2008/09/07

#201

* در راستای حضور خیلی مهم احمدی نژاد در افتتاحیه پارالمپیک اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به کرانه باختری رود اردن بدلیل اینکه نامبرده اخیراً با کمونیستها در تهران افطار میکند در چین روزه میگیرد در اینجا نطق نامبرده را به جهت افزایش دانش بشر در زیر می آورم :

من ورزشکار نیستم ولی فلسطینیها را دوست دارم !

مسابقات تیراندازی پارالمپیک عصر حجر !

متن سخنرانی احمدی نژاد در چین :

اکنون که ما ذرات بن یا دین داریم و المپیک به فضا پرت میکنیم که این خودش نان و تکنولوژی است و چون هرجائی که ما باشیم مهمترین رویداد بشری در آنجا اتفاق می افتد لذا اعلام میداریم که از این به بعد پارالمپیک مهمترین رویداد ورزشی است و جا دارد تا از این به بعد جام جهانی هم فقط با ویلچر برگزار بشود ! من به ورزشکارانمان پیشنهاد میکنم که یک کمی بیشتر تمرین بکنند تا به سطحی برسند که بتوانند در پارالمپیک شرکت بکنند !

من البته خودم معلول نیستم ولی صد رحمت به یک معلول مغزی و در علم و صنعت که بودیم برای شرکت در پارالمپیک تمرین پرش بی نیزه از دیوار سفارت امریکا میکردیم ولی بعداً که به کله مردم تیر میزدیم دکتر شدیم و گفتند این جفتک اندازیها برای یک دکتر بد است و ما رئیس جمهور شدیم ! شما چرا در چین قبله ندارید ؟! پس اینهمه قبله نما که برای ما میسازید را ببخشید از روی کجا میسازید ؟! پس بیا حالا که اینطوری شد شما هم این یک میلیون دلار را بگیرید !

امروز حداد عادل در مجلس گفته من فرم اطلاعات اقتصادی پر نمیکنم که البته اینها دو نفرند که سه تا باند مافیائی دارند و من ۲۲ بهمن اسم همه شان را برای خودشان افشا میکنم ! اگر میپرسید این چه ربطی به ما در پارالمپیک دارد باید بگویم که اتفاقاً هیچ ربطی هم ندارد ولی مگر ذرات بنیادین به عشایر ممسنی ربط دارد که من میگویم هی ؟! ضمناً آن دوچرخه بیست و هشتی که آنجا گذاشته اید را ببرید آنورتر چون ممکن است پنچر بشود و من در چین هم ترور بشوم ! من دلم میخواست رابرت موگابه را هم با خودم بیاورم چین ولی گفت دارم آدمهائی را که صبح خورده ام الآن میجوم وقت ندارم !

حالا ایندوره پارالمپیک هم که گذشت و رفت ولی شما از طرحهای اقتصادی ما در جراحی ورزشکاران استفاده کنید و رشته شطرنج معلولان مغزی را هم به پارالمیک اضافه بنمائید تا ما هم از این به بعد در پارالمپیک شرکت کنیم ! بشرطیکه کسی از اسرائیل هم وزن ما نباشد و با ما همگروه نشود که ما یکدفعه وسط پارالمپیک کیسه آب رحممان پاره بشود و مجبور بشویم برگردیم مدالهای نگرفته المپیک را از رهبری بگیریم ! ضمناً آن وسطیه که در مراسم افتتاحیه میرقصید چشم خواهری عجب چیز مالی بود و البته ما خودمان اینکاره نیستیم ولی یک وزیر داریم که او هم اینکاره نیست و امروز درباره اجرای قانون هم یک حرفهائی زده که ما نمیدانیم چرا تا این گفت قانون همه خندیدند !

بروید دعا کنید که امام زمان زودتر بیاید چون مطابق وعده های الهی از قرار معلوم قرار است دنیا را دو دفعه گه بگیرد : یکی گه بگیرد امام زمان بیاید راست و ریست کند یکی هم دوباره گه بگیرد جهان برزخ بشود خدا آن اولی ها را راست و ریست کند ! ضمناً حواسم بود وقتیکه من حرف میزدم شما میخندیدید یکوقت فکر نکنید نفهمیدم که میخواهید با فلاش از من عکس بگیرید پس بگو ســـــیـــــب !