2012/09/11

#1205

وقتی یک «عنتر» به تیم ایران گل می‌زند !


وقتی حسن گوریل سیاست ایران را در خاورمیانه تعیین می‌کند ...
وقتی عماد بوزینه سمبل مقاومت جمهوری اسلامی می‌شود ...
وقتی خالد شامپانزه دم به دقیقه در بیت رهبری پهن باشد ...
وقتی بشار میمون به زور سپاه ایران برقرار بماند ...
وقتی اسمال کینگ کونگ با پول ایران برای اسرائیل شاخ و شانه بکشد ...
وقتی رحال اورانگوتان باید بجای احزاب ایران هم سخنگوئی بکند ...
وقتی صلاح کولومبوس هم بجای وزارت‌خارجه ایران سخنگوئی بکند ...
وقتی فوزی ماکاکو از طرف ما درباره امریکا اظهار نظر بکند ...
وقتی الکتری گالاگوس هرچی که گفت رسانه‌های ایران باید خودشان را جر بدهند ...
آنوقت رضا انتر هم در مقدماتی جام جهانی به تیم ایران گل می‌زند تا برای اولین بار در تاریخ از لبنان شکست بخوریم !