2008/09/01

#184

در راستای اعزام اکیپهای "استهلال" برای تعیین روز اول ماه رمضان

* خیلی باحال است ! اینکه ما یک تقویم شمسی داریم که تمام دنیا به آن افتخار میکنند ولی ما خودمان با آن زیاد حال نمیکنیم و بیشتر ترجیح میدهیم از تقویم قمری استفاده کنیم و مثلاً اگر ما در یک روز معین در هر سال شمسی شروع به روزه گرفتن میکردیم آنوقت ممکن بود خداوند درست حالی اش نشود که ما داریم چه غلطی میکنیم ولی اگر برویم با تلسکوپ بیفتیم به جان کره ماه و روزه بگیریم دوزاری خدا کاملاً می افتد و اصلاً عین این میماند که اگر ما عین آدم بگوئیم "خدایا امام زمان را زودتر بفرست" خدا فکر میکند که داریم فحش خواهر مادر میدهیم ولی اگر بگوئیم "اللهم عجل لولیک الفرج" خدا فوری احمدی نژاد را میفرستد مشهد تا درباره ذرات بن یا دین یک کمی حرف بزند که یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید همانا من قشنگ فهمیدم چی گفتید شماها و من تحتها الاشجار !

ببخشید اگر ماه هلال نداشت آنوقت تکلیف ماه رمضان چی بود ؟!
.
همانطور که میبینید اخترشناسی یک کار کاملاً تخصصی است که ما پرسیدیم گفتند ابوریحان بیرونی هم
تقریباً به همین ریختی بوده که این یارو الآن هست و کپلر هم خیلی دلش میخواست که باشد ولی رویش نمیشد !

البته این از آن سوالهائی است که آدم روی مخش شنبلیله سبز میشود و ما خودمان هم اینرا میدانیم و شما هم بیخود گیر ندهید چون اصلاً حرف ما یک چیز دیگری است و آن اینکه اگر خدای نکرده ما به تقویم شمسی ماه رمضان و سایر مناسبتهای دینی را اعلام میکردیم آنوقت چه اتفاقی می افتاد ؟!

تعدادی از پاسخهای احتمالی به این شرح است :
  1. آنوقت باید میرفتیم خورشید را استهلال میکردیم و چون اگر آدم با تلسکوپ به خورشید زل بزند چشمش میشود شیش تا لذا بدلیل کسالت دیگر نمیتوانستیم روزه بگیریم و همه اینکارها هم بیخودی میشد !
  2. اگر شمسی بود آنوقت هر سال رهبری صبر نمیکرد ببیند عربستان ماه رمضان را کی اعلام میکند تا معظم له پس فردایش را ماه رمضان اعلام کند تا ضمن رعایت لج و لجبازی برتری شیعه به سنی هم در کره ماه اثبات بشود !
  3. مطابق تقویم قمری ماه رمضان هر سال می افتد یک موقع از سال و این خیلی حال میدهد چون مثلاً عین امسال که افتاده شهریور میگویند ۱۲ شهریور همان اول مهر است پس ساعتها را بکشید عقب و ما کلی تفریح میکنیم تا سال بعد چی بگویند !
  4. بدلیل اینکه کلیه روایتهای روئیده از خاک حاصلخیز قم همگی مطابق تقویم قمری است و در تقویم قمری به ازاء هر کدام از اولیا شصت و پنج روایت برای قتل و شهادت و جنایت نامبردگان داریم لذا اگر اینها شمسی بود آنوقت باید برای هر کدامشان فقط یکروز عزاداری میکردیم که ما البته از این عادتهای بد نداریم !
  5. ضمن اینکه ما خودمان هم انگار خوشمان می آید مثلاً تا میگویند امروز دهم محرم است همه مان فوری گریه میکنیم ولی اگر همانرا میگفتند دهم اردیبهشت است چه بسا که ما خیلی هم میخندیدیم که خب دهم اردیبهشت حالا چه ربطی به کسالت آقای حضرت زین العابدین در روز عاشورا که عین کسالت علیرضائی در روز المپیک همچنان مشکوک است دارد ؟!
  6. خداوند هم چون اخیراً آلزایمر گرفته اینست که یادش نمی آید در جوانیهایش قرآن را دقیقاً کی نازل فرموده است درحالیکه ما بر اساس تقویم قمری مشکل خدا را کاملاً حل نموده ایم و میگوئیم خدا قرآن را یا امشب یا فردا شب یا پس فردا شب فرستاده اگر هم نه احتیاط آنست که شما در تمام شبهای سال همینطور قرآن روی سرتان باشد چیه میمیرید ؟!
  7. خلاصه شده تقویم قمری اینست که "عزا عزاست امروز" درحالیکه خلاصه تقویم شمسی گفته اگر ملت بعضی وقتها خوشحالی کنند هم خدا زیاد گیر نمیدهد آنطوری ممکن بود کسی وسط ماههای محرم و صفر و رمضان و سایر ماههائی که اگر کسی بمیرد دو برابر پول گیرش می آید برود عروسی بگیرد که آنوقت باید جفتشان را میزدند از چشم مورد تجاوز جنسی قرار میدادند پدرسگها را !
  8. روز آخر ماه رمضان روز جهانی قدس است و چون خداوند اصولاً ماه رمضان را قرار داد که روز آخرش روز قدس بشود لذا اگر اینکار را در ماه اسفند میکرد آنوقت روز آخر ماه با روز ملی شدن صنعت نفت یکی میشد و ما برای همین یک قلمی که تابحال نرفته ایم راهپیمائی هم حالا باید میرفتیم که البته مصدق کجا خالد مشعل کجا حرفهائی میزنید شماها هم بعضی وقتها !

نتیجه : ما البته میخواستیم دوتا دلیل دیگر هم بیاوریم که دلائلمان جمعاً بشود ده تا لیکن چون احساس میکنیم که اینها همینقدرش برای بروز پدیده "دین درد" نزد برخی اروپا نشینهای فوکول منگولی سوسول النگو کفایت میکند لذا در همینجا مطلب را قیچی نموده و منتظر جیغ و ولنگ آن نمایندگان نظام در محل دیسکو میمانیم برای اینکه هاهاها !