2008/09/01

#185

* نظر به روئیت هلال ماه رمضان از طریق استهلال که البته با اس اسهال خیلی فرق دارد اینجانب ضمن تبریک روز جهانی قدس به شب جهانی لبنان در اینجا تعدادی از توصیه های جهانی خود را در زیر می آورم تا روزه نداران نامحترم یک وقتی فکر نکنند ما حواسمان بهشان نیست خدای نکرده !

داداش هشت تائی زیر کاپوت ماشین سیگار نکش بابا تابلو !


توصیه اول )
نظر به اینکه همین یک نخ سیگار ناقابل اگر نمی بود چه بسا کاپوت نصف ماشینها در ماه مبارک سر جایش بود و نیز نظر به اینکه در ماه مبارک عموماً استفاده از وسیله نقلیه شخصی بسبب استعمال همین یک نخ سیگار سگ مذهب خیلی زیاد میشود لذا بشدت توصیه میشود در ایام ماه مبارک از اجتماع بیش از ۸ نفر زیر کاپوت ماشین خودداری نموده و تابلو بازی درنیاورید و نیز از توقف در کنار جویهای آب یوسف آباد که بطور طبیعی یکجور کارواش به حساب می آید نیز خودداری نموده یا اگر نمی نمائید لااقل برای شستن شصت تا ماشین فقط یک لنگ دستتان نگیرید چون عابران فوری متوجه میشوند که آنطرف جوی وسط اجتماع شماها که هر از گاهی یک کپه دود از وسط آن خارج میشود چه خبر است و خدای نکرده دلشان میخواهد و مجبور میشوند بروند لیزینگی هم که شده خودرو بخرند که این خودرو خودش بطور جداگانه یک درد است ، سیگار نکشیدن یک درد !

توصیه دوم )
از نصب هرگونه کاغذ و اطلاعیه روی درب اتاق کار خود در شرکت یا اداره با مضامین "جلسه داریم نیا تو" ، "دستمان بند است و حاجی هم اینجاست" ، "به منشی بگو خودش بهت میگه" ، "برو فردا هم نیا" و امثالهم نیز خودداری بورزید چون ما که میدانیم جلسه بخاطر چی است یا اگر هم ندانیم این بوی سیگار و قرمه سبزی لاکردار یکجوری است که تا راه پله هم می آید یا اگر نیاید دو دقیقه که به منشی نگاه کنید همچین پخی میزند زیر خنده که یعنی آنطرف در آره و اینا و لذا ارباب رجوع بدبخت آخرش آنقدر وسوسه میشود که میرود یک شرکت برای خودش میزند فقط برای اینکه در ماه مبارک از همین اداها دربیاورد آنوقت چون ما اصلاً شرکت خصوصی نداریم و تمام شرکتهایمان عین اتوبوس عمومی است لذا خدای نکرده سردار رادان میگیرد یکجوری کار دستتان میدهد که انگار جلوی گشت ارشاد آدامس پی.کی استعمال نموده باشید در ملاء عام !

توصیه سوم ) از انداختن پیراهن روی شلوار و بستن دکمه آخر یقه و دست کشیدن به محاسن و استفاده از عینک جوشکاری که یعنی ما در ماه مبارک به آنجاهای کسی نگاه نمیکنیم و اینا و همچنین از کشیدن جوراب روی پاچه شلوار و موارد دیگری که همواره نشاندهنده غلظت مسلمانی شما میباشد اکیداً خودداری نمائید زیر اگر تمام اینکارها را هم بکنید و یک شیشه عطر مشهدی را هم کاملاً روی خودتان خالی کنید باز هم بوی سیگار دهانتان تا آنطرف کوچه میرود و اگر هم که این نه پس با بوی پیاز و سیر و ترشی نهار و خدای نکرده سکسکه و بادگلوی پیش بینی نشده جلوی خلق الله میخواهید چکار بکنید ضمن اینکه تازگیها مردم یک اخلاق بدی هم پیدا کرده اند و آن اینکه با دیدن ریختهای مشابه شما فوری میگویند "این پدرسگ خودش از همه بدتره" و اینطوری که بشود هم شما همینطور بیخود و بی جهت فحش میخورید هم روزه میخورید باز فحش میخورید و اصلاً قرار است بدلیل استفاده بیش از حد فحش در اینگونه مواقع بسیجیها هم از این به بعد با تیپ رپ و موی اختاپوسی بگردند حالا چی میگوئید شما دوباره ؟!

ضمناً تعرفه تمام انواع پارکینگهای سرپوشیده نیز در ماه مبارک هرچی بوده دو تومن رفته روش گفته باشیم خلاصه !