2016/08/25

2016/08/10

#1510

ریش‌خند 18// 1391روستای شین آباد / 1395 کشور بشین آباد!

2016/08/02

#1509

ببخشید، کدوم دیوث؟!


خب البته دیوثی در ایران معیار کاملاً متغیری دارد و بسته به زمان و خصوصاً مکان وقوع حادثه اندازه‌گیری می‌شود. مثلاً یک وقتی یارو آبدارچی یک جائی بود، انقلاب که می‌شد، یک روز بهش گفتند عکس این دیوث رو بیار پائین، عکس این آقا رو ببر بالا. (شاه - بختیار) یک کمی که گذشت گفتند عکس این دیوث رو بیار پائین، عکس این آقا را ببر بالا. (بختیار - خمینی) یک کمی بعد گفتند عکس این آقا را هم بزن بغل عکس اون آقا. (بنی صدر - خمینی) دوباره چند وقت که گذشت گفتند عکس این دیوث رو بیار پائین. یارو بدبخت پرسید ببخشید، عکس کدوم دیوث رو؟ گرفتند اعدامش کردند!

خب الآن اصلاً مهم نیست که آیت الله جوادی آملی، حماسه آفرین عرصه دیوثی اینقدر راحت از این واژه استفاده می‌کند که انگار جزو فروع دین است. لامصب‌ها آبرو حیثیت فحش را هم برده‌اند. یک زمانی، شما یادتان نمی‌آید، سال 48 یه دیوث می‌گقتی یک عده لخت می‌شدند برایت سینه می‌زدند. الآن خب کار فرهنگی شده، میگی دیوث مردم فوری یاد روزنامه‌های کثیر الانتشار می‌افتند. نه اینکه خدای نکرده روزنامه بخوانند ها، همین فیس بوک که ببینند یا لثارات نوشته دیوث، برای سرانه مطالعه سال 95 کافی است.

باز حالا اینها هم هیچکدامش اصلاً مهم نیست. الآن یا لثارات الحسین که واقعاً اسم خیمه نیست بلکه اسم یک هفته نامه‌ای هست، برداشته به هنرمندها گفته دیوث. بعد یک عده که سرانه مطالعه‌شان رکورد کشور را سه صدم ثانیه ارتقا داده اعتراض کرده‌اند، به‌عنوان نیروهای فکری جامعه گفته‌اند نویسندگان یا لثارات را باید بگیرند در ملاء عام شلاق بزنند. خب دیوث! همان فحش بدهند که خیلی بهتر از شلاق است. (ببخشید من یکدفعه از دهنم در رفت) والا به حضرت عباس الآن برداری همان آبدارچی بدبخت را بیاوری بگوئی عکس این دیوث را بیار پائین دوباره می‌پرسه ببخشید، کدوم دیوث؟!

قربون آقا

2016/08/01

#1508

ریش‌خند ۱۷: قبای شرعی المپیک


.. .