2012/07/13

#1182

پلیس توضیح داد : از دورتر نمی‌تونستیم شلیک کنیم !


در پی شلیک موفقیت آمیز یک واحد پلیس غیور پرور به تعداد کثیری شامل یک نفر که «احتمال می‌رفت» مشروبات الکی مصرف کرده باشد در یکی از قرارگاه‌های اصلی دشمن واقع در فلکه چهارم خزانه که خوشبختانه و با حمایت خداوند متعال و توفیقات حضرت بقیة الله و استعانت به کمر ابوالفضل العباس و پهلوی شکسته‌ی بی بی و دست قمر بنی هاشم و لنگ جعفر طیار و پاچه‌ی ابو لوء لوء و سایر اعضاء و جوارج خاندان عصمت و بکارت ، با نهایت دقت و هوشیاری از فاصله‌ی بعیدی به طول تقریباً هجده و حداکثر بیست سانت مستقیماً به هدف اصابت نمود ، فرماندهی بگیر و ببند و ضمناً انتظامی تهران بزرگ ضمن امکان هرگونه نقش انگلیس در این تیراندازی ، با درایت خاصی از عدم امکان شلیک از فواصل دورتر خبر داد و ابراز امیدواری کرد . وی که خیلی امیدوار بود وقوع این حادثه درست در شب نیمه شعبان را نشانه‌ای از سوی خداوند توصیف کرد و چون یکسر ریشش به سماوات متصل بود از آمادگی خود و سایر عزیزان برای رد شدن با وانت از روی کسانی که «احتمال می‌رود» عرق خورده باشند یا اگر نخورده باشند «ممکن است» بعداً بخورند خبر داد و مقادیر دیگری هم افزود .

بر همین اساس مانور «قدرت و شهادت» در سطح زیرگذر‌های تهران با موفقیت به اجراء درآمد . در این مانور که با رمز مقدس «اگه راست میگی "ها" کن» آغاز شد نیروهای ویژه‌ای شامل دویست و سی و دو هزار کیلو از خواهران و چند نخود برادران شرکت داشته و در پایان در ششصد و پنجاه و سه مورد گلوله‌های شلیک شده از فواصل دوازده سانتی و نزدیکتر با موفقیت کامل به صورت کسانی که «احتمال می‌رفت» کاری کرده باشند اصابت نمود و امنیت منطقه کلاً تأمین شد . بنا به اعلام مدیر کل امور بگیر و ببند زیر 18 سال تهران بزرگ این اقدام در پی آن انجام شد که یک‌نفر از شهروندان از طریق تلفن عمومی از عدم امنیت جهان بدلیل شیوع عرق خوری در نازی‌آباد خبر داده و سپس بدون اینکه تلفن را قطع بکند در رفته بود .

بنا به گزارش‌هائی که هنوز نرسیده پس از رشادت‌طلبی جان برکفان نیروی انتظامی در خزانه در راستای مواظبت از نوامیس مردمی که خدا کند نوامیسشان هیچوقت دست همین نیروی انتظامی نیفتد ، مردم حاضر در صحنه به شادی و هلهله پرداختند و با سر دادن شعارهائی از قبیل «نیروی انتظامی ، امنیت امنیت» و «صل علی محمد ، قاتل بچه‌م آمد» و تعدادی شعار دیگر که ما الآن رویمان نمی‌شود بگوئیم به تشویق آنها پرداخته و همزمان خاطراتی در مورد تماشای صحنه قتل توسط همین جان بر کفان در میدان کاج تهران و گلشهر کرج برای همدیگر تعریف کردند . گفته می‌شود بدلیل عدم هماهنگی این اتفاق با ستاد نماز جمعه هنوز آیه و روایت و حکم جهاد جدیدی برای اینگونه شلیک‌ها تلاوت نشده است !