2008/08/10

#134

رئيس جمهور در ديداري صميمانه با اعضاي گروه موسيقي دبو : در عصر تعامل انديشه ها بايد از فرصتهائي مانند المپيک هم بهره جست . (فارس)

داداش ! اونی که تو میگی المپیاده این المپیکه !

احمدی نژاد فرق المپیک و المپیاد را نمیداند ولی اگر ازش بپرسی این پریچهر کیه حتماً میداند !

به این دلایل احمدی نژاد فرق المپیک با المپیاد را نمیداند :

  1. برایش فرقی نمیکند اگر مسابقه زیبائی کرگدن ها هم باشد همین حرفها را میزند !
  2. در هر دوتا اگر ما مدال بیاوریم امام زمان آورده اگر نیاوریم دشمن جلوی پیشرفت ما را گرفته !
  3. این دیده هرکی میرود المپیک دیگر برنمیگردد هرکی میرود المپیاد خانواده اش هم دیگر برنمیگردد فکر میکند اینها یکی هستند !
  4. اینرا هم دیده که در هر دوتا مدالها را از بدبختها میگیرند تقدیم مرقد میکنند بجایش میفرستند پیش آقا برای تجدید میثاق گفته لابد فرقی ندارد !
  5. احمدی نژاد در عرصه ورزش فقط پارالمپیک را میشناسد که البته از اینکه در پارالمپیک مسابقه شطرنج برای عقب افتاده های ذهنی برگزار نمیشود یک کمی ناراحت هم هست !
  6. المپیکی ها بعدش میروند شورای شهر برای المپیادی ها برنامه ریزی میکنند و چون ایندوتا عین کارهای خودش هیچ ربطی به هم ندارند اینست که تا حالا برایش عجیب نیامده فکر میکند یکی هستند !
  7. دیده در المپیک پرچم دخترها را می آورند پائین در المپیاد دخترها پرچم اینها را می آورند پائین ، ما هم بودیم فکر میکردیم اینها یکی است !
  8. احیاناً اگر خدای نکرده کسی از المپیک و المپیاد برگردد این بهش یک تقدیرنامه ای میدهد که متن هردوتایش یکی است اینست که تا حالا برایش سوال پیش نیامده که پس فرق اینها چیه !
  9. در هر دوتا ما نباید با اسرائیلیها رقابت کنیم وگرنه بعدش خودکشی میشویم و چون بعدش خودکشی میشویم این فکر میکند با اسرائیلیها رقابت کرده ایم پس چه فرقی میکند تو بگو مسابقه آدامس جویدن !
  10. در هر حال چه المپیک چه المپیاد این فقط یک آمار میخواهد که بعد از اخبار از رویش بگوید دولت ما نسبت به هشتاد سال پیش اینهمه پیشرفت کرده حالا چه در امجدیه باشد چه در آشیانه کبوتر !