2008/08/31

#182

* به اطلاعیه مهمی که هم اکنون بدست ما رسید توجه فرمائید :

تا پایان ماه مبارک رمضان کسی تخم ما را هم نمیتواند بخورد !
.
اگر راست میگوئید مال اینرا بخورید !

در ادامه این اطلاعیه چنین آمده است :

اگر ادعایتان میشود که مسلمان و روزه دار واقعی هستید یک کمی در اصل مطلب امساک و پرهیز کنید ! فکر کردید هی دنبال ما راه می افتید قسمتهای مختلف بدن ما را به همدیگر نشان میدهید میگوئید اینجاتو بخورم اونجاتو بخورم ما خریم نمی فهمیم ؟! ای کارد به آن شکمتان بخورد الهی ! شما اگر الآن به فکر لایحه حمایت از خانواده افتاده اید که ما یک عمر است داریم بطور خانوادگی با یک شوهر سر میکنیم هر روز هم ماشالاّ تـُپـُـل مـُپـُـل تر از روز قبل میشویم ! اینرا گفتیم که بدانید عقلمان میرسد و اگر هی به چشم بد بما نگاه میکنید و ما به این سردار رادان نمیگوئیم که خشتکتان را دربیاورد فقط بخاطر نجابت و خانمی ما است بی حیا ها !

اگر راست میگوئید در این ماه مبارک به سینه های ما نگاه نکنید ببینم دو دقیقه میتوانید روزه تان را نگه دارید ؟! حالا بچه ها اگر سینه نگاه کنند و حتی بخورند یک چیزی تو چی نره خر ؟! ران پا و قسمتهای منتهی به آن که الآن زشت است بگوئیم هم همینطور ! ما بالاخره نفهمیدیم ران را میخورند یا می اندازند دور گردن ؟! پس دیگر چرا گردن را میخورید ؟ هی جیگر ما را خوردید و رفتید و بردید بهتان هیچی نگفتیم ! چقدر ظلم چقدر ستم چقدر تبعیض جنسیتی ؟! انسان باشید !

بیائید در این ماه مبارک که اگر محمود بگذارد خدا تمام در و پیکرش را برای شما باز میکند توبه کنید بلکه خدا شما را ببخشد ! ما که عمراً نمی بخشیم ! یعنی حمایت از ما جنس ضعیف جامعه اینقدر برایتان زور دارد که به اینهمه بی ارزش کردن ماها هیچی نمیگوئید بی غیرت ها ؟! اگر مردی و مردانگی به سیبیل است که سیبیل آغا محمد خان از همه شماها بناگوش در رفته تر بود ! پس چرا خواجه بود بدبخت ؟!

بهرحال ما گفته باشیم ! اگر بعداً تمدید نکنیم علی الحساب تا پایان ماه مبارک رمضان همه جایمان را حرامتان میکنیم تا اینقدر نسبت به ارزشهای ما در جامعه بی تفاوت نباشید !

ما این اطلاعیه را برای حمایت از حقوق حقه خود در مقابل عرضه و توزیع ناجوانمردانه مرغ منجمد در ماه مبارک رمضان توسط دولت جنایتکار نهم صادر نمودیم تا بدینوسیله مراتب اعتراض خود را به تلاشهای آن عوامل پلید برای از بها انداختن گوشت گرم و دلچسب ما و در عوض سکه کردن مرغهای بغبغو و یخ زده که ضمناً چشمشان هم اینجوری است اعلام نموده و تا آخرین نفس از حق خود کوتاه نمی آئیم ! الهی در این ماه مبارک اگر هر جای ما را خوردید آنفولانزای مرغی بگیرید !

امضاء : جمعی از همسران خروس جنگی ، بعد از لایحه حمایت از خانواده !