2008/09/07

#202

دفتر امام جمعه شيراز در توضيح پيرامون خبر نماز جمعه شيراز، جمله نقل شده در رسانه ها را متفاوت با بيانات امام جمعه دانست و خواستار تصحيح آن شد. اين دفتر اعلام كرده است: امام جمعه شيراز گفت "اگر هنرپيشه زيبايي در فيلمي باشد چنانچه انسان لذت میبرد نباید نگاه کند" (فارس)

چنانچه انسان از ریخت زیبای تو لذت ببرد هم نباید نگاه کند ؟!
.
رهبری بعد از تماشای هنرپیشه زیبای فیلم !

البته آدم خنده اش میگیرد و چه بسا که آدمهای مغرض هم الآن در جواب ما بگویند آدم از تماشای کجای میمون لذت میبرد و ما چیزی نداشته باشیم که بگوئیم لیکن بر حسب وظیفه سه کار اساسی که پس از ایراد خطبه های هر نماز جمعه تا نماز جمعه بعدی باید انجام بشود را در زیر می آوریم :

کار اساسی اول : بگوید منظورم از آنی که گفتم این نبود !
اینطوری آدم میپرسد منظورت از چی چی که گفتی چی چی نبود آنوقت امام جمعه میتواند یک حرفهای دیگری درباره یک چیزهای دیگری بزند بعد بگوید کجای اینی که الآن من دارم میگویم به آنجائی که من قبلاً نگفته ام اصلاً ربط دارد ؟ منظور من از این که تماشای هنرپیشه زیبا روزه را باطل میکند این نبود که چنانچه انسان لذت میبرد نباید نگاه کند و ما در شجره مورچه اولیا هم داریم که گفته اند ما با ناوهای هلی کوپتر بر و تفنگهای عجیب غریبی که توی کامپیوتر داریم با لگد میزنیم به مشت محکم و اصلاً حالا که اینطوری است مرگ بر منافقین و صدام ! بعد اینطوری که بشود رسانه ها تصحیح میکنند میگویند بابا اینکه همانی بود که ما گفتیم حالا با یک کمی پس و پیش و اینطوری یک اتفاق بزرگ می افتد و آن اینکه دو روز از قضیه میگذرد !

کار اساسی دوم : بگوید منظورم از آنی که گفتم این بود !
باز هم آدمیزاد است دیگر سوال پیش می آید لذا دوباره میپرسد چی چی گفتی که منظورت چی چی بود آنوقت امام جمعه میگوید من گفتم چنانچه انسان از تماشای زیبارو لذت ببرد نباید نگاه بکند و منظورم اینبود که انسان اگر انسان باشد که اصلاً به زیبارو نگاه نمیکند که حالا لذت هم ببرد یا نبرد و ما در تمام روایتها داریم که خداوند نعوذ بالله از اولش مرض داشت که زیبارو آفرید و در بعضی غارها هم گفته اند خدا نعوذ بالله مرض نداشت بلکه میخواست ببیند اگر زیبارو هنرپیشه بشود کسی بهش نگاه میکند یا نه بعد دید آره میکند گفت چکار کنم چکار نکنم که من آن حرفهای پریروز را گفتم و حالا هم برویم یک کمی در شیراز نماز بخوانیم تا در نیشابور باران بیاید ! اینطوری رسانه ها باز هم تصحیح میکنند و دو روز دیگر هم خوشگل میگذرد !

کار اساسی سوم : یقه ملت را بگیرد !
بگوید من اینهمه حرف زدم حالا توی دو کلمه اش هم زیبارو داشت شما می آئید نماز جمعه ثواب کنید یا عین خود ما می آئید تماشای زیبارو ؟! اینهمه خدا پیغمبری که من در هردو خطبه ردیف کردم را ول کرده اید چسبیدید به هنرپیشه زیبارو ؟! من پدرتان را درمی آورم شما آنروی منرا ندیده اید که بفهمید به کجا میگویند زیبارو آندفعه هم گفتیم "دعای ما به یک طرف آمین رهبری به یک طرف" شما گیر دادید که "به کدام طرف ؟" بعد گفتیم معظم له که بیاید "در شیراز در مجاورت باد رهبری قرار میگیرید" باز یک چیزهائی گفتید که ما خودمان هم یک عالمه خندیدیم دفعه قبل ترش هم گفته بودیم "بسیجی کسی است که انرژی درونی او آزاد شده باشد" رفتید به هرچی ریشو بود گفتید گو...زوووووووو ! چه گرفتاری شدیم ها هی هیچی نمیگوئیم ! اینطوری رسانه ها تا بخواهند دوباره تصحیح کنند دو روز دیگر هم میگذرد بعد هم که شده نماز جمعه بعدی دوباره حرکت از نو !