2008/09/13

#215

وزير نيرو: مشكل كم‌آبي و خشكسالي امسال به بهترين نحو مديريت شد (فارس)

* البته در جمهوری اسلامی آدم با شنیدن عبارت "بهترین نحو مدیریت" یک کمی خنده اش میگیرد لیکن ما چون خیلی آدم جدی هستیم در اینجا با طرح یک سوال اساسی به تحلیل شتابزده این موضوع میپردازیم :

اگر خشکسالی به بدترین نحو مدیریت میشد چه خاکی سرمان شده بود ؟!


میفرمایند دادیم غضنفر دو شاخه ملت را از برق بکشد خشکسالی به بهترین نحو مدیریت شد !

تعدادی از پاسخهای احتمالی به این شرح است :
  1. آنوقت هی برقها قطع میشد وزارت نیرو روزی سه دفعه جدول خاموشی میداد بیرون !
  2. آنوقت میگفتند امسال خشکسالی آمده برنج تایلندی میشد کیلوئی ۵۰۰۰ تومن !
  3. آنوقت ما متوجه میشدیم که استفاده از تلویزیون در ساعات پر مصرف تهران باعث خاموشی در الیگودرز میشود !
  4. آنوقت احمدی نژاد میگفت دیدید اگر باران نیاید ما بیچاره میشویم بعد اورانیوم غنی میکردیم که شاید بعداً غیر از استفاده بمب آمیز یک برقی هم از آن تولید کنیم !
  5. آنوقت آیت الله حائری میرفت در شیراز نماز باران میخواند در اردبیل سیل می آمد درحالیکه سدهای ما اصلاً یک جاهای دیگری است !
  6. آنوقت پودر رختشوئی سه برابر میشد تا میگفتی چرا میگفتند مگه کوری نمیبینی امسال خشکسالی آمده !
  7. آنوقت رفسنجانی میرفت میگفت این زرت و پرتها چیه بابا در زمان ما رعد و برق هم نمی آمد برقها نیم ساعت هم قطع نشد !
  8. آنوقت احمدی نژاد خشکسالی را هم یاد میگرفت میرفت برای مقابله با خشکسالی در افریقا برنامه میداد !
  9. آنوقت ما خیلی خدا را شکر میکردیم که هنوز جدول خاموشی آب اعلام نشده میتوانیم برویم جاهائی که محمود بدش می آید مثل حمام !
  10. آنوقت همه میگفتند این خشکسالی خیلی باحاله ها ! زمستان برف آدم را میبرد تابستان سیل ولی همه جا خشکسالی است !


نتیجه : ای بابا اینهائی که ما گفتیم همه اش اتفاق افتاده که ! ما میخواستیم درباره بدترین نحو مدیریت مطلب بنویسیم ولی حواسمان پرت شد درباره بهترین نحو نوشتیم حالا چرا گمانم تقصیر این فرنگیس باشد که هی اس.ام.اس میفرستد حواس ما را پرت میکند !