2012/07/12

#1180

خدمات پس از فروش !

.
کار مشترک علیرضا رضائی و لونا شاد


مشاوره و پاسخگوئی در کلیه امور : علمی ، ورزشی ، مذهبی ، فرهنگی ، ناموسی ، قتل ، سرقت مسلحانه ، اذهان عمومی ، اذهان خصوصی ، 1+5 ، معضلات اجتماعی ، نازائی ، اسکن ، پرینت ، لگن خاصره ، درد مفاصل ، سیل ، زلزله ، تشعشع

و

تفسیر خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر مواضع هسته‌ای ، تدبیر در امور فقهی با گرایش فوق فلسفی شاخه استکهلم ، نگرش شکافت مولکولی اصول و مبانی اندیشه‌های امام راحل ، تعمق در یاخته‌های ذهنی و تلاوت آیاتی چند از امام فعلی ، بنیادگرائی عقیدتی شدید با اصرار بر دیوان شعر مراجع قم !

از هفته آینده هر هفته اواسط هفته