2008/08/16

#152

رئیس جمهور امروز با رجب اردوغان پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرد (ایسنا)

ببخشید نمیشد جلوی درهای بسته دیدار و گفتگو کنید ؟!

رئیس جمهور وقتی از پشت درهای بسته آمد بیرون این شکلی شده بود !
( برآمدگی شکم ایشان خطای چشم است بیخود برای رجب اردوغان حرف درنیاورید ! )

هنوز کسی نمیداند که پشت درهای بسته چه اتفاقی افتاده لیکن منابع آگاه گفته اند در مدت زمان مذاکره تعدادی اصوات قبیحه نظیر آه و اوه از پشت درهای بسته شنیده شده است که هنوز منشاء آن معلوم نیست ! منابع غیر رسمی میگویند ترکیه نهایتاً قرارداد خرید گاز از ایران را امضاء نکرده است و قرار است تا آخر وقت منابع رسمی هم همینرا بگویند لیکن هیچ ایرادی ندارد چون در هر حال مطابق اعلام رسانه های جمعی و پرتی جمهوری اسلامی ، سفر احمدی نژاد به ترکیه بسیار موفقیت آمیز بوده است و شما هم گیر بیخود ندهید که برای چی موفقیت آمیز بوده است وگرنه یک دکترای دیگر هم از کمبریج میگیریم ها ! ضمن اینکه در صورت عدم خرید ترکیه آنوقت ما تمام گازمان را میدهیم به روسیه که اصلاً گاز ندارد بعد او میدهد به ترکمنستان بعد ترکمنستان هم میدهد به ما بعد تا ما سردمان میشود آنها هم فلکه را میبندند که صدای ما را دربیاورند بعدش بگویند حالا خوب است شما صدای تمام دنیا را درمی آورید ؟! نه واقعاً مزه میدهد ؟!

همین گزارشها حاکیست که رجب اردوغان در پاسخ این سوال یک فرد فضول که پرسیده بود شما که نمیخواستید قرارداد امضاء کنید پس چرا احمدی نژاد را دعوت کردید گفت ما حالا یه بفرمائی زدیم نمی دانستیم تلفن را قطع نکرده باید برویم فرودگاه استقبال این ! خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنان اصرار عجیبی دارد که بگوید مقامات ترکیه "با جملات گرم و دوستانه" به استقبال احمدی نژاد رفته اند و این درحالیست که مقامات ترکیه اصولاً با فحش خواهر مادر به استقبال بقیه آدمها میروند !

احمدی نژاد دیشب در جمع ایرانیان مقیم ترکیه که همگی با او رفته اند و با او هم برمیگردند مفتخر شد که بگوید "تا آخر همین هفته اولین موشک ماهواره ای ایران را پرتاب خواهیم کرد" و این درحالیست که نامبرده نگفت که موشک را به کجا پرتاب خواهیم کرد لیکن به گفته آگاهان از آن مهمتر اینست که الآن یکسال است که ما داریم هفته ای سه تا ماهواره پرتاب میکنیم هر دفعه هم میگوئیم "اولین ماهواره" لذا امکان دارد محور اعداد ما از از اواسط اعداد منفی شروع بشود که ما هرچی جلو میرویم با به عدد اول نمیرسیم !

تعدادی از فضولهای بدون مرز بر این عقیده اند که دفعه آخری که احمدی نژاد شب در اجتماع ایرانیان حضور پیدا کرده بود در ایتالیا بود آنهم برای اینکه بهش شام نداده بودند لیکن ایندفعه که بهش شام داده بودند بیم آن میرفت که به او صبحانه ندهند این شد که اینطوری شد خلاصه ! همین آدمهای فضول خبر از آن میدهند که همان ایرانیان که برای این دو روز جزو ساکنین ترکیه محسوب میشوند با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل ابراز وجود نمودند که البته همین امر بخوبی روشن میکند که چرا همه شان بعد از سالها دوری با رئیس جمهور به وطن باز میگردند !

هم اکنون حال احمدی نژاد خوب است و او مثل همیشه بخاطر این خیطی جدید خوشحال میباشد ! رئیس جمهور ترکیه درباره این مهمان عزیز برای خبرنگاران یک بیت شعر گفت که در زیر می آید :


میهمان گرچه عزیز است ولی همچو نفس ..... خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود !