2008/09/06

#199

در راستای تساوی ایران و عربستان در ریاض


* البته امروز همه آمدند گفتند با شعار "نه بخاطر دائی ، بخاطر ایران" به کسی گیر ندهیم که یک وقت خدای نکرده اگر کار خراب شد ما کسی را این وسط تضعیف ننموده باشیم ما هم از آن قسمت "بخاطر ایران" آن شعار استقبال کردیم و چیزی نگفتیم لیکن الآن هم نمیخواستیم چیزی بگوئیم ولی به رسم ادب این نوشته را تقدیم به آیت الله دائی مینمایم با آن گل نازی که نکونام به این عربهای خاک بر سر زد !

خانوم حضرت رقیه در ریاض یک کمی خشنود شد !

برنامه تاکتیکی تیم ایران در بازی مقابل عربستان به روش 2 - 5 - 3 !

تفاوت علی دائی و ناصر جوهر مربی عربستان :

  1. عربستان وقتی اصلاً مربی ندارد ناصر جوهر را مربی میکند ما وقتی یک عالمه مربی داریم دائی را مربی میکنیم !
  2. ناصر جوهر فقط مربی تیم ملی شان است دائی مالک تیم ملی هم هست !
  3. عربستان وقتی مربی خارجی می آورد ناصر جوهر را می نشاند بغل دستش کار یاد بگیرد ما وقتی خارجی می آوریم دائی را می نشانیم که کار یادش بدهد !
  4. ناصر جوهر بعد از زمین به کار بازیکنانش نظارت میکند علی دائی غیر از بازیکنان به خط تولید سایپا و برج جردن و ورزشگاه اردبیل و دامغان هم نظارت میکند !
  5. اگر علی دائی مربی تیم ملی نبود الآن ما احتمالاً عربستان را برده بودیم اگر ناصر جوهر مربی نبود الآن آنها حتماً ما را برده بودند !
  6. در مصاحبه ناصر جوهر بعد از بازی ما متوجه نکات فنی بازی میشویم در مصاحبه علی دائی متوجه نکات فنی خدا و حضرت رقیه میشویم !
  7. علی دائی در بازگشت میرود تلویزیون خشتک همه را میکشد سرشان که بگوید چرا عربستان را نبردیم ناصر جوهر را هم در تلویزیون همه خشتکش را میشند سرش که چرا ما را نبرد !
  8. ما الآن به علی دائی امیدوار میشویم دیگر آنقدر ولش میکنیم که آخرش حذف بشویم همه الآن از ناصر جوهر نا امید شده اند ولش نمیکنند تا عربستان سر گروه بشود !
  9. علی دائی قبلاً تقریباً با تمام بازیکنان زنده و مرده و فعلی عربستان بازی کرده ولی ناصر جوهر قبلاً فقط با چندتا از بازیکنان متوفی ما بازی کرده !
  10. علی دائی بعضی وقتها چرت و پرت میگوید ما بعد از دو روز ولش میکنیم میرویم سراغ احمدی نژاد ولی چون عربستان احمدی نژاد ندارد اگر ناصر جوهر چرت و پرت بگوید همه ول میکنند میروند سراغ او !