2008/08/11

#136

* در راستای برگزاری المپیک بدلیل اینکه نظر ما در تمام مسائل خیلی مهم است لذا بر آن شدیم تا نگاهی به قبل و حال و بعد از المپیک همین دوره بیندازیم بلکه آقا ازمان خشنود بشود چون الآن از دستمان خیلی ملول است !

نگوئیم المپیک بهتر آنست که بگوئیم پیک نیک !

۱) اخبار قبل از المپیک :

حسین رضازاده قهرمان پهلوانان و امید اول و وسط و آخر تمام مدالهای تمام رشته های زورکی المپیک در یک مصاحبه اختصاصی که البته چون خودش اینجوری بود کس دیگری بجایش حرف میزد اعلام کرد بدلیل مسائلی که فعلاً به کسی ربطی ندارد سه روز مانده به المپیک کلاً از دنیای قهرمانی خداحافظی میکند چون میخواهد برود به یک دنیای دیگری سلام بکند ! ناظران میگویند رضازاده آخرین بار در هنگام بلند کردن وزنه ۲۴۰۰ کیلوئی دوبار گفته "هی ی ی ی هه" که یعنی ممکن است علت خداحافظی او همین "هی ی ی هه" باشد لیکن رئیس کمیته المپیک دراینباره اعلام کرده که جانان من اندوه لبنان کشت ما را که یعنی فضولی این چیزها را میپرسی ؟! شایعات محافل داخلی حکایت از این دارد که چون در ایندوره المپیک آن وزنه بردار جدید بلغاری که وزنه ۲۴۰۰ کیلوئی را با خود رضازاده عینهو جرثقیل بلند میکند شرکت دارد لذا چه خبر از تنگه هرمز ؟! در قسمت کاراته بازی با تکواندو ، شنا توی آب ، پرش اندام ، خیز سه ثانیه ، تیرکمون سنگی و چندتا رشته دیگر هم که ما تا پریروز هزارتا ورزشکار داشتیم الآن راستی این دفتر حافظ منافع امریکا چی شد ؟!

۲) روز افتتاح و اول المپیک :

ببینم ما دویست نفر را فرستادیم المپیک فقط ۸ تایشان در رژه حضور داشتند پس یکدفعه رودربایستی نکنید بگوئید بقیه شان همان روز اول فرار که راستی ما در صورت حمله احتمالی دشمن تنگه هرمز را ایکی ثانیه روی خودمان می بندیم ! آیت الله "علمش زیاد" نیز در خطبه های نماز جمعه که از قبل از میلاد تا حالا رابطه تنگاتگی با المپیک دارد فرموده یعنی توی کاروان اعزامی ما یک دست خر هم پیدا نمیشد که پرچم را از این ضعیفه بگیرند بدهند دست آن قویه ؟! در روز اول بازیها قهرمان پرش از روی نیزه بدلیل کشیدگی لگن خاصره از ادامه رقابتها انصراف داد و در رشته شنا ورزشکار ایران بعد از شیرجه به داخل استخر اصلاً دیگر بالا نیامد لیکن پلیس چین دارد دربدر در ژاپن دنبال او میگردد ! منابع مطلع میگویند نامبرده بدلیل بیکاری رفته شناگر شده تا در استخر المپیک بقیه را بپیچاند بزند برود ژاپن عملگی که هنوز هیچکدام از اعضاء بازداشت شده خانواده او به این امر اقرار ننموده اند ! همچنین در رشته تیراندازی با گینگیلی دماغ ورزشکار ما دقیقاً نفر آخر شد و به گفته شاهدان عینی او در طول مسابقه کلاً داشت بقیه را تماشا میکرد بجای اینکه بقیه او را تماشا کنند ! کارشناسان بر این باورند که رابط او برای فرار مستقیم از چین به لوس آنجلس برای خوانندگی بین تماشاگران نشسته بود و نگاه نامبرده به جایگاه تماشاگران بدلیل این بود که پیروزی جنگ ۳۳ روزه بر عموم مسلمانان تبریک و تهنیت باد ! خدا کند در رشته دارحلقه که از رشته های ورزشی اساسی جمهوری اسلامی میباشد ورزشکارمان هنوز فرار نکرده باشد چون عین دکترای کردان خیلی سه میشود !

۳) روز آخر المپیک :

دو نفر باقیمانده از دویست نفر ورزشکار اعزامی به المپیک ناچار شدند تا امروز در چین بمانند چون از بخت بد در رشته کشتی لوچو فقط همین دو نفر در المپیک شرکت داشتند که از روز اول تابحال ۶۲ دفعه با هم کشتی گرفته اند که همین رفراندوم مشروعیت نظام بوده و نشانه یاس و ناامیدی دشمنان در تمام عرصه ها خصوصاً پاسخنامه نکیر و منکر در شب اول قبر که جلیلی در ژنو یکی دو صفحه برای همه فتو زد و صرفنظر از غلطهای نگارشی که عین غلطهای مدرک دکترای آکسفورد کردان غلط میکنید که بگوئید داشت ، میباشد ! لازم به ذکر است که این دو ورزشکار قهرمان پرور هیچ نسبتی با آیت الله خرزهره علی نداشته و تشابه اسمی شان با قسمت فرزندان شناسنامه آیت الله خرزهره علی مربوط به این میباشد که یک فلسطینی قهرمان دوباره با لودر زد سه تا از ماشینهای اسرائیلی ها را چپ نمود که به همین مناسبت فردا از اینجا تا اونجا برای حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع کردستان مراغه یک راهپیمائی دشمن شکن برگزار نموده و سپس با حضور در فرودگاه به استقبال آن دو قهرمان کشتی لوچو با شعار کوبنده دیپلمات سرافراز خوش آمدی خوش آمدی میرویم باشد تا شرق و غرب و شمال و جنوب و خصوصاً خط استوا مشت محکمی بر ابرقدرتهای دوست و برادر امریکا اصلاً ول کن یه تیکه جانم فدای رهبر خودت تا تهش برو !