2008/09/16

#220

به مناسبت میلاد امام حسن و طرح اکرام و اطعام ایتام


انشاء صغیر قلی باخمالچه یک یتیم روستائی :

موضوع : در زمان دولت مهرپرور چقدر اکرام شدید ؟

این آبجی سمانه ما است درحالیکه دارد مهرپروری میشود !
مامان ما میگوید اگر آبجی سمانه را مهرپروری نمیکردند الآن باید میرفت دوبی با او کارهای بد بد میکردند !


( جهت برقراری ارتباط با فضای معنوی انشاء آنرا با لهجه پنجم دبستان بخوانید )


آغاز انشاء : انقلاب ما دقیقاً و فقط برای کوخ نشینان بود ( ره - کله پدر دروغگو شریف ! )

احمدی نژاد دیروز برای سومین بار به روستای ما آمد . او همیشه سرزده پیش ما می آید ولی یک آقای ریشوئی از سه روز قبل ما را در میدان ده تجمع میکند تا بطور سرزده از او استقبال بنمائیم . او هر وقت می آید فرزعلی میگوید این پدرسگ میخواهد ایندفعه با رای ما داهاتیها بالا برود . ما نمیدانیم فرزعلی کدام پدرسگ را میگوید . احمدی نژاد هر وقت می آید ما می فهمیم که خیلی مهرپروری شده ایم . مثلاً من الآن میدانم که صنایع ۶/۹۸٪ نسبت به صادرات ۴۷٪ در سه سال اخیر لاستیک تریلی ۸/۵۸٪ و رشد ۹/۲۳٪ بیشتر از ۲/۶۴٪ که مجموع ارتقاء کیفی ۵/۷۳٪ میباشد . تازه خیلی چیزها هم درباره نانوتکنولوجی میدانیم . احمدی نژاد هر وقت می آید مواضع داهات ما را نیز با اسرائیل روشن می نماید !

دولت مهرپروری الآن همه جا را آسفالت نموده است . اصغر لجن میگوید دولت دهن ما را نیز آسفالت نموده است . خدا خیرشان بدهد الهی ! همچنین ما الآن در روستا موبایلمان ایس.تم.دیس هم پخش میکند و ما خودمان دیده ایم که موبایل ساسان پخش میکرده است . ساسان پسر شورای ده ما است و موبایلش همیشه از عکس زنهای آنجوری ایس.تم.دیس پخش میکند که در دولت قبلی نمیکرد ! بابای ساسان که رئیس شورای ده ما است قبل از انقلاب بهش میگفتند ممد ولو ولی بعد از انقلاب ریش گذاشت و رفت کمیته اصلاح شد بعد به برکت همان ریش دکتر شد و الآن رئیس ده ما است ولی بعضیها میگویند او به اندازه گاوش هم نمیفهمد و دکترایش تقلبی است . منهم میخواهم وقتی بزرگ شدم ریشو بشوم . ریشوئی خیلی شغل خوبی است !

دیروز آمدند دم خانه ما گفتند بیا این دو هزار تومن حق مهرپروری تو است بگیر . گفتیم دست شما درد نکند تا خواستیم بگیریم پنجاه نفر از ما عکس گرفتند و سی نفر هم مصاحبه کردند گفتند به دشمن بگو که اگر این دو هزار تومن را نمیگرفتی الآن مرده بودی . ما هم به دشمن گفتیم . دشمن هم در دولت مهرپروری خیلی بیشتر از دولت قبلی شده است . دولت مهرپروری همه چیز را صد برابر نموده است . ما یک شهرام دماغو داریم که همیشه برای کمک به ایتام به کارخانه بابای او سهام عدالت پروری میدهند . جعفر خالی بند میگفت کارخانه مال مصباح و مکارم است و بابای شهرام فقط مدیر کارخانه است . خدا جعفر را رحمت کند چون وقتی این حرف را میزد ۱۴ سالش بود ولی بعداً که ۱۸ سالش شد او را در ملا خاص اعدام نمودند !

در پایان از مهرپروری کمال تشکر را مینمایم که اینهمه ما را اکرام میکند و ننه ما بجای شستن رختهای همسایه الآن مشق بچه هایشان را هم می نویسد و زیر کون گاوشان را هم تمیز مینماید تا ما اکرام بشویم و با آن دو هزار تومنی که بهمان دادند بجای مهرپرور ، گرسنه پرور نشویم !