2008/07/31

#104

با نزدیک شدن به پایان مهلت دو هفته ای کشورهای غربی به ایران برای پاسخگویی به بسته پیشنهادی فشارها علیه ایران در اروپا افزایش یافته است (BBC)

شما زحمت نکشید ما خودمان به خودمان فشار می آوریم !

اولی حمهوری اسلامی است بقیه هم غربی ها هستند که دارند فشار می آورند ولی آخری هم جمهوری اسلامی است !

با افزایش فشارها این اتفاقات حتماً می افتد :

 1. دوباره جلیلی میرود ژنو درباره فلسفه ظهور برایشان حرف میزند دو هفته دیگر وقت میگیرد !
 2. احمدی نژاد هم سر زده میرود روستای اشکول آباد مستوفی 8 تا داهاتی را با غرب دشمن میکند !
 3. رهبری هم که یک هفته میگوید احمدی نژاد گه خورده هفته بعد میگوید نه نخورده الآن کدام هفته هستیم ؟!
 4. همینطوری پیش برود دوباره حداد باید بشود رئیس مجلس چون لاریجانی باید تمام وقت زور بزند که بما حمله نکنند !
 5. اگر فشارها بیشتر بشود می دهیم سردار جعفری ۳۲۰ هزارتا قبر دیگر هم برایتان بکند ها ! گفته باشیم !
 6. خیلی باحال است ! غرب به آدمهای جمهوری اسلامی فشار می آورد جمهوری اسلامی هم به ما آدمهای غربی !
 7. اصلاً انگار این غرب کجکی فشار می آورد چون بجای جمهوری اسلامی مردم دردشان میگیرد !
 8. آندفعه که فشار آوردند امنیت اجتماعی نهادینه شد ایندفعه غیر از نهادینه نهاده هم میشود !
 9. افزایش فشارها خیلی خوب است آدم کاملاً آن پالیزدار بدبخت را فراموش میکند !
 10. دانشگاه زنجان و اعدام وبلاگنویسها و مهندسان اراذل و عکاسیهای اوباش و بقیه هم که دقیقاً میروند به یه ورش !
 11. حیف که اسرائیلیها عین ما رهبری ندارند وگرنه یک کاری میکردیم که غیر از نخست وزیرشان او هم عوض بشود !
 12. اینهم خیلی حیف است که اسرائیلیها نمیتوانند این لطف بزرگ را بما بکنند !
 13. اصلاً اگر باز هم زرت و پرت اضافه بکنند ما غیر از خود موشکهای بالستیکی که داریم کلاهکهای هسته ای مان را هم برای همه رو میکنیم ! گفته باشیم بازم !
 14. حالا این وسط ما که وزارت خارجه مان برای تکذیب علی الحساب سخنگو ندارد بعد از رو کردن کلاهکهای هسته ای باید چه خاکی سرمان کنیم ؟!
 15. این خاک بر سرها دوباره ما را تحریم میکنند بعد ما درحالیکه احمدی نژاد دارد میگوید "تحریمها هیچ اثری ندارد" باید سر یک لیتر بنزین نصف شب در پارکینگ به همدیگر فحش ناموس بدهیم !

نتیجه : این غربی ها انگار دارند با ما لاس میزنند ! الآن سی سال است برای مسائل مختلف ماهی دو دفعه بما دو هفته وقت میدهند ! اینها اصلاً اینکاره نیستند بیخود به خودشان و ما فشار می آورند !