2008/06/21

#10

نظر به اعمال قطع برق از ابتدای تیرماه اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ در اینجا به جهت حمایت همه جانبه از هرگونه سهمیه بندی ، جیره بندی و موارد مشابه ، جدول سهمیه و جیره بندی مربوط به برخی اقلام خیلی غیر ضروری را طی سال آینده در زیر می آوریم باشد تا بعد از احمدی نژاد ۱۶۷ تا رئیس جمهور فقط ترمونی او را جمع بنمایند انشالله تعالی !
ببخشید کوپن اکسیژن رو کی اعلام میکنن ؟!

۱) آب
آب خوراکی به میزانی که اعتصاب غذائی های اوین میخورند ولی نمی میرند و آب برای باغچه نیز به اندازه ای که اگر از این سر شلنگ فوت کنی از آنورش آب توی باغچه بریزد ! مامورین زحمتکش آتشنشانی نیز از این به بعد برای خاموش نمودن حریق باید بجای آب از فوت استفاده بنمایند اینطوری که با کمک اهالی محل اینقدر به آتش فوت بکنند تا خاموش بگردد انشالله تعالی ! همچنین برای مستراح هم باید پس از اتمام کار با استفاده از یک تکه روزنامه محل مورد نظر را پاک بنمایند که از برکت سهمیه بندی تازه میشوند عین خارجی ها لیکن باید مراقب باشند تا با روزنامه جمهوری اسلامی پاک ننمایند چون آنجای آدم را پاره مینماید ! ضمناً چون ما فکر همه جا را کرده ایم برای نماز هم همه باید تیمم بنمایند چون خاک هنوز سهمیه بندی نشده ! ملت مسلمان زده ایران میتوانند هر هفته با مراجعه به محل آبشار نیاگارا به بچه هایشان آب نشان بدهند و بگویند قدیمها ما از اینها توی لوله های خانه مان داشتیم و این سنت پسندیده را در نسلهای بعدی نهادینه بنمایند !

۲) بنزین
به خودروهای خارجی عمراً اگر بنزین بدهیم و خودروهای داخلی نیز باید ببینیم آیا واقعاً داخلی هستند یا نه و اگر هستند پس چرا پشتشان به خارجی نوشته پیکان ! سهمیه بندی جدید بر مبنای فضای صندوق عقب خودروها صورت میگیرد اینطوری که اگر پشتشان یک منبع گاز جا بگیرد ۲ لیتر اگر دوتا جا بگیرد ۱ لیتر اگر بیشتر جا بگیرد هیچی و اگر اصلاً جا نگیرد بازم هیچی و اصلاً بما چه میخواستند بروند بجای BMW وانت بخرند ! همچنین سهمیه کلیه چیزهائی که باعث حرکت خودروها میشود در تاریخ دهم خرداد هر سال قطع میگردد تا ببینیم باز هم برای رحلت جانگداز میروید شمال یا نه ! ضمناً در زمستانها مقدار سهمیه گاز عرضه شده برای خودروها برای منزل صاحب خودروها نیز میباشد و اصلاً میل خودشان است که بریزند در منبع ماشین یا در منبع بخاری ! بدیهیست تمام انواع سوختهای هسته ای کاملاً رایگان بوده و چنانچه هموطنان محترم بجای تاکسی موشک بخرند ما خودمان بطور رایگان پرتابشان میکنیم !

۳) مواد غذائی
مواد غذائی به اینصورت که اولاً الهی کارد بخورد به اون شکم که عین خندق میمونه و سیرمونی نداره ثانیاً اگر ایتالیائیها فهمیدند آن ۸ تا راه حل احمدی نژاد یعنی چی شما هم بفهمید و همانجوری خودتان را سیر کنید ! به جهت همکاری با پیشرفت دولت محترم میتوانید بجای غذا جانور و ملخ بخورید چون این عربهای خاک بر سر الآن خیلی وقت است که دارند میخورند و روز به روز هم گردنشان کلفتر میشود هزار ماشالله! همچنین وزارت بهداشت تاکید کرده از مصرف مارمولک در تابستان بشدت خودداری کنید چون اصلاً با هزارپا نمیسازد و یکوقتی کار دستتان میدهد خدای نکرده و آنوقت ما مجبوریم از محل صندوق ذخیره ارزی لبنان ده هزار تومن برای درمان شما برداشت کنیم که البته نمیشود !

۴) مواد شوینده
شما بهتر است بجای اینکه یک کارهائی بکنید تا لباستان کثیف بشود و آنرا بشوئید ، یک کارهائی بکنید که کثیف نشود و آنرا نشوئید ! راهکار دولت محترم نهم اینست که شما کاری به کار امور مملکت نداشته باشید و آدمهای سربزیری باشید تا هیچوقت یقه تان کثیف نشود لیکن اگر سرتان به زیر بود و روم به دیوار یک کفتری چیزی از آسمان روی یقه شما بی ادبی کرد ما فکرش را کرده ایم و آنهم اینکه در رساله نوشته ایم ریغ کفتر مباح است و اگر نشستید هم نشستید ولی اگر بجای کفتر گاو بود آنوقت مطمئن باشید هرچی بشورید هم فایده ندارد و اگر فکر میکنید دارد آنرا اول با آب بشورید اگر فایده داشت آنوقت ما یک فکری برای گاوها میکنیم که دیگر از آسمان پشت یقه ملت محترم بی ادبی ننماید گوساله ها !

۵) برق
فاطی کیه فاطی چیه گیر ندین اعصاب نداریم مگه ما موظفیم چیزهائی که میشود قطعشان کرد را اول با یک عالمه زحمت بدهیم به شما بعد همانرا با یک عالمه زحمت قطع بکنیم ؟! زکی ! ما حساب کرده ایم که اگر برقمان را هم بدهیم به ترکمنستان بعد همانرا ازشان بخریم خیلی پولدار میشویم و اصلاً شما اجمدی نژاد را ول کرده اید چسبیده اید به قطعی برق ؟! مگر نمیدانید که دوباره گفته در لبنان که بودیم اسرائیلیها منرا دزدیدند بعد کشتند ؟! بروید مسخره اش کنید ما قول میدهیم تا یکماه اینقدر سرگرم باشید که یاد برق نیفتید تازه هفته بعد هم میخواهد بگوید من اسرائیل را محو کرده ام ولی الآن تنشان گرم است متوجه نمیشوند آقا ... قآه قآه قآه ... هر هر هر ... ها ها ها ... هو هو هو !