2008/06/29

#25

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حکمي غلامعلي حدادعادل را بعنوان مشاور عالي رهبري منصوب كردند. (فارس)

*البته ما سوال نمودیم گفتند این "مشاور عالی رهبری" همان میشود یک چیزی تو مایه های "رئیس سازمان فوتبال" در باشگاه استقلال که وقتی فتح الله زاده نمیدانست با ناصر حجازی چه خاکی بسرش بریزد آنرا اختراع کرد ! همچنین کارشناسان معتقدند که تیتر و سمت داشتن در مملکت امام زمان مرگ ندارد یعنی یا یکنفر هیچوقت هیچ گهی نمیشود یا اگر گهی شد دیگه تا آخر عمرش همینطوری گه باقی میماند !

ز گهواره تا گور حداد بمون !

میفرمایند اگر حداد با من اینقده مشورت عالی بکند بقیه اش حلّه !

در اینجا به جهت حمایت از اختراع اینگونه عناوین و القاب خیلی مهم تعدادی از القاب خیلی مهم دیگر را با حکمهای مربوطه که البته اختراع شده ولی هنوز اعلام نشده در زیر می آوریم باشد تا خانوم حضرت رقیه ازمان خشنود بشود تا بتوانیم در جام جهانی برزیل را به روش سه پنج دو ببریم انشالله تعالی !

۱) رهبری طی حکمی آیت الله نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را که همین امروز بعد از هشتاد سال خدمت خیلی صادقانه برکنار شده بعنوان مشاور عالی در اموری که بعداً اعلام خواهد شد منصوب کرد ! متن حکم به این شرح است :

آقای نیازی ! اکنون که به کمک شما کل کشور را بازرسی نموده ایم و دیگر هیچکس به نیازی نیازی ندارد تو را مشاور عالی خودمان میکنیم تا اگر یکوقتی نیازی به نیازی پیدا کردیم عین این حداد قزمیت پیش خودمان باشی همیشه ! احتمالاً در مدتی که رئیس سازمان بازرسی بودی سوراخها را خوب یاد گرفته ای به همین خاطر اصلاً خدا را چه دیدی شاید از این به بعد بجای آقا جواد تو را با قطار مهمات به سمت سوریه فرستادیم که در اگر در ترکیه قلاب افتادی مجبور نشویم به این شازده مان اینقدر بگوئیم دیپلمات ! اگر هم این رئیس جمهور فرضی ما رفت اینور آنور خواست عین حاج محسن درباره تو هم زرت و پرت بکند ما فوری به این مقتدا صدر میگوئیم در عراق بیخ گوشش یک شیشکی قایم بکشد تا این بیاید اینجا بگوید میخواستند منرا در عراق بدزدند ولی ما چون اصلاً نترسیده بودیم همانموقع یک صدائی ازمان صادر شد که دشمن ترسید و از بو گند فرار کرد در رفت و به فضل الهی نقشه شان شکست خورد ! مطمئن باش اینجوری تمام دنیا اینقدر میخندند که یاد همه چیز می افتند جز تو و تا بخواهند یاد تو بیفتند تو با دومین قطار توی راه سوریه هستی انشالله ! جریان برکناری ات را خودم بعداً بهت میگم اگر اصلاً بفهمی این چیزها را ! برو مرخصی !

۲) رهبری طی حکمی قاضی سعید مرتضوی را که حتی با برکناری آیت الله یزدی هم برکنار نشده بود ولی الآن دارد برکنار میشود بعنوان مشاور عالی خود در امور روزمره ایران منصوب کرد ! متن حکم به این شرح است :

سعید جان دلبندم ! اکنون که با کمک تو موفق شدیم جلوی رشد بی رویه جمعیت ایران را بگیریم و آمار خودکشی را بعنوان امری روزمره به سطح بالائی در کلیه سطوح جهانی برسانیم و نیز بدلیل اینکه واجبی از طناب دار خیلی ارزانتر است تو را می آوریم اینجا برای اینکه تا الآن کجا بودی کلک ؟! امیدواریم با توجه به روند رو به رشد قتلهائی که هیچکدامشان قاتل ندارد ولی همه شان دانشجو و یک میلیون امضاء دارد بتوانیم بعضی وقتها با تو مشورت کنیم ! و نیز امیدواریم با کمک جنابعالی بتوانیم رشد جمعیت ایران را به منفی برسانیم چون جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعته و این امریکائیها هم میگویند بعد از ما مردم خودتان بزرگترین دشمنتان هستند که ما پرسیدیم گفتند راست میگه ! همچنین امید میرود با مشورت حضرتعالی به این سطح از فرهنگ برسیم که بجای اعطاء مجوز نشریه و بعد بستن همان نشریه در یک اقدام بنیادین مردم را بجای روزنامه خوان سیگاری بکنیم چون حاج محسن آقا میگوید خوب پولی توشه ! جای آن دانشجوهائی را هم که آره و اینا و فلان به کسی نگو چون بیا اینجا کارت دارم ! سر راه یک سنجاق هم با خودت بیاور چون این لامذهب سوراخش گرفته و دود ازش در نمی آید ! مشاور شدی خلاص !