2008/12/12

#272

سارکوزی : چگونه مردمی مانند ملت ایران - یکی از باستانی ترین ملل و دارای یکی از تمدن های قدیمی جهان، مردمی فرهیخته، با فرهنگ و آزاده - باید امروز چنان گرفتار شوربختی شوند که برخی از رهبران کنونی این کشور نماینده آنان باشند؟(BBC)

--> من به تو جواب میدهم :
.
آقای سارکوزی ! یک مثل فرانسوی میگه : دول آویزه لا کونـْته !
.

برو بجای این حرفا خودتو درست کن بی حیا !

نیکلای عزیز باور کن این ضرب المثل احتیاج به هیچ تفسیری ندارد . میگی نه از کارلا بپرس که خیلی خوب وارد است این چیزها را . ولی چون توئی من ایندفعه را محض گل روی این هولوئی که صیغه کردی برایت توضیح میدهم جریان را :

نیکی جان ! همانطور که مستحضری آدمیزاد یک جای خیلی بدی دارد که جمعاً قد یک کف دست هم نمیشود خیلی هم بی ارزش است تو بمیری ! ولی برو تاریخ را بخوان ببین چه جنگها و خونریزی هائی که نشده بابت همین یک وجب جا . نداشتنش یک درد است داشتنش هزار و یک درد ! یک قلم اینکه اگر میخواهی یک زنگ بزن به همین مکارم ما تا به اندازه هزار و چهارصد سال برایت روایت بیاورد محض خاطر همین چس مثقال جا !

تو که بی وفا نبودی ! این قسمت البته با اینکه خیلی بی اهمیت است ولی یک خیطی بزرگتر هم دارد و آن اینکه آویزان هم هست ! بدتر از آن هم اینست که بطور مادرزاد لای یک وجب جای بدتری هم آویزان است به قالب دوتا کف دست ! حالا تو خودت حدیث مفصل بخوان که اگر یک جای بی اهمیت لای یک جای بد آدم آویزان باشد و همه هم اینرا بدانند آدم هم دلش میخواهد از خجالت برود بمیرد هم هیچکاریش نمیتواند بکند ! ما که نتوانستیم ! ضمن اینکه اصلاً علامت و نشانه آدمیزاد هم به همین یک وجب جای بی خاصیت است بدبختی ! نداشته باشی هزار جور حرف برایت درمی آورند نامردها !

حکایت ما با رهبرانمان هم دقیقاً همینجوری است ! در حالت عادی اش همه از دم آویزانند ولی از بد روزگار لای یک جای بد ما آویزان شده اند که الآن رویم نمیشود بگویم کجا ! خیلی هم بی خاصیتند ولی اگر ما همین را هم نداشتیم خود تو الآن نمی گفتی ملت ایران با اینهمه فرهنگ و تاریخ چطور دچار شوربختی شده اند که همین دویست و پنجاه گرم آویزانی را هم ندارند ؟! مرد باش راست بگو ها !

حالا شما فرانسوی ها باز برید تبعیدی های ما را چاق کنید بفرستید اینجا سی سال بعد بگوئید چطور ملت ایران دچار این شوربختی شده اند ! خیلی نامردید شماها ! ناپلئون هم همینجوری بود یادمه من !

بهرحال العاقل یکفیه الاشاره ! از ما گفتن . نخواستی یک زنگ بزن به مکارم ولی مواظب کارلا باشی ها ! اینجا بیبیلی آدم را از تو شورت میزنند ! گفته باشم ! ولی یک کیفی میده که نگو !

توضیح ضروری : من هی نمیخوام سکسی بنویسم نمیشه ولی شماها هم خیلی بی ادبید ها !