2018/11/04

#1529

دانشگاه آزاد پوشیدن شورت زیر شلوار را الزامی اعلام کرد!رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ابراز نگرانی شدید از هجوم دشمن از طریق تحریک جوانان دانشجو، با تشکیل کمیته «آراستگی فردی» که حداقل یک رئیس، دوازده معاون و چهل پنجاه ژن خوب که جهت مواظبت از آراستکی فردی ماهی 14 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، باری دیگر چنان ضربه محکمی به ادعاهای پوچ رئیس جمهور امریکا زد که شدت ضربه به‌قدری زیاد بود که در برگشت خودش هم خورد زمین.

بنا به دستورالعمل جدید که راه نفوذ دشمن از طریق لباس دانشجویان را سد کرد، استفاده از شورت پاچه‌دار، پوشیدن آستین رکابی یا رکاب زدن با آستین بلند، بستن هرگونه کش به موی سر اعم از کش قیطانی یا کش میل پرده، استفاده از شلوارهائی که سه نفر-ساعت وقت و امکانات دانشگاه را صرف بالا کشیدن خشتک شلوار خصوصاً از پشت می‌نماید، استفاده از شلوارهائی که تعمداً پاره شده و یا به میخی چیزی گیر کرده یا از بس پوشیده پاره شده، استفاده از پاپیون ولو در شرایطی که دانشجو از ترس برخورد کمیته آراستگی فردی پاپیون کرده باشد، استفاده از الفاظ زشت از قبیل مادر ژن‌ده، و سایر مواردی که به جهان اسلام ضربه بزند را ممنوع اعلام کرد.

همچنین این کمیته جهت تسهیل خواهران دانشجو، استفاده از خود خواهران در دانشگاه را ممنوع و یا با در نظر گرفتن شرایطی مانند پوشیدن شورت نخ در بهشت، استفاده از کلاه و شال و مقنعه و چادر با هم، نصب زیور آلات مگر در مواردی که حلقه ازدواج در انگشت قرار گرفته باشد که آنهم چون خود انگشت باعث تحریک است ترجیحاً حلقه طوری شان داده شود که انگشت معلوم نباشد، نشان دادن سوراخ گوش، سوراخ دماغ، سوراخ دهان و سایر موارد سوراخ‌دار موجب تحریک، و کلاً استفاده از هر چیزی که باعث جلب توجه دیگران می‌شود، و اصلاً ولش کن، چون خود خواهران کلاً هر کاریشان کنی باعث جلب توجه دیگران می‌شوند را ممنوع اعلام کرد.

وی افزود: در صورت تخلف افراد از این موارد، در مورد اول صرفاً تذکر لسانی محترمانه و صریح و چنانچه دانشجو زنده ماند در موارد بعدی برخوردهای محترمانه‌تری صورت خواهد گرفت.