2008/09/05

#195

* نظر به اینکه نیک آهنگ اخیراً از طریق امام زمان و پاره ای اعمال قبیحه دینی مانند روزه و خصوصاً توضیح و شرح و بسط آن از طریق کاسه فرنی و ربنّا در وبلاگ خود که عین پیاده رو یک مکان عمومی است دارد روی اعصاب تعدادی از دوستان راه میرود و از وقتیکه اینرا هم فهمیده بدتر گیر داده و روی روح و روان تعدادی از رفقا کاملاً آچار شده است لذا بر آن شدیم تا به قصد حمایت از مخ رفقای تیلید شده در اینجا گوشه ای از احوال این عنصر معلوم الحال را که اینروزها اصلاً حالش معلوم نیست در زیر بیاوریم باشد تا از این به بعد قبل از آچار شدن به ملت به رفقای آن آچار شدگان (مثل من !) فکر بکند که خودشان بطور جداگانه ای بدجوری آچارند !
.
نیک آهنگ روزه دار ، حرص منو درنیار !
.
این نیک آهنگ است درحالیکه برای افطاری رفته کاخ سفید و از همانجا دارد به ریش بعضیها میخندد !

در رابطه با پرونده این عامل وابسته برخی معتقدند که اصولاً آدم یا از جمهوری اسلامی انتقاد نمیکند یا اگر کرد دیگر نباید روزه بگیرد وگرنه این با آن جور درنمی آید و اصلاً مگر میشود که آدم هم روزه بگیرد هم از روزه بگیر انتقاد کند ؟! برخی نیز بر این باورند که نیک آهنگ در حالت معمولش روزه نمیگرد بلکه در حالت نا معمول هم روزه نمیگیرد منتها چون میبیند یک عده ای از این حرفها حرص میخورند و اصولاً آن روی شیطان بلای تمام انواع آدمیزاد با حرص خوردن بعضیها خیلی حال میکند اینست که مثلاً یهو از مراسم افطاری در منزل یک رفیق مسیحی حرف میزند که این خودش به راحتی از پهنای در هیچ دروازه ای رد نمیشود چه از باریکه مخ آدمیزاد ! ضمن اینکه وی طی یک اقدام هوشمندانه نمیگوید که من روزه گرفته بودم بلکه فقط میگوید من افطار کردم که این خودش البته هزارتا تفسیر دارد !

چندی پیش نامبرده در یک اقدام بی سابقه و بر طبق آخرین محاسبات نامکشوف بشری اعتراف به تولد کاملاً برنامه ریزی شده خودش و همشیره ارجمندش در سالهای متفاوت ولی دقیقاً در روز نیمه شعبان نمود که خود امام زمان نیز از آنروز تا الآن از اینکه چطوری اینطوری شده کف کرده است ! وی همچنین اعلام نمود که در روز نیمه شعبان ازدواج نموده است که این امر ظاهراً یک سنت خانوادگی شان هم هست ! اینها بخوبی نشاندهنده وابستگی کامل این عنصر مشکوک به نظام است چون مثلاً و یک قلم چرا صفحه وبلاگ نامبرده هیچ وقت فیلتر نمیشود درصورتیکه همانهائی را که در آن صفحه مینویسد را در هرجای دیگری که می نویسد آنجاها فیلتر است ! بنده خودم به شخصه دو دفعه کارهای ایشان را توی صفحه ام گذاشتم ۱۶ دفعه فیلتر شدم مدرک از این بالاتر ! اگر همینطوری پیش برود عنقریب است که در تقویم جمهوری اسلامی جلوی روز نیمه شعبان بنویسند : میلاد مسعود امام زمان آهنگ !

وی همچنین معتقد است که آدم میتواند با اعدام مخالف باشد ولی با روزه موافق باشد که البته ما تحقیق نمودیم دیدیم آخرین نفری که چنین اعتقادی داشت الآن همه درباره اش میگویند خدا بیامرز را حیف شد که کشتند حرفهای خوبی میزد ! وی فکر میکند چون الآن در یک دیاری است که آزادی بیان دارد پس میتواند از آن در بیان عقایدش استفاده کند آنهم کجا ؟ در وبلاگش و بدون در نظر گرفتن شرایط اماکن عمومی و خصوصی ! همچنین برخی ها در اصل مسلمان بودن این عامل رژیم آخوندی کاملاً تردید دارند چون بر این باورند که آدم باید خیلی نامسلمان باشد که ریخت محمود را اینقدر خبیث بکشد ! وی خودش در اینباره گفته است ها ها ها که یعنی میتونیم میکنیم !

و در پایان اینکه گروههای موسوم به اصطلاحات دوم خردادی میگویند ما که هر کاری کردیم این به چپ هدایت نشد خداوند الهی به راست هدایتش کند و ما هم درباره اش همینرا میگوئیم که هنوز از این بدتر دعائی برای او نمیشود کرد ! آمین !