2009/07/02

#414

چهار صندوق از جهاز ننه ی مموتی در شیراز کشف شد !
.

روابط عمومی ضمن تاکید سلامت انتخابات افزود تمامی این جهازیه با همان سیصد میلیاردی که شهرام جزایری به کروبی داده بود خریداری شده است . توضیحاً اینکه چون اخیراً معلوم شده که ننه ی مموتی سید هم هست لذا مطابق قوانین اسلامی هر کی ننه اش سید باشد تعداد آرای او در ماههای حرام دو برابر و در ماه عادی همینی که الآن هست اعلام میشود . بنا به نظر فقهای شورای نگهبان که همه شان اگر فرق سیاست با گوشت کوبیده را ندانند فرق غسل جنابت و ترتیبی را حتماً میدانند این چهار صندوق عین آن چهار هزار صندوق قبلی تاثیری در نتیجه ی انتخابات نداشته بلکه اصولاً صندوق در انتخابات بی تاثیر است . در حال حاضر جهاز ننه ی مموتی بعنوان تنها کسی که از همان جائی که می ریده مموتی را زائیده صرف امور اصلاح الگوی مصرف میشود !

روابط عمومی اعلام کرد هم اکنون کلیه خبرنگارانی که چون در زمان کشف صندوقها از زیر زمین کتابخانه شیراز آنجا بودند در نتیجه جاسوس هم هستند حالشان خوب است و جای نگرانی نیست . یکی از این خبرنگاران که بعد از گفتگوی صمیمانه در وزارت اطلاعات بی هوش شده بود پس از به هوش آمدن فوراً به جاسوسی برای هرکی شما بگی اعتراف کرد . وی هنوز چیزی از دست داشتن در مرگ ندا نگفته که قرار شد بعد از گفتگوی صمیمانه ی بعدی اگر زنده ماند به آن هم اعتراف بکند !

گفته میشود اگر محسن رفسنجانی یک کمی مساعدت کرده بود این صندوقها بجای زیرزمین کتابخانه شیراز الآن در چاله متروی میدان قورخانه بود اینهمه هم حرف درنمی آمد . بر این اساس گفته میشود صندوقهای سیار انتخابات که عموماً در محل مناسب اتوبوس قرار داشتند پس از پایان رأی گیری در راستای نوسازی شرکت واحد یه تیکه از رده خارج شده در قبرستان اتوبوسها نگهداری میشوند . نمایندگی ولی فقیه در قبرستان اتوبوس با اعلام این مطلب افزود وقتی رئیس جمهور یه کمی زیادی محبوب باشد و مردم برای انتخاب مجددش بزنند خودشان را جر بدهند آخرش همینجوری میشود . این درحالیست که آراء همین صندوقها همچنان رفراندوم مشروعیت نظام تلقی میشود . توضیحاً اینکه رفراندوم مشروعیت نظام یک چیزی است که همواره تلقی میشود ولی هیچوقت برگزار نمیشود !