2009/06/30

#412

یزدی حرف زد ؛ دخالت کون پیاز در انتخابات تکذیب میشود !
.

آیت الله یزدی نماینده تام الاختیار ته پیاز در انتخابات با نهایت شجاعت اعلام کرد صلاحیت موسوی را دیگر تائید نخواهیم کرد . بدینوسیله اولاً عدم دخالت هیچکسی از هیچ جائی در کار شورای نگهبان را تائید نموده ثانیاً معروض میدارد که شورای نگهبان یک نهاد کاملاً دوازده نفره است که شش نفر شب تا صبح شش نفر صبح تا شب به اموری می پردازند که فضولی اش بما نیامده . در این برنامه به روش بیست سوالی و با کمک اسطرلاب بررسی میکنیم که اگر صلاحیت موسوی دوباره تائید بشود چه اتفاقی می افتد ؟

 1. احمدی نژاد ایندفعه 45 میلیون رأی می آورد ؟
 2. سلامت انتخابات حتماً تائید میشود درحالیکه اولش هم تائید شده بود ولی یک کمی مشکوک میزد ؟
 3. رهبری میرود نماز جمعه گریه میکند به آن خانمی که شوهرش قبلاً رئیس جمهور امریکا بوده فحش خواهر مادر میدهد ؟
 4. انشالله تا آنموقع آقا مجتبی هم رهبر شده دسته جمعی میرویم مرقد باباش با آرمان بیعت میکنیم ؟
 5. قرار میشود صلاحیت موسوی دفعه ی بعدش تائید نشود و این خیلی بد است ؟
 6. معلوم میشود که نیروهای ضد شورش اسلحه کالیبر 6 ندارند و این خیلی عجیب است ؟
 7. فاطی جغجغه محمود را با پیغمبر مقایسه میکند درحالیکه محمود از پیغمبر خیلی سر است ؟
 8. یزدی ایندفعه قرآن را از فارسی به عربی ترجمه میکند در 114 سوره 114 میلیون دفعه آمده قتلوا فی سبیل الله و هم غالبون ؟
 9. در هندوراس کودتا میشود جمهوری اسلامی دو دقیقه بعد محکوم میکند ؟
 10. رفسنجانی دو هفته دیگر میرود قم زیارت وقتی برمیگردد خوشحال است ؟
 11. ایندفعه بلوتوث هم قطع میشود بعد معلوم میشود که شبکه ایراد داشته نمیدانم چرا ؟
 12. خبرگزاری فارس طبق روال از دو هفته قبل از انتخابات نتیجه را اعلام میکند تا دو هفته بعد از انتخابات به ما فحش میدهد ؟
 13. بحث انتخابات خیلی داغ میشود بعد چون خیلی داغ شده چندتا اتوبوس و بانک از داغی زیاد آتش میگیرد می افتد گردن انگلیس ؟
 14. مملکت چهار سال دیگر وارد جنگ میشود با چهار سال قبلی جمعاً دوباره میشود هشت سال دفاع مقدس آخرش همه سهمیه ای میشوند ؟
 15. سید حسن نصرلله مجبور میشود چند دفعه دیگر انگشتش را جلوی دوربین تکان بدهد چون ای امان از مال دنیا ؟
 16. رئیس جمهور اسرائیل ایندفعه از خوشحالی جدی جدی یک بلائی سرش می آید میشود ناتان یوهو ؟
 17. الهه هیکس دوباره سبز می پوشد میرود صدای امریکا خیلی ابراز نگرانی میکند طفلکی ؟
 18. سازمان ملل صد و پنجاه تا بیانیه ی دیگر میگذارد روی چهارصد و پنجاه تا بیانیه ی قبلی بشدت محکوم میکند ؟
 19. ملت ایران جمعه قهرمان پرور میشوند شنبه خس و خاشاک یکشنبه عامل نفوذی دوشنبه دستگیر سه شنبه به تمام اینها اعتراف میکنند ؟
 20. خدابیامرز علیرضا که در انتخابات قبلی طنز می نوشت در این انتخابات در یک کوچه ای که هیچکس نبود ولی آن آدم خیکیه بود شاهد هم هست شهید میشود ؟