2008/08/17

#154

در راستای توصیه سازمان لیگ به مهدی امیرآبادی و سیاوش اکبرپور : اگرنمیخواهید ریشتان را بزنید سبیل بگذارید !
( علی دائی میگوید مدل ریش من با بقیه فرق میکند )

در اینجا به جهت کمک به ارکان نظام پیشنهادهای مبسوط خودمان را در زمینه ریش و پشم برای جلوگیری از نفوذ فوتبالیستهای دشمن به لیک ارائه مینمائیم چون خداوند در یک جائی فرموده اقراء که یعنی نوشته های علیرضا را بخوانید !

لنگ و قطیفه جهنم ، سیبیل بابا رو بردن !
.
علی دائی درحالیکه مدل ریشش با بقیه خیلی فرق میکند !
 1. پیراهن جلو باز تنشان کنید !
  بهتر است این پیراهن حتماً جوری باشد که از زیر گردن تا ناف فوتبالیستها معلوم بوده باشد که موهای مربوط به قفسه سینه کاملاً توی چشم بزند ! بدیهیست با اینکار نقش ریش زیر چانه کاملاً خنثی گردیده و همانهائی که تا حالا به امیرآبادی و اکبرپور نگاه میکردند میگفتند به به حالا نگاه نکرده میگویند اه اه ! تراشیدن موهای این ناحیه از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی از طریق دست انداختن پشم نظام بوده و شامل مجازات پلاکارد یا طب سنتی بالای تپه ها میشود !
 2. سرشان را بترشاید !
  شما برای یک لحظه ریخت علیرضا منصوریان را مجسم بفرمائید که با آن آینه محدبی که بجای مو روی سرش گذاشته یک تکه ریش هم زیر چانه اش داشته باشد ! خدا وکیلی خیلی خنده دار میشود و چه بسا که اگر اینکار با امیرآبادی و اکبرپور انجام بشود بسیاری از طرفداران استقلال اصلاً بروند طرفدار تراکتور سازی بشوند یا نهایتاً ایر سوتر نوشهر ! تخلف از تراشیدن سر موارد طبی فوق را به همراه خواهد داشت !
 3. نمایان کردن موهای ابرو و دماغ !
  در این روش موهای ابرو و دماغ بازیکن باید جوری تتو بشود که تا روی سبیلش بیاید اینطوری وقتی او دارد میدود و تند تند نفس میکشد موهای مذکور هی بالا پائین رفته و باعث میشود که تماشاگران برای یک لحظه چهره واقعی نظام را ببینند برای یک لحظه نبینند و این امر تا آخر بازی هر وقت که توپ زیر پای بازیکن مورد نظر قرار بگیرد ادامه خواهد داشت ! خیلی بامزه میشود نه ؟! ضمناً متخلفین طب سنتی و واحبی و اینا !
 4. دیگه کجای بدن مو دارد ؟! ( ای بی ادب ها ! )
 5. او را مربی تیم ملی بکنید !
  تحقیقات نشان میدهد که البته مدل ریش علی دائی اصلاً شبیه مدل ریش امیرآبادی و اکبرپور نیست و اگر میگوئید نه پس چرا آیت الله بهجت هنوز چیزی دراینباره نگفته است درصورتیکه درباره ضربات ایستگاهی و تاکتیک ۲-۵-۳ خیلی چیزها در رساله اش گفته است ؟! ضمن اینکه خانوم حضرت رقیه هم با اینجور مدلهای ریش که علی دائی دارد ولی امیرآبادی و اکبرپور ندارند خیلی حال میکند که البته ما نمیخواهیم وارد مسائل خانوادگی بازیکنان بشویم ! همچنین بدلیل اینکه اخیراً مربی تیم ملی را هم خداوند از غارهای اردبیل نازل میکند اینست که این فضولیها به کسی نیامده و اصلاً حرف زدن درباره مقدسات نظام پلاکارد و واجبی و تپه خواهد داشت !