2011/07/10

#994

آقای تاجزاده ، کمی آرام باشید !


جناب آقای تاجزاده ، من دست شما را می‌بوسم ، من نام شما را مثل همیشه همه جا با افتخارمی‌برم و شجاعت و بزرگی‌تان را می‌ستایم . اما آقای تاجزاده چرا وقتی می‌گوئید "یا انتخابات باید آزاد باشد با همه مؤلفه ها یا ما نباید در آن شرکت کنیم" حساب رفقای اصلاح طلبتان را نکردید ؟ چرا حساب آنرا نکردید که ممکن است "برخی از طرفداران آقای خاتمی از جمله نویسنده‌ دچار ناراحتی شوند" ؟ چرا حساب نکردید که "اثر اظهارات شما ایجاد شکاف و تنش در صفوف جنبش اعتراضی مردم در خارج کشور و فضای مجازی شد که در حقیقت چنین تنشی به نظر این برادر کوچک شما به مصلحت جنبش مردم ایران نیست" ؟

جناب آقای تاجزاده عزیز ؛ "طبیعی است که در واکنش به نظر شما ممکن است افرادی مانند جناب آقای مزروعی که مقام سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است خبر بدهد که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند" ..... "من شرایط دشوار شما را درک می‌کنم و می‌دانم که وقتی شما خودتان را اصلاح طلب می‌نامید و شکی هم در این نیست لازم است هر گاه می‌خواهید موضع شخصی‌تان را بگوئید بر این تاکید کنید که من نه به عنوان نماینده اصلاح طلبان بلکه به عنوان سید مصطفی تاجزاده «فعال سیاسی سبز» (--> نقل از سایت کلمه) خودم را ملزم به شرکت در انتخابات نمی‌دانم . این هم منطقی است و هم کسی بر شما خرده نخواهد گرفت" .

"من می‌دانم که شما بدون یادداشت سخن گفته‌اید و ممکن است در هنگام سخن گفتن عصبانی شده باشید و حرفی زده باشید که قصد گفتنش را نداشتید ، به همین دلیل از شما می‌خواهم یک بار دیگر جملاتی که گفتید مرور کنید و ببینید آیا واقعاً این شیوه برخورد با افراد درست است ؟" . بگذریم از آنکه تازه شانس آورده‌اید که هنوز صدای طرفداران عام اصلاحات - ساکنان تقریباً شبانه روزی شبکه‌های مجازی - درنیامده که بگویند تاجزاده در زندان بیرون گود نشسته می‌گوید لنگش کن . یا مثلاً بگویند اگر راست می‌گوئی از زندان بیا بیرون خودت انتخابات را تحریم کن ، یا اینکه اصلاً اصلاحات به تو چه مربوط است ؟ خیلی شانس آورده‌ای آقای تاجزاده ، ما از این شانسها نداشتیم !

ولی من دست شما را می‌بوسم ...