2012/07/12

#1181مجله فوکوس در لاهه به جنایت علیه بشریت محکوم شد!

مهاتما پهلوی !


در راستای مصاحبه امام رضا پهلوی با مجله فوکوس آلمان که رضای مورد اشاره در آنجا غیر از القابی مانند خدا و پیغمبر الباقی چیزها را به خودش فرمود و تازه الآن گردن هم افتاده که «در مورد مساله مجله فوکس وکیل گرفته ام و به زودی نتیجه اش به اطلاع هم میهنان خواهد رسید» البته ما نمی‌دانیم که پول وکیل ایشان را هم مامانشان از درآمدهائی که دارد می‌پردازد یا چیز دیگر ولی اگر بفهمیم دقیقاً چه کسی به ایشان گفته که «هم‌میهنان» معطل «اطلاع رسانی» ایشان هستند فوراً ترورش می‌کنیم . بر این اساس و ضمن خوشحالی نسبت به اینکه رضای مزبور از شکایت علیه خامنه‌ای رسید به شکایت علیه یک جلد مجله و نیز از آنجا که فعلاً دعوا بر سر اصل مصاحبه‌ای است که ایشان خودش به خبرنگار فوکوس فرموده ولی می‌گوید فوکوس این حرفها را از خشتکش درآورده است ، نشریه مورد شکایت اصل مصاحبه‌ی ایشان را جهت روشن نمودن اذهان عمومی که الآن تاریک است برای ما فرستاد :

اصل مصاحبه :

فوکوس : با درود بر شما و اعلام جاوید شاه مصاحبه را شروع می‌کنیم .
رض قـُل : بنده البته در پیشگاه «هم‌میهنان» کمتر و کوچکتر و ریزتر از آنم که درودی داشته باشم و فقط بعنوان یک سرباز وطن 52 ساله مامانم هنوز بمن پول می‌دهد که من فعالیت سیاسی بکنم .

فوکوس : تا جائی که ما بدرستی خبر داریم الآن تمام نیروهای خارج و خصوصاً داخل کشور با شما متحد شده‌اند و خیلی از نیروها هم دارند از سیارات دیگر می‌آیند زمین تا با شما متحد بشوند . شما خودت خوبی ؟
رض قـُل : ببینید ، تا جائی که من بخاطر دارم و سی و یک سال قبل هم در کتابم با نام «چقدر از بابام بدم میاد» عنوان کردم بحث اتحاد را اولین بار ما همه جا مطرح کردیم ولی در واقع ما خودمان فقط دنباله‌رو طرح‌های اتحاد دیگران هستیم و هیچ ادعائی هم نداریم و اینرا هم همه‌جا گفته‌ایم . حالا اگر کسی نشنیده آن دیگر لابد گوشش تاب دارد که ما خلبانیم و این چیزها بما مربوط نمی‌شود .

فوکوس : در گفتگوئی که ما از خشتکمان درآوردیم و منتشر کردیم گاندی و ماندلا گفتند ما رضا پهلوی هند و افریقا هستیم . خیلی ناراحت شدی ؟
رض قـُل : بعضی‌ها واقعاً گاهی یک حرف‌هائی می‌زنند که من نمی‌دانم چه جوابی بهشان بدهم . البته گاندی ، ماندلا یا هر کس دیگری می‌توانند هر جوری که دلشان بخواهد طرفدار ما باشند و این بما مربوط نیست . ولی من حتی گاندی و ماندلا را هم دعوت به اتحاد با همدیگر می‌کنم و هر موقع متحد شدند آنرا به اطلاع هم‌میهنان می‌رسانم . حالا الآن لابد یک عده به ما حمله می‌کنند که گاندی اصلاً زنده نیست که بخواهد با کسی متحد بشود . خب خودش زنده نیست دخترش که زنده است . والا !

فوکوس : در همان گفتگو ما اینرا هم از خشتکمان درآوردیم که در حال حاضر شما قانوناً شاه ایران هستید . تو به روح اعتقاد داری ؟
رض قـُل : البته مطابق قانون هخامنشی‌ها شاه به کسی گفته می‌شود که پدرش و پدر بزرگش قبلاً جفت شیش آورده باشند و مثلاً همانطوری که یک نفر پدرش و پدر بزرگش قبلاً تعویض روغنی داشته الآن خودش هم حتماً زیر چال تعویض روغنی است خب سلطنت هم که ما به آن خیلی انتقاد داریم دقیقاً همینجوری است . ولی ما الآن اول قصد داریم ایران را برای چندمین بار آزاد بکنیم بعد انتخابات آزاد برگزار بکنیم از مردم بپرسیم سلطنت خوب است یا خیلی خوب است ؟ بعد با رأی آزاد مردم شاه بشویم برویم سوریه و بقیه جاها را هم بعد از اینکه متحد کردیم آزاد بکنیم .

فوکوس : خمینی هم همین حرفها را می‌زد ، خامنه‌ای هم همین حرفها را می‌زند ، اتفاقاً احمدی نژاد سه برابر همه‌شان از این حرفها می‌زند . شماها خشتک همه‌تان یکجا قرار دارد ؟
رض قـُل : یا اصل مصاحبه را بمن بده یا من الآن می‌روم هلند در یک ساندویچی با تعداد زیادی از سران دادگاه لاهه دیدار و گفتگو انجام می‌دهم و از شما بخاطر دزدیدن مصاحبه خودم شکایت می‌کنم . زورم به خامنه‌ای نرسد به تو که می‌رسد !