2008/09/07

#200

* در راستای اعلام نتایج کنکور ۳۴٪ پسر و ۶۴٪ دختر و پذیرفته نشدن رتبه های زیر هزار بدلیل "غیر بومی" بودن

* نشد این کنکور ما یکسال عین آدم برگزار بشه توش حرف و حدیث درنیاد !

داداش مگه آفریقاست که فقط "بومی" قبول میشود ؟!
.
میفرمایند پدرسگ ! بومی که نیستی پسر که هستی کنکور هم میدهی که فردا برای ما حرف دربیاید ؟!

در همین راستا انتظار میرود نتایج کنکور سال آینده به این شکل اعلام شود :
  1. با کمال مسرت کمانقلی چمباتمه نفر اول کنکور در تمام رشته ها شد ولی از راهیابی به دانشگاه در تمام رشته ها بازماند . بنا به اعلام کارشناسان کمانقلی بطور مادرزاد ۲۸٪ پسر میباشد درحالیکه بر اساس سهمیه بندی جنسیتی جدید آدم باید بیشتر دختر باشد تا پسر ! سازمان سنجش معتقد است ما خیر و صلاح بچه ها را میخواهیم چون پسرها بعد از قبولی در دانشگاه اول میروند تو بعد میروند اون تو بعد جمهوری اسلامی باید تکذیب کند درحالیکه دخترها خیلی خانم میباشند و فقط مهریه شان یک کمی میرود بالا که آنهم با تصویب طرح شصت شوهری کاملاً مرتفع خواهد شد ! در این اطلاعیه آمده است که دختر شیرین عبادی از لحاظ جنسیتی پسر محسوب میشود چون این بهائی ها خیلی جنسشان خراب است !
  2. بر اساس اعلام نتایج کنکور کلیه دختران وارد دانشگاه و کلیه پسران برای خدمت مقدس سربازی به پادگان اعزام شدند ! این درحالیست که البته آنهائی که باید میرفتند تو همه شان رفته اند وگرنه شما فکر کردید امر به معروف دانشگاه را میدهیم دست دخترها ؟! سازمان سنجش اعلام نمود پسرها بطورکلی بومی ایران محسوب نمیشوند چون اینجا درس میخوانند میروند یک جای دیگر گرین کارت میگیرند که این با بومی بودن در قبیله بنی هاشم و قوم بنی اسد جور درنمی آید ! بر این اساس بومی به کسی گفته میشود که یا افریقائی باشد یا به اصل ولایت التزام داشته باشد وگرنه از کجا معلوم که بهائی نباشد ؟! سازمان سنجش تاکید کرد از این به بعد اگر یک نفر از خاش نفر اول کنکور شد برود بمیرد چون خاش دانشگاه ندارد و جاهای دیگر هم که غیر بومی است و هیچی !
  3. آخرین تغییرات شرایط پذیرفته شدگان کنکور که عموماً بعد از برگزاری کنکور همه از آن با خبر میشوند به این شرح اعلام شد : ۱- واجدین سیاهپوست شرایط بومی که ضمناً ۲۱۴ درصدشان دختر باشند یا اگر پسر هستند خواجه باشند ! ۲- در هنگام ارسال عکس برای مدارک ثبت نامی کنکور دیگر بیخود ریش نگذارید ماتیک بزنید ! ۳- داوطلبین ریشوی قم بومی ایران محسوب شده ولی بقیه داوطلبین ایران اگر ناراحت هستند بروند آکسفورد درس بخوانند که بعداً فقط بهشان نگویند خانوم باز ! ۴- بهائی ها بومی جهنم محسوب میشوند که چون ایران بهشت است و آتش ندارد لذا زرتشتی ها هم همینطور ! ۵- جاسبی و مرتضوی هم باید نان بخورند که یعنی پسرها بروند پیششان هم دکتر بشوند هم بومی !

نتیجه : علیرضا مزه نریز میگیریم میزنیمت ها ! تازگیها انگار وقتی فیلتر میشی خوشت هم میاد ! قبلاً اینطوری نبودی که ! خودمون سه تا صفحه تا حالا ازت قیلتر کردیم دیدیم ! یک عالمه جیغ و داد میکردی قبلاً !