2009/07/01

#413

دست شما درد نکند ؛
.
از فردا اینقدر فحش خواهر مادر میفرستیم که دوباره قطع کنید !

.
ببین جوک جدید برات چی ساختن !

با توجه به اینکه اس.ام.اس ها وصل شد چند نتیجه گرفتیم که ایناش :
 1. اس.ام.اس پدیده ی جالبی است : خودش قطع میشود خودش هم وصل میشود ربطی هم به اوضاع تهران ندارد .
 2. اس.ام.اس پدیده ی مهمی هم هست : ما خودمان نمیدانیم چرا مهم است ولی اگر نبود قطعش نمیکردند .
 3. اس.ام.اس خیلی خطرناک است : پنجاه نفر که در ولیعصر بفرستند پانصد هزار نفر در انقلاب جمع میشوند .
 4. اس.ام.اس یک پدیده ی فرهنگی است : اینقدری که ملت با اس.ام.اس جوک ساختند با ملانصرالدین نساخته بودند .
 5. اس.ام.اس یک موضوع را لو داد : در مقیاس وسیع قابل شنود نیست وگرنه مگر میشود موبایل وصل باشد اس.ام.اس موبایل قطع ؟
 6. اس.ام.اس یک موضوع دیگر را هم لو داد : اینها فکر کردند مردم بیست روزه خفه شده اند پس فردا دوباره قطعش میکنند .
 7. اس.ام.اس سه تا موضوع را لو داد : سومی اینکه نظام ما خیلی محکم است چهارتا کارآکتر که میفرستی از ترس سرنگونی قطعش میکند .
 8. اس.ام.اس از نان شب واجبتر است : مردم قبل از اینکه ایمیلشان را چک بکنند اس.ام.اس شان را چک میکنند .
 9. اس.ام.اس بازها همه طرف موسوی هستند : به حضرت عباس اگر فقط یک بسیجی اس.ام.اس باز بود عمراً اگر قطع میکردند .
 10. اس.ام.اس آدم را بی ادب میکند : وصل که باشد نه ولی وقتی قطع میشود لنگ هزارتا خواهر و مادر نظام میرود هوا .
 11. اس.ام.اس نزد ایرانیان است و بس : ما اختراعش نکردیم ولی عادت داریم از اختراع دیگران جوری استفاده کنیم که خودشان کف کنند .
 12. اس.ام.اس عین مستراح میماند : در هیچ جای مشابه دیگر نمیشود اینقدر به احمدی نژاد رید .
 13. اس.ام.اس یکجور روزنامه جیبی است : پس فردا که بیانیه دهم میرحسین با اس.ام.اس رسید میفهمید چرا .
 14. اس.ام.اس مرگ بر نوکیا : پدرسگ بی پدر و مادر رفته سیستم شنود فروخته به اینا .
 15. اس.ام.اس آخر نظام را سرنگون میکند : خودم نمیدانم چرا همچین نتیجه ای گرفتم جمهوری اسلامی خوشش می آید یک کارهائی بکند که ما از این نتیجه ها بگیریم !