2008/08/16

#153

در راستای دریافت ۷ مدال طلای المپیک توسط مایکل فلپس یکی از شناگران دشمن !

نامه "بلغورقلی فرد بامزه" به حضرت رقیه !

ببخشید خانوم حضرت رقیه شما شنا هم آموزش میدهید ؟!

استخر آمادگی تیم ملی آبتنی بانوان ایران در امجدیه !

بنده البته در ابتدا باید بگویم که قبل از نوشتن این نامه سنت پیامبر را در گوگل کاملاً سرچ کردم دیدم ایشان فرموده اند "به فرزندان خود شنا و تیراندازی یاد بدهید" و چون فرزندان ما اگر نخواهند هم به زور بهشان تیراندازی که خوب است نارنجک اندازی هم یاد میدهند ولی شنا یاد نمیدهند و پیامبر هم نفرموده اند چجور شنائی باید به فرزندانمان یاد بدهیم لذا ما دیدیم این مایکل فلپس دارد در تمام انواع شناهای موجود در دنیا زرت و زرت مدال می آورد و این امر اگرچه یک پیروزی مهم برای کاروان ورزشی ما در المپیک است لیکن چون الآن احمدی نژاد رفته ترکیه و نیست که بعد از اخبار بگوید چرا مدالهای مایکل فلپس برای ورزش ما پیروزی محسوب میشود اینست که به صرافت افتادیم مستقیماً برای سرکار نامه بنویسیم ببینیم شنای قورباغه و پروانه و چندتا جانور دیگر که حرام گوشت هستند هم جزو سنت پیامبر محسوب میشود یا نه ؟! آخر شما که پرچمدار کاروانهای ورزشی ما میباشید اگرچه بنا به ارشاد علم الهدی پرچمداری بانوان در المپیک باعث ظهور نوه نتیجه هایتان میشود ولی باید این چیزها را بدانید مگه نه ؟!

خانوم حضرت رقیه البته دست شما درد نکند که هی توپ را میزنید به شوت فوتبالیستهای ما تا تیمهای از رده خارج فیفا گل بخورند ولی ما در کردار این مایکل فلپس اصلاً ندیدیم قبل از شیرجه زدن مثلاً بگوید یا ابوالفضل یا سایر الفاظ مدال آور را به زبان بیاورد ضمن اینکه دهنش هم اصلاً نمی جنبد که بگوئیم دارد زیر زبانی ذکر میگوید تسبیح هم دستش نیست پارچه سبز هم دور مچ دستش نبسته شما بفرمائید پس این لامذهب چه غلطی میکند که شما هی با دستهایش تند تند شنا میکنید تا قهرمان بشود ؟! البته جسارت است ولی مگر شنا زنانه مردانه ندارد که شما در استخر نامحرم تشریف میبرید ؟! آقا بفهمد ناراحت میشود بعد شما هم عینهو ورزشکاران ما با اسرائیلیها هم گروه میشوید یک دفعه وسط المپیک لوزالمعده تان از کار می افتد لگن خاصره مبارک کش می آید آنوقت مجبور میشوید انصراف بدهید مدال معنوی بگیرید ها ! گفته باشیم !

اصلاً ببینم جسارتاً نکنه شما هم رفته اید المپیک که از همانجا جمهوری اسلامی را بپیچانید بروید یکجای دیگر پناهنده بشوید ! اگر اینطوری است رودربایستی نکنید ها بما بفرمائید چون داوود ما همانی است که احمد باطبی را رد کرد !

به امید دیدار شما در برنامه معنوی صدای امریکا !