2013/06/20

#1337آقا شما مبصر جنبش سبزی ؟!
 .در راستای اینکه جنبش سبز از بدو پیدایش با خلق شعارهائی علاوه بر تکان دادن سطح جامعه و متن جامعه و قلب جامعه و سایر جاهای جامعه و بقیه‌ی جاهای جامعه ، کمک بزرگی هم به پیشرفت طنز کشور نموده و اخیراً با خلق شعار «بدون هیچ دلیلی ، خاک بر سر جلیلی» که ما از دیروز تا حالا حداقل صد و پنجاه معنی از همین یک جمله استخراج کردیم و هرکی این شعار را ساخته واقعاً دمش گرم و ما واقعاً نیم ساعت بی‌وقفه خندیدیم ، لذا از کلیه‌ی کسانی که این شعار را در راستای بی‌ادبی جنبش و مربوط به مشارکت «طبقه‌ی پائین» دانسته و با ذکر مصیبت‌هائی درباره جانباز بودن جلیلی دهن ما را سرویس نموده‌اند تقاضا داریم که خفه !
.
1.       آخه شما مبصری ؟ آقا ناظم گفته بری خیابون موارد بی‌ادبی «طبقه پائین» رو تذکر بدی ؟ شما منکراتی ؟ شما امر به معروفی ؟ اصلاً شما فضولی ؟ شما اگر به اندازه‌ی نقاط زیر و روی عبارت «دسته بیل» از طنز این شعار سردرمی‌آوردی که الآن وضع جنبش این نبود . الآن روحانی تو همین چند روزه زده بود کل بیت رهبری را ترکونده بود . نه شما واقعاً مبصر جنبش سبزی ؟
2.       ئه ! بیا جلوتر ببینم ... ئه ئه ! شما همونی نیستی که بعد از عاشورای 88 هم می‌گفتی جنبش وارد فاز خشونت شده ؟ همونی نیستی که هر روز با خط‌کش انحراف جنبش از اهدافش رو اندازه می‌گرفتی ؟ شما تا حالا کتک خوردی که بدونی چماق رو از چماق‌دار گرفتن خشونت نیست ؟ شما اونجا بودی که ببینی همون مردم چقدر به ضد شورش پناه هم دادن تازه ؟ شما لنگ دوست داری ؟ شما شنیدی میگن لنگش نکن ؟
3.       قارداش ! ملت ما استاد ساختن شعارهای کم‌هزینه هستن . ملت ما مثل شما قهرمان نیستن که از طریق فیس‌بوک بزنن اصل نظام رو شل و پل کنن . ملت ما استاد فرصت‌سازی هستن : ایران به کره گل می‌زنه ، ملت دوباره فرصت می‌کنن بیان تو خیابون شعار بدن ، می‌خوان علیه رهبر فحش ندن که بی‌خودی فرصتو ازشون نگیرن علیه سمبل رهبر شعار می‌دن . بعد تو واقعاً برای خاک بر سر بودن جلیلی دلیل می‌خوای ؟ بدون هیچ دلیلی ، خاک بر سر همچی ذهن علیلی .
4.       من شما را تشویق می‌کنم بری یه کمی از لقمان یاد بگیری . ازش پرسیدن ادب از که آموختی ؟ گفت از همین بی‌ادبی‌های جنبش سبز . گفتند الدنگ ! آن‌موقع که جنبش سبز نبود . گفت برو بابا ، از وقتی اعراب به ایران حمله کردن ما تو جنبشیم . شما به اهداف کوتاه‌مدت جنبش نگاه نکن . گفتن اولین بی‌ادبی جنبش بعد از قادسیه چی بود ؟ گفت شاعر جنبش فقط تو یه مصرع دوبار به چرخ گردون تف کرد !