2008/08/10

#135

احمدي نژاد در مراسم معارفه کردان : براي خدمتگذاري و نوکري نياز به کاغذ پاره ها نيست (فارس)

نامه سرگشاده آهنگقلی گاگول مادرزاد به احمدی نژاد !
ا
تو چه نوکری هستی که اگر بهت بگوئیم نوکر ما را اعدام میکنند ؟!
ا
میفرمایند دکترای آکسفورد کردان ایناش ! (کردان خودش هم دارد میخندد !)

آقای احمدی نژاد ! عزیز دل لورا بوش !

سلام کن چونکه من بزرگترم !

اگر خدای نکرده از حال ما پرسیده باشی باید بگویم ملالی نیست جز این سفر استانی آخری که برای نوکری ما آمدی ولی ما از آنموقع تا حالا داریم نوکری تو را میکنیم ! این جریان دکترای کردان از آکسفورد بابا خیلی سه بود !

وقتی تو به استانی ما سفر نمودی با اینکه سر زده به داهات ما آمدی ولی همه ما را برای استقبال سرزده از تو با چک و لگد در میدان ده جمع کردند و در آنجا تو یک چیزهائی درباره امریکا و جمع دو عدد که میشد ۶ و شش هزار تا سناتور فوژ گفتی که ما نفهمیدیم چه ربطی بما داشت ولی آنجا یک آقائی با دوربین و میکروفون آمد پیش ما گفت بی زحمت شما برای چی اینجا جمع شدید ؟ گفتیم آمدیم نوکرمان را تماشا کنیم بعد فوری به رفقایش گفت کات کات نگیر آقا نگیر بعد سه تا ریشو صدا کرد آمدند گفتند پدرسگ به حضرت عظیم الشأن رئیس جمهور محترم میگوئی نوکر ؟! بعد ما را یک هفته بردند بالای تپه های سنندج آقا تا میخوردند ما کتکشان زدیم ولی خودکشی نشدیم و برگشتیم ده !

بعد گفتند از رسانه های بیگانه آمده اند ده برای مصاحبه تا ببینند سفرهای سرزده رئیس جمهور به داهات چقدر فایده دارد بعد یک خانوم بی حجابی که چشم خواهری عین مدونا میماند آمد از تو پرسید ما گفتیم حضرت عالیجناب عظیم الشأن امپراطور ابرقدرت ..... به اینجا که رسیدیم یهو سه تا ریشو آمدند گفتند پدرسگ رئیس جمهور محترم نوکر تو است تو جلوی خارجی ها بهش میگوئی عالیجناب امپراطور ؟! بعد ما را بردند حمام ما ریشمان را با واجبی زدیم ولی خودکشی نشدیم بلکه وقتی برگشتیم سکینه گفت تو چقدر دخترکش گردیده ای بلا !

دفعه بعد گفتند بیا این پوستر را بگیر بچسبان به در و دیوار ده که رویش عکس تو بود که زیرش نوشته بود "خوش آمدی" . ما گرفتیم چسباندیم به یکجائی فوری سه تا ریشو آمدند گفتند پدرسگ حالا عکس حضرت عظیم الشان این عالیحناب را میچسبانی روی در مستراح که به شاشوها و ریغوها بگوید خوش آمدی ؟! بعد ما را بردند پلاکاردی کردند ولی ما چون خانوم نبودیم بلکه خیلی هم آقائیم باز خودکشی نشدیم و برگشتیم ده !

الآن که این نامه را دارم می نویسم بالای طناب دار تشریف دارم ! گفتند آخرین خواسته ات را بگو ما تا خواستیم حرف بزنیم گفتند پدرسگ اصلاً گه میخوری که وقتی ازت میپرسند در انتخابات سال آینده به کی ۸ تا رأی میدهی درباره نوکرت یکجوری حرف میزنی که کسی نداند فکر میکند قرار است دفعه بعد شاه رئیس جمهور بشود و آخرین خواسته هم داری ! برو گمشو بالای جرثقیل ببینم اراذل و اوباش عکاسی دار پورنوگرافی !

آقای احمدی نژاد البته باز هم میگویم که جریان دکترای آکسفورد کردان خیلی سه بود بی انصاف اقلاً میگفتید از دانشگاه تهران که بشود یک خاکی بسرش کرد ولی غرض اینکه من اینقدر بدشانسم که میدانم ایندفعه هم در ملاء عام بالای جرثقیل خودکشی نمیشوم لذا بی زحمت بفرما آخرش تو نوکر مائی یا ما نوکر تو که ما اینهمه با روشهای جدید و سنتی خودکشی نشویم چون زنده میمانیم بعد دوباره شر میشود !

دیگر باهات کاری ندارم ولی جریان کردان خیلی سه بود !