2010/09/28

#826

لطیف ! اگه می‌خوای زودتر معروف بشی یه‌دفعه بکش پائین !تو موفق شدی عبداللطیف نرم عبادی ! ایندفعه دیگر موفق شدی . کیهان هم حتماً این مطلبت در مورد منرا منتشر می‌کند ؛ خیالت راحت . تا حالا یکی یکی خودت را به ما می‌چسباندی ایندفعه 67 تایمان را یکجا گیر آوردی آویزان شدی به شاخ اعتبارمان . فقط یک چیز را فراموش کردی : میمونی که می‌رود بالای یک درخت پر میوه تا خوراکش تأمین بشود همه اول درخت و میوه‌های درخت را می‌بینند بعد تهش می‌گویند میمون خاک بر سر را نگاه کن ؛ رفته از درخت به این قشنگی آویزان شده می‌خواهد میوه‌ها را هم بخورد !

در ضمن وقتی می‌خواهی کسی را خراب بکنی یک چیزهای جدیدی بگو که کسی تا حالا نشنیده باشد . "خالی بند ، لات و عرق خور و مستخدم صدای امریکا" اینها که گفتی را همه خیلی وقت است که در مورد من می‌دانند . اصلاً خودم بهشان گفته‌ام تو چرا زور بیخود می‌زنی ؟ من مثل اکثر رفقایم فکر نمی‌کنم که به تو و نشخوارهای ذهنی‌ات بی‌توجه باشم و ریز ببینمت و اسمت را نیاورم تا اسم در نکنی و همینطور ریز بمانی . همین ریزه فسقلی‌های مثل تو تا حالا ندید گرفته شده‌اند و گه زده‌اند به این مملکت .

البته همینقدر که وقت برای نوشتن در مورد تو تلف کردم بسه‌ته . این سی صفحه افشاگری مصوری هم که در مورد من کردی و رفتی فیس بوک هرجا کامنت گذاشته بودم را عکس گرفتی درج کردی دستت درد نکنه . خودم می‌خواستم جریان را به کسی بگویم باید ده‌جا آدرس می‌دادم تو همه را یکجا جمع کردی برای من ! باور کن این وقتی هم که برای تو گذاشتم را هیچ کار خاصی نداشتم ، فقط می‌خواستم بروم مستراح دیدم در هر صورت باز باید به تو فکر بکنم نشستم اینرا نوشتم . خودت را جر بدهی هم دیگر جوابت را نمی‌دهم . همین بسه‌ته . حالا برو دیگه ؛ چخه !