2012/05/04

#1142

آقا مرضیه در حال سینه زنی یا سینه پروری ؟!


در راستای یک تصویر فوق که در آن آقای مرضیه وحید دستجردی درحالیکه اسلام دست و بال او را بسته دارد با لبخند و چادر ورزش هم می‌کند و ضمناً ما تازگی‌ها خیلی به این محمد عباسی که وزیر ورزش است علاقه پیدا کرده‌ایم لطفاً تا از فضولی نمرده‌ایم یک نامسلمونی جواب این سوالات ما را بدهد. توضیحاً اینکه خود مموتی پریروزها به آقا مرضیه گفت «مرد حسابی !» ، تخت سی.سی.یو گرونتره .

سوالات ما :
  1.  آیا اینجا برای ایجاد نشاط در ورزش دارند نوحه پخش می‌کنند که آقا مرضیه سینه می‌زند ؟
  2. اگر بجای ورزش می‌خواستند عزاداری بکنند آقا مرضیه باید چیکار می‌کرد ؟
  3. اگر اسلام دست و بال آدم را بسته باشد ورزش یک‌دستی هم قبول است ؟
  4. اگر چادر سر آدم باشد فقط باید یک طرف آدم ورزش بکند ؟
  5. اگر آدم بخواهد چادر سرش باشد ولی با آنطرفش هم ورزش بکند باید چه غلطی بکند ؟
  6. الآن اینها اگر می‌خواستند ورزش کتف بکنند آقا مرضیه باید زنجیر می‌زد ؟
  7. اینها که دارند مختلط ورزش می‌کنند برای اسلام اتفاقی نمی‌افتد ولی ما اگر بکنیم می‌افتد ؟
  8. خدای نکرده اگر قرار بود ورزش کمر بکنند آقا مرضیه باید چادر را با کجایش نگه می‌داشت ؟
  9. با دیدن این عکس الآن دقیقاً چند نفر از جوانان به ورزش علاقمند می‌شوند ؟
  10. الآن ما در این عکس فرق وزیر بهداشتمان با خدیج چس بلند را از کجا متوجه بشویم ؟!