2009/05/29

گفتگو با زمانه

...
امروز با رادیوی محترم زمانه حرف زدم . اگر دوست داشتید از اینجا گوش کنید .

از نیک آهنگ عزیز بسیار ممنونم ...
.