2008/08/18

#157

بذرپاش مديرعامل سايپا : در تلاشيم جزو پنج كشور نخست خوروساز دنيا باشيم. وي تصريح کرد هدف ما توليد خودرو مطابق با استانداردهاي ملي است. (سایت مرحوم الف !)

* و اما میرسیم به اینجا که اگر خدای نکرده نتوانیم جزو پنج کشور نخست خودرو ساز دنیا باشیم آنوقت چه میشود ؟! در اینجا به بررسی این مسئله به روش مرسوم بیست سوالی میپردازیم چونکه خیلی حال میدهد !

صفا داره پیکان جوانان خودمون اونم رینگ اسپرت بوق بنزی !

خودروی مطابق با استانداردهای ملی ما !

بیست - 5 سوالی : اگر بین پنج کشور نخست خودروساز نباشیم آنوقت ؟!

 1. آنوقت میرویم تمام خودروهای پنج کشور نخست را میخریم رویشان با چسب می نویسیم "این خودرو را ما ساخته ایم" بعد میگوئیم حالا خودرو داریم بنزینش را چه غلطی بکنیم ؟!
 2. آنوقت خودروهای پنج کشور نخست را می آوریم با هم قاطی میکنیم در اینرا میبندیم به گلگیر آن اسمش را میگذاریم سمند خودروی ملی ؟!
 3. آنوقت این فرانسوی ها یک غلطی میکنند پژو ۴۰۵ تولید میکنند ما بیست سال موتور پیکان را میبندیم به اتاقش بهش میگوئیم پژوی ملی ؟!
 4. آنوقت عقب وانت را میبندیم به ته پژو ۲۰۶ یک ایکس هم ته اسمش میگذاریم میگوئیم خودرو با استانداردهای ملی ؟!
 5. آنوقت موتور پیکان را میبندیم به اتاق پژو بوقش را هم عوض میکنیم میگوئیم پیکاژو - ۲۱۱ درصورتیکه عدد آخرش سر کاری است ؟!
 6. آنوقت با پژو پرشیا یک کاری میکنیم که فرانسوی ها رویشان نشود بگویند اینرا اولش ما ساخته بودیم ؟!
 7. آنوقت سایپا رنو را میدهد به پارس خودرو آنهم موتور پراید میبندد به اتاقش میگوید تولید رنو بخاطر عدم استانداردهای ایمنی متوقف شده است ؟!
 8. آنوقت تویوتا کرسیدا را میگیریم رنگ میکنیم یک منبع گاز میگذاریم پشتش میشود تاکسی دوگانه سوز ؟!
 9. آنوقت بنز الگانس را میدهیم به کلانتری ها که در پیاده روها تندتر دنبال اراذل و اوباش بیفتند وقتی هم اراذل را گرفتند یارو آخر عمری یک بنز سواری توپی کرده باشد ؟!
 10. آنوقت موتور پراید را میبندیم به اتاق بشقاب پرنده یعد میگوئیم ماشین خوبی است فقط راه نمیرود ؟!
 11. آنوقت موتور بشقاب پرنده را میبندیم به اتاق پژو میگوئیم ماشین خوبی است فقط بنزین زیاد میسوزاند ؟!
 12. آنوقت برای ثبت نام پژو از ملت پول میگیریم دو سال بعد میگوئیم ببخشید تحریم شدیم بهمان پژو ندادند بفرمائید بجایش پیکان وانت سوار بشوید ؟!
 13. آنوقت چقدر خوب شد که این انگلیسیهای استعمار دویست سال پیش برای ما پیکان ساختند وگرنه ما باید با اینهمه اتاق پژو که فرانسوی ها بهمان انداخته اند چه غلطی میکردیم ؟!
 14. آنوقت همه اینها هست ولی چرا ما باز جزو پنج کشور اول خودروساز دنیا هستیم ؟!
 15. آنوقت اصلاً کی پنج کشور اول خودرو ساز دنیا را تعیین میکند که این بذرپاش بیخودی حرف مفت میزند ؟!

نتیجه : فقط پیکان خودمونو عشق است ! با پنکه و کپسول آتشنشانی و روی باکش هم نوشته باشه "شیکم" روی شیشه پشت هم چسبونده باشه : بیمه یه نگاه ، غم دنیا مادر ، مدل 52 با ضبط و باند و چنجر میفروشمش جیگر ، به این نمره تیلیف کن ، خاک پا !