2012/09/08

#1204

جدول برابری نرخ ریال با فضولات برخی احشام !


مقارن با رسیدن دلار به حدود 2500 و یورو به بالای 3000 تومان ، جدول برابری نرخ ریال با برخی ارزهای سابق پر کاربرد در زمین‌های کشاورزی به این شرح اعلام شد :

ریال : واحد فضولات بزغاله‌ای که خار چریده باشد
تومان : واحد پسمانده‌ی بزی که اشتباهاً کاکتوس خورده باشد
پنج هزار تومانی : دو دلار معادل با صد گرم پشگل گوسفند در خود امریکا
ده هزار تومانی : سه یورو معادل با دویست گرم تاپاله‌ی اسب در تمام اتحادیه اروپا
چک پول صد هزار تومانی : نیم تاپاله‌ی مادیانی که چرخ فرغون از رویش رد شده باشد
چک پول پانصد هزار تومانی : تمام تاپاله‌ی همان مادیان که جای چرخ ماشین رویش باشد
میلیون : نیم متر خط پشگل گاوی که جعبه خورده باشد
میلیارد : یکی از احشام مربوطه دیگه چی خورده باشد که اینطوری ریده باشد

لازم به ذکر است که بر اساس جدول فوق بانک مرکزی از این به بعد احترام به پس مانده‌ی هر جانوری را بعنوان حفاظت از ذخایر ارزی-ریالی واجب دانسته و استفاده از نایلون و توری جهت پرهیز از نشستن مگس روی این ذخایر ملی را بر عموم آحاد مردم واجب اعلام نمود !