2008/09/08

#203

فرحناز قندفروش مديرکل اموربانوان و خانواده استانداري تهران : کساني که از لايحه خانواده انتقاد کردند ، در گذشته اين موضوع را مطرح مي کردند که چرا زنان نمي توانند همانند مردان با چند مرد به طور همزمان در ارتباط باشند. (ایرنا)

* البته ما سوال نمودیم گفتند قبلاً ما میگفتیم خانمها بروند حالشان را بکنند اینها انتقاد میکردند الآن اینها میگویند آقایان بروند حالشان را توپ بکنند ما انتقاد میکنیم ! اصلاً بالای همین وبلاگ خیلی حرف خوبی نوشته شده است : این به اون در !

حاج خانوم ! عروس رفته لایحه بچینه تو بجاش بگو بعله !
.
لایحه چند همسری در مراحل مختلف بررسی ! ( قسمت آخر دقیقاً مربوط به بعد از تصویب لایحه میباشد ! )

در اینجا نظر به اینکه همه چیزها در این مملکت به روش آزمون و خطا مدیریت میشود که اتفاقاً خیلی هم خاصیت دارد ولی ما نمیدانیم چرا تمام آزمونهایمان خطا از کار در می آید سه پیشنهاد راهبردی خودمان را برای خاتمه دادن هرچه سریعتر به موضوع حمایت از خانواده در زیر می آوریم ضمن اینکه نوار غزه را هم داشت یادمان میرفت که تبریک بگوئیم !

۱ ) زوج و فرد کنید !
به این ترتیب که روزهای زوج آقایان حال بکنند روزهای فرد خانمها ، جمعه ها هم برای اینکه خانواده ها حمایت بشوند زن و شوهرها اگر وقت شد و در طول هفته جر نخورده بودند یک حالی به هم میدهند چون مراجع گفته اند راه دوری نمیرود ولی احوط آنست که ساعتها را بکشید عقب ! بعد در آخر سال بشینید حساب کنید ببینید خانمها بیشتر حال کرده اند یا آقایان هرکی بیشتر حال کرده بود همان را قانون کنید و به کردان هم بگوئید با قانون شکن برخورد "عملی" بکند چون در طول سال دیگر فکر نمیکنیم کسی ازاله نشده باقی مانده باشد که از آکسفورد برای آدم حرف دربیاید ! ضمناً چنانچه خدای نکرده در پایان سال معلوم شد که آقایان و خانمها هردو به یک اندازه به صفای معنوی رسیده اند بگوئید ما دیگر نمیدانیم باید چه غلطی بکنیم اصلاً هرکی هرچی دستشه بستشه !

۲ ) سهمیه بندی کنید !
بگوئید آنهائیکه برقشان قطع است باید چندتا زن داشته باشند آنهائیکه گازشان وصل است چندتا شوهر ! اینطوری ظرف ۲۴ ساعت در تمام ایران خاموشی ایجاد میشود جوری که اگر تا ۱۲ سال باران که خوب است رعد و برق هم نیاید باز اینقدر برق اضافه می آورید که میتوانید از طریق همین خط لوله صلح بدهید به یکی از همین کشورهائی که دارید برای فروش گاز بهشان التماس میکنید بلانسبت ترکیه ! خانمها هم چون اصولاً با حیا هستند و همین یک نره خری که دارند برای هفت جدشان کفایت میکند شیر گاز را قطع میکنند تا سر شوهرشان هوو نیاید اینطوری مشکل کمبود گاز ترکمنستان هم حل میشود زمستانها هم اگر کسی یخ کرد مرد حقش است میخواست هشت تا شوهر داشته باشد که اینطوری نشود ! مطمئن باشید سر سال همه شان کم می آورند بعد هرچی شما گفتید دولاّ میشوند میگویند باشه !

۳ ) فرم جمع آوری اطلاعات توزیع کنید !
بگوئید شما اگر چندتا زن داشته باشید زن خودتان راحتتر است یا اگر زنتان چندتا شوهر داشته باشد خودتان راحتترید ؟! از قرار دادن گزینه "هر دو" اکیداً خودداری کنید چون پاسخ تمام فرمها عین هم میشود و اینطوری یک کمی لوس میشود کار ! بعد هر شش ماه یکدفعه فرمهای موافق با چند زنه بودن را بدهید لاریجانی تا عین احمدی نژاد و سردار رادان بگوید ایناش ! مردم خودشان بما التماس میکنند که بما چندتا زن بدهید بعد عین بقیه چیزها بدهید شورای نگهبان قانون بگذارد شما هم اگر به آن رای ندادید ، ندادید بعد شش ماه بعد فرمهای موافق چند شوهری را بدهید به لاریجانی دوباره همان کارها را بکنید ! اگر کسی فرم پر نکرد هم بگوئید تو انگار تنت میخارد بهش یارانه و پایانه و رایانه و (ای بی ادب ها !) یانه ندهید !

نتیجه : میگم این خیلی باحال است که زنها دارند خودشان را برای تصویب چند همسری مردان جر میدهند ها !