2008/07/31

#106

آقا من هنوز اندر حیرت این علی دائی و کار خدا هستم ! حالا من زیاد به علی دائی کاری ندارم اون بدبخت هم مثل خیلیهای دیگه پرورش یافته جمهوری اسلامیه ازش انتظار بیشتری نمیره ولی به حضرت عباس اگر اینارو اونطور که ادعا میکنن خدا فرستاده باشه منهم ادعا میکنم :

اصلاً حالا که اینطوریه کی به کیه من خود خدام !


اینهم حلقه گمشده داروین است درحالیکه میمون جد و آبادشه !

به این دلایل من خدا هستم :
  1. دوتا چشم دارم با دوتا گوش و یک دستگیره دماغ و سه جفت دمپائی و دوتا بیژامه چلوار با ۱۸۵ سانت قد و ۸۰ کیلو وزن فقط لپهام گلی نیست بقیه مشخصاتم عین همونهائیه که سی ساله دارن به شما بشارت میدن بلکه چه بسا خوش تیپ تر !
  2. اعصاب هم ندارم چون ۱۲۴ هزارتا پیامبر فرستادم فقط تو یه گوله جا دقیقاً همان یه تیکه هم هنوز وضعش از بقیه جاهای دنیا بدتره وگرنه چرا حتی یک پیامبر در اروپا مبعوث نشده ولی اونا از همه بابت یک قرن از خاورمیانه پیامبر خیز جلوترن ؟!
  3. سواد هم آنقدری دارم که راحت اسکل نشم بلکه تا بوده اینطوری بوده که ملت را اسکل هم کرده ام که یعنی دقیقاً همان کاری که آدمهای مذهبی که میگن از طرف من اومدن دارن در تمام دنیا میکنن تازه من بهترشو بلدم ! (بلا نسبت آقا !)
  4. من فقط بجای عرش روی فرشم که البته اینهم ایرادی نداره تا چند وقت دیگه قراره از صندوق مهر محمودرضا وام بگیرم که لوبیای سحرآمیز بسازم اونوقت میرم عرش حرف زیادی هم نباشه !
  5. از نظر منهم هر جور که حساب میکنم ۱+۵ آخرش میشه ۶ یا نهایتاً اگر خیلی بخواد زیاد بشه ۷ دیگه بیشتر نمیشه اینکه اینهمه بیانیه و تحریم و ژنرال و اشعه ایکس و زرت و پرت نمیخواد که هی از ما مایه میگذارن !
  6. با تمام انواع سلاحهای هسته ای بصورت صلح آمیز و جنگ آمیز و طنزآمیز هم موافقم چون منکه قراره آخرش با جهان همان کاری رو بکنم که اینا میخوان الآن بکنن دیگه چرا بیخودی زحمت بکشم اونموقع ؟!
  7. نسل دایناسور هم هیچوقت منقرض نشده چرا بیخودی حرف میزنین اصلاً مگه شما اونموقع بودین و دیدین ؟! دایناسور همون دایناسوره فقط لباسش عوض شده هر وقت اینا منقرض شدن اونا هم میشن !
  8. من حساب کردم دیدم تا حالا هرچی که گفتم از همه اش دقیقاً همون برداشتی رو کردن که دلشون خواسته ! خدا هم همینطور مثلاً یه جا گفته اگر زنی این صد هزارتا خطا رو کرد دعواش کنید الآن دارن با زنها صد هزارتا خطا میکنن تازه دعواشون هم میکنن ! یعنی چه ؟! هی هیچی نمیگم !
  9. جیغ و هوار هم که اوف تا دلت بخواد بلدم چون تو نظام آباد یاد گرفتم دیوار حاشای منهم از همه بلندتره مثلاً یه بار سر کلاس با لوله خودکار آدامس شوت کردم تو موهای معلممون همون لحظه هم اجازه گرفتم که برم دستشوئی درحالیکه به عمرم تو مدرسه دستشوئی نرفتم ! وقتی برگشتم دیدم یکی از همکلاسیهام باد اومده تقصیر منهم که نبود !
  10. اصلاً من خدام دیگه اینکه دلیل نمیخواد چطور اینا هی فرت و فورت از من مایه میگذارن شما هیچی نمیگید حالا سر خود من که شد دلیل میخواید ! اینهمه من میگم عذاب النّار و اینا پس ببخشید منظورم چیه ؟!

فقط این وسط شما بفرمائید حالا که من خدام پس چرا احمدی نژاد و علی دائی و بقیه رو من نفرستادم ؟! نه بفرمائید دیگه !