2010/01/30

#646

بالاترین به بالاتر بودن از همه محکوم شد !


در راستای محاکمه س-گ ‌٢٠ ساله یک عضو بهائی سلطنت طلب جاسوس منافقین صدام یزید کافر در بالاترین شرح محاکمه در زیر می‌آید . لطفاً آنرا کامل مطالعه کنید فردا نوبت خودتان است :

قاضی : لطفاً خودتان را معرفی نموده دقیقاً چندتا آی.دی بالاترین دارید ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : اینجانب س-گ 20 ساله پانزده سال دارم . دوازده آی.دی داشتم که مهدی بالادار یازده تا را بست خدا ازش نگذرد .

اضی : دقیقاً بگو روز عاشورا کجا داشتی چیکار میکردی ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : داشتم توی بالاترین مثبت می‍‌دادم . سه تا کامنت هم گذاشتم به سر مقاله کیهان هم منفی دادم بعد رفتم بیرون هرچی دیدم را لینک گذاشتم دو هزارتا مثبت گرفتم .

قاضی : شما به اجماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم هستید چه احساسی دارید ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : احساس میکنم که اگر الآن همین حسن کبابی خودمان اینجا بود یک هفته درباره همین اجماع و تبانی من در بالاترین طنز می‌نوشت . هه هه هه !

قاضی : در بالاترین چطوری به مقام معظم رهبری توهین میکردی ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : با ایمیل . اینطوری که لینک توهین آمیز به مقام معظم رهبری می‌گذاشتم بعد با ایمیل به سی تا از رفقا پیغام میدادم که بیایند به لینک من مثبت بدهند . البته لینکهای توهین به مقام معظم رهبری در بالاترین زیاد هم احتیاج به ایمیل ندارد همینکه بگذاری چهارصدتا مثبت میگیری سیصدتا کامنت هم میگذارند قشنگ مقام معظم رهبری را سه دفعه میبرند هالیوود برمیگردانند .

قاضی : شما به دادگاه کیفری لاهه هم ایمیل دادی ؛ چرا ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : چون دادگاه کیفری لاهه هم عضو بالاترین است حداقل سه تا آی.دی دارد . ایمیل می‌دادیم که بما مثبت بدهند ما هم وقتی حکم عمرالبشیر را صادر کردند رفتیم بهشان مثبت دادیم . اینها وقتی می‌خواستند میلو تینوویچ را محاکمه بکنند هم اول بما ایمیل دادند بچه ها گفتند خیلی کار خوبی است بعد محاکمه کردند . اصولاً از وقتی بالاترین آمده همه هر کاری بخواهند بکنند اول با بالاترین چک میکنند وگرنه بچه های بالاترین چنان خشتکی ازشان درمی‌آورند 20:30 باید یک هفته پاسخگوئی بکند .

قاضی : شما بدلیل ارسال پيام‌هاي متعدد در فیس بوک و دعوت به سايت بالاترين هم محاکمه می‌شوید .
س-گ ‌٢٠ ساله : بله . البته دعوت به عضویت بالاترین سرکاری بود چون بالاترین الآن یکسال است که عضو نمیگیرد ما در فیس بوک ملت را اسکل میکردیم . این فیس بوک هم خیلی باحال است . برای یک نفر پیام های متعدد میفرستی می‌بینی رفته برای صد نفر متعدد دیگر .

قاضی : آیا شما در تجمع غيرقانوني ‌٢٥، ‌٢٦، ‌٢٨، ‌٣٠ خرداد، روز قدس، ‌١٣ آبان، ‌١٦ آذر، تاسوعا و عاشورا حضور فیزیکی داشتی ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : شما راحت باش ! تجمعات دیگر هم اگر هست بگو . پدرجان کسی که عضو فعال بالاترین باشد جوری که اینهمه اتهام به خیکش ببندند اصلاً صبح تا شب وقت نمیکند غیر از بالاترین جای دیگری هم حضور فیزیکی داشته باشد . دیوانه ای ها ! از اینور میگوئی خبر پراکنی و تشویش اذهان در بالاترین از آنور میگوئی حضور در تجمع ؟ خب منکه اینور داشتم خبر می‌پراکندم چطوری آنور حضور فیزیکی هم داشتم ؟ شما چقدر از اعضاء بالاترین حساب می‌برید . هر کی آی.دی دارد دیوید کاپر فیلد نیست که اینهمه جا بتواند با هم باشد . البته توی بالاترین که باشی انگار همه جا با هم هستی ولی از اون لحاظ !

قاضی : آیا شما در پشت بام هم تکبیر میگفتی ؟
س-گ ‌٢٠ ساله : بنده جلوی بام هم تکبیر می‌گفتم . قبل از انتخابات ما فقط برای کارهای دیگر می‌رفتیم پشت بام . چندبار هم خانوم بردیم پشت بام . ولی بعد از انتخابات که همه مسلمان شدند فقط برای تکبیر می‌رفتیم پشت بام . شما یک تقلب کردید اگر هیچ فایده ای نداشت لااقل همه را با یک حرکت مسلمان کردید . عمراً خوابش را هم می‌دیدید هیچوقت اینهمه آدم برود نماز جمعه اینهمه برود تکبیر بگوید ؟ ما همین چیزها را لینک می‌دادیم بالاترین که الآن در خدمت شما هستیم .

قاضی (یواش زیر گوشش می‌گوید) : حالا جدی من چطوری عضو بالاترین بشم ؟ دهنم سرویس شد بسکه به این و اون رو انداختم !
س-گ ‌٢٠ ساله : شش ماه زندان برای من ببر ، انگار عضو بالاترین شدی ! اسکلی مثل تو بیاید بالاترین بچه ها خواهر مادرش را حداقل هفته ای سه بار تعطیلات می‌برند هاوائی . همچی فرقی هم نمیکند . شش ماه برای من ببری هم همینکار را با خواهر مادرت میکنند منت کسی را هم بیخود نمیکشی . میگی نه امتحان کن فقط بعداً نگی نگفتی !