2008/08/17

#155

سينما ميلاد تهران با نصب پلاکاردي در جلوي سينما ،اعلام کرده است که از پذيرش تماشاگران مرد مجرد درروزهايي از هفته معذور است. (ایلنا)

* ما نیز ضمن تبریک این پیروزی بزرگ و نیز تبریک پیشاپیش روز جهانی قدس در اینجا به قصد روشن نمودن اذهان عمومی که الآن تاریک است مواردی را برای جلوگیری از بروز هرگونه فسق و فجور و فحشا در سالنهای تاریک سینما در زیر می آوریم باشد تا ابرقدرتها بدانند که ما همینجور مفتی به کسی در تهران دفتر حافظ منافع نمی دهیم !

آی آپاراتچی بیا مجردها ناموس یارو رو تو سینما بلند کردن !

اینها برادران لومییر هستند که سینما را فقط برای آدمهای متاهل اختراع نموده اند !

  1. زوج و فرد کنید روزهای زوج آدمهای با زوج و روزهای فرد آدمهای بی زوج ! با اینکار همه سوار اتوبوس میشوند ما امتحان کرده ایم !
  2. دوگانه سوز کنید برای مجردها فیلمهای عهد عتیق که در خیابانهایش چراغ گازی دارد و برای متأهلین فیلمهای نفتی عهد عتیق پخش کنید !
  3. کارت سهمیه بندی بدهید بگوئید افراد زیر دو هزار سی سی متاهل و افراد بالای دو هزار سی سی مجرد محسوب میشوند که بروند بمیرند چون هیچ سهمیه ای بهشان تعلق نمیگیرد !
  4. سوبسید بلیط مجردها را بگیرید باهاشان آزاد حساب کنید اینطوری عمراً دیگر دور و بر سینماها پیدایشان نمیشود مجله فیلم هم فروشش بیشتر میشود !
  5. در همین راستا به سردار رادان بگوئید افراد مجرد نشانه "تمرّج" هستند ! تمرج همان یکجور تبرج است منتها بجای چکمه زنانه به دمپائی مجردانه گفته میشود !
  6. از افغانستان دو برابر قبل تریاک بیاورید اینکار در کوتاه مدت جواب میدهد و مجردها را بجای سالن سینما دور منقل جمع میکند که امان از ذغال خوب !
  7. آمار خودکشی مجردها را جوری تنظیم کنید که آنهائی که اهل سینما هستند قبل از سینما رفتن خودکشی کرده باشند !
  8. مسعود ده نمکی را دوباره بفرستید جلوی سینما قدس مجردها را کتک بزند بعد برود "مجردها" بسازد که متأهل ها تماشا کنند !
  9. سینماها را هم بدهید سپاه خودشان میدانند چکار کنند که مجرد جماعت آنورها پیدایشان نشود این اقدام قبلاً در سایر موارد امتحان شده و خیلی خوب جواب میدهد !
  10. دستگاههای پخش سی.دی و دی.وی.دی را ارزان کنید چون سی دی فیلمها که دو هفته بعد از تولید در می آید از بلیط سینما که همان قیلم را دو سال بعد از تولید نشان میدهد خیلی ارزانتر است ضمن اینکه ته همه شان شو هم دارد دیگر هیچ مجرد دیوانه ای اگر زورش کنید هم نمیرود سینما فیلم ببیند که تهش سینه زنی هم دارد !