2008/09/01

#183

* به مناسبت روز جهانی وبلاگ که یک جورائی هم مقارن است با اولین سالگرد آخرین حضور ما پشت میله های به هم فشرده آنجائی که حمامش چیزهای خوشمزه دارد !

دلم برات تنگه زندون زندون ، حکم بلاگ چنده زندون زندون !
.
پر بیننده ترین صفحه وبلاگهای فارسی در سه سال گذشته !

در اینجا به مقایسه وبلاگ در ایران و بقیه جاهای دنیا میپردازیم چونکه آنها روز جهانی وبلاگ دارند ما هم روز جهانی قدس داریم که خیلی هم بهتر است !
  1. در همه جای دنیا مردم وقتی بیکار میشوند میروند وبلاگ میزنند ما هم دقیقاً وقتی بیکارمان میکنند میرویم وبلاگ میزنیم که یک کاری کرده باشیم !
  2. همه جای دنیا وبلاگ میزنند که بگویند چقدر آزادی دارند ما هم وبلاگ میزنیم که بگوئیم پس چرا بقیه اینقدر آزادی دارند ؟!
  3. مردم دنیا برای اینکه از خبرگزاریهایشان عقب نمانند وبلاگ میزنند خبرگزاریهای ما برای اینکه از وبلاگهای مردم عقب نمانند سایت میزنند !
  4. در همه جای دنیا به هم میگویند فلانی دیوانه است ، بجای روزنامه رفته وبلاگ زده در ایران میگویند فلانی چقدر عاقل است که روزنامه را ول کرد رفت وبلاگ زد !
  5. ما برای وبلاگنویسی حتماً باید یک فیلترشکن قوی دم دستمان باشد بقیه هم برای دیدن وبلاگهای ما حتماً باید یک فیلترشکن قوی دم دستشان باشد !
  6. در همه جای دنیا محیطهای ایجاد وبلاگ ساخته میشود اتفاقاً ما هم ازشان خیلی ممنونیم که مثلاً همین بلاگ اسپات را برای خودشان ساخته اند !
  7. مردم دنیا برای اینکه به هم بگویند یک پخی هستند آدرس وبلاگشان را به طرف میدهند ما آدرس وبلاگمان را به هیچ کس نمیدهیم که "طرف" فکر نکنند یک پخی هستیم !
  8. در همه جای دنیا به وبلاگنویس خیلی اهمیت میدهند ما هم همینطوریم هی برایشان سوم و هفتم میگیریم !
  9. وبلاگهای دنیا کاملاً تحت تاثیر اتفاقهای مهم کشورشان هستند اتفاقهای مهم کشور ما هم کاملاً تحت تاثیر وبلاگهای ما است !
  10. مردم دنیا برای اینکه از آدم حسابی هایشان عقب نمانند وبلاگ میزنند آدم حسابی ما هم برای اینکه از مردم عقب نماند رفته وبلاگ زده اسمش را گذاشته ahmadinejad.ir !