2008/09/06

آی فغان جــــــــــیــــــــــغ نعره عربده هوار و غیره ... !

.

ما رو فیلتر کردن که آقا باز بدون اطلاع قبلی !


بازم نعره عربده جـــــیـــــغ ! آخه من چیکاره بیدم ! چرا هرجا میرم فیلترم میکنید آی هوار !

ایندفعه دیگه جمع کنم کجا برم ؟!

ضمن اینکه من همین دیروز داشتم اینجا نقش نفوذی نیک آهنگ رو بین وبلاگها فاش میکردم ها !

بفرما ! حالا دیدی من میگم تا اسمش رو میارم فیلتر میشم ولی خودش داره راست راست بدون نیاز به پروکسی میگرده !
.
دردمو به کی بگم آخه آی امـــــان !

نیک آهنگ جان بابا شوخی کردیم ما چرا رفتی فروختیمون فوری ؟! بقول شاعر که میفرماید :

وقتی دیدی که سوختی ، رفتیو مارو فروختی !!!

نتیجه منطقی : ما برای تمام اتفاقها دنبال مقصر میگردیم و جالب اینکه پیدا هم میکنیم !

نتیجه تاریخی : از قدیم گفتن خدا در و تخته رو خوب به هم جور میکنه اینهم مصداقش ! دیروز گفتیم نیک آهنگ امروز فیلتر شدیم ! اگر اینا ربطی به هم نداره پس لطفاً به یک چیز دیگه ای ربطش بدید که ما هم بفهمیم قضیه چیه !

نتیجه خیلی مهم : حالا شما دور برندارید ! همون دیروز نمیدونم چرا یه عده فکر کردن ما داریم به نیک آهنگ تیکه میندازیم هیچی نگفتیم ولی بهشون ! این صفحه اگر داره میچرخه بغل چرخ اون صفحه است که اینطوریه . ضمن اینکه من بازم از رفقای دیگه ای هم که اینجا کمکم کردن و میکنن بی اندازه ممنونم ...

حالا برید پی تهیه پروکسی چیز توپی دستتون رسید به ما هم بگید !