2008/08/17

#156

با حضور رييس جمهور انجام شد : دومين پرتاب موفقيت‌آميز ماهواره بر سفير با حمل ماهواره اميد (ایسنا)

* البته منابع آگاه معتقدند که اگر این موشک که با حضور رئیس جمهور پرتاب شده بدون حضور رئیس جمهور پرتاب میشد چه بسا که اصلاً موفقیت آمیز نبوده و بلکه خیلی هم ناموفقیت آمیز میشده است لیکن هنوز هیچکس در قم این نظریه را تائید ننموده بسکه سرشان شلوغ است !

عمامه جای پوشک ، ماهواره جای موشک !

میفرمایند اووووووه ! تا اون دور دورا میره !

رئیس جمهور در مراسم پرتاب این ماهواره از روی نوشته توی دستشان چنین فرمودند :

اکنون که به فزل الحی فزانورد هستیم و موشک پرط میکنیم صلولهای بن یا دین با شش هزارتا سناتور فوج که داریم و نان و تکنولوجی است و مقام معزم رحبری باید اصراعیل را مهو بفرماید است با فلصتین لبنان صید هسن و ۱+۵ تا صال ۲۸۴۲ شمصی مزاکره میکنیم ها ها ها !

هنوز معلوم نیست این موشک اصلاً برای چی پرتاب شده است و یا قرار است در فضا چه غلطی بنماید لیکن این مسئله مهم نیست بلکه مهم اینست که ما موشک به فضا پرتاب کرده ایم که این خودش باعث یاس و ناامیدی دشمن و قطع وابستگی به بیگانگان بوده و مشت محکمی بر شیشه های دفتر حافظ منافع در لانه جاسوسی تهران میباشد !

کارشناسان معتقدند کشورهائی که آپولو هوا میکنند قبلاً تمام مشکلات اقتصادی شان را حل نموده و بودجه کارهای تحقیقاتی شان هیچ آسیبی به اداره مملکت وارد نمی آورد لیکن در جمهوری اسلامی اول آپولو هوا میکنند بعد میگویند حالا برای پر کردن سوراخ پول این آپولو ایندفعه دیگه کدام سهمیه مردم بدبخت را قطع بنمائیم ! گزارشهای تکمیلی حاکی از اینست که بقیه کشورهای جهان آدمهای بیشعوری بوده و عقلشان نمیرسد که اگر مردمشان گرسنه باشند بیشتر حکومت میکنند به همین جهت مجبور میشوند هی در انتخاباتشان تقلب بنمایند درصورتیکه کردان از اولش گفته است که از همه گونه تقلب خیلی بدش می آید !

دانشمندان بر این باورند که پس از پرتاب این موشک عجیب غریب احتمالاً مشکل آنتن دهی موبایل در سه منطقه از تهران کاملاً بر طرف میشود لیکن بعدش خود موشک مشکل آنتن دهی پیدا مینماید که البته ما فکر آنجایش را هم کرده ایم و در حال حاضر تقی ـ خ که قبلاً یک سارق مسلح بود الآن در فضا مشغول سرقت آنتن ماهواره های دشمن بوده و چه بسا تا پس فردا برنامه های المپیک را فقط ما بتوانیم با آنتن ماهواره مان بصورت سانسور شده و لای خطبه های نماز جمعه پریروز تهران به خلق الله نشان بدهیم !

این ماهواره که حضرت عباسی بدون فتوشاپ با سه تا موشک پرتاب گردیده است بعد از عبور از جو از موشکها جدا شده و همینطور مستقیم آنقدر میرود تا انشالله برسد به خدا یا یک جائی همان نزدیکیها که باعث اتصال سریعنر احمدی نژاد به خدا پیغمبر خصوصاً در صحن سازمان ملل و مشهد و قم و دانشگاه کلمبیا میشود ! جرج بوش دقایقی پس از پرتاب این موشک که ابتدا موفقیت آمیز بوده بعد پرتاب شده توی سرش زده و گفته بدبخت شدیم رفت ! تا حالا روی زمین ترورش میکردیم از حالا به بعد راه می افتد میگوید امریکائیها میخواستند در فضا منرا بیندازند درون یک سیاه چاله ولی ما رفتیم با ژنرالهایشان در مدار اورانوس عکس گرفتیم !