفت است با اين وضع تصفيه و اخراج ها خرج سپاه خيلي هم كم شده چه بسا تا يكماه ديگر اصلاً كسي در سپاه نماند كه خرج هم داشته باشد . سپاه نيز در اطلاعيه اي احداث زندان در شركت مخابرات را بشدت تكذيب نموده افزود واگذاري مخابرات از دستاوردهاي سفر نيويورك ميباشد . توضيحاً اينكه مموتي هر سال از اينجا دستاورد ميبرد نيويورك از نيويورك دستاورد مي آورد اينجا !

2009/09/26

#496

اداري مالي جواب داد : سگ پدر پدرسگته دكتر !
.

در راستاي اينكه هركسي كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار سگي خويش و اينكه عوضعلي دكتردان به اداري مالي گفته است سگ در اينجا تعدادي از مكاتبات مربوطه بين عوضعلي و اداري مالي در سطح جهان منتشر ميگردد :

اداري مالي :

پدرسگ متقلب دزد !
احتراماً سه ماه است كه دو ميليارد دلار طي چك به شماره تاريخ بانك از صندوق ما دزديده اي بردار بيار . فكر كردي اينجا هم وزارت نفت است بي در و پيكر باشد ؟ درست فكر كرده اي . مايه را بيا بالا تا جريان ازاله بكارت را براي ننه ات ايميل نكرده ام . اينجا رياست جمهوري است حساب كتاب دارد حق و حساب ما را ندهي مموتي ميرود در اجتماع ميليوني عشاير قهرمان ممسني قول ميدهد كه اواخر زمستان اسم مفسدين اقتصادي را افشا بكند . بعداً نگي نگفتي .

كردان :

فاميليتو هم بگو از فردا بيا سر كار !
چه پولي چه كشكي چه پشمي ؟ تو برو سند آن سيصد ميليارد را طي چك به شماره تاريخ بانك پيدا كن بدبخت . اگر پيدا نكردي هم بشين بجاي زرت و پرت كردن براي من يك كمي سند سازي ياد بگير براي آينده كاري ات خوب است . اگر فهميدند هم بعداً بگو يكنفر از آكسفورد آمد اين سندها را داد بعد كه رفتم استعلام بگيرم ديدم فرار كرده . حرف دهنت را هم بفهم من خودم اراذلم اگر نبودم الآن توي رياست جمهوري نبودم . چخه !

اداري مالي :

كچل !
مجدداً به استحضار الدنگت ميرساند كه طي چك به شماره تاريخ بانك مايه را بيا بالا . نه اينجا صدا سيما است كه دودره بازي دبياري نه من لاريجاني هستم كه بجاي تحقيق و تفحص پس كله ام را بخارانم . چطور موقع گرفتن ، من دوست و برادر عزيز بودم موقع پس دادن شدم سگ ؟ حقا كه همان بايد رفيق فابريك مموتي ميشدي . سگ جد و آبادته تا نزدم خشتكت را پشت و رو نكشيده ام سرت پول را بده . هرچي دوره خاتمي ما جناب آقا و حضرتعالي گفتيم اين چهار ساله فحش داديم . عوضعلي ! جوك جديد را درباره خودت شنيده اي ؟ به كردان گفتن بيا اينجا رو امضاء كن ترسيد استعلام بشه انگشت زد ! پول را نياوري ميدم بچه ها اينرا همه جا اس.ام.اس بكنند . خود داني .

كردان :

بردار عزيز و زحمتكش اداري مالي !
سلام عليكم ! الآن يادم افتاد جريان چي بود . راستش را بخواهي پول را طي چك به شماره تاريخ بانك گذاشته بودم كنار فردا برايت بياورم . خر نشي اس.ام.اس را بفرستي ها ! من تازه زنم دوباره برگشته خانه پسرم هنوز از خجالت دانشگاه نميرود دخترم هنوز از ساري برنگشته برادري كن و بي خيال شو . ضمناً ميخواستم نصف پول را هم بريزم به حساب خودت كه در اين مدت بما حال دادي . باور كن لياقت تو خيلي بيشتر از اينست بايد حداقل پرادو سوار بشوي جان برادر ! من گه خوردم بتو گفتم سگ الساعه خدمت ميرسم .

اداري مالي :

جان ؟
حالا كه اينطوري شد پول را طي چك به شماره تاريخ بانك نميخواهد بياوري . بجايش من طي چك به شماره تاريخ بانك بتو يك شماره حساب ميدهم حق منرا بريز سند پرداخت پول هم در وزارت خارجه موجود است . گور باباي ملت قهرمان ايران من سگتم ، واق واق !

2009/09/24

چرا همچی شد ؟!

.
ضمن عرض پوزش از مشکل پیش آمده

لطفاً به گیرنده های خود دست نزنید همکاران ما مشغول تهیه بهانه ای برای این مشکل هستند

پیش بینی میشود تا نیم ساعت دیگر لینک بی بهانه در بالای این مکان نصب گردد

#495

مستمعين چند جور بودند : تاشو ، دسته دار ، پشتي بلند !
.
تعدادي از مستمعين در حال شنيدن پيام ملت ايران !

ضمن تشكر از اينكه مموتي امسال هم به نحو شايسته اي پيام ملت ايران را در نيويورك به گوش صندلي رساند در اينجا با تعدادي از مستمعين حاضر در سازمان ملل مصاحبه اي ترتيب داديم كه در زير مي آيد :

مستمع اول : صندلي

ما : ببخشيد شما بعد از شنيدن پيام ملت ايران در سازمان ملل چه حالي بهتان دست داد ؟
صندلي : بستگي دارد كي روي ما نشسته باشد . عموماً وقتي قرار است پيام ملت ايران پخش بشود ما خوشحال ميشويم چون همه بلند ميشوند ميروند بيرون و ما يك استراحتي ميكنيم . باور كنيد موقع سخنراني اوباما ما كمر درد ميگيريم . لاكردار اصلاً به فكر ما نيست وقتي حرف ميزند ملت چنان سر جايشان (روي ما) ميخ ميشوند كه تكان هم نميخورند . بنده خودم ديسك فنر دارم و اين روكش من شاهد است كه وقتي اوباما حرف ميزند چقدر بمن فشار مي آيد . البته چندتا از همكارانم ميگويند موقع سخن ريني مموتي به آنها هم خيلي فشار مي آيد چون اگر كسي در سالن بماند موقع سخن ريني دائم از خودش بوهاي ناجور صادر ميكند همكارانم خفه ميشوند بعضيها هم كه يكدفعه كار را خراب ميكنند بعد از سخن ريني بايد ببرند بشورند يا روكش عوض كنند .

مستمع دوم : آبسرد كن

ما : لطفاً احساس شما نسبت به شنيدن پيام ملت ايران در سازمان ملل چيه ؟
آبسرد كن : برو آقا ولمان كن تا خيست نكرده ام . ما اصلاً سيستم قاطي كرده ايم . موقع سخن ريني يكدفعه چهارصد نفر حمله ميكنند هر كي با يكطرفمان ور ميرود كه آب ما را بخورد . تازه چون تند تند دارند از سالن فرار ميكنند ميروند بيرون نصف آبمان را هم ميريزند زمين . هر موقع اين حرف ميزند ما كمردرد ميگيريم بسكه از ما آب خارج ميشود . آخه شرم و حيا هم خوب چيزيه بخدا . اينقدر از ما آب خارج ميشود كه بعضي وقتها آبمان گرم ميشود با مشت محكم ميزنند توي سرمان ميگويند اه ! اينهم كه كار نميكند . بعضيها دست و صورتشان را هم با آب ما خيس ميكنند بسكه داغ كرده اند . بابا مگه ما توي كمرمان كانال داريم كه اينهمه آب ازمان بيرون بيايد ؟

مستمع سوم : لوستر

ما : بي زحمت از شنيدن پيام ملت ايران در سازمان ملل چه حسي داريد ؟
لوستر : ميزنم برق از سرپيچت بپره ها ! گير آوردي ما را ؟ مسخره ميكني ؟ ملت ايران خودش لوستر برميدارد مي آورد اينجا بعد ما را اينهمه از سقف آويزان كرده اند بيخود و بي جهت كه چي ؟ مگر اينجا كهريزك است كه بيخودي از سقف آويزانمان ميكنند ؟ يارو مي آيد اينجا همينطوري دارد حرف ميزند همه ميروند بيرون يكدفعه سالن چنان روشن ميشود انگار دور سر مموتي ديمر گذاشته باشند . آخه نامردها ! وقتي ميخواهيد برويد بيرون خب يا ما را خاموش كنيد يا ما را هم ببريد بيرون . چشممان درآمد بسكه نور خورد وسط كريستالهايمان . تازه ميگويند اين نور سرطان زا هم هست . كرم ضد محمود ميزنيم هر وقت اين مي آيد اينجا !

2009/09/23

#494

همه سخن راني ميكنند مموتي سخن ريني !
.
مشروح سخن ريني امروز مموتي با ذكر جزئيات و حوادث مربوطه در زير مي آيد :

اللهم عجل (هشت تا كفش قايم پرت ميشود ولي مموتي چون تجربه اش را دارد بخوبي جا خالي ميدهد) لوليك (يك نفر مي دود جلو نيم كيلو تف ميكند با دخالت نيروهاي امنيتي خارج ميشود) الفرج . ميخواهم خطاب به ملتهاي جهان (بيست نفر با خنده سالن را ترك ميكنند) نصيحت كنم (هشتاد نفر هو ميكشند) كه اختناق حاكم در غرب (دويست نفر از خنده غش ميكنند) و حقوق بشر (يكنفر ديگر مي دود جلو يك شيشكي قايم ميكشد فرار ميكند) كه جمهوري اسلامي (برق ميرود) بعنوان آزادترين كشور جهان (سقف ميريزد) كه احترام به حقوق شهروندي (سي نفر عكس ندا را مي آورند بالا) و امنيت شهروندان (چهل نفر عكس سهراب را مي آورند بالا) و حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي (دويست تا عكس زندانيهاي بهائي مي آيد بالا) بدون وابستگي و كاملاً مستقل (پرچم روسيه و چين مي آيد بالا) ميباشيم . (هيچ اتفاقي نمي افتد)

ما (هاله براي لحظه اي مشاهده ميشود) با تمسك به ابزار مقدس اسلام (يك بطري خطا ميرود ميخورد تو سر بغل دستي) و آموزه هاي ديني (سي تا عكس كتك خوردن مردم با چماق مي آيد بالا) در كمال رأفت اسلامي (عكس يك خانم درحاليكه نصف گيسش دست مامور است مي آيد بالا) با انتخاب آزادانه ملت ايران (سالن براي ده دقيقه از خنده منفجر ميشود) و آزادي احزاب و گروهها (يكنفر به بغل دستي اش ميگويد آخرين اعترافات همين ديشب پخش شد ها) و تكيه به دانش بومي (عكس كردان و كامران دانشجو و بقيه مي آيد بالا) و افتخار ملي (دو ميليون نفر بيرون ميگويند : نميخوايم نميخوايم) و توزيع عدالت (يك گوني سيب زميني توزيع ميشود) با اتكا به محرومان (چندتا عكس محصولي مي آيد بالا) و حمايت مردمي (پنج ميليون نفر كه بيرون دارند راهپيمائي ميكنند پنج ميليون تا هم كه جمعه خجالت دادند) ميباشيم (هاله دوباره چند لحظه مشاهده ميشود) و اسرائيل (در اينجا همه از سالن ميروند بيرون فقط عبدلله واد ميماند و اين يارو عمر جيجه) به شما ميگوئيم (عكاسها و فيلمبردارها هم ميروند بيرون) كه (بان گي مون هم ميرود بيرون ) و (متكي و مشائي دست ميزنند) ..........

و به اين ترتيب توطئه دزديدن احمدي نژاد در نيويورك شكست ميخورد و يك پيروزي بزرگ ديگر در آلبوم زرين افتخارات نظام ثبت ميشود . رهبري پيام تبريك ميفرستد و بسيج دانشجوئي با تجمع در فرودگاه خواستار اخراج سفير انگليس ميشود . ساعت ده شب هم مراسم آتش بازي بالاي برج ميلاد بطور زنده و مستقيم از تمام كانالهاي تلويزيون پخش زنده ميشود و همان شب سه هزار نفر ديگر دستگير ميشوند !

2009/09/22

#493

ببخشید شما تو کتابخونه زندانی میکنید که فکر آدم باز میشه ؟!
.
عطریانفر در گفتگوی گرم و صمیمانه و خصوصاً داوطلبانه تلویزیونی که هنوز رهبری نگفته اعتبار شرعی ندارد گفت "در زندان فکر من باز شد" . ما ضمن تائید این موضوع اعلام میداریم که به ده دلیل در زندان فکر عطریانفر که الآن تقریباً شهید زنده محسوب میشود باز شد :
 1. ما از همان اول مدرسه عادت داریم تا کتک نخوریم فکرمان کار نمیکند کتک که خوردیم فوری فکرمان باز میشود .
 2. این عادت بد را هم داریم که کاری را بیخودی انجام نمی دهیم . مثلاً بیرون از زندان فکرمان بیخودی باز بشود که چی؟ اینجا لااقل در تلویزیون نشانمان میدهند .
 3. اگر بیرون فکرمان باز بشود جاسوس میشویم برای همین فکرمان را در زندان باز میکنیم که همان اتهاماتی که داریم دوباره بهش اضافه نشود .
 4. در همین راستا اگر بیرون فکرمان باز بشود فوری زندانی میشویم فکرمان بازتر میشود اسراف است گناه دارد همان بسته باشد یکبار باز بشود برای اسلام کافی است .
 5. بیرون که باشیم کسی به فکر آدم نوشابه نمیدهد همینطور بسته میماند آن تو فکر آدم نوشابه میخورد باز میشود .
 6. فکر آدم با خود آدم نسبت مستقیم دارد هر کدام باز بشود آن یکی هم فوراً باز میشود .
 7. در زندان بدلیل حرکات کششی قد آدم بلند میشود آدم حس میکند نسبت به بیرون که بود رشد کرده بزرگتر شده فکرش باز میشود .
 8. در زندان با در بازکن بازجوئی میکنند فکر آدم باز میشود بیرون روی فکر آدم تشتک دارد باز نمیشود .
 9. بیرون آدم به دیگران فکر میکند حرف میزند زندان آدم به خودش فکر میکند تازه فکرش باز میشود میفهمد خودش هم آدم است .
 10. آن کاغذهائی که تلویزیون نشان داد و طرف هرکی بود خیلی خوش خط بود نوشته بود الآن فکر من باز شده عطریانفر هم خواند . چی فکر کردی ؟ فکر کردی عین بیرون از خودش حرف درمی آورد ؟!

#492

20:30 کشف جسد میکند !
.
نظر به اینکه برنامه وزین 20:30 که عین خر راست میگوید سرانجام پس از تحقیقات زیاد وزارت اطلاعات که بعضاً باعث بیهوشی میشود سعیده پورآقائی را سالم و سلامت بغل مادرش پیدا کرد در اینجا ضمن شکایت عاجزانه از مهدی کروبی که کم کم داشت باعث میشد ما یک فکرهای ناجوری بکنیم به رسم افشاگری هرچه بیشتر با سعیده مصاحبه ای ترتیب دادیم که در زیر می آید :

ما : لطفاً بفرمائید شما چطوری زنده شدی ؟
سعیده : بسم الله القاسم الجبارین . ضمن تبریک عید سعید فطر که بر خلاف تصور دشمن همان یکشنبه بود و آروزی سلامتی رهبر بنده یکروز سر هزار تومن با مامانم قهر کرده بودم وقتی برگشتم در سایتهائی که وجود دارند ولی اسم ندارند دیدم که به شهادت رسیده ام و از آقای مهدی کروبی شکایت نموده هر چقدر که شما برای من آبرو حیثیت گذاشتید ایشان آبروی منرا پیش فک و فامیل برد .

ما : بفرمائید بعد از اینکه با مامان قهر کردید چه شد ؟
سعیده : بنده از خانه خارج شدم ناگهان دیدم حالا که رفته ام خارج با سوء استفاده از فضائی که تحت تاثیر القائات برخی سایتها که عین سربازان امام زمان همه جا حضور دارند ولی اسم ندارند یک آدامسی بجوم و آنروز راهپیمائی هم بود که این البته هیچ ربطی به موضوع ندارد و نمیدانم الآن چرا گفتم و یک موتوری رد شد و هیچکس منرا نگرفت نبرد هیچ بلائی سرم نیاورد و با مامانم از آقای مهدی کروبی شکایت دارم که آبروی من و خصوصاً کشور را برد .

ما : بی زحمت بعد از اینکه آن موتوریه رد شد چه اتفاقی افتاد ؟
سعیده : ناگهان پای من شکست و چون شکستگی پا دو روزه خوب میشود لذا می بینید که الآن سالم است و در این مدتی که رفته بودم آدامس بجوم یک فرد نیکوکار منرا پیدا کرد برد خانه اش میخواست منرا به دختری قبول بکند من ایشان را به پدری قبول نکردم گفت پس جان مادرت آدرس بده تو را برسانیم منزل که چون پایم هنوز شکسته بود منرا به زور نگه داشت و هیچ بلائی سر من نیامد و از آقای مهدی کروبی شکایت دارم که آبروی منرا همه جا برد .

ما : چند وقت در منزل آن شخص نیکوکار ماندید ؟
سعیده : حدوداً دو ماه و یک هفته و سه روز و چهارده ساعت چون من روی دیوار اتاق انفرادی که در آن خانه داشتم چوب خط میکشیدم اینست که اینها را حدوداً یادم می آید و در آنجا بمن مهربانی میکردند گفتند ببریم خانه تان که چون یهوئی باران گرفت و پای من شکسته بود و تلفن خانه مان هم یکطرفه بود نه رفتیم نه خبر دادیم و هیچ اتفاقی برای من نیفتاد بجز یکبار که اسهال شدم و از آقای مهدی کروبی شکایت دارم که بی وجدان آبروی منرا برد .

ما : بعدش شما چطوری پیدا شدی ؟
سعیده : البته من از همان اولش هم اصلاً گم نشده بودم و مامانم به پلیس زنگ زد گفتند اصلاً نگران نباش ما از اینموردها زیاد داریم هر وقت پولش تمام بشود خودش برمیگردد ولی بعدش ناگهان یکروز وزارت اطلاعات تصمیم گرفت که منرا پیدا بکند و آمد دم خانه آن شخص نیکوکار و هیچ اتفاقی برای من نیفتاد و با من صحبت کردند پای من خوب شد و از آقای مهدی کروبی شکایت دارم که آبروی منرا برد .

ما : چطور شد که وزارت اطلاعات تصمیم گرفت شما را پیدا بکند ؟
سعیده : تصمیمات وزارت اطلاعات همیشه همینجوری است یکدفعه تصمیم میگیرد من گم بشوم بعد خودش تصمیم میگیرد منرا پیدا بکند بعضی وقتها هم خودشان آدم را میبرند یکجاهائی که بعداً باید همانجاها را بگردند پیدا بکنند و برخی سایتها که من خودم عضوشان هستم ولی اسمشان را نمیدانم از قهر کردن من با مامانم سوء استفاده کردند و پای من شکست و از آقای مهدی کروبی شکایت دارم که آبروی منرا برد .

ما : خیلی باحالی ها !
سعیده : شما هم اگر یک فص بزنند بهتان نوشابه بدهند دوباره یک فص بزنند مصاحبه بگیرند خیلی باحال میشوید و در این مدت هیچ اتفاقی برای من نیفتاد و هیچکس در هیچ جا هیچ کاری با من نکرد و از هیچ جائی هیچ خونی نیامد بلکه وزارت اطلاعات بجای اینکه در تمام این مدت یک زنگ بزند خانه مان خبر بدهد گذاشت دو ماه بعد منرا پیدا کرد و من خیلی ممنونم و از آقای مهدی کروبی شکایت دارم که آبروی منرا برد !

2009/09/21

#491

نگراني وزير ارشاد امريكا از ركود صنعت هتلداري در سفر مموتي !
.

از : اتحاديه هتلها و پلاژ و قايق موتوري
به : مدير و اسباب خنده جهان

بدون هيچ احترامي به استحضار ميرساند كه امريكا البته مكان زياد دارد جوري كه تابحال هيچكس معطل مكان نمانده ليكن نميدانم چه جوري است از وقتي قرار شده بيائي اين هتلهاي ما همه شان ميگويند عين مصلاي تهران بنائي داريم ببريد پلاژ . چطور اينها مكانهاي خودشان كه بنائي دارد مراسم لغو ميكنند هيچي نيست ما بنائي داشته باشيم حرف درمي آيد ؟ رفتيم پلاژ گفتند ما ديديم اينها همينطور دارند زرت و زرت مراسم و سفر لغو ميكنند گفتيم لابد سفر امسال هم بدليل بنائي مصلا لغو ميشود ، براي پذيرائي شايسته كفش كنار نگذاشتيم ميترسيم شرمنده ملت شهيد پرور بشويم . رفتيم چادر بزنيم گفتند ما بنائي نداريم منتها امسال از بس همه منتظرند كه اين بيايد روزي هشتصد نفر زنگ ميزنند ميگويند نيم كيلو بمب گذاشته ايم تا منفجر نشده فرار كن اينست كه ما خودمان هم اصلاً توي چادر نيستيم كه مهمان هم دعوت كنيم آنهم اين يك وجب آدم كه جمعه زير بغل احمد خاتمي بخوبي جا شده بود .

آقا جان ! شما كه بسلامتي امام جمعه دائم تهران هم شده اي جمعه رفتي يك حرفهائي زدي كه بشوي تيتر يك هيچكس هيچ جائيش حساب نكرد تاوانش را ما بايد بدهيم ؟ به حضرت عباس من حرفهاي تو را از خودت بيشتر بلدم . ده دقيقه وقت ميدهند تو نيم ساعت درباره آزادترين انتخابات جهان حرف ميزني بيست دقيقه براي اسرائيل انگشت تكان ميدهي بقيه اش را هم از طرف و براي آبروي ملت ايران يك حرفهائي ميزني كه بعدش ملت ايران دلشان ميخواهد بروند زير گل . آخرش هم چون ما اينجا مصلا نداريم و بنائي ندارد و هيچ مراسمي لغو نميشود پنج ميليون نفر تجمع ميكنند خشتك ما را ميكشند سرمان كه چرا تو را راه داديم چهارصد نفر هم سالن را ترك ميكنند فقظ عبدلله واد ميماند و اسماعيل عمر جيجه سه هفته پيروزي ملت ايران را جشن ميگيري تهش هم ميگوئي خواستند منرا بدزدند نميدانستند بعدش كه دزديدند با من چيكار بكنند شكست خورد . خب بشين همانجا سر جايت يك پيام بفرست فضا سه تا نامه بنويس براي اوباما عبدلله واد و عمر جيجه را هم دعوت كن همين كارها را بكن هتل هم نميخواهد والا ما پنجاه سال است هتلداريم ديگه اينجوري اش را نديده بوديم كه هتل بگويد مهمان نميخواهم .

پدرجان ! اين رهبر آزاده شما كه عين رهبر ما اسير نيست همين ديروز اعلام كرد اعترافاتي كه به زور به ملت نوشابه داده ايد تا بگويند دوزار ارزش ندارد . شما عجب آدمهاي گهي هستيد ها . يارو را از سقف آويزان ميكنيد ميزنيد خشتكش را سرش پرچم ميكنيد كه يك حرفهائي بزند تا اعتبار نداشته باشد ؟ البته بمن مربوط نيست ولي ميترسم تو هم با اينهمه بگير و ببند آخرش خودت را با اين متكي و مشائي و آن چندتائي كه همه جا بتو آويزان هستند برساني اينجا يك چيزهائي بگوئي بعد دوباره آزاده برود بگويد اعتبار ندارد . شما اين پورنوگرافي تان خيلي خل است ها ! والا اين چاوز با اينهمه زرت و پرتي كه ميكند و آن بنزيني كه تا انتهاي دسته بهتان انداخت مي آيد اينجا ما از اين مشكلها نداريم . اصلاً خدا الهي ذليل بكند اين هفتاد ميليون گرين را كه اينهمه اذيت ميكنند . جداً تو چه جوري از بين همينها بيست و چهار ميليون تا رأي آوردي ؟ تو كه امريكائي نيستي در شرايط خفقان تقلب انتخاباتي بكني . البته امامتان هم همينطوري بود . خودش ورزشكار نبود ولي ورزشكارها را دوست داشت !

2009/09/20

#490

شماره ی 10 : کاپیتان مهدی کروبی ---> شـــــیـــــره !
.

با توجه به احضار مهدی کروبی به گاه داد اینجانب ضمن خوشحالی از اینکه هیچکسی عین سگ نمی ترسد ولی ایندفعه بجای اینکه برای احضار از بالای دیوار بپرند تو احضاریه فرستادند تا مبادا دوباره پنج میلیون نفر برای حل مسئله فلسطین بروند میدان انقلاب شرح محاکمه علنی او که مثل همیشه در حضور رسانه های مستقل جهان شامل کیهان و فارس و یک نفر هم از جیبوتی برگزار شد پیشاپیش در اینجا می آید :

قاضی : لطفاً هویت جاسوسی تان را به همه معرفی کنید .
کروبی : من مهدی کروبی فرزند احمد شما رو و پشت و بقیه جاهای شاه را سفید کرده اید . ببینم آقای قاضی . تو همانی نیستی که بابات سال شصت و دو زنش را طلاق داد رفت لبنان برای فلسطین بجنگه سه تا زن گرفت با دوتا دیگه ریخت رو هم تو به دنیا اومدی فرار کرد اومد ایران دو سال رفت کیش وقتی برگشت گفت اسیر بودم آزاد شدم ؟ ایناهاش اینم فیلمش اینم صدای ضبط شده از مادر اصلیت در سه حالت اینم گواهی ورود و خروج بابات اینم خودش اینم دست خطش اینم تو . مامان چطوره ؟

قاضی : حالا که به جاسوسی اعتراف کردی بگو با پولها چکار کردی ؟
کروبی : بابا جان ! من چند دفعه بگم که هرچی گرفتم مهریه ننه ی مموتی کردم . ایناها اینم سه برگ مدرک گواهی محضری اینم امضای خود مموتی بعنوان شاهد اینم تائید رهبری اینم فیلم ضبط شده از دریافت مهریه اینم هشت تا نوار صدای اون بابای مموتی که سه دفعه مرد دو دفعه مراسم گرفتند اینم آدرس مشخصات کسانی که بی ادبها با مموتی نسبت پدری دارند اینم فیلم اعلام خود مموتی اینم گواهی پرداخت مهریه . مامان چه خبر ؟

قاضی : به ما گفته اند شما در تحریک مردم نقش داری الآن می پذیری یا بعداً ؟
کروبی : یا بعداً ! اونی که اینو به شما گفته همونیه که روزها با موتور شبها با ماشین میرفت کهریزک اینم عکسش در حال رفت اینم فیلمش در حال برگشت اینم بطری هائی که دستش بوده اینم نامه دستور رهبری برای تردد در کهریزک اینم گواهی دریافت صد میلیون تومن دست خوش از مموتی بخاطر کارهائی که کرده اینم عکس و آدرس و مشخصات و نام پدر و سند و مدرک کسانیکه این نامرد در کهریزک بهشان پریده اینم فیلم و سی.دی و دی.وی.دی خودش در همه حالتها . مامان خوبه ؟

قاضی : این مدارک موضوعیت ندارد . از موضوع اصلی خارج نشوید .
کروبی : خارج نیستیم . موضوع اصلی اینه که من دویست و پنجاه هزارتا رأی آوردم طبق آمار شما سه میلیون نفر به تحریک من به خیابان می آیند ولی همان سه میلیون نفر به تحریک من به خودم رأی نمی دهند خیلی خنده داره ها ! موضوع اصلی اینه که میزنید عمامه از سر خاتمی می اندازید که عمامه رهبری نیفتد . موضوع اصلی اینه که تقلب کرده اید بجای اینکه ماله بکشید دارید روی گهی که زده اید اسکی میکنید . اینم عکسش اینم سندش اینم فیلمش اینم امضاش اینم آدرس و بقیه ی مشخصاتش . مامان کجاست ؟

قاضی : این ادعاهای بی اساس از بحث ما خارج است درباره خودتان بگوئید .
کروبی : من مهدی کروبی فرزند احمد به مهریه معلوم ننه مموتی در این داد گاه آیا وکیلم ؟ شما خودتان بر علیه همه سند و مدرک و دلیل درست کردید خب من رفتم چندتا از همان سندها را جمع کردم . اصلاً شماها خیلی باحالید . برای اعلام جرم یک سند سازی هائی میکنید که اگر کسی همان سندها دستش بیفتد مجرم میشود . شما باحالتر هم هستید . با استناد به تعدادی سند که خودتان ساخته اید به ملت تجاوز میکنید بعد اگر کسی همان سندها را گیر بیاورد میگوئید بما تجاوز شده . تقصیر شما نیست . امامتان هم همینطوری بود . روزی که آمد رفت بهشت زهرا یک نوار حرفهائی زد که الآن همان نوار را از هرکی بگیرند خشتکش را میکشند سرش . ببینم شما گرفتید ما رو ؟ به مامان سلام مخصوص برسان !

2009/09/19

#489

عـيـد مـا ديـروز بـود امـا مـبـارك !
.

ستاد تماشاي كره ماه واقع در شعب ابي طالب كه هنوز بخاطر ديروز از مومنان واقعي دلخور است كه ده تايشان نيامدند بيرون ولي دشمن لامذهب اينهمه آمده بود اعلام كرد امشب بعد از دستگيري سه نوه ي ديگر آيت الله منتظري درحاليكه هنوز دو نوه ي ديگر براي دستگيري در هفته آينده باقي مانده اند ، آيت الله منتظري را دم در مشاهده نمود و به اين ترتيب هلال ماه روئيت شد . اين درحاليست كه ستاد استهلال در راهپيمائي ديروزبا مشاهده خاتمي و كروبي و موسوي نصف ماه را ديده بود ولي به روي خودش نياورده بود تخم جن . برخي خبرها نيز كه طبق روال چون احتمال دارد راست باشد بنابراين از رسانه هاي دشمن پخش ميشود حاكي از آنست كه پنج ميليون ماه كامل براي استهلال ديروز وسط خيابان بود ديدنش چشم بصيرت ميخواست كه ستاد استهلال ندارد . اين ستاد ضمن تكذيب اين مطلب گفت دهن سرويس ها ! حالا تا شيش ماه مارو ول نكنيد در و ديوار را ربط بدهيد به ديروز ها !

به همين مناسبت دفتر رهبري كه اخيراً از بس معظم عليه واجب النماز ميشود حرفي براي بيانيه دادن ندارد و الآن هم چشم ندارد ما را ببيند بمناسبت عيد سعيد فطر كه با ترور نماينده كردستان در مجلس خبرگان مقارن شده است تا اطلاع ثانوي عزاي عمومي اعلام كرد . اين ترور كوردلانه كه مثل ساير ترورها با دستور مستقيم هيچكسي و احتمالاً كار عمه من باشد در حالي اتفاق افتاد كه معاون رئيس جمهور درحاليكه مي دويد به كردستان رفت . البته خلاف ادب است ولي تا بوده اينطوري بوده كه هر وقت جائي بادي صادر ميشده مقصر خودش زودتر از بقيه ميگفته پيف !

برخي كارشناسان استهلال معتقدند اين شب عيدي اگر قرار به ديدن ماه بود سه برج پيش ندا و سهراب و منوچهر و ترانه و محسن و بقيه ديده ميشدند همانموقع عيد ميشد . برخي ديگر نيز ميگويند ستاد استهلال بجاي اينكه براي ديدن ماه چار قاچ بشيند زل بزند به طاق آسمان يكسر برود 209 اوين الآن كلي ماه و ماهواره آنجا نشسته . يك منبع الدنگ كه چون ريش داشت فكر ميكرد نخود آش است با اشاره به احمدي نژاد گفت اينجا هم يك ماهواره نشسته ببينيدش . كارشناسان استهلال با رد اين خبر گفتند : الاغ ! ما كارشناس استهلال هستيم كارشناس اسهال نيستيم كه اين ا.ن را ببينيم !

2009/09/18

#488

مـن بـرم قـربـان آن نـاز نـفـس دمـهـای گـرم !
.

علیرضا درحالیکه از شدت آزادی بیان الآن غیر از ایمیل و فیس بوک به صفحه خودش هم دسترسی ندارد امروز بیست و هفتم شهریور را بطور مرده و غیر مستقیم گزارش میکند :
 1. این مسئله فلسطین خیلی مهم است . حدود پنج میلیون نفر دشمن برای حل مسئله فلسطین آمده بودند آخرش هم حل نشد . به احتمال زیاد حل المسائل لازم دارد .
 2. مطابق آخرین محاسباتی که با ماشین حساب موبایلم که اخیراً به برکت نظام جای دوربین ازش استفاده میکنم انجام دادم در میدان انقلاب از استادیوم آزادی بیشتر دشمن جا میشود . صحبت کردیم قرار شد مسابقه استقلال پرسپولیس را بیندازند آنجا بلکه ایندفعه مسئله فلسطین حل شد .
 3. اولین و جدی ترین رویاروئی قوا که بطور کاملاً متوازن سه میلیون نفر دشمن اینور صد نفر دوست و برادر آنور بودند از ابتدای خیابان توحید مشاهده میشد . آن صد نفر در واقع همان بیست و چهار میلیون تائی بودند که به صداقت احمدی نژاد رأی داده بودند ، عینک نزده بودم ریز می دیدمشان .
 4. به نیروی انتظامی کاملاً دستور داده بودند که بهشان دستور ندهند . اینکه چرا اینطوری بود را نفهمیدم . آنها هم از خدا خواسته نزدیکشان که میشدی می شنیدی که دارند یواشکی یک چیزهائی راجع به حسین و میرحسین و اینجور چیزها میگویند . ضمناً چماقشان هم که سبز بود را هی الکی تکان میدادند . اینرا هم نفهمیدم چرا .
 5. به این ترتیب قوای کاملاً متوازن با پیشروی خاصی که حتماً توسط اسرائیل سازماندهی شده بود برای حل مسئله فلسطین به ابتدای جمالزاده رسیدند . نیروی انتظامی با تشکیل زنجیره انسانی مانع پیشروی آنها شد و این ممانعت بقدری موثر بود که دشمن دو دقیقه بعد به میدان انقلاب رسید .
 6. پس از فتح میدان انقلاب دشمن که از بس زیاد بود خودش هم داشت شاخ درمی آورد یک حرفهای بدی زد که چندتایش اینطوری بود : خامنه ای (ع) حیا کن ، جمعیتو نگا کن // ما اهل کوفه نیستیم ، پول بگیریم بایستیم // یا حجة ابن الحسن ، ریشه ظلمو بکن . از آنجا که میگویند حجة ابن الحسن همه جا حاضر است حتماً خودش بود شنید . اگر ریشه ظلم را نکند آن دیگر به خودش مربوط میشود .
 7. انگلیس پول داده بود که ما این چیزها را بگوئیم ما هم پولها را گرفتیم گفتیم . خب میخواستند پول را آنها بدهند شعارهای آنها را بدهیم . والا !
 8. در این زمان وزارت شعار با هوشیاری خاصی که قبلاً فقط در امام زمان دیده شده بود با وانت و بلندگو بوقی در چند جا مستقر شد . شعارهای مرگ بر امریکای وزیر شعار بقدری کوبنده بود که فوری وسط شعار "مرگ بر روسیه" دشمن گم شد . من نمیدانم حل مسله فلسطین به مرگ چندتا کشور احتیاج دارد ؟
 9. جلوی سینما بهمن علی اکبر ولایتی که خیلی خوشحال بود و اصلاً هم از زیر چشم به جمعیت سبزها نگاه نمیکرد از نیم متری من رد شد . حال و حوصله اش را نداشتم آشنائی ندادم . گفتم حالا میخواهد بیاید جلو ماچ و بوسه که ای آقا کجائی بیا این مسئله فلسطین را برای ما حل کن حال نداشتم رویم را کردم آنور رفتم .
 10. در این زمان یک اسکادران لباس شخصی با موتورهائی که هیچکس برای هیچ کاری بهشان نداده بود از کارگر شمالی وارد شد و همانموقع من نمیدانم چرا به خودم گیر دادم که بروم بالای خیابان کارگر . خوبی مسئله فلسطین اینست که پرچم و تابلو زیاد دارد دستت که بگیری هرجا دلت بخواهد میروی . و من در حال حل مسئله فلسطین به ابتدای بلوار کشاورز رسیدم .
 11. بلافاصله توسط دو میلیون نفر دشمن جدید که از سمت ولیعصر هفت تیر می آمدند خبرهائی در مورد خاتمی و کتک شنیدم که البته چون گوشهایم عادت کرده که هر وقت اسم خاتمی را می شنوم دردم بگیرد بنظرم خبر جدیدی نیامد و فوراً بهمراه حدود سیصد نفر از افراد نیروی انتظامی که داشتند می دویدند از منطقه فرار کردم .
 12. صد متر جلوتر یک عالمه به خودم خندیدم ! من چرا فرار میکردم ؟ فوری ابزار حل مسئله فلسطین را گذاشتم زمین رفتم جلو تعداد دشمن شد دو میلیون و یک نفر . چند دقیقه بعد به همین هم یک عالمه خندیدم .
 13. ساعت یک و سه دقیقه بشدت باران گرفت . دشمن هورا کشید و خدا هم چون ناراحت شد حسابی خیسشان کرد . بعضیها هم میگفتند اینکه میگویند خدا با ماست همینه . ظاهراً گاز اشک آور زیاد از باران خوشش نمی آید دود نمیکند یکی را که همانجا پرتاب کردند و طبق روال مستقیم آمد توی بغل من بدبخت فهمیدم که خدا هم انگار تنش میخارد . امروز خدا با دشمن بود نه با "ما" .
 14. صدا سیما دقیقاً سه تا دوربین آورده بود . همانجا جلوی سینما بهمن مستقر کرده بود با یک گوینده که بدبخت تا میخواست از حضور میلیونی خلقهای ستم کشیده حرف بزند فوری یک عده یا میگفتند ننگ ما صدا و سیمای ما یا میگفتند حیا کن دوربینتو رها کن یا یک پارچه سبز تصادفاً زرتی می افتاد روی لنز دوربین یا اگر هم هیچکدام اینها نمیشد اصلاً کسی غیر از دشمن آنجا نبود که مصاحبه بکند . کار اینها هم سخته ها !
 15. ظاهراً خیلی بد میشد که برای حل مسئله کتک خورده های فلسطین یک عده در تهران کتک بخورند . احمدی نژاد هم داشت دوباره یک چیزهائی راجع به پای گربه و چرخ ماشین تف میداد این شد که سیفی کاری پای چشم و چال دشمن همچی جور نبود . منهم گفتم همه زحمتها را که نباید من بکشم . اگر هم کسی کتک خورده باشد یا بلائی سر کسی آمده باشد بعداً آمارش را از کروبی میگیرم ! ول کردم آمدم !
در پایان جا دارد تا از عوامل تهیه این گزارش تقدیر را بنماید :

جعفر آقا (موبایلم) // اصغر لگن (کامپیوترم) // کامبیز (لپ تاپم) و سایر عزیزان بلوتوث خور که همکاری بیدریغ کردند !

2009/09/17

#487

فردا فقط یک موضوع داغ : حضور میلیونی ما ...
.

روابط عمومی اعلام کرد اعترافات مومن باید شب زیر سرش باشد . به همین مناسبت گردانهای حماسه آفرین و زرهی عاشورا ، تاسوعا ، فجر ، افق ، قادم ، مایل ، عمود و غیره که تاکنون همواره ضربات مهلکی به پیکره دشمن فرضی وارد آورده و ماکت اسرائیل زبون را بارها در تپه های سمنان به هلاکت رسانده اند با اتکاء به نیروها و امدادهای غیبی از قبیل فتوشاپ ، مایکروسافت ، اسکنر ، موس ، کیبرد و سایر امکانات الهی که تعداد رزمندگان و موشک را به فضل الهی چند برابر میکند آمادگی خود را برای فتح اسرائیل در خیابان انقلاب تهران اعلام کردند . روابط عمومی همچنین اعلام کرد بدلیل ازدیاد جمعیت در سردخانه تره بار کسانیکه فردا توسط دشمن به هلاکت میرسند تا اطلاع ثانوی در آکواریوم نگهداری میشوند .

به همین مناسبت مسیر هوائی خیابانهای محل تردد احمدی نژاد امام جمعه دائم تهران برای حضور در خطبه های دشمن شکون فردا که بدون واهمه از له شدگی زیر دست و پای تمام بیست و چهار میلیون نفری که دقیقاً به او رأی دادند برگزار میشود اعلام شد . کاپیتان با ارائه مشخصات دقیق این مسیر کاملاً زمینی افزود خودروی حامل احمدی نژاد که بالهای چرخنده دارد ابتدا از چاله متروی میدان قورخانه وارد سوراخ موش شده از وسط دانشگاه درمی آید . بر این اساس گفته میشود که احمدی نژاد در خیابانهای عراق که اینهمه ژنرال عکاس و دزد دارد مطمئنتر از تهران راه میرود . روابط عمومی با تکذیب این خبر گفت احمدی نژاد هیچ هم عین سگ نمی ترسد . روابط عمومی نگفت احمدی نژاد مثل کدام جانور میترسد .

امشب همچنین برخی خبرهای کاملاً دروغ از دستگیری کلیه ی جوانان زیر و بالای چهل سال کشور خبر داد . مطابق این اقدام غیورانه که طبق معمول روسها در آن هیچ توصیه ای به هیچکسی نداده اند راهپیمائی با شکوه فردا با حضور میلیونی جوانان حزب الله و خصوصاً دانشجویانی که دانشگاهشان مشخص است ولی هیچکدام از هم دانشگاهیها نمی شناسندشان همانجوری که قرار است برگزار میشود . برخی از این جوانان کاملاً دانشجو که با عصا راه میرفتند بدلیل داشتن دندان مصنوعی از فشردن دندانها به نشانه خشم و نفرت از اسرائیل خودداری کردند . در پایان دفتر رهبری در بیانیه ای اعلام کرد تخم جن ها ! نیائید ها ! هی هیچی بهشون نمیگم !

2009/09/16

#486

ناکس دارسی به نفع چاوز ناکس از تاریخ استعفاء کرد !
.
در پی قرارداد افتخار آمیز خرید بنزین از دوست و بردار چاکر اهل بیت و مخلص اهل حال برادر زین العابدین چاوز بدینوسیله ضمن تبریک حضور میلیونی شما در روز قدس نرخ فرآورده های فسیلی که طبق معمول تحریمها تا قبل از گفتگوی خبری هیچ تاثیری در آن نمیگذارد به شرح زیر اعلام شد :
 1. فسیل دایناسور : فقط برای خودروهای پلاک قرمز از قرار هر لیتر بعد از حضور خود دایناسور در نماز جمعه مفتی و قبل از نماز جمعه اصولاً خودروهای پلاک قرمز اصلاً جائی نمیروند که سوخت بخواهند .
 2. فسیل تمساح : برای خودروهای پلاک سبز در صورت حلال شدن تجاوز به ضد انقلاب توسط تمساح و سرکوب دشمن داخلی و موتور سواری در انقلاب و ولیعصر و هلیکوپتر سواری در امیرآباد و ستارخان رایگان . در صورت نیاز به فرار لازم است تا وسایل نقلیه همانجا گذاشته شود و نیاز به سوخت فسیلی ندارد .
 3. فسیل آدمیزاد : به دو صورت قبل از اسلام و بعد از شعب ابی طالب برای خودروهای پلاک زرد از تاکسی بگیر تا اتوبوس برای مسیرهای دور شونده از محل راهپیمائی روز قدس و روزهای مشابه در جایگاه عرضه میگردد . بدیهیست بدلیل جابجائی امت حزب الله با مترو در روزهای مذکور و برقی بودن مترو و فسیلی نبودن برق و ازدیاد فسیل آدم در 302 بهشت زهرا نیاز به سوخت فسیلی برای حمل و نقل زیاد احساس نمیگردد پیاده بروند پایشان باز بشود .
 4. فسیل جک و جانور : جهت تردد وسائل نقلیه ای که صنعت هواپیما سازی روسیه را شکوفا میکند در کلیه مسیرهای پروازی منتهی به بهشت زهرا و بالعکس بدلائل نامعلوم جوری که جعبه سیاه حتماً گم بشود یا پیدا نشود یا ناغافل نوار جمع کرده باشد یا کلاً کار به جعبه سیاه نکشد . جهت رعایت الگوی مصرف اینگونه وسائل نقلیه از دو سره به یکسره کاهش مسیر یافته فقط یا بلند میشود یا جوری میخورد زمین که الهی دیگر بلند نشود .
 5. فسیلهای متفرقه : برای خودروهای پلاک سفید که عموماً توسط دشمن هدایت و رانندگی میشود . مطابق سهمیه بندی لازم است تا اینگونه وسائط نقلیه زائد که از بیکاری توسط متخصصان داخلی در کارخانه ملی ایران خودروی فرانسه در چین تولید میگردد و تمام یا قسمتهائی از اتاق پژو 405 بیست سال است در یکجای موتور یا حداقل آینه بغل آن حتماً استفاده گردیده ، سهمیه فسیلی برای براندازی نداشته باشند .
 6. فسیل راستکی : برای خودروهای بدون پلاک یا دارای پلاک ناخوانا که هشت تا پیچ روی اعداد سمت راست آن بسته شده است یا پلاکهای خوانا که شماره اش سرکاری است یا پلاکهائی که پشت سپر نصب میشود یا پلاکهائی که شناسائی دارنده اش محاربه با خدا محسوب میشود یا اصلاً دارنده ندارد ولی چندتا راننده دارد یا سایر پلاکهائی که عموماً در خط ویژه حرکت میکنند سوخت وارده از ونزوئلا به مبلغ پرداختی لیتری دو هزار تومان به حساب جیب ملت شهید پرور نثار شادی روح امام صلوات بلند ختم کن !

2009/09/15

#485

آقای رهبری ! القدس لنا ! ماسک بزن گرد و غبار خفه ات نکنه !
.
در پی اعلام حضور میرحسین موسوی در راهپیمائی روز قدس سره بدینوسیله مسیرهای راهپیمائی در کلیه ی خطوط بشرح زیر اعلام گردیده از خداوند متعال برای بازماندگان طلب صبر مینماید :

مسیر مهم اول : ایران - تهران - بهشت زهرا
مسیر خیلی مهم دوم : تهران - خیابان - سردخانه تره بار
مسیر هیجان انگیز سوم : تهران - کوچه - کهریزک
مسیر معمولی چهارم : شهرستان - خیابان - یک جای کارهای بد بد
مسیر مشعشع پنجم : ایران - کار بد بد - یکجای پرت و پلا

روابط عمومی افزود بدیهیست چنانچه کسی بعد از راهپیمائی بدست ملت مظلوم فلسطین متاسفانه شهید نشود یا بشود ولی قبل از شهادت متاسفانه عکسی فیلمی چیزی ازش گرفته باشند یا متاسفانه خانواده اش درباره سفر او از سه ماهگی تا همین حالا به فرانسه با تلویزیون مصاحبه نکند یا هیچکدام از اینها نشود ولی بعداً کروبی درباره شان متاسفانه مدارک کذب ارائه نماید یا متاسفانه هر اتفاق تاسف انگیز دیگری بیفتد که روسها راهش را قبلاً یاد نداده باشند یا یاد داده باشند ولی متاسفانه بدرد هرجا نابدتر ننه ی ولادیمیر بخورد در آنصورت قوه ی قهریه (قضائیه ی سابق) با بازماندگان او مذاکره میکند که این مذاکرات هر شب ساعت ده و نیم از تلویزیون پخش میشود .

روابط عمومی همچنین ضمن تبریک روز قدس به ملت قهرمان میدان قدس اعلام کرد با توجه به اینکه ایندفعه اگر با هواپیما و قطار هم از در داهات و سربازخانه و اینجور جاها ملت قهرمان پرور بیاوریم تهران باز هم تعدادشان در مقابل گرد و خاک و سایر ذرات معلق دشمن خیلی کم است لذا فیلمبرداری متاسفانه از پشت انجام میشود . این اطلاعیه با بیان اینکه گل پشت و رو ندارد می افزاید کلیه ی شرکت کنندگان بعد از مراسم برای دریافت تصاویر پشت خود که قبل از تبدیل شدن به مدرک برای آخرین بار بطور سالم در فیلم دیده میشود میتوانند به پشت کهریزک مراجعه کنند .

روابط عمومی در ادامه افزود بدلیل اینکه بعد از راهپیمائی متاسفانه میرحسین و کروبی و چندتای دیگر که متاسفانه هنوز دستگیر نشده اند گم میشوند لذا از یابنده خواهشمندست با دریافت مژدگانی خفه بشود . در پایان اطلاعیه آمده است جهت رفاه حال ملت صحنه دار کلیه ی عزیزان شرکت کننده در روز قدس بطور رایگان با ون نیروی انتظامی جابجا میشوند . روابط عمومی متاسفانه درباره جابجائی ملت صحنه دار با تانک و نفر بر چیزی نگفت . دفتر مقام مفرح رهبری با تائید این اطلاعیه تاکید کرد آقا ما گه خوردیم قبلاً گفتیم روز قدس متعلق به تمام ملتهای تحت ستم جهان است !

2009/09/14

#484

کروبی کلید میکند : آخ حالا نازتو برم من !
.
مقام عظیم رهبری با انتشار اطلاعیه ای برای باز کردن کلید کروبی از کلید سازان معتبر دعوت به همکاری کرد . این دفتر با اشاره به مدارک و مستنداتی که قبل از هشدار رهبری در نماز جمعه ، کروبی هفته ای یکی رو میکرد ولی بعد از تهدید شدن ساعتی یکی رو میکند از کروبی خواست تا رهبر مسلمانان جهان را احتراماً به یک طرفش حساب بکند . این درحالیست که در جریان انتخابات ، کروبی بارها در سخنرانی های خود بر لزوم حساب کردن رهبری به یه ورش تاکید کرده بود . بر همین اساس ملت مسلمان زده ی ایران در همان زمان با حضور در خیابانها بر لزوم پایبندی خود به احتساب معظم له در یک طرفش تاکید کرده بودند . با این حساب تعداد کسانی که رهبر مسلمانان جهان را به یه ورش حساب کرده اند از مرز جمعیت جهان گذشت . این درحالیست که هنوز کسی دقیقاً نمیداند که رهبری به کدام طرفش محسوب میشود .

در همین راستا برخی گزارشهای نرسیده از سازمان ملل که بزودی میزبان قسمتی از مهتابی امام زمان است از احتمال انتصاب کروبی به معاونت جمع آوری سند و مدرک به حق چیزهای ندیده حکایت دارد . نامبرده که ظرف سه ماه توانست به اندازه ی سی سال مدرک جمع بکند ضمن رد این پیشنهاد سه حلقه نوار ویدوئی از هجده نفر دیگر را رو کرد . یک مقام ارشد سازمان ملل بنام بان گی مون که از ذکر نامش خودداری کرد با اعلام این خبر افزود خدا را شکر که کروبی رئیس جمهور نشد ما اینهمه مدرک علیه جمهوری اسلامی دستمان رسید . وی گفت در جمهوری اسلامی اصلاح طلبها عموماً عادت دارند که اگر یک کاره ای نشدند دقیقاً همان کارهائی را بکنند که وعده کرده بودند اگر همان کاره بشوند انجام میدهند . بر این اساس گفته میشود چنانچه کروبی رئیس جمهور شده بود الآن واحد پپسی کولای کهریزک بدون اطلاع هیچکسی همچنان باز بود .

دفتر تعظیم علیه در پایان از ملت قهرمان پر رو خواست تا در روز بین المللی قدس به نشانه ی حمایت از ملت فلسطین که آنهائی شان را که در تلویزیون می بینیم خیلی مظلومند ولی آنهائی شان را که در خیابان ولیعصر می بینیم خیلی مظلوم کتک میزنند ، بگیرند سر جایشان بشینند . به همین مناسبت تعدادی آدم نیم خیز درحالیکه سر جایشان نشسته بودند اعلام کردند چه گیری کردیما ! اگر نیائیم بیرون میگویند اینها رهبری را گرفته اند به یه ورش اگر بیائیم میگویند رهبری را گرفته اند به همان ورش . تحقیقات هنوز بر سر محل دقیق احتساب رهبری ادامه دارد !

2009/09/12

#483

آقای امریکا !
.
مذاکره کن ولی فردا که دوتا برج دیگه ات اومد پائین نگو چرا !
.

با توجه به قبول انجام مذاکره رو در رو از طرف امریکا با جمهوری کهریزکی البته نظر مفسران این بود که حکومتی که دو هفته بیشتر از عمرش نمانده که مذاکره ندارد لیکن چون همیشه فقط پیشگوئی ما درباره تمام چیزهائی که به ضررمان است درست درمی آید در اینجا شرح مذاکره هیلاری با همین جلیلی خودمان را که غیر از موش هنوز هیچ جانور دیگری هم اینقدر خر نشده که او را بخورد در زیر می آوریم :

جلیلی : بسم الرب الشهداء و الصدیقین . الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت همه شان انهار هم الغالبون . خواهر هیلاری سلامٌ علیکم
هیلاری : های مستر جلیلی . آی ام وری هپی که از نزدیک میت یو . پلیز شما چرا عین این عربها موقع حرف زدن قرآن میخوانی ؟ اوه مای گاد ! دیس ایز مذاکرات هسته ای نه ختم انعام . اینها بیوتیفول تر از یو نداشتند سند کنند اینجا ؟

جلیلی : اللهم اغفر لنا برحمتک یا الرحم الراحمین . ان الانسان لفی خسر و انزلناه فی یکی از همین لیلة القدر . الذین والذین روز به روز بدتر از این . صدق سید علی العظیم .
هیلاری : دو یو وانت مذاکره کنی یا کام هییر جوشن کبیر بخوانی ؟ وی آر همه مان کانفیوز از دست شما . مستر اوباما سند می اینجا که بگم وی آر ایندفعه شوخی نداریم غنی سازی تعلیق نکنی بنزین را به یو تحریم میکنیم . پلیز تاک ابوت دیس وگرنه شات آپ !

جلیلی : ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم . قال علی نقی علیه السلام ولا تحسبن الذین قتلوا فی کهریزک اموات بل هو احیاء و یرزقون عند اینقیلیس . اذا ذهب المحمود هر جائی بعدهم زلزالها و اخرج من الارض فیروزآبادی با جراثقالها .
هیلاری : دانکی ! هی بتو سی میکنم تاکینگ عین آدم . آی ام نات مای هازبند که عین یوقورت جلوی شماها وا بدهم ها . دیس ایز وری ایمپورتنت اند یو انگار گیر آوردی ما را . مستر سولانا کال می افترنون اند سی دت یو هر دقعه کام هییر زیارت عاشورا رید میکنی میری .

جلیلی : یا اخی ! اذا رأیتم الجلیلی فاکثروا ذکر النشور . قال قائد المسلمین الجهان انا ارید القنبلة الهسته ای اذا جاء الباطل و ذهب الحق الی قائدگی (!) سیدی مجتبی انشالله . انا مدینة العلم فی الجمهوریة الاسلامیه . ادرکنی !
هیلاری : هولی فادر ! پلیز آندراستند کن دیس مذاکرات نو لفت تا 2093 هپی نیو یر . دیس تو بمیری از دت تو بمیری ها دونت . یور نئوکلییر پروگرام ایز فوربیدن . یو وانت بمب بسازی وی آر نات خر .

جلیلی : انا نحن نزلنا الذکر و آقا ازش لحافظون . انا ولایتة العلم و المموتی تحت بابها . انا اعطیناک الکوثر فی الایران و ما ادراک ما تقلب الله فی الانتخابات و الناس یستشهدان فی سبیل الله و هو الباقی . فقال جنتی من الصحة المور بین یدیه .
هیلاری : یو آر واقعاً استیوپد یا یورسلف را به استیوپدیگی میزنی ؟ یور پیپل سیمز راست میگن یو لنگوئج آدم سرتان دونت میشه . ایرانیان پیپل سی اینجور مواقع میزنیم یور هد رو میکنیم تو یور باتم ها ! گفته باشم !

جلیلی : نحن حاضر متذاکرون من الآن الی اواخر السنوات البعدی انشالله . یا حی و یا قیوم . امّ یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء .
هیلاری : جـــــــــــِـــــــــــــــــغ ! بیل ! کام هییر آی بیکام مد انگریلی . مستر اوباما ! پلیز ایف یو رایت خودت کام هییر فیس تو فیس لوک ات دیس انیمال . جـــــــــــــــــــِـــــــــــــــــغ !

2009/09/11

#482

عمراً خود میرحسین هم نمی توانست اینطوری همه را برای شرکت در روز قدس تحریک بکند !
.

اقلیت هفتاد میلیونی سبز با انتشار بیانیه ای برای اولین بار در کمال صداقت از رهبری تشکر کرد . متن بیانیه برای اولین بار بعد از زفاف ابوبکر در زیر می آید :

از : خس ، خاشاک ، اراذل ، دشمن ، هرچی دلت خواست بگو
به : ای رهبر آزارده ، برای روز قدس آماده ایم آماده !

ما داشتیم برای روز بین المللی قدس پنج نفر پنج نفر آدم جمع میکردیم حضرتعالی یک کاری کردی محاسبات ما بهم ریخت الآن نمیدانیم پنج میلیون نفر آدم توی هر کوچه جا میشود یا نه ؟ الهی یونسکو قربان آن الفاظ اهورائی ات برود که همچی حرف که میزنی همه بسیج میشوند برای براندازی . باور بفرما این براندازی نرمی که ما میکنیم در حالت عادی اش ممکن است ده سال طول بکشد تا به نتیجه برسد تو که حرف میزنی ده روزه همانطوری میشود که باید بشود . جا دارد تا به نحو شایسته ای تقدیر شما را بنماید که اینهمه هوای ما را داری . این دشمن که امروز جنابعالی فقط نود و هشت دفعه گفتی به خیال خام خود فکر میکرده تو فقط هوای مموتی را داری اینها نمیدانند که پشت پرده چه خبر است .

رهبرا ! اماما ! خدایا ! بیا و همین امشب موسوی و کروبی و بقیه را بگیر و کلک قضیه را بکن . تو را به این شبهای عزیز اینهمه ملت را در فلسفه انتظار نگه ندار . منتظران واقعی همینهایند . میگوئی نه امشب ساعت ده برو پشت بام ببین همه شان چقدر منتظرند . جسارت است ولی خطبه های دشمن شکون امروز را یک کمی زود خواندی . میگذاشتی بعد از راهپیمائی میخواندی یک هفته دیرتر سرنگون میشدی . به این رادان هم که بعد از کهریزک ازش خبری نیست میگفتی یک بیانیه شدیداللحن یدهد ما را بترساند خودت زحمت نماز جمعه را نمیکشیدی . رهبرا ! آدرس ما را که داری ؟ درست است که امسال به ما و مورالس افطار ندادی ولی بیام یا میای ؟

به آقا مجتبی سلام برسان بگو ممرضا شاه هم همینطوری ملت را تحریک کرد که پسرش آخر شاه نشد . البته تو الهی هستی با ممرضا فرق داری ولی آن خدا بیامرز وطن فروش هم که اگر بود الآن نصف کره زمین مال ما بود عین تو ملت را جدی نگرفت که اینطوری شد . این ملت البته زیاد هم جدی نیستند همه ی کارهایشان را همینطوری شوخی شوخی میکنند . باز هم میگوئی نه جمعه برو با هلیکوپتر سیاحت کن ببین فرزندان این انقلاب همینطوری خنده خنده چقدر بیشتر از فرزندان تو در نماز جمعه هستند . رهبرا ! بد تری زدی ! اماما ! بیا منو بـیـگـیـر !

#481

آقای رهبری !
.
ببین خودت خواستی ها فردا نیای بگی جسم ناقص گریه کنی باز !
.

ده فرمان صادره در نماز جمعه :

فرمان اول : اگر اختلاف سلیقه بود اشکال نداشت : یعنی اگر اختلاف سلیقه نبود اشکال داشت . دقیقاً همینطوره . اگر اختلاف سلیقه بود نهایتاً اینکه یارو آخرش از وزارت برکنار میشد یا بهش میگفتند هولو یا می نشاندند ته مجلس که دیگه ویز ویز نکنه یا بهش نماز جمعه نمیدادند یا اینجور چیزها . ولی الآن چون اختلاف سلیقه نیست اشکال دارد و باید با طرف یک کارهای دیگری کرد . ببخشید اعترافات موسوی ساعت چند پخش میشه ؟

فرمان دوم : به حضرت علی میگفتند اینها را بزن بکوب کار را یکسره کن : خدا را شکر این یکی حضرت علی احتیاج به اصرار ندارد . خودش "اینها" را میزند می کوبد جمع میکند یک کارهای دیگری میکند که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم چکار . اصلاً اینکه می گویند مذهب با زمان جلو میرود دقیقاً یعنی همین . برای بزن بکوب به آن حضرت علی اصرار میکردند الآن این حضرت علی خودش به بقیه اصرار میکند . جسارتاً کروبی را امشب میگیرید یا فردا ؟

فرمان سوم : حضرت علی در نهایت برای مخالفانش شمشیر کشید : حالا ما شمشیر نداریم تفنگ می کشیم . اولش نشسته بودیم داشتیم وافور می کشیدیم بعد یک چند تائی هسته کشیدیم کار درست نشد چندتا دندان کشیدیم بعد یک کمی نعره کشیدیم بعد رفتیم روسیه نقشه کشیدیم بردیم کهریزک جا کشیدیم دیدیم شما تنتان میخارد الآن "در نهایت" است تفنگ می کشیم . اصلاً همه اش تقصیر حضرت علی است که "در نهایت" شمشیر کشید . وافور نبود آنموقعها شمشیر میکشید . ببخشید امشب خاتمی را هم میگیرید ؟

فرمان چهارم : نظام تاکنون کاری با دگر اندیشان نداشته : در صورتیکه میتوانسته داشته باشد . ضمناً نظام "تابحال" کاری با دگر اندیشان نداشته از حالا به بعد را نمیدانم . خواستیم از دگر اندیشان سوال کنیم ببینیم واقعاً نظام تابحال باهاشان کاری داشته یا نه همه شان زندان بودند نشد سوال کنیم . ولی احتمالاً همان کاری نداشته چون با آنهائی که کاری داشته خدا بیامرزها آدمهای خوبی بودند . ببخشید رفسنجانی را 209 میبرید یا کهریزک ؟

فرمان پنجم : امام افراد بالاتر از رئیس جمهور را هم کنار گذاشت : درحالیکه شما چه انتظارات بیخودی دارید . الآن که بالاتر از رئیس جمهور نداریم نکنه میخواهید بنده خودم را کنار بگذارم ؟ نخیر بنده خودم را کنار نمیگذارم زحمتش را شما بکشید . اصلاً در این مملکت همه راحت طلب شده اند دلشان میخواهد بما رأی ندهند ما خودمان را کنار بگذاریم . شرمنده ، حسن خمینی را هم امشب میگیرید یا پس فردا ؟

فرمان ششم : بعضیها در ردیف دشمن قرار میگیرند : منظورت همان نخبه ها بود که قبلاً گفتی در ردیف مردودی ها قرار میگیرند ؟ الآن در ردیف دشمن قرار گرفته اند ؟ خب پس همینجوری پیش برود امشب در ردیف بازداشتی ها قرار میگیرند فردا در ردیف زندانیها قرار میگیرند پس فردا در ردیف اول متهمین دادگاه قرار میگیرند پسون فردا در چندتا ردیف دیگر قرار میگیرند آخر هفته هم در ردیف 302 بهشت زهرا قرار میگیرند . ببخشید بند نسوان برای زهرا رهنورد جا دارد هنوز ؟

فرمان هفتم : در ده سال گذشته هم تلاشهائی شده بود : اما شکر خدا به نتیجه نرسید اگر رسیده بود الآن بنده با دلی شاد و ضمیری مطمئن یا باید هفته ای سه دفعه نماز جمعه میخواندم همین چیزها را میگفتم یا کلاً الآن مقام معظمتان یکی دیگر بود نماز جمعه هم زیاد لازم نبود بخوانی اوضاع خوب شده بود شما داشتید زندگی تان را میکردید . ضمناً این ده سال گذشته که چهار سالش ... ببخشید سوال بیخودی بود ... این اعترافات کروبی فردا از کانال چند پخش میشود ؟

فرمان هشتم : تفرقه در تجمع روز قدس خلاف است : ما که از اولش گفتیم روز قدس را هم عین مصلا بگو بنائی داشتیم لغو کن شر را بکن خودت میخاری . ضمناً روز قدس اتفاقاً ایندفعه خیلی هم با وحدت است . پنج میلیون تا مائیم ، پنج هزار نفر شماها غریبه هم بینمان نیست جز پنجاه هزارتا فلسطینی و لبنانی که برای هرچی آمده باشند برای قدس نیامده اند برای همین میدان قدس خودمان آمده اند که اگر کسی نگذاشت از آنها طرفداری بشود همانجا بزنند خشتکش را پشت و رو بکنند بکشند سرش . با عرض پوزش بی زحمت موسوی را موقع دستگیری زیاد کتک میزنید ؟

فرمان نهم : تیم ایران گل میزند افریقائیها دست میزنند : من جای افریقائیها بودم پشتک میزدم . راست میگی تیم ایران را ببر ونزوئلا ببین براش چیکار میکنند . ببر سومالی از خوشحالی تیم ایران را میخورند . اصلاً محبوبیت نظام یعنی همین . چهار سال بروی دار و ندار مملکت را خرجشان بکنی که وقتی تیم ایران گل میزند افریقائیها دست بزنند . حیف که نمیتوانیم به برزیل گل بزنیم ببینیم کسی برایمان دست میزند یا نه ولی زیاد هم روی افریقائیها حساب نکن چند وقت پیش که بجرین بما گل میزد اینها باز برای ما دست میزدند . جسارت است ، امشب برای دستگیری منتظری چند نفر حمله میکنند ؟

فرمان دهم : وقتی مدارا جواب ندهد باید برخورد کرد : الآن یعنی مدارا جواب نداده است دیگر ؟ خوب شد گفتی چون ما فکر میکردیم این مدارای شما دارد کم کم جواب میدهد . به این روسها اعتماد نکن ، روشهای اینها اگر جواب داده بود الآن هنوز همانجوری اتحاد جماهیر بودند برای فروختن نیم کیلو اورانیوم اینقدر دنبال کون تو موس موس نمیکردند نصف کره زمین هم نقشه کشورشان بود . البته در کوچک کردن نقشه کشور روشهایشان برای شما خوب جواب داد . جسارتاً این دستگیری موسوی و کروبی هم نکنه روش روسهاست ؟ جواب نمیدهد ها بدتر میشود . بعداً نگی نگفتی !

2009/09/09

#480

بک...نید ما را ، ملت ما زنده تر میشود !
.

با توجه به لزوم دستگیری و پلمب همه جای همه ، وزارت شعار با صدور اطلاعیه ای تعدادی از شعارهای ملکوتی گذشته را که قبلاً فرمایش بزرگان و وحی و تقوا و مظهر ایمان بود ولی الآن مظهر شیطان پرستی با پولهای اسرائیل و حمایت انجمن پادشاهی میباشد با عنایت به احوال روز و تغییر کاربری مختصری به شرح زیر اعلام کرد :

احوال روز : علی مطهری در مجلس به مموتی اعتراض کرد .
شعار : مطهری پاره ی هیچ جای هیچکسی نیست .

احوال روز : علیرضا بهشتی خواستار ابطال انتخابات و دستگیر شد .
شعار مربوطه : بهشتی یکنفر آدم معمولی بود وسط این ملت . (شهید ظالم لیسانس بهشتی)

احوال روز : نوه های امام با ولایت فقیه مخالفند .
شعار : روح من دیگه کیمدی خمینی ، بت میسازی خمینی .

احوال روز : هفتاد نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند .
شعار : خامنه ای قاتله ، ولایتش کامله .

احوال روز : چین و روسیه و امریکا و اتحادیه اروپا .
شعار : هم شرقی ، نه غربی ، یعنی جمهوری اسلامی .

احوال روز : عراق چهارمین توافقنامه امنیتی با امریکا را امضاء کرد .
شعار : راه قدس از سوریه میگذرد . بشار اسد یعنی خوش بحال شیر .

احوال روز : همسر شهید باکری بیانیه داد .
شعار : شهدا پرژکتور محفل براندازی بشریتند .

احوال روز : حضور سبزها در مساجد .
شعار : مسجد سنگر تیمی براندازی است ، سنگرها را ترک کنید .

احوال روز : اعتراضات دانشجوئی .
شعار : درس نخوان محصل ، لیسانسه ها زندانند .

احوال روز : نخست وزیر اسرائیل با پوتین در مورد فروش تسلیحات به ایران گفتگو کرد .
شعار : اسرائیل باید روی نقشه جغرافیا چند برابر بشود !

2009/09/07

#479

20:30 فاش کرد : راسو --» رهبری ، احمدی ، سپاه ، و ... !.
.

در پاسخی دندان شکن به حزب رسا ، جمعیت اسلامی راسو متشکل از رهبری ، احمدی ، سپاه ، و ... تشکیل شد . مرامنامه این جمعیت برای اداره امور در زیر می آید :

الالف : طرز تهیه دولت
 1. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند دولت .
 2. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند وزرای آن دولت .
 3. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند رسانه آن دولت .
 4. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند منتقد آن دولت .
 5. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند بخاطر همان دولت .

البا: طرز اداره دولت

 1. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر آمار بدهند برای دولت .
 2. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر پول بدهند برای آن دولت .
 3. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر مقام بدهند برای آن دولت .
 4. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر وعده بدهند برای آن دولت .
 5. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر بدهند برای همان دولت .

الجیم : طرز استقرار دولت

 1. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر آدم بگیرند برای دولت .
 2. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر اعتراف بگیرند برای آن دولت .
 3. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر پاچه بگیرند برای آن دولت .
 4. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر رأی بگیرند برای آن دولت .
 5. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر بگیرند برای همان دولت .

الدال : طرز و غیره دولت

 1. و ... یک اتفاقهای ناجوری می افتد .
 2. و ... یک حرفهای ناجوری درمی آید .
 3. و ... یک کارهای ناجوری انجام میشود .
 4. و ... یک مدارک ناجوری جمع میشود .
 5. و ... 20:30 یک برنامه ناجور نشان میدهد .

نتیجه : 20:30 هویت جمعیت اسلامی راسو را فاش کرد . برای عضویت در این جمعیت بکن ، بده ، بگیر . بعد باز برو بگو چرا تمام ارکان نظام یکجوریشان میشود . بی ادب !

2009/09/06

#478

بی زحمت راهپیمائی 22 بهمن را هم لغو کنید وگرنه میائیم ها باز !
.

در پی لغو مراسم شبهای احیا و نماز عید فطر سازمان لغو مناسبتهای سازنده با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام "چه گیری کردیما" مواردی را در مورد تعدادی از مناسبتهای قابل لغو در آینده ای نه چندان دور به این شرح اعلام کرد :

اکنون که به قدرت خدا ملت از ما مسلمان تر شده اند و برای اعلام اعتراض تا این لحظه همه گونه نماز جمعه و پشت بام و فقط مکه نرفته اند و قرار است در روز کاملاً جهانی قدس جهت حمایت از ملت مظلوم فلسطین خشتک ما را پشت و رو کنند بکشند سرمان این سازمان مفتخر است به اطلاع برساند که بدینوسیله مراسم پر فیض سینه زنی و زنجیر زنی در تمام دهه های محرم لغو میباشد . لازم است ملت مستحضر باشند که از این به بعد چنانچه کسی در مناسک معنوی حج خدای نکرده راهپیمائی برائتی چیزی شرکت بکند قلم پایش را حتماً می شکنیم . در سالگرد رحلت طاقت فرسای امام نیز غلط میکند کسی تا مرقد پیاده برود . همان سر جایتان بگیرید بشینید به اندازه کافی ثواب دارد شر درست نکنید . با توجه به اینکه قرار است امسال مدارس و دانشگاهها نیز با دو هفته تاخیر از اسفند شروع بشود لذا راهپیمائی نمادین تسخیر لانه جاسوسی و لانه های مشابه نیز امسال لغو میگردد . ما تحقیق کرده ایم ظاهراً ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم لاوائل صناعة التنجیم که از کتب معتبره است گویا صراحتاً متذکر شده است که پائیز از اول اسفند شروع میشود لیکن در چاپهای بعدی جای مهر و اسفند با هم عوض شده که اعترافات مربوطه بزودی پخش میشود .

همچنین حضور در صفوف بهم فشرده نانوائی و خط واحد و ایستگاه مترو نیز از مصادیق براندازی بشمار آمده ما به شما اعتبار نداریم ولتان بکنند همانجا راهپیمائی نرم میکنید . هرگونه تجمع در صحنه تصادفات باید حتماً با مجوز وزارت کشور انجام گرفته اجتماع در تشییع جنازه و سوم و هفتم و چهلم با تحریک انگلیس قلمداد میگردد . ما خودمان دیده ایم مثلاً اسم میت کاظم است همه برای ندا عزاداری میکنند . تا اطلاع ثانوی استقبال میلیونی از مموتی قدغن بوده چنانچه دوباره کل هیئت دولت را برداشت برد یک جای پرت و پلا سه متر شلنگ فشاری آب افتتاح بکند ما همان صحنه های میلیونی پیارسال را نشان میدهیم بیخود از الآن در فیس بوک پیغام پسغام نفرستید که بروید با کفش از ایشان استقبال میلیونی بکنید . در ضمن با توجه به دستاوردهای عظیم هوا فضا علی الحساب راهپیمائی فضائی برای فضانوردان ممنوع بوده ایندفعه که برای پخش پیام مموتی تشریف بردند فضا یکجور دیگر سرشان را گرم بکنند . معظم له به خودی ها فرموده اند چنانچه دلتان میخواهد بمانید اگر من انشالله خدای نکرده افتادم مردم ختم هم نگیرید بارگاه ملکوتی بخورد تو فرق سرم . این ملت ظاهراً بد جوری منتظر چـُـشند و کروبی سند جمع میکند .

با توجه به موارد فوق و اینکه سر و ته جمهوری اسلامی جمعاً شامل همین تجمعات و راهپیمائیهائی میشود که قبلاً دشمن شکن بود ولی الآن الهی خیر نبینید لذا با لغو تمام مناسبتها بدینوسیله اعلام میگردد که بیخود زور نزنید جمهوری اسلامی همینطور که پیش برود خودش دارد خودبخود لغو میشود . پیشاپیش تبریکات ما را پذیرفته دو سه ماه دیگر صبر کنید وقتی شر ما کم شد بروید هر غلطی دلتان خواست بکنید !

2009/09/05

#477

چاکر آقای میرحسین ... سلام !
.

در پی بیانیه یازدهم میر رئیس جمهور موسوی یک تریلی دلار دیگر در مرز ترکیه کشف شد . آگاهان سیاسی که نوشابه را از ته دوست دارند معتقدند هر وقت میرحسین بیانیه میدهد چون از ترس هیچ اتفاقی برای کل نظام نمی افتد لذا همه فوری پولهایشان را با تریلی از کشور خارج میکنند . پلیس بی شعور ترکیه که هنوز فهمش نمیرسد وقتی پول میگیرد چه چیزهائی را نباید بگوید به نقل از کیهان معتقد است این پولها در واقع مقداری چدن بوده که برای آلومینیوم کاری و اصلاً شما به این کارها چیکار دارید ؟ به همین مناسبت رهبری در بیانیه ای که در هر خطش فقط هشتاد و دو بار گفته "دشمن" مقداری رهنمود سازنده داد . ستاد تولید رهنمود سازنده به میرحسین هشدار داد چنانچه این اعمال بی فایده که برای هیچکس مهم نیست تکرار بشود ممکن است بقیه ی فک و فامیل زهرا رهنورد هم داوطلبانه دستگیر بشوند . این درحالیست که حال برادر زهرا رهنورد بعد از بیانیه نهم میرحسین خیلی خوب است و قرار است وقتی حالش بهتر شد برای ترساندن عمه اینا برود اعتراف بکند .

به همین مناسبت خبرگزاری فارس در دویست و هشتاد جوابیه که خیلی شبیه اعترافهای هفته آینده است بیانیه ی میرحسین را نشانه شکست مذاکرات صلح فلسطین اعلام کرد . این خبرگزاری وزین از سعید مرتضوی که هنوز معلوم نیست معاون چی چی دادستانی کل کشور شده است خواست تا با استناد به اعترافات اغتشاشگران اخیر که برای منظورهای دیگری جمع آوری شده بود موسوی را تحت پیگرد بین المللی قرار بدهد . هم اکنون تعدادی امام زمان گمنام که به هیچکسی از هیچ جائی وابسته نیستند با چماق تراش مشغول آماده کردن متن جوابیه به موسوی میباشند . این افراد که جمعاً هفده سال سن دارند و جنایتهای میرحسین در طول دوران ننگین نخست وزیری بخوبی یادشان است همچنین آمادگی خود را برای بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس و پرتاب تخم مرغ به نمایندگی از تمام دانشجویان ایران که علوم انسانی چندتایشان را بی دین کرده به دیوار مقر اتحادیه اروپا اعلام نمودند . در همین راستا قرار شد رهبری که اصولاً با اینگونه حرکات کاملاً خودجوش خیلی مخالف است در خطبه های نماز جمعه ی این هفته که همینطوری بیخود و بی جهت با بیانیه میرحسین مصادف شده است از این افراد تشکر بکند و جهت جلوگیری از خون دماغ در لوله هایشان پنبه بچپاند .

طبق خبرهای کذب واصله در حال حاضر تعدادی اوباش فریب خورده خیابانی در تدارک برگزاری هرچه باشکوهتر روز کاملاً جهانی قدس صرفاً برای لبیک به رهبر مسلمانان جهان میباشند . به اعتقاد ناظران اینگونه مناسبتها که جمهوری اسلامی حالا یک غلطی کرد اختراعشان نمود آخر رهبری را دق میدهد . جمهوری اسلامی پیش از این در یک اقدام بجا و شایسته با جلوگیری از برگزاری مراسم احیاء در مرقد معطر مانع از براندازی توسط امام راحل شد . برخی میگویند جنبش سبز کنونی اگر هیچ فایده ای نداشته باشد در جمع کردن هرگونه مناسبت و راهپیمائی جهانی و سنت حسنه تکبیر و نماز دشمن شکن جمعه و سایر مراسم مذهبی که از صدر اسلام همیشه انجام میشده خیلی موثر است . دیگران میگویند چنانچه همین مراسم و مناسبتها جمع بشود انگار جمهوری اسلامی کلاً جمع شده حضرت عباسی بشمار ببین در سی سال گذشته جمهوری اسلامی بدون داشتن اینها عمراً دیگه چی داشته ؟!

2009/09/03

چو نیلوفر بر تو می پیچم بی تو من هیچم ...

...

هر چه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم ٫

همه آن است که یقین ندارم که نبشتنش بهتر است از نا نبشتنش .

*

ای دوست نه هر چه درست و صواب بوُد روا بود که بگویند ...

و نباید در بحری افکنم خویش را ٬ که ساحلش بدید نبود

و چیز ها نویسم بی خود ٬ که چون واخود آیم بر آن پشیمان باشم و رنجور .

ای دوست می ترسم وجای ترس است از مکر سرنوشت ...

*

حقا و به حرمت دوستی که نمیدانم

که این که می نویسم راه سعادت است که می روم یا راه شقاوت

و حقا نمی دانم که این که می نویسم طاعت است یا معصیت

کاشکی یکبارگی نادانی شدمی تا از خود خلاصی یافتمی

*

چون در حرکت و سکون چیزی نویسم ٬ رنجور شوم از آن به غایت

و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم هم رنجور شوم

چون احوال عاشقان نویسم نشاید ٬ چون احوال عاقلان نویسم هم نشاید

و هر چه نویسم هم نشاید ٬ و اگر هیچ ننویسم هم نشاید ٬

و اگر گویم نشاید و اگر خاموش گردم هم نشاید و اگر این واگویم نشاید

و اگر وانگویم هم نشاید و اگر خاموش شوم هم نشاید

عین القضات همدانی

2009/09/02

مژده مژده ! تائیدیه مدرک کامران دانشجو هم رسید !

...
(اینهم محض خنده و تعویض روحیه ی بد اخلاقها عین خودم !)

#476

آمیرحسین ! داداش بعضی وقتها حرف هم بزن !
.
نام میرحسین موسوی از نظر مقدار سکوت در برابر دو ماه فاجعه در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد . وی قادر است ظرف دو ماه فقط دو بار هر بار بمدت ده دقیقه یکبار به زور و از پشت وانت حرف بزند که غیر قابل رقابت است . ناظران معتقدند در ابتدای جنبشی که اتفاقاً به اسم همین میرحسین شروع شد چنانچه ایشان حرف نمیزد همه نگران میشدند که مبادا دستگیر شده باشد لیکن الآن اگر حرف بزند همه مطمئن میشوند که حتماً دستگیر شده است . وی همچنین کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین در زدن حرفهای بی موقع شد . نامبرده دو ساعت قبل از اتمام انتخابات یکساعت درباره دلائل پیروزی خودش سخنرانی کرد ولی تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فقط نشست بـّـر و بـّـر منرا نگاه کرد . وی همچنین قبل از انتخابات روزی سی دفعه از امام راحل خاطره تعریف کرد الآن هیچی برای تعریف کردن یادش نمی آید . وی که ظاهراً از دانش آموختگان سابق مدرسه باغچه بان میباشد در اطلاعیه ای که آنرا هم زنش نوشت یکدفعه اصولاً نسبت به همه چیز ابراز نگرانی کرد تمام شد رفت پی کارش . پزشکان معتقدند این حد از نگرانی که آدم در خانه اش بشیند در و دیوار را تماشا بکند برای قلب و جاهای دیگر ضرر دارد !

به اعتقاد ناظران سیاسی چنانچه این وسط کروبی هم نبود الآن همه جریان خرمگس و ا.ن هم یادشان رفته بود . به گفته یکی از آگاهان که هنوز کسی بهش تجاوز نکرده است علت دستگیر نشدن میرحسین تا این لحظه اینست که بازجو دق مرگ میشود تا این دو کلمه حرف بزند . اصولاً در جمهوری اسلامی رئیس جمهور یا اینقدر زر میزنند که همه بهش فحش خواهر مادر بدهند یا اینقدر حرف نمیزند که باز همه دلشان بخواهد همینکار را بکنند . به اعتقاد مورخان اینکه در انتخابات بر علیه موسوی کودتا بشود بعد کروبی سر و صدا بکند اصلاً عجیب نیست . این درحالیست که در کهریزک بخاطر همین آقا ترتیب ملت را با بطری دادند الآن مدارکش را کروبی دارد جمع میکند . همچنین کسانی که علیه موسوی کودتا کردند الآن دارند اطرافیان کروبی را دستگیر میکنند . شاهدان عینی میگویند موسوی درحالیکه دارد بـّر و بـّـر زهرا رهنورد را تماشا میکند البته خیلی هم نگران است . پزشکان احتمال عود کردن بواسیر را در این مرحله از نگرانی نشسته صد درصد ارزیابی کرده اند !

برخی میگویند این خیلی باحال است که مردم به رئیس جمهور بگویند چیکار بکند چیکار نکند . این حد از دموکراسی در کشورهائی که پیام رئیس جمهور قبلی شان در فضا پخش میشود بدیهی تلقی میگردد . مثلاً مردم به رئیس جمهورشان میگویند جان اون مادرت برای حمایت از خودت بیا نماز جمعه یا میگویند سه میلیون تا از ما بخاطر تو یکجا جمع میشویم این تن بمیره بیا نکـّـار مارو یا مثلاً میگویند داداش ! برای راهپیمائی که قرار است در آن من بخاطر تو کشته بشوم دو خط بیانیه بده بعداً لااقل برای نکیر و منکر که شب اول قبر در سردخانه ی تره بار پرسید تو اون وسط چه غلطی میکردی جواب داشته باشم بدهم ! والا !

2009/09/01

#475

برای آبجی بالایار که از ما دلخوره !
مشاور جدید مموتی مـمـه میخواد !
.

نظر به اینکه مموتی در گفتگوی تلفنی با یک بچه ی 9 ساله نظرات او را در اداره کشور جویا شده است و از یک طفل پنج ساله برای حل معضل ترافیک راهنمائی گرفته است اینجانب ضمن خوشحالی از اینکه مموتی سرانجام بعد از عمری یک هم قد و قواره ی خودش را برای همفکری و همزبانی گیر آورده با نی نی مزبور مصاحبه ای ترتیب دادیم که در زیر می آید :

ما : سلام نی نی ! یه بوس بده قاقا بدم .
نی نی : اوئه ... اوئه ... اوئه ... ممه بده !

ما : سپردم یکی که میتونه کرم کنه بهت ممه بده . میگم که نی نی ! بی زحمت تو از کجا دکترا گرفتی ؟
نی نی : مدرک اَخه ! من پی پی دالم . ممه بده !

ما : من ممه ندارم نی نی جان ! چی شد که برای مموتی نقاشی کشیدی ؟
نی نی : مامانی منو سلپا کلد جیش لیخت لو دفتل مشق داداشی اونجا که نقشه ایلان داشت . مموتی فک کلد واسه اون کشیدم . ممه بده !

ما : بابا به حضرت عباس من ممه ندارم ! دفتر مشق داداشی چطوری رسید دست مموتی ؟
نی نی : مموتی سفل استانی اومد مامانی جیش منو گذاشت تو پاکت داد بهش پول دادن . ممه بده !

ما : هی میگم نره میگی بدوش ؟ خب بعدش چی شد ؟
نی نی : بعد مموتی تلفن کلد خونه گفت ملسی که واسه جیشیدن به ایلان بلنامه دادی . بیست دقیقه با من تلفنی حلف زد . گفتم ممه بده !

ما : عجب بچه زبون نفهمی هستی ها ! میگم من ممه ندارم !
نی نی : با تو نیستم که . به مموتی گفتم ممه بده گفت سه تا وزیل من ممه دالن بیا از این بلنامه ها بده ممه بدن . حالا ممه بده !

ما : الدنگ ! این ممه ای که ما داریم کار تو رو راه نمیندازه ! بعدش چی شد رفتی ممه خوردی ؟
نی نی : نخیل ! لفتم دیدم اونا خودشون جیشو بودن . چندتاشون هم لیشو بودن . بو میداد نخولدم . جیش کلدم تو بغل یکیشون بهش جایزه دادن واسه الگوی مدیلیت . ممه بده !

ما : میزنم بمیری ها ! خب لابد بتو احتیاج داشتن که بردن پیش وزرا . تو بزرگ بشی چی میشی !
نی نی : خودت بزلگ بشی چی میشی ! اونا خودشون اونجا نی نی بودن . یکی از نی نی ها عین هولو میموند داشت میلفت . کلاغ پل بازی میکلدن میگفتن : کلاغ پل ، ایلان پل ، جمهولی اسلامی پل . ممه بده !

ما : آخه من ممه از قبرم دربیارم بدم بتو ؟ جدی اونجا همه نی نی بودن ؟
نی نی : نخیل ! خودشون اندازه بابائی بودن عقلشون نی نی بود . نقشه کله زمین آولدن گفتن اینجا جیش کن واسه مدیلیت دنیا احتیاج دالیم . ممه بده !

ما : پدرسگ ! مگه من مایکل جکسونم که ممه داشته باشم ! حالا چی شد ؟ جیش کردی ؟
نی نی : حالا که بمن ممه نمیدی من به دفتل تو جیش میکنم مموتی بیاد تو لو ببله واسه خودش . خوشت میاد ؟ نی نی بد ! من ممه میخوام !

#474

مرحله اول طرح ارتقاء امنیت روانی بالاترین به اجراء درآمد !
.
در پی مسدود شدن حساب اسفندیار شورای هماهنگی بالایاری (با اویاری فرق دارد) متشکل از بالایارهای اول تا سوم و آبجی بالایار (احتمال ارتباط ایشان با فاطی زیاد است) به منظور ایجاد ارتقاء فرهنگ کاربران در استفاده از وسائل نقلیه عمومی طرح ارتقاء امنیت روانی را با موفقیت به اجرا درآورده موارد آن در زیر می آید :
 1. رعایت حجاب اسلامی در تیتر ، توضیح ، بر چسب ، موضوع ، فرستنده ، خواننده ، مثبت دهنده ، منفی گیرنده ، کامنت گذارنده ، اعضاء ، جوارح و غیره لازم و ضروری است و کاربران متخلف به حبس الی سه ماه تا عمراً بسته میشوند .
 2. بکار بردن هرگونه عبارات منافی عفت در مورد ارکان منافی عفت نظام استفاده از نظر شخصی در تیتر ، توضیح ، برچسب و غیره محسوب شده کاربر مربوطه توسط آبجی بالایار مورد ارشاد قرار میگیرد .
 3. ما تلاش نموده ایم تا لینکهای سیاسی شما در این برهه حساس عمراً بالا نرود . به همین مناسبت حد نصاب امتیاز لازم برای لینکهای سیاسی از این تاریخ لغایت پایان بحران سیاسی کشور به اندازه ی تعداد کاربران افزایش می یابد . توضیحاً اینکه در حال حاضر بالاترین سه میلیون عضو دارد آمارش هم در وزارت خارجه موجود است .
 4. هرگونه خبر رسانی از جنبش سبز تشویش اذهان عمومی محسوب شده آمدیم و سه تا کاربر دلشان نخواست از اینجور خبرها در سایت مطلع بشود . لطفاً تا اطلاع ثانوی فقط لینکهای سکسی از برینتی اسپیرز بگذارید که زمستان تابستان مشتری دارد .
 5. طبق طرح میادین کاربرانی که حساب تپل مپل دارند مشمول طرح بررسی دارائی ها شده باید کاملاً ثابت بشود که اعتبارشان را از راههای مشروع بدست آورده اند . چنانچه خلاف این امر ثابت بشود کل اعتبار کاربران مزبور به حساب برادران لبنانی بالاترین واریز خواهد شد .
 6. اضافه نمودن موضوع داغ با عنوان رهبر فرزانه ، رئیس جمهور محبوب ، دولت خدمت گذار و امثالهم بلامانع بوده لیکن برای عناوین دیگر نظر شورای نگهبان بالاترین و آبجی بالایار جهت حذف موضوع لازم و ضروری است .
 7. اشکالات سه سال اخیر سایت کاملاً طبیعی بوده و از این اتفاقات روزی هزار دفعه همه جا می افتد . چنانچه قول داده بودیم که مشکل حل بشود ولی صد برابر شد دیگر همینیه که هست . نخواستی هـّـری !
 8. بر همین اساس ممکن است مثبتهای شما به یک لینک منفی درج بشود یا کامنت موافق شما ناگهان ناپدید بگردد یا یک هفته امکان اضافه کردن لینک همینجوری بیخود و بی جهت نداشته باشید . این اشکالات در کل نظام کاملاً طبیعی بوده لطفاً برای آبجی بالایار حرف درنیاورید .
 9. از این به بعد کابران متخلف کچل شده و با آفتابه و پشت وانت دور بالاترین چرخانده میشوند . باشد تا عبرتی بشود برای کاربران دنباله .
 10. حساب کلیه ی خوانندگان این متن تا اطلاع ثانوی مسدود میشود . بعد از این امر از تشکیل اجتماعات بیش از یک نفر در سایت اکیداً خودداری نمائید وگرنه آبجی بالایار مجبور میشود با جیغ اشک آور شما را متفرق بنماید .
حاسبوا قبل ا.ن تحاسبوا !